Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Exercise 5.8, p.95-96 Matthew 9:2 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν ______ αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Matthew 9:22 ὁ δὲ Ἰησοῦς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Exercise 5.8, p.95-96 Matthew 9:2 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν ______ αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Matthew 9:22 ὁ δὲ Ἰησοῦς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Exercise 5.8, p.95-96 Matthew 9:2 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν ______ αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Matthew 9:22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· θάρσει, θύγατερ· ἡ ______ σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Luke 2:52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ _______παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

2 Exercise 5.8, p.95-96 Luke 4:22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς _______ τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; John 1:17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ _______ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 2 Corinthians 4:13 Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς ________ κατὰ τὸ γεγραμμένον· ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

3 Contract Verbs - εω φιλω τον λογον του θεου. φιλεις τα τεκνα. αὐτος φιλει τον προφητην. φιλουμεν τον λογον του θεου. φιλειτε τα τεκνα. αὐτοι φιλουσιν τον προφητην.

4 Contract Verbs - αω ἐγω ἀγαπω τας γραφας ἀγαπᾳς τον ἀγαθον βιβλιον. ὁ 'Ιησους ἀγαπᾳ τους ἀποστολους. ἀγαπωμεν τους ἀδελφους. ἀγαπατε το ἀγαθον βιβλιον. ὁ Πετρος και ὁ Παυλος ἀγαπωσιν τον λαον του θεου.

5 Contract Verbs - οω πληρω τον νομον; πληροις τον νομον; ὁ Παυλος πληροι τον νομον; πληρουμεν τον νομον; πληρουτε τον νομον; πληρουσιν τον νομον;


Κατέβασμα ppt "Exercise 5.8, p.95-96 Matthew 9:2 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν ______ αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Matthew 9:22 ὁ δὲ Ἰησοῦς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google