Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωστής Χαρδαλιάς Νοσηλευτής, MSc Health Informatics Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωστής Χαρδαλιάς Νοσηλευτής, MSc Health Informatics Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωστής Χαρδαλιάς Νοσηλευτής, MSc Health Informatics Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

2 Η παγκόσμια μετανάστευση έχει επιφέρει σημαντική αύξηση εθνικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, κατά την διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών. Οι ειδικοί δημόσιας υγείας εξυπηρετούν όλο και περισσότερες περιφέρειες. Όπου η αντίληψη της πολιτισμικής ταυτότητας έχει γίνει μια ουσιαστική δεξιότητα για τους παροχείς υπηρεσιών υγείας. Αν και είναι αδύνατο για τους Νοσηλευτές και άλλους Παροχείς Υπηρεσίων Υγείας να κατανοήσουν κάθε πολιτισμό ή γλώσσα, η κατανόηση των τάσεων μετανάστευσης, των διαδικασιών προσαρμογής, των κινδύνων και των προσεγγίσεων στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει δε ένα σημαντικό τμήμα της πρακτικής της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.

3 Οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ουσιαστικά ότι όλες οι ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, έχουν μετατραπεί σε προορισμούς για τους μετανάστες. Ως Μετανάστες θεωρούνται αυτά τα πρόσωπα τα οποία ή / και τα μέλη μιας οικογένειας που κινούνται προς μια άλλη χώρα ή περιοχή, με καλύτερους υλικούς ή κοινωνικούς όρους, για να βελτιώσουν τις προοπτικές της διαβίωσης τους. Επιπλέον, οι μορφές μετανάστευσης έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στα έτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διάφορα νέα κύματα μετανάστευσης εμφανίστηκαν, κατά την διάρκεια των οποίων, η κυρίαρχη πηγή μεταναστών ( Χώρες Αποστολής ) μετατοπίστηκε.

4 Οι μετανάστες επιδιώκουν την μεγαλύτερη οικονομική κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Μεγάλος αριθμός μεταναστών αφήνουν μια χώρα για να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα. Διάφορες ( σ. σ. και δη αρκετές ) Χώρες, πλέον λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών έχουν μετατραπεί σε « Χώρες Υποδοχής ». Σε μερικές από αυτές, η σύνθεση του πληθυσμού αλλάζει ταχύτερα από τις υπάρχουσες πολιτικές και τους πόρους για τους νεόφερτους. Ακόμη και στις χώρες με μεγάλο ιστορικό υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, τα αποτελέσματα της παροχής φιλοξενίας για μεγάλο αριθμό ανθρώπων από άγνωστους πολιτισμούς, απαιτούν τεράστια προσπάθεια εκ μέρους των παροχέων υπηρεσιών υγείας. Ένα σχετικά νέο φαινόμενο, γνωστό ως « Διεθνισμός », απεικονίζει την ροή των ταξιδιών μεταξύ των χωρών αποστολής και αποδοχής.

5 Όλες οι χώρες έχουν κανονισμούς σχετικά με την κυκλοφορία των ατόμων από άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων, των θεωρήσεων καρτών και άλλων εγγράφων που απαιτούνται από τους ταξιδιώτες και τους μετανάστες. Οι εθνικές πολιτικές σχετικά με τους μετανάστες τείνουν να υποδιαιρούνται σε 3 ομάδες : μετακινούμενοι εργαζόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι ή μετανάστες και πρόσφυγες.

6 Η μεταναστευτική πολιτική μπορεί να επηρεαστεί από ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπως οι εργοδότες και οι εθνικές ή ανθρωπιστικές ομάδες που υποστηρίζουν την μετανάστευση, καθώς επίσης και από ενώσεις και μέλη του ευρέος κοινού που φοβούνται την απώλεια εργασιών, τον υπερπληθυσμό και την μείωση των εθνικών πόρων. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που αφήνουν τις χώρες γέννησης τους είναι μεταναστευτικοί ή εποχιακοί εργαζόμενοι μαζί με τις οικογένειες τους. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων είναι ανειδίκευτοι εργάτες / εργαζόμενοι που κινούνται συνήθως παράνομα, για να εργαστούν εποχιακά. Αυτό το διεθνές φαινόμενο αυξάνεται καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται από τις φτωχότερες χώρες στις πλουσιότερες

7 Μερικοί είναι εξειδικευμένοι εργάτες των οποίων η μετακίνηση στις πιο αναπτυγμένες χώρες γίνεται λόγω ανυπαρξίας εργασίας στον κλάδο τους, για να παράσχουν υπηρεσίες υγείας. Λόγω του φόβου τους, πολλοί μετανάστες χωρίς χαρτιά αποφεύγουν την υγειονομική περίθαλψη ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι μελέτες δείχνουν ότι το αυστηρό νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην χαμηλότερη αναφορά των προβλημάτων υγείας.

8 Αν και η μετανάστευση συνήθως κυριαρχείται από μια επιθυμία για οικογενειακή επανένωση ή για βελτιωμένες εκπαιδευτικές και οικονομικές ευκαιρίες, απόφαση κάποιου ατόμου να μεταναστεύσει είναι σύνθετη. Η αρχική απόφαση να μεταναστεύσει, όταν γίνεται για οικονομικούς λόγους, αντιμετωπίζεται συχνά ως προσωρινή κίνηση κατά την διάρκεια της οποίας οι εργαζόμενοι θα κερδίσουν ή θα στείλουν χρήματα στην οικογένεια τους. Τα άτομα που πηγαίνουν ως προσωρινοί εργαζόμενοι ή σπουδαστές συχνά, με την πάροδο του χρόνου, καταλήγουν μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες.

9 Η μετανάστευση συνήθως εμφανίζεται από αγροτικές προς αστικές περιοχές. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι ενήλικοι νεαρής ηλικίας άντρες που μετακινούνται, επειδή οι οικογένειες τους είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν την ίδια διεθνή μετακίνηση.

10 Οι πρόσφυγες περιλαμβάνουν ένα σύνολο των μεταναστών που ωθούνται ή αναγκάζονται τις χώρες τους ή τις κοινότητες τους. Οι πρόσφυγες διαφέρουν από τους μετανάστες, δεδομένου ότι φοβούνται την δίωξη στην πατρίδα τους, λόγω των εθνικών, των θρησκευτικών ή των πολιτικών πεποιθήσεων τους. Ένας πρόσφυγας καθορίζεται ως πρόσωπο που εξαιτίας του δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για λόγους θρησκείας υπηκοότητας φυλής συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικής άποψης. Έχει φύγει δε από την χώρα της υπηκοότητας του και δεν μπορεί ή εξ ’ αιτίας αυτού του φόβου είναι απρόθυμος να ωφεληθεί της προστασίας αυτής της χώρας. Τέλος, οι πρόσφυγες είναι επιλέξιμοι για ορισμένες υπηρεσίες που δεν παρέχονται σε άλλους μετανάστες.

11 Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να μείνουν στις χώρες τους, όταν μπορούν να μείνουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και υπο συνθήκες ευημερίας. Η μετανάστευση μπορεί συνήθως να αντιληφθεί ως αποτέλεσμα δύο κατηγοριών παραγόντων, οι παράγοντες ώθησης και οι παράγοντες έλξης. Οι παράγοντες ώθησης περιλαμβάνουν τις αρνητικές εγχώριες συνθήκες που ωθούν στην απόφαση να μεταναστεύσουν όπως η απώλεια εργασίας, η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, η επιβάρυνση, η πείνα, ο πόλεμος και η ασθένεια. Οι παράγοντες έλξης είναι οι θετικές ιδιότητες που αναμένονται στην νέα περιοχή όπως το καλύτερο κλίμα, οι περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, οι καλύτερες εργασίες, οι χαμηλότεροι φόροι και ο περισσότερος χώρος.

12 Οι άνθρωποι τείνουν να μεταναστεύσουν σε χώρες και κοινότητες στις οποίες υπάρχουν ήδη γνωστά οικογενειακά μέλη, εθνικές κοινότητες ή άλλες συνδέσεις με την πατρίδα τους και ανάγκη για ειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ιστορικό πλαίσιο και τις συνθήκες προμετανάστευσης των ατόμων, ως τμήμα της αξιολόγησης της νοσηλευτικής φροντίδας κατά προγραμματισμό μιας παρέμβασης.

13 Τα προβλήματα υγείας των εργαζομένων, των μεταναστών και των προσφύγων μπορούν να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα των γεγονότων που βίωσαν πριν από την μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορεί να φέρουν πολλά προβλήματα υγείας που είναι κοινά στην χώρα καταγωγής τους, αλλά ασυνήθιστα στην χώρα στην οποία μεταναστεύουν. Οι συνθήκες στις χώρες προέλευσης και οι λόγοι για την μετανάστευση, δύναται να έχουν επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη.

14 Οι πρόσφυγες φεύγουν από τις χώρες προέλευσης του για διάφορους λόγους καθότι, είτε μπορεί να είναι θύματα φυσικών καταστροφών, εχθροπραξιών ή / και πολιτικής αλλαγής. Η αναγκαστική μετανάστευση αναφέρεται στην υποχρεωτική μεταφορά ανθρώπων, συνήθως από μία κυβέρνηση. Η ωθούμενη μετανάστευση είναι παρόμοια με την αναγκαστική μετανάστευση, με την διαφορά ότι οι μετανάστες κάποια δυνατότητα να αποφασίσουν εάν θα μετακινηθούν ή όχι. Η διαδικασία της μετανάστευσης μπορεί να ασκήσει σημαντική επίδραση στην υγεία. Οι οικογένειες μπορεί να χωριστούν λόγω αδυναμίας να υποστηριχθούν οικονομικά και τα παιδιά μπορεί να δωθούν σε ξένους για να εξασφαλίσουν μια διαφυγή σε μια καλύτερη χώρα.

15 Πολλοί σύνθετοι παράγοντες ασκούν επίδραση στη διανοητική και φυσική υγεία μετά από την μετανάστευση. Η κατανόηση του μοναδικού κοινωνικού, πολιτικού, ιστορικού και οικονομικού πλαισίου, στο οποίο έζησαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, είναι σημαντικοί παράγοντες για την κατανόηση και τον προγραμματισμό των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των επεμβάσεων δημόσιας υγείας.

16 Η ενσωμάτωση είναι μια δυναμική διαδικασία αποδοχής συγκεκριμένων πτυχών ή χαρακτηριστικών ενός νέου πολιτισμού. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με δυσκολίες πολιτιστικής ενσωμάτωσης που σχετίζονται με την γλώσσα, την συμπεριφορά, την ταυτότητα, τις αξίες και την πολιτιστική αντίληψη, που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με έναν άλλο πολιτισμό. Η γλωσσική ενσωμάτωση περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν την ποιότητα της επικοινωνίας. Η ταυτότητα περιλαμβάνει τη μοναδική συνένωση δύο ή περισσοτέρων εθνικοτήτων και την αίσθηση ένταξης και δέσμευσης σε μια πολιτιστική ομάδα. Οι αξίες σημαίνουν την κατεύθυνση στη ζωή μετά την μετανάστευση και έχουν επιπτώσεις στην στάση απέναντι στην υγεία και στην ασθένεια.

17 Απαιτείται περισσότερη έρευνα για τον προσδιορισμό των πολιτισμικών χαρακτηριστικών που αφομοιώνουν οι νέοι μετανάστες δεδομένου ότι οι χώρες χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από ποικιλομορφία στις αξίες, στις στάσεις, στις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές. Το πλαίσιο ενσωμάτωσης λαμβάνει υπόψη τόσο τα ομαδικά όσο και τα μεμονωμένα φαινόμενα. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προσαρμογής μπορεί να δημιουργήσουν στρες το οποίο καθορίζεται ευρέως ως οποιοσδήποτε παράγοντας άγχους που συνδέεται με την διαδικασία ενσωμάτωσης. Αυτές οι αποφάσεις οδηγούν σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα προσαρμογής : αφομοίωση, ενσωμάτωση, διαχωρισμός ή περιθοριοποίηση.

18 Η αφομοίωση είναι μια στρατηγική στην οποία τα άτομα δεν συνεχίζουν να εκτιμούν την εγγενή πολιτιστική ταυτότητα τους και επιθυμούν μόνο τα χαρακτηριστικά του νέου πολιτισμού. Ο διαχωρισμός εμφανίζεται όταν αποφεύγουν τις συνήθειες του νέου πολιτισμού και διατηρούν αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά του αρχικού τους πολιτισμού. Στην ενσωμάτωση υπάρχει κάποιος βαθμός διατήρησης του αρχικού πολιτισμού, αλλά οι άνθρωποι επιδιώκουν επίσης να συμμετέχουν στον νέο πολιτισμό. Η περιθωριοποίηση εμφανίζεται όπου υπάρχει μικρή δυνατότητα ή ενδιαφέρον για κάθε πολιτισμό. Ενώ θεωρείται ότι σχετίζεται με καλύτερες εκβάσεις υγείας.

19 Μερικές Ομάδες Μεταναστών εμφανίζουν καλύτερες συνήθειες υγείας από τους κατοίκους της χώρας υποδοχής. Σε μερικούς μετανάστες παρατηρήθηκε επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας καθώς το χρονικό διάστημα ( τους ) στην νέα χώρα αυξάνεται. Όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν υγιεινές συμπεριφορές, η συμπεριφοριστική ενσωμάτωση μπορεί να είναι ένας παράγοντας κινδύνου, που μπορεί να οδηγήσει σε « κακή υγεία » χρόνιες ασθένειες και ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον τα αυξανόμενα επίπεδα ενσωμάτωσης τείνουν να βελτιώσουν την υγεία των μεταναστών, από χώρες με λιγότερα ανεπτυγμένα υγειονομικά συστήματα, με την βελτίωση της γνώσης για την υγεία.

20 Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν αντιδράσεις ξενοφοβίας ( όπως απόρριψη, φόβος και στιγματισμός των αλλοδαπών ) και ρατσισμού ( διάκρισης μιας ομάδας ατόμων με βάση τις φυλετικές και εθνικές ταυτότητες, την γλώσσα, τη θρησκεία ή την εθνική προέλευση ) στις νέες χώρες τους. Άλλοι παράγοντες άγχους περιλαμβάνουν την απώλεια ή την απουσία ισχυρών κοινωνικών δικτύων υποστήριξης. Οι άτυπες κοινωνικές δομές που υπήρχαν στην χώρα προέλευσης δεν μπορούν πλέον να υπάρξουν. Τα εθνικά κοινωνικά πλαίσια υποστήριξης θεωρούνται πόροι που μπορούν να καταπολεμήσουν το άγχος ενσωμάτωσης, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διάκρισης.

21 Η ηλικία έχει πλέον συσχετιστεί με κάποιες ψυχολογικές επιπτώσεις στους μετανάστες και οι άνθρωποι που μεταναστεύουν κατά την διάρκεια ή μετά την μέση ηλικία τείνουν να έχουν περισσότερους κινδύνους. Οι γυναίκες τείνουν να έχουν περισσότερη δυσκολία προσαρμογής με τους άνδρες, σε μερικές εθνικές ομάδες. Αυτό όμως φαίνεται ότι σχετίζεται με την συμμετοχή στον επικρατούντα πολιτισμό, μέσω της απασχόλησης ή μέσω των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Οι περισσότερες μελέτες έχουν βρει πως οι παντρεμένοι και τα άτομα με οικογένεια έχουν λιγότερα ψυχολογικά συμπτώματα, αλλά η οικογένεια μπορεί επίσης να είναι μια πηγή πίεσης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά ενσωμάτωσης μεταξύ γενεών.

22 Η μετανάστευση μπορεί επίσης να παρέχει πλούσιες ευκαιρίες για αύξηση των εμπειριών και οι μετανάστες καταδεικνύουν τεράστια προσαρμοστικότητα παρά τις πολλαπλάσιες προκλήσεις. Η έννοια της προσαρμοστικότητας προήλθε από την πολύ νεαρή ηλικία και αναφέρεται σε μια ικανότητα να ενσωματωθεί ώστε να συγκρατήσει την αντιπαλότητα. Αντιμετωπίζεται ως διαδικασία όχι ως σταθερό γνώρισμα προσωπικότητας, επειδή αδυναμίες ή και δυνάμεις μπορούν να προκύψουν καθ ’ όλη την διάρκεια της ζωής καθώς επίσης και κατά την διάρκεια των χρόνων του άγχους. Η προσαρμοστικότητα μπορεί να είναι ένας σημαντικός πόρος για τους μετανάστες για να μειώσουν τα αποτελέσματα του άγχους ενσωμάτωσης.

23 Οι κοινοτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην υγεία περιλαμβάνουν τις μορφές μετακίνησης μιας συγκεκριμένης εθνικής ομάδας, της εθνικής πυκνότητας ( σ. σ. αφορά την συγκέντρωση των ανθρώπων με την ίδια εθνική καταγωγή που ζει σε μια κοινότητα ), της αντιληπτής διάκρισης και της διαθεσιμότητας, των κοινωνικών δομών υποστήριξης και των δικτύων. Το ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του κοινοτικού περιβάλλοντος της γειτονιάς, είναι ένας σημαντικός παράγοντας της υγείας των μεταναστών.

24 Πολλοί νέοι μετανάστες εγκαθίστανται αρχικά σε περιοχές / γειτονιές με μεγάλους αριθμούς ανθρώπων κοινής καταγωγής. Αυτές οι γειτονιές αποκαλούνται περιοχές μεταναστών και βρίσκονται συνήθως σε αστικές περιοχές. Οι εθνικές μειονότητες μπορούν επίσης να βασιστούν στο κοινωνικό κεφάλαιο, στις ομάδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες υπάρχει η εμπιστοσύνη και η αμοιβαιότητα. Οι μετανάστες που στερούνται την πρόσβαση στα γνωστά πολιτιστικά στοιχεία και στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να διατρέξουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης άγχους ενσωμάτωσης και την απομόνωση από άλλους μετανάστες

25 Ο διαχωρισμός των περιοχών κατοικίας μπορεί να συμβάλλει στην φτώχεια, στην διάκριση και στην απομόνωση, καθώς επίσης και στην αύξηση επικίνδυνων δραστηριοτήτων ( π. χ. η συμμετοχή σε ομάδες παράνομης δραστηριότητας ). Η υπερβάλλουσα εμπιστοσύνη στα εθνικά δίκτυα, μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των « ευκαιριών ενσωμάτωσης » και να διαδραματίσει στην αλλοτρίωση από τον επικρατούντα πολιτισμό. Επιπλέον, καταγράφεται η τάση οι μετανάστες να στρέφονται προς τα επαγγέλματα χαμηλότερων αμοιβών εν μέρει λόγω των γλωσσικών δυσκολιών, του ( ποιοτικώς ) χαμηλότερου εκπαιδευτικού συστήματος και της έλλειψης οικειότητας με την αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία των αστικών εργαζομένων μεταναστών είναι άτομα που ζουν μακριά από τις οικογένειες τους, που στέλνουν χρήματα στο σπίτι και που επιστρέφουν στην πατρίδα τους περιοδικά. Η υγεία και ασφάλεια των μεταναστών εργαζομένων, αποτελεί σημαντικό τομέα της υγιεινής της εργασίας.

26 Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι σε εξαιρετικό κίνδυνο, λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Ευρίσκονται επίσης, σε κίνδυνο για χρόνια προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με το άγχος, η υπέρταση και τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος καθώς κ. α. Όλα αυτά τα προβλήματα υγείας, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φέρουν συγκεκριμένες συνέπειες, στην υγεία των μεταναστών.

27 Όσον αφορά το εδάφιο περί των μεταδοτικών ασθενειών, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις των μεταναστών, ήλθαν σε επαφή με τις ασθένειες αυτές, πίσω στην χώρα της προέλευσης τους. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις εντοπίζουμε ( αρκετές ) μεταδοτικές ασθένειες, όπως η φυματίωση, τα εντερικά παράσιτα κ. α.

28 Λόγω της συνεχής έκθεσης τους στον πόλεμο, στην φτώχεια, την κοινωνική διάκριση, την φτώχεια και την πείνα, οι πρόσφυγες είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν μετατραυματικές διαταραχές και άγχος. Ακόμη και οι μετανάστες οι οποίοι και εκτίθενται σε τραυματική αναγκαστική μετανάστευση, είναι ευαίσθητοι και επιρρεπείς σε ασθένειες όπως, η κατάθλιψη η ανησυχία και οι λήψη / κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών. Συχνά τα προβλήματα Ψυχικής Υγείας στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, εκφράζονται μέσω φυσικών συμπτωμάτων και είναι επομένως δύσκολο για τον παροχέα υπηρεσιών να τα ανιχνεύσει ή να τα εντοπίσει αντίστοιχα.

29 Η « σωματοποίηση » δύναται να εμφανιστεί, ως ιατρικό περιστατικό, μπορεί να εμφανιστεί όπως οι πονοκέφαλοι, η συντομία της αναπνοής, οι θωρακικοί πόνοι, οι καρδιακοί παλμοί κλπ. Οι εκφράσεις της σωματοποίησης μπορεί επίσης να καθοριστούν από πολιτιστικά χαρακτηριστικά και να παρουσιάσουν με ή χωρίς χαρακτηριστικά συμπτωμάτων. Τα δευτερογενή συμπτώματα των ( βασανιστηρίων ) περιλαμβάνουν φυσικά σημάδια, όπως αυτά των εγκαυμάτων, τα σημάδια από χτυπήματα καθώς και παλαιά σπασίματα ( σ. σ. αποκαλύπτονται με την εφαρμογή των ακτίνων ) Χ

30 Οι πολιτικές σχετικά με την παροχή υγειονομικής φροντίδας στους μετανάστες διαφέρουν πολύ στις χώρες υποδοχής. Οι μετανάστες πιθανόν να είναι απληροφόρητοι για αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες δύνανται άμεσα ή έμμεσα να έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους. Λ. χ. Ο « νόμος περι Προσωπικής Ευθύνης και Εργασιακών Ευκαιριών », μείωσε σημαντικά τα οφέλη των μεταναστών εκτός από αυτούς που χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες. Η « υπηρεσία δημόσιας υγείας των πολιτών », απαιτεί όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες που θέλουν να κατοικήσουν κάπου μόνιμα, να υποβάλλουν τις ιατρικές εξετάσεις τους που έγιναν στην πατρίδα τους ή στην χώρα του ασύλου τους.

31 Οι εξετάσεις μπορεί να μην προσδιορίσουν κάποια χρόνια ασθένεια και δεν είναι χρήσιμες για την διάγνωση ψυχικών ασθενειών. Η συνοχή της περίθαλψης και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και πριν την μετανάστευση είναι δύσκολη και η αδυναμία υλοποίησης οφείλεται σε οικονομικούς λόγους και λογιστικούς λόγους. Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε μια χώρα παράνομα δεν πραγματοποιούν εξετάσεις και έτσι οι μολυσματικές ασθένειες δεν μπορούν να προσδιοριστούν πριν από την μετανάστευση.

32 Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν μη οικονομικά εμπόδια όπως η έλλειψη ικανότητας σε μια ξένη γλώσσα ( π. χ. η Αγγλική Γλώσσα ), η έλλειψη γνώσης για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς και οι περιορισμένοι κοινοτικοί πόροι που διευκολύνουν την πρόσβαση μεταναστών & προσφύγων, στις υπηρεσίες υγείας.

33 Οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας πρέπει να προσδιορίσουν τα πρότυπα και τις θεωρίες που εξηγούν πως, πότε, που μπορούν να βοηθήσουν οι παρεμβάσεις τους στους πληθυσμούς μεταναστών. Κάθε εθνικότητα μπορεί να έχει πρόσβαση σε έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση, που προωθεί την συνειδητοποίηση της υγείας και της ατομικής φροντίδας. Ένας τρόπος για να ερευνηθούν οι κοινοτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, είναι η χρησιμοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου κοινοτικής υγείας και η αξιολόγηση των αναγκών του.

34 Μέσω της κοινοτικής αξιολόγησης, οι νοσηλευτές μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες των μεταναστών ή των προσφύγων προκειμένου να προγραμματιστεί κάποια παρέμβαση, με στόχο τον τρόπο ζωής. Ένας δεύτερος τρόπος να ερευνηθούν οι κοινοτικοί & περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι να δημιουργηθεί ένα ερμηνευτικό - εννοιολογικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους ερευνητές, τους επαγγελματίες και τους φορείς χάραξης πολιτικής να καταλάβουν τις διαδικασίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για να προάγουν την υγεία στην κοινότητα. Αυτό περιλαμβάνει μια περιεκτική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία της κοινότητας. Λ. χ. η κοινωνικοοικονομική θέση, η οικογενειακή κατάσταση και το φύλο μπορεί να είναι σημαντικοί παράγοντες της υγείας και της ασθένειας.

35 Συγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα έχουν προταθεί όπως το « Ταξίδι στην Ευημερία », για τους πρόσφυγες, το οποίο και περιλαμβάνει : α ) την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών ( που μπορεί να έχουν ς αποτέλεσμα των εμπειριών τους ) β ) την θεραπεία των μολυσματικών και παρασιτικών ασθενειών που αποκτήθηκαν στις πατρίδες και γ ) στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών, στις οποίες οι μετανάστες είναι σε κίνδυνο, ως αποτέλεσμα της διαβίωσης τους στην νέα χώρα υποδοχής τους.

36 Το ιστορικό υγείας των μεταναστών πρέπει να περιλαμβάνει την ζωή προ μετανάστευσης, το ιστορικό μολυσματικών ασθενειών, την παραδοσιακή ιατρική και την χρήση των όποιων ουσιών. Για όλες τις ηλικίες ( των μεταναστών ) είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευμένος ιατρικός διερμηνέας, εάν οι νοσηλευτές δεν είναι δίγλωσσοι, δηλαδή να παρέχεται σημαντική ερμηνεία που υπερβαίνει την απλή γλωσσική μετάφραση. Ένας διερμηνέας χρησιμεύει όχι μόνο ως μεταφραστής αλλά και ως « μεσίτης πολιτισμού » που μπορεί να εξηγήσει το πολιτιστικό πλαίσιο των συμπτωμάτων και να ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο, ο πολιτισμός τους έχει επιπτώσεις στην υγεία και στην συμπεριφορά.

37 Οι Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας μπορεί να πρέπει να προσδιορίσουν τους ιθύνοντες στην εθνική κοινότητα πριν προσπαθήσουν να εφαρμοστούν παρεμβάσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Οι Θρησκευτικές και Πολιτιστικές Πρακτικές της Οικογένειας είναι επίσης σημαντικές για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Αυτές οι πεποιθήσεις πρέπει να προσδιοριστούν προκειμένου να καθιερωθεί μια αποτελεσματική εκπαίδευση, να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα.

38 Τέλος, οι όποιες υγειονομικές παρεμβάσεις πρέπει να λάβουν πλήρως υπόψη τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Κάθε ομάδα μεταναστών έχει μια μοναδική ιστορία και ένα πλαίσιο που μπορεί να θέτει τα άτομα σε κίνδυνο, για ιδιαίτερα προβλήματα υγείας αλλά μπορεί επίσης να είναι πηγή προσαρμοστικότητας και δύναμης.

39


Κατέβασμα ppt "Κωστής Χαρδαλιάς Νοσηλευτής, MSc Health Informatics Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google