Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενα Παρουσίασης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης
Υφιστάμενο Σύστημα Αξιολόγησης Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών (ΝΣΑ) Σκοπός Στόχοι Βασικά χαρακτηριστικά Προβλεπόμενες Διαδικασίες ΝΣΑ Μεταβατικές διατάξεις

3 Υφιστάμενο Σύστημα Αξιολόγησης
Γενική διαπίστωση όλων των φορέων: Αναχρονιστικό (από το 1976) Αναξιοκρατικό Ισοπεδωτικό Μονοδιάστατο (αξιολόγηση μόνο των εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής και μόνο από ένα αξιολογητή)

4 Επομένως… Η ανάγκη για αλλαγή είναι επιβεβλημένη προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ενός Συστήματος Αξιολόγησης το οποίο θα είναι: σύγχρονο ολοκληρωμένο πολυδιάστατο θα προάγει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία

5 Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών (ΝΣΑ)
Σκοπός ΝΣΑ: O εκσυγχρονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης, βελτίωσης, ανάπτυξης, μονιμοποίησης και προαγωγής των εκπαιδευτικών λειτουργών και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

6 Στόχοι ΝΣΑ Το ΝΣΑ στοχεύει:
στην ανίχνευση των ουσιαστικών αναγκών των εκπαιδευτικών, σχετικά με το έργο που επιτελούν στον εντοπισμό πραγματικών δυσκολιών ή/και αδυναμιών, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους στον προγραμματισμό στοχευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών, δυσκολιών ή/και αδυναμιών στην προαγωγή των ικανότερων, για την κάθε θέση εκπαιδευτικών λειτουργών στην αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική) του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες.

7 Βασικά Χαρακτηριστικά ΝΣΑ (Ι)
Για τη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη ποικίλες διαστάσεις που αφορούν τον αξιολογούμενο και το έργο του ανάλογα και με τα καθήκοντα της νέας θέσης που θα αναλάβει: διδακτικό έργο, διοικητικό έργο, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις, προσόντα κ.λπ. Εφαρμόζονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης με την ανάπτυξη και χρήση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εργαλείων αξιολόγησης (υπάρχουν ενδεικτικά εργαλεία στο Παράρτημα που θα πάρουν την τελική τους μορφή μέσα από διάλογο).

8 Βασικά Χαρακτηριστικά ΝΣΑ (ΙΙ)
Η αξιολόγηση θα είναι συμμετοχική, αφού θα γίνεται από τρεις αξιολογητές O ίδιος ο αξιολογούμενος θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, μέσω της διαδικασίας Αυτοαξιολόγησης, η οποία θα είναι μία από τις πηγές αξιολόγησης Ο αξιολογικός ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας αποκτά σημαντική βαρύτητα Υιοθετείται η αρχή «όποιος αξιολογεί αξιολογείται»

9 Βασικά Χαρακτηριστικά ΝΣΑ (ΙΙΙ)
Υιοθετείται ξεκάθαρη διαδικασία αντιμετώπισης περιπτώσεων ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διαδικασίες επαγγελματικής στήριξης και βελτίωσης ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών Δημιουργία Δευτεροβάθμιου σώματος εξέτασης ενστάσεων Προτείνονται διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες στα πλαίσια παιδαγωγικής αυτονόμησης των σχολικών μονάδων. Στόχος η βελτίωση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου χωρίς καμία διάθεση κατάταξης των σχολικών μονάδων σε οποιοδήποτε κατάλογο. Υιοθέτηση Μεταβατικής Περιόδου

10 Προβλεπόμενες Διαδικασίες ΝΣΑ
Διαδικασίες Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Επαγγελματικής Μάθησης Διαδικασία Αξιολόγησης για Μονιμοποίηση των Επί Δοκιμασία Εκπαιδευτικών Διαδικασίες Αριθμητικής Αξιολόγησης για Σκοπούς Προαγωγής Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Διαδικασίες Κρίσης Επάρκειας Διαδικασίες Προαγωγών Διαδικασίες Υποβολής Ένστασης

11 1) Διαδικασίες Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Επαγγελματικής Μάθησης (Ι)
Αντικαταστάτης (όπου προσφέρει υπηρεσίες για περίοδο τουλάχιστο 30 εργάσιμων ημερών) Συμβασιούχος Μόνιμος Εκπαιδευτικός Βοηθός Διευθυντής Διευθυντής Επιθεωρητής Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

12 1) Διαδικασίες Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Επαγγελματικής Μάθησης (ΙΙ)
Παιδαγωγικός Σύμβουλος Ανά δύο χρόνια Παρακολούθηση Διδασκαλίας με τη χρήση του Εντύπου Παρακολούθησης/Αξιολόγησης Διδασκαλίας (2 φορές, 3 για συμβασιούχους) Ακολουθεί αναστοχαστική συζήτηση/ανατροφοδότηση Συνοπτικό πρακτικό με τα βασικά απορρέοντα της συζήτησης

13 1) Διαδικασίες Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και Επαγγελματικής Μάθησης (ΙΙΙ)
Συμπλήρωση στο τέλος «Έκθεσης Ανατροφοδότησης του Εκπαιδευτικού» που θα κοινοποιείται στον ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που θα συλλέξει από: α) Έντυπα Παρακολούθησης/Αξιολόγησης Διδασκαλίας ή Έντυπο Παρακολούθησης Διεκπεραίωσης Διοικητικών Καθηκόντων ή Έντυπο Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Διευθυντή, ΕΔΕ κ.λπ. β) Παρακολούθηση γενικότερης δράσης στη σχολική μονάδα γ) Ατομικό Φάκελο Επιτευγμάτων δ) Τα λεχθέντα στη διαδικασία συζήτησης/παροχής ανατροφοδότησης Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης ο αξιολογούμενος συμμετέχει σε αναπτυξιακές και επιμορφωτικές δράσεις

14 2) Διαδικασία Αξιολόγησης για Μονιμοποίηση των επί Δοκιμασία Εκπαιδευτικών
Αξιολόγηση από 2 ΕΔΕ και το Διευθυντή για δύο χρόνια Βαθμολογία στη βάση στοιχείων από: α) Έντυπα Παρακολούθησης/Αξιολόγησης Διδασκαλίας β) Παρακολούθηση γενικότερης δράσης στη σχολική μονάδα γ) Ατομικό Φάκελο Επιτευγμάτων Βαρύτητα βαθμολογίας αξιολογητών: Διευθυντής 35% ΕΔΕ % ΕΔΕ % Αυτοαξιολόγηση 5% Βαθμολογία κάτω από 60% = στήριξη για 6 μήνες και επανάληψη

15 3) Διαδικασίες Αριθμητικής Αξιολόγησης για Σκοπούς Προαγωγής (σε θέση Β. Δ. ή Δ.) (Ι)
Αξιολόγηση ανά διετία από 2 ΕΔΕ και το Διευθυντή Βαθμολογία στη βάση στοιχείων από: α) Έντυπα Παρακολούθησης/Αξιολόγησης Διδασκαλίας β) Παρακολούθηση γενικότερης δράσης στη σχολική μονάδα γ) Ατομικό Φάκελο Επιτευγμάτων Βαρύτητα βαθμολογίας αξιολογητών: Διευθυντής 35% ΕΔΕ % ΕΔΕ % Αυτοαξιολόγηση 5% Προστίθεται και η βαθμολογία στη Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

16 3) Διαδικασίες Αριθμητικής Αξιολόγησης για Σκοπούς Προαγωγής (σε θέση ΕΔΕ) (ΙΙ)
Αξιολόγηση ανά διετία από κλιμάκιο τριών ΕΔΕ Βαθμολογία στους πιο κάτω τομείς: α) Παιδαγωγική Ηγεσία β) Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών γ) Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικής Μονάδας δ) Σχολικό Κλίμα και Σχολική Κουλτούρα ε) Σχέσεις και Επικοινωνία με εσωτερικούς/εξωτερικούς φορείς. Βαρύτητα βαθμολογίας αξιολογητών: ΕΔΕ 1 (οικείος) 35% ΕΔΕ % ΕΔΕ % Αυτοαξιολόγηση 5% Προστίθεται και η βαθμολογία στη Σχολή

17 4) Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας
Δημιουργείται η Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας: μέσω της οποίας τα υποψήφια διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης θα εκπαιδεύονται/καταρτίζονται σε ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης Η επίδοση/απόδοση των υποψηφίων στη ΔΣΕΗ θα βαθμολογείται και θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια για προαγωγή Τα υφιστάμενα στελέχη της εκπαίδευσης θα καταρτιστούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων Θα υιοθετηθεί η εκπαιδευτική μεθοδολογία της μικτής μάθησης (Blended Learning), η οποία συνδυάζει δύο βασικές μεθόδους διδασκαλίας: τη διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και τη διδασκαλία μέσω του διαδικτύου (e-learning), με υλοποίηση του κυρίως μέρους του προγράμματος εντός των σχολικών μονάδων μέσω αξιοποίησης μεντόρων διευθυντών και βοηθών διευθυντών.

18 5) Διαδικασίες Κρίσης Επάρκειας
Όταν υπάρχουν επιφυλάξεις για την επάρκεια αντικαταστατών και συμβασιούχων, εφαρμόζεται η διαδικασία αριθμητικής αξιολόγησης, όπως στην περίπτωση βαθμολογίας για σκοπούς προαγωγής Με βαθμολογία κάτω από 60%, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα στήριξης και επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης Αν και πάλι κριθεί ανεπαρκής = διαδικασία απόλυσης με δικαίωμα ένστασης Για τις υπόλοιπες θέσεις η επάρκεια κρίνεται μέσα από τη διαδικασία αριθμητικής αξιολόγησης

19 6) Διαδικασία Προαγωγών
Συμπλήρωση 8 ετών υπηρεσίας (για θέση Β.Δ/ντή) ή 3 ετών σε προηγούμενη θέση (για υπόλοιπες προαγωγές) Κριτήρια: Αξία Αρχαιότητα στη θέση Πρόσθετα προσόντα Βαθμολογία Δημόσιας Σχολής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Προσωπική συνέντευξη στην ΕΕΥ Γίνεται προκήρυξη περίπου 20 μήνες πριν Στη βάση των τριών πρώτων κριτηρίων (κεντρική πλατφόρμα καταχώρησης βαθμολογιών) καλείται ο ανάλογος αριθμός υποψηφίων για φοίτηση στη Σχολή (130% των θέσεων) Παρακολούθηση προγράμματος από Οκτώβρη μέχρι Μάιο Συνεντεύξεις στην ΕΕΥ όλων όσων πετύχουν

20 7) Διαδικασίες Υποβολής Ένστασης
Δικαίωμα ένστασης σε 10 εργάσιμες μέρες Σύσταση Δευτεροβάθμιου Σώματος Εξέτασης Ενστάσεων (1 ΠΛΕ και 2 ΕΔΕ διαφορετικοί από αυτούς που συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία) Παρέχεται το δικαίωμα στον ενιστάμενο να παρουσιάσει την υπόθεσή του Δικαίωμα στο Δευτεροβάθμιο Σώμα για επίσκεψη και παρακολούθηση στην τάξη Τελική εισήγηση στην ΕΕΥ Τελική απόφαση από ΕΕΥ (έλεγχος νομιμότητας)

21 Μεταβατικές Διατάξεις
Έναρξη εφαρμογής από Επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση Οι δύο τελευταίες υφιστάμενες βαθμολογίες (1-40) θα συνυπολογίζονται με τις νέες που θα προκύψουν (1-100) ως εξής: Θα μετατραπούν στην κλίμακα 1-100 Θα συνυπολογιστούν με τις νέες βαθμολογίες που θα προκύψουν για υπολογισμό του Μέσου Όρου Με την κατάθεση της 2ης νέας βαθμολογίας και μετά, με βάση τις πρόνοιες του ΝΣΑ, κάθε φορά που θα υπάρχει νέα βαθμολογία, θα διαγράφεται βαθμολογία που δόθηκε με βάση τους Κανονισμούς του 1976, μέχρι να διαγραφούν και οι δύο Αν κάποιος έχει μόνο μια βαθμολογία θα συνυπολογίζεται μόνο μία μέχρι τη διαγραφή της.

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενα Παρουσίασης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google