Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήστος Τζεκίνης (σελ:21-28)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήστος Τζεκίνης (σελ:21-28)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήστος Τζεκίνης (σελ:21-28)
Περιοδικό Επιθεώρηση Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Τεύχος 66-67,2003 Παρουσίαση Άρθρου «Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς» Χρήστος Τζεκίνης (σελ:21-28)     Αργυροπούλου Σοφία ΠΕΣΥΠ ΤΜΗΜΑ Α’ Μάθημα: Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη  Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ουρανία Καλούρη

2 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Οι ραγδαίες τεχολογικές εξελίξεις και οι μεγάλες οικονομικές ανακατατάξεις έχουν αλλάξει τα πρότυπα της εργασιακής ζωής, και επιπλέον πολλές πλευρές της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Δημιουργείται η ανάγκη λοιπόν για για αναμόρφωση του περιεχομένου των τρόπων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου το άτομο να προσαρμοστεί στις αλλαγές με βασικό χαρακτηριστικό την ΑΛΛΑΓΗ και την ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ. Απαιτείται πλέον όχι μόνο η απόκτηση τυπικών προσόντων αλλά η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ μέσω της κατάλληλης επαγγελματικής επιλογής και εκπαίδευσης. Νέοι και εργαζόμενοι χρειάζονται ΣΤΗΡΙΞΗ και ΕΞΑΣΚΗΣΗ για να αντιμετωπίσουν την πιθανή απώλεια μίας θέσης εργασίας αλλά και να αναζητούν, να αποκτούν, να διατηρούν ή να αλλάζουν απσχόληση. Χρειάζονται ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ και ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ πληροφορίες για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης καθώς και για θέματα που αφορούν στην εαυτό τους, την προσωπικότητά τους, τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και το πώς όλα αυτά συνδέονται με το επάγγελμα επιλογής τους.

3 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Όλα τα παραπάνω είναι συστατικά που εμπεριέχονται στον όρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή CAREER DEVELOPMENT (όπως αποδίδεται στα αγγλικά). Η ανάπτυξη σταδιοδρομίας χαρακτηρίζει την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ και συνιστά πορεία ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Είναι μία ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ατόμου και εργασίας, η οποία αναπτύσσεται ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της ζωής του ανθρώπου, όπου είναι πιθανό το άτομο να αλλάξει πολλούς εργασιακούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του ανέργου και του συνταξιούχου. ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ !! Ή επαγγελματική ανάπτυξη απασχολεί το χώρο εργασίας μιάς και οι εργαζόμενοι είναι ο πιο πολύτιμος «ΠΟΡΟΣ» στις επιχειρήσεις ή στους οργανισμούς και χρήζουν ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΒΟΗΘΕΙΑΣ και παροχής ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ. Οι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αντιμετωπίζουν πλέον ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ και η απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται πιο δύσκολη για εκείνους που θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα ή και ειδικότητα μέσα στο ίδιο το επάγγελμα αλλά και κατηγορίες απασχόλησης.

4 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Συμβολή στην Απασχόληση και την Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας Σε όλες τις εξελίξεις και παράλληλα με την ανάγκη του ατόμου για συμβουλευτική βοήθεια, προστίθενται και το ενδιαφέρον της Ευρωπαικής Ένωσης για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩ ΠΟΛΙΤΩΝ. Για τους Συμβούλους έχουν ιδιαίτερη σημασία οι εξελίξεις που προωθούν την Ευρωπαική Κοινωνία του Πολίτη σε σχολικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στην Βρετανία το London School of Economics δημιούργησε το κέντρο Έρευνας και Μελετών της Κοινωνίας του Πολίτη το 2002 και στη Γερμανία έγινε σημαντικό βήμα για να προωθηθεί σε όλη την Ε.Ε. η ιδέα της σύνδεσης της κοινωνίας των πολιτών με τη βελτίωση των σχέσεων επιχειρήσεων, εργαζομένων και του κράτους με τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη συνεργασία των κοινοτικών εταίρων. Η σημβολή των Συμβούλων θα είναι σημαντική σε όλους τους ρόλους και τομείς της απασχόλησης των ατόμων. Σύμφωνα με τον κ.Χ.Τζεκίνη, η συμβολή του λειτουργού επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής θα είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ στην προσπάθεια προσαρμογής των ατόμων στα νέα δεδομένα που αφορούν στην απσχόληση τους, στη σταδιοδρομία τους και στο ρόλο τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

5 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Έτσι όλες οι προκλήσεις, δημιουργούν την ανάγκη ενός ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ σχετικό με τη διαμόρφωση τω συμβούλων στην κλίμακα απασχόλησης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. Στο προτεινόμενο πλαίσιο οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα έχουν προσβάσεις σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται για σωστό και και αποτελεσματικό επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική.

6 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Προϋποθέσεις Επιτυχίας στην Ελλάδα Υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του νέου και σημαντικού ρόλου που καλούνται να παίξουν οι σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και βασίζονται στις διεθνείς εμπειρίες και την ελληνική πραγματικότητα. Προϋπόθεση 1 Ανάγκη συρρίκνωσης της παραδοσιακής ελληνικής γραφειοκρατίας. Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του Εννιαίου Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού και συντονιστικού ρόλου του ΕΚΕΠ

7 Νέες Πολλαπλές Προκλήσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Διεθνώς
Προϋπόθεση 2 Ανάγκη της υλοποίησης από τις αρμόδιες αρχές των προτάσεων της επιτροπής πιστοποίησης του ΕΠΕΚ για το επάγγελμα και τις υπηρεσίες του επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Η υλοποίση των προτάσεων που περιέχει η ογκώδης και αξιόλογη έκθεση της επιτροπής ,μαζί με τα συμπεράσματα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΠΕΚ, έχου αναμφισβήτητα τα συστατικά ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη σωστή ανάπτυξη του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της της πολιτικής που προτείνει η Ευρωπαική Επιτροπή. Προϋπόθεση 3 Η αναγκαία ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου (ΟΑΕΔ) δικτύου πληροφόρησης και συστήματος παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διερεύνηση για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο ,η συγκέντρωση στοιχείων για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή τους με τους εθνικούς στατιστικούς δείκτες, θα δώσουν μία καθαρότατη εικόνα για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιφέρεια.

8


Κατέβασμα ppt "Χρήστος Τζεκίνης (σελ:21-28)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google