Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2ο Γυμνάσιο Περάματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2ο Γυμνάσιο Περάματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2ο Γυμνάσιο Περάματος

2 ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ονόματα. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ: προσδιορίζουν ρήματα. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

3 ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:
ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ: μπαίνουν στην ίδια πτώση με τη λέξη που προσδιορίζουν. ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ: μπαίνουν σε μια από τις πτώσεις: γενική, δοτική, αιτιατική (πλάγιες πτώσεις). 2ο Γυμνάσιο Περάματος

4 ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επιθετικός Κατηγορηματικός Παράθεση Επεξήγηση 2ο Γυμνάσιο Περάματος

5 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: μια μόνιμη ιδιότητα – συνήθως με άρθρο
Ὁ δίκαιος Ἀριστείδης 2ο Γυμνάσιο Περάματος

6 ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ: μια ιδιότητα που προκύπτει –πάντα χωρίς άρθρο
Δίκαιος ὁ Ἀριστείδης 2ο Γυμνάσιο Περάματος

7 ΠΑΡΑΘΕΣΗ: υπενθυμίζει μια γνωστή ιδιότητα
Οὗτός ἐστιν ὁ Ἀριστείδης, ὁ δίκαιος 2ο Γυμνάσιο Περάματος

8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: κάνει μια αναγκαία διευκρίνιση
Οὗτός ἐστιν ὁ δίκαιος ἀνήρ, ὁ Ἀριστείδης. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

9 ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
2ο Γυμνάσιο Περάματος

10  ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

11 ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΗΤΙΚΗ Ὁ ναὸς τοῦ Διός.
Οὗτος ὁ πίθος ἐστὶν ὁ οἶκος τοῦ Διογένους. Οἱ σύμμαχοι τῶν Λακεδαιμονίων. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

12 Ἡ «Ἑλένη» τοῦ Εὐριπίδου.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Ἡ «Ἑλένη» τοῦ Εὐριπίδου. Οἱ νόμοι τοῦ Λυκούργου. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

13 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ξῖφος σιδήρου. Τεῖχος λίθου. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

14 ΓΕΝΙΚΗΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ὁμὰς πολιτῶν. Ἀγέλη λύκων. Τὸ κοινὸν τῶν Βοιωτῶν. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

15 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ Γέρων ἑβδομήκοντα ἐτῶν. Κύων ἔνδεκα μηνῶν.
Δρόμος τεσσάρων σταδίων. Τεῖχος ὕψους τριῶν ποδῶν. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

16 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Νεανίας ἄξιος ἐπαίνου. Ἀγρὸς ἀνάξιος ἀγορᾶς.
2ο Γυμνάσιο Περάματος

17 ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ Ἔνοχος κλοπῆς. Ὑπεύθυνος ἥττης. Αἴτιος ἐμπρησμοῦ.
2ο Γυμνάσιο Περάματος

18 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Ὁ Ἀλκιβιάδης ἦν εὐφυέστερος τοῦ Νικίου.
Αἱ ἀθηναϊκαὶ νῆες ἦσαν ταχύτεραι των περσικῶν. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

19 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Οἱ Ἕλληνες ἀνεδείχθησαν νικηταὶ τῶν Περσῶν.
Χορευτὴς κυκλικοῦ χοροῦ. Ὁ Ἄνυτος ἦν μηνυτὴς τοῦ Σωκράτους. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

20 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Ἡ ἧττα τῶν Περσῶν ἐν Μαραθῶνι.
Ὁ Ἡρακλῆς εἶχε τὴν εὔνοιαν τῶν θεῶν. Ἡ πολιορκία τῆς Ἐρετρίας. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

21  ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

22 ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ Πιστὸς τῇ πατρίδι ὁ Αἰσχύλος ἐπολέμησεν ἐν Μαραθῶνι. Οἱ Ἀθηναῖοι πολέμιοι ἦσαν τοῖς Αἰγινήταις. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

23 ΔΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οἱ παῖδες τῶν Ἀθηναίων ἱκανοὶ ἦσαν τῇ ῥητορικῇ.
Οἱ Θεσσαλοὶ κραταιοί εἰσι τῷ ἱππικῷ. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

24  ΜΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

25 ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ἡ πόλις τῶν Κορινθίων ἔνδοξος ἦν τὸν πλοῦτον. Ἡ τῶν Αιγυπτίων χώρα εὔφορος ἦν τὸν σῖτον. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

26 ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ:
επιρρήματα εμπρόθετοι πλάγιες πτώσεις 2ο Γυμνάσιο Περάματος

27 ΔΗΛΩΝΟΥΝ: Τόπο Χρόνο Αιτία Σκοπό Αναφορά Τρόπο Εναντίωση Υπεράσπιση
Συνοδεία Μέσο ή όργανο Κίνηση Κατάσταση 2ο Γυμνάσιο Περάματος

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 2ο Γυμνάσιο Περάματος

29 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Ένθάδε ἦν ἡ οἰκία τοῦ Περικλέους. (τόπος)
Ἐπιμελῶς παρεσκευάζοντο διὰ τὰ Παναθήναια. (τρόπος) Χθὲς συνήντησα τὸν Λυσίαν. (χρόνος) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

30 ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Έν Θερμοπύλαις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμησαν γενναίως. (τόπος) Ὁ Λυσίας ἔγραψεν τὸν λόγον ὑπὲρ τοῦ κατηγορουμένου. (υπεράσπιση) Αἱ νῆες ἔπλευσαν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. (κίνηση σε τόπο) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

31 ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ: Κατηγορήθη προδοσίας καὶ κατεδικάσθη. (αιτία)
Πρωίας ἀφίχθησαν οἱ πρέσβεις. (χρόνος) Πῶς ἔχεις ὑγείας;. (αναφορά) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

32 ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ: Οἱ κυνηγοὶ τόξοις καὶ ἀκοντίοις ἐφόνευον τὰ θηράματα. (όργανο) Χειμῶνι ἀνεχώρησαν πρὸς ἐμπορείαν. (χρόνος) Αἰφνιδίᾳ ἐπιθέσει ἐπέπεσαν τοῖς ἐναντίοις. (τρόπος) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

33 ΜΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: Οἱ Κορίνθιοι ὑπερεῖχον τὸν πλοῦτον καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν γενναιότητα. (αναφορά) Νύκτα ἔπλεον ἵνα μὴ φανεροὶ ὦσι. (χρόνος) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

34 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αναγνωρίστε τους υπογραμμισμένους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (τι σημαίνουν και πώς εκφέρονται) 2ο Γυμνάσιο Περάματος

35 Ἐν Μαραθῶνι ἐπολέμησεν ὁ Αἰσχύλος, ὁ ποιητὴς τῆς «Ὀρεστείας».
Ὁ Λεωνίδας, ὁ βασιλεὺς τῆς Λακεδαίμονος, γενναίως ἀπέκρουσε τοὺς Πέρσας μετὰ τῶν στρατιωτῶν του. Μόνος ὁ Ἡρακλῆς ἐνίκησε τῷ τόξῳ τὴν ὕδραν τῆς Λέρνης. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

36 Ὁ Σωκράτης ἀδίκως κατηγγέλθη ἀθεΐας καὶ ἐδικάσθη εἰς τὴν Ἠλιαίαν.
Ὁ Ἀλκιβιάδης ἦτο ῥωμαλέος τὸ σῶμα. Πλησίον τοῦ ἄστεως εὑρίσκετο ἡ Ἀκαδημία, ἡ σχολὴ τοῦ Πλάτωνος. Οἱ Ἀθηναῖοι ἦσαν ἰσχυρότεροι τῶν Λακεδαιμονίων τῷ ναυτικῷ. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

37 Οἱ Πλαταιεῖς ἦσαν πιστοὶ σύμμαχοι τοῖς Ἀθηναίοις.
Ἐκ τῆς Ἑλένης ἤρχισεν ὁ πόλεμος Ἑλλήνων καὶ Τρώων. Πρὸ τοῦ Μαραθῶνος οἱ Πέρσαι προέβησαν εἰς τὴν κατάληψιν τῶν ἑλληνικῶν πόλεων ἐν Ἰωνίᾳ. Προθύμως ἀκούω τοῦ διδασκάλου, τοῦ Σωκράτους, ὁμιλοῦντος περὶ ἀρετῆς. 2ο Γυμνάσιο Περάματος

38 2ο Γυμνάσιο Περάματος


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2ο Γυμνάσιο Περάματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google