Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντία Μηλίδη Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντία Μηλίδη Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντία Μηλίδη Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη Dinamilides@gmail.com, Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο

2 Οι γονείς επισκέπτονται το σχολείο Το παιδί γίνεται δεκτό στο σχολείο αν ζει στη ζώνη ( περιοχή ) Αξιολόγηση από τον Ψυχολόγο Πρώτη εβδομάδα στο σχολείο Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με τους γονείς τους Οι μαθητές μοιράζονται σε τάξεις Οι δασκάλες που θα διδάσκουν αυτούς τους καινούργιους μαθητές αρχίζουν μπαίνουν σε διάφορες τάξεις

3 Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες – πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για να ελκύσουν τους μαθητές ώστε να δούμε τις δεξιότητές τους Δραστηριότητες που δείχνουν δεξιότητα με τα χέρια και τα δάκτυλα

4 Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες Ο σκοπός μας είναι να παρακολουθήσουμε Επικοινωνία : εκφραστική και ληπτική Αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και με τους ενήλικες Ικανότητες στο παιχνίδι / δραστηριότητες Ενδιαφέροντα στο παιχνίδι / δραστηριότητες Συμπεριφορές Χρήση τουαλέτας Απόδραση από το σχολείο – αν το παιδί τρέχει να φύγει

5 Οι γονείς στο σχολείο – συνεντεύξεις – ερωτηματολόγια Οι δασκάλες παρακολουθούν τους μαθητές καθώς αλλάζουν διάφορα πόστα Κάθε δασκάλα παίρνει συνέντευξη από κάθε γονέα – από έτοιμο ερωτηματολόγιο (30 λεπτά ) Μετά όλοι οι γονείς έχουν κοινή συνάντηση με την Διευθύντρια (30 λεπτά ) Μετά από τη μία ώρα, οι γονείς φεύγουν με τα παιδιά τους Τότε οι εκπαιδευτικοί συνεδριάζουν. Κάθε ένας / μία παρουσιάζει τις πληροφορίες που συνέλεξε για κάθε μαθητή

6 Αξιογόγηση του νέου μαθητή Η Κλίμακα : 1-2-3-4-5-6 ( με βάση το πρόγραμμα του σχολείου μας ) Β : Behaviour Συμπεριφορά A: Absconder « Δραπετεύει » T: Toileting Τουαλέτα C: Communication Level Βαθμός Επικοινωνίας Συνήθως οι νέοι μαθητές είναι μεταξύ 1-3 στην κλίμακα Μετά από δύο βδομάδες, όλοι οι εκπαιδευτικοί συναντιόμαστε για να βάλουμε τους μαθητές σε ομάδες ( Οι καινούργοι μαθητές αρχίζουν σχολείο την Τρίτη βδομάδα )

7 Σημαντικά σημεία στην αξιολόγηση Όχι πολλά παιδιά με υψηλές ανάγκες σε μια τάξη ( το ελάχιστο είναι δύο ) Αλλεργίες Κορίτσια / Αγόρια Παρόμοια κλίμακα ( Βαθμός 1-3 ή 4–6) Εμπόδια : μερικά παιδιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν, λόγω της συμπεριφοράς άλλων παιδιών Ικανότητα ομιλίας / μη ομιλίας ( μερικά παιδιά μπορεί να είναι μοντέλα επικοινωνίας ) Παιδιά που λειτουργούν σε υψηλότερο βαθμό : καλή επικοινωνία, λειτουργικές ικανότητες

8 Οι τάξεις και οι εκπαιδευτικοί Ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη Ο αριθμός εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη Μπορούν να γίνουν μερικές αλλαγές αν δούμε ότι κάποια συμπεριφορά παιδιού έχει δυνατό αντίκτυπο σε μια τάξη

9 Παρατηρήσεις τους εκπαιδευτικού για τη δική του τάξη Για δύο εβδομάδες παρακολουθούμε και γράφουμε παρατηρήσεις για τους μαθητές της τάξης μας Για μία εβδομάδα διαβάζουμε τις παρατηρήσεις της προηγούμενης δασκάλας ( αν το παιδί είναι ήδη στο σχολείο μας τον προηγούμενο χρόνο ή για πιο πολλές χρονιές ) από το φάκελο του μαθητή και κάνουμε επιπρόσθετες παρατηρήσεις Μετά κάνουμε τις συναντήσεις με τους γονείς και δημιουργούμε την Ομάδα Υποστήριξης Μαθητή (SSG)

10 Όργανα παρακολούθησης του μαθητή Λεξιλόγιο – βοηθάει να διαλέξουμε δραστηριότητες που θα ελκύσουν το παιδί και για πράγματα που δεν αρέσουν στο παιδί Ένα ρεαλιστικό προφίλ – Pragmatic Profile Αξιολόγηση της κινητικότητας του παιδιού Συναντήσεις της Ομάδας Υποστήριξης Μαθητή, κάθε τρίμηνο (4 φορές ανά έτος ) Δείξε παραδείγματα - PROGRAMMING ILPs

11

12 Ο σχεδιασμός του Ατομικού Προγράμματος Μαθητή Με αναφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου Αναγνώρισε και σύνθεσε στόχους στους τομείς : ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (10 στόχους ) Εκφραστική Επικοινωνία (Expressive Communication) Ληπτική Επικοινωνία (Receptive Communication) Διαπροσωπική Ανάπτυξη (Interpersonal Development) Προσωπική Μάθηση (Personal Learning)

13 Θεμελιακές Δεξιότητες Αναλυτικού Προγράμματος Εκφραστική Επικοινωνία  Ζητώ Αντικείμενα  Ζητώ Βοήθεια  Ζητώ Ενέργειες / Πράξεις  Δίνω Οδηγίες  Άρνούμαι  Επιβεβαίωνω  Σχολιάζω

14 Θεμελιακές Δεξιότητες Αναλυτικού Προγράμματος Ληπτική Επικοινωνία  Ακολουθώ Οδηγίες  Απαντώ Ερωτήσεις Διαπροσωπική Ανάπτυξη  Κερδίζω την Προσοχή Κάποιου  Χαιρετώ και Αποχαιρετώ  Κοινωνική Αλληλεπίδραση Προσωπική Μάθηση  Δεξιότητες Παρακολούθησης / Δίνω Προσοχή  Καταλαβαίνω Πληροφορίες και Αλλαγές  Κάνω μια εκλογή  Οργανωτικές Δεξιότητες και Σχεδιασμός Κινητικότητας  Αυτο - φροντίδα

15 Θεματικές Ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Κλίμακα 1-3: 5 στόχοι Κλίμακα 4-6: 10-15 στόχοι Υγεία και Φυσική Αγωγή – Health and Physical Education  Αδρές Κινητικές Δεξιότητες – Gross Motor Skills  Δεξιότητες με τη μπάλα – Ball Skills  Δεξιότητες ποδηλασίας – Bikeriding Skills  Δεξιότητες στην τραμπολίνα - Trampoline  Δεξιότητες με το ψαλίδι Scissor Skills Μαθηματικά Mathematics  Αριθμοί  Χώρος  Μέτρηση  Λύση προβλημάτων Τέχνες – The Arts  Μουσική και Κίνηση  Εικαστικές Τέχνες

16 Θεματικές Ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Αγγλική Γλώσσα  Ανάγνωση προς νόημα  Αναγνώριση λέξεων  Γνώση σχετική με βιβλία Γραφή  Λεπτή Κινητικότητα ( αρχίζει στο επίπεδο 4) (Early Pre-Writing Skills) Επικοινωνία ιδεών και Δεξιότητες Λέξεων  Δεξιότητες με Λέξεις  Επικοινωνία Ιδεών Παιχνίδι  Πρώιμο Λειτουργικό Παιχνίδι (Early Functional Play)  Κοινωνικό Παιχνίδι (Social Play)  Κτίσιμο (Construction)  Φαντασιακό Παιχνίδι (Imaginary Play)  Απεικονιστικό Παιχνίδι (Representational Play)  ( ΔΕΙΞΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ )

17 Συνεργασία με τους Γονείς 1) Οι γονείς εκφράζουν τη γνώμη τους καθώς και τα προβλήματα που συναντούν στο σπίτι ή έξω από το σπίτι με το παιδί 2) Οι στόχοι που δημιουργούνται στέλνονται στους γονείς 3) Καταγραφή του βαθμού ικανοτήτων του μαθητή 4) Δελτίο Προόδου Πρώτου Εξαμήνου - ΓΛΩΣΣΑ 5) Αναθεώρηση του στόχων 6) Δελτίο Πρόοδου Δεύτερου Εξαμήνου Οι ικανότητες αξιολογούνται με κλίμακα 1 – 6 και την Επίτευξη Στόχου

18 Η σχέση γονέων και εκπαιδευτικού Συνεδριάζουν τρεις φορές στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητή Δίνουμε στους γονείς αντίγραφα των συνεδριάσεων και του Ατομικό Προγράμματος Μαθητή Οι γονείς μπορούν να τηλεφωνήσουν πριν ή μετά το σχολείο Μπορούν να γράψουν στο βιβλιάριο επικοινωνίας γονέων - σχολείου ( που έχει στη τσάντα του καθημερινά το παιδί )

19 Βιβλιάριο επικοινωνίας γονέων - σχολείου Βρίσκεται καθημερινά στη τσάντα του παιδιού Ο εκπαιδευτικός μπορεί να γράψει μηνύματα στους γονείς Τι έκανε στο σχολείο το παιδί Τι έφαγε το παιδί Δυσκολίες του παιδιού με ένα γεγονός / δραστηριότητα ( όχι όμως να αγχώσουμε τους γονείς, αλλά να τους υποστηρίξουμε με στρατηγικές ) Γράφουμε για ένα κατόρθωμα ή επιτυχία του παιδιού Γράφουμε για ένα συμβάν που έχει σχέση με τη μεταφορά με λεωφορείο στο σχολείο Για κάποιο θέμα συμπεριφοράς της ημέρας ώστε οι γονείς να είναι ενημερωμένοι μήπως συνεχιστεί η συμπεριφορά στο σπίτι Γράφουμε ή υπενθυμίζουμε για μια εκδήλωση του σχολείου

20 Οικογενειακές μέρες στο σχολείο Family Days Τρεις φορές το χρόνο ΣΚΟΠΟΣ Οι γονείς βλέπουν το παιδί τους να παίρνει μέρος σε μια ή πιο πολλές δραστηριότητες Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τις κατάλληλες δραστηριότητες και προσκαλούν τους γονείς

21 Σημαντικά σημεία που προλαβαίνουν μελλοντικά προβλήματα Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν φιλικές σχέσεις με γονείς μετά τις σχολικές ώρες Οι εκπαιδευτικοί και οι βοηθοί τους, δεν μπορούν να κάνουν φροντιστήριο μετά το σχολείο, σε μαθητές του σχολείου τους Απαγορεύεται στους βοηθούς των τάξεων να δώσουν τη γνώμη τους σε γονείς, να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα ή να πουν τη γνώμη τους για τις στρατηγικές τής τάξης. Πρέπει να συστήσουν στους γονείς να μιλήσουν με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν ώστε να περιγράψουν ή να μιλήσουν για τους μαθητές τους.

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι Δύναμη και Αγάπη για το έργο σας


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντία Μηλίδη Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google