Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κων/νος Πατερόπουλος (MSc) Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2015 Αθλητικά σωματεία: Βελτίωση της λειτουργίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κων/νος Πατερόπουλος (MSc) Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2015 Αθλητικά σωματεία: Βελτίωση της λειτουργίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κων/νος Πατερόπουλος (MSc) Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2015 Αθλητικά σωματεία: Βελτίωση της λειτουργίας τους με αξιολόγησή τους από το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό

2 Βασικοί Άξονες Τοπικής Αθλητικής Πολιτικής:  Σύσταση και στελέχωση υπηρεσίας / οργανισμού  Βελτίωση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών  Ανάπτυξη προγραμμάτων  Οργάνωση εκδηλώσεων  Βέλτιστη αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων  Ανάπτυξη σχέσεων των ΟΤΑ με αθλητικά σωματεία  Δικτύωση και σχέσεις με φορείς  Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

3 Αθλητικά Σωματεία Επαγγελματικά Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΚΑΕ, ΤΑΠ) Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ) Ερασιτεχνικά Το Α.Σ. είναι η βάση των αθλητικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Είναι η ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες (3057/2002 και διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα).

4  Θεωρούνται στυλοβάτες του ερασιτεχνικού αθλητισμού.  Στόχος τους (πρέπει να) είναι η ποιοτική ανάπτυξη των αθλημάτων, με σκοπό την καλύτερη αγωνιστική επίδοση  Ευκολία στην ίδρυση – ανεξέλεγκτος αριθμός (11.000). Αθλητικά Σωματεία (Α.Σ.)

5 Σχέση Αθλητικών Σωματείων & ΟΤΑ  Ίδρυση και λειτουργία σωματείων  Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων  Οργάνωση εκδηλώσεων  Οικονομική επιχορήγηση  Ηθική υποστήριξη (επιβράβευση)  Επιπλέον παροχές (προβολή, εξοπλισμός, υλικά, διοικητική υποστήριξη, κλπ.)

6 Σχέση Αθλητικών Σωματείων & ΟΤΑ  Δημιουργία πλαισίου αρχών.  Διαφάνεια και σαφή κριτήρια στις επιχορηγήσεις.  Ίση αντιμετώπιση των διοικήσεων των ΟΤΑ (και όχι ανάλογα με την επιρροή που ασκούν).  Πολιτικές προσεγγίσεις.  Εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας.  Πιστοποίηση της λειτουργίας τους.  Ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

7 Ενίσχυση πρωτοβουλιών ίδρυσης σωματείων νέων αθλημάτων Πιστοποίηση Λειτουργίας ( Έγκριση Α.Σ.)  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Οικονομική αυτάρκεια  Στελεχιακό δυναμικό  Είδος δραστηριότητας - αθλήματος  Αναλογία αριθμού σωματείων με πληθυσμιακά δεδομένα, κ.α.

8 .. Σχέση Αθλητικών Σωματείων & ΟΤΑ (θεσμοθέτηση)  Θεσμοθετημένη σχέση Α.Σ. - Ο.Τ.Α.  Κατάθεση καταστατικού  Αναγνώριση από την οικεία Ομοσπονδία  Κανονισμό λειτουργίας  Επισημοποίηση της σχέσης μεταξύ του Δήμου και του Α.Σ. με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Κριτήρια αξιολόγησης Α.Σ.  Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων

9  Μεγιστοποίηση της χρήσης με ανταποδοτικότητα  Δεν χρηματοδοτείται ικανοποιητικά η συντήρηση και η λειτουργία τους  Αλλαγή πολιτικής της κεντρικής διοίκησης  Υπολογισμός κόστους χρήσης  Θέσπιση κριτηρίων για την τιμολόγηση Αθλητικές Εγκαταστάσεις

10  Το κόστος λειτουργίας  Ο αριθμός των χρηστών (ομαδική χρήση)  Ο χρόνος χρήσης  Η χρονική ζώνη χρήσης  Η ημέρα παραχώρησης  Το είδος δραστηριότητας  Προπόνηση ή αγώνας  Κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ) Κριτήρια Τιμολόγησης Εγκαταστάσεων

11 Αξιολόγηση Λειτουργίας Αθλητικών Σωματείων  Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης λειτουργίας  Διαβούλευση με τα σωματεία  Τυποποίηση διαδικασιών  Αναθεώρηση / Αλλαγές  Πολιτική βούληση

12 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Αριθμός αθλημάτων (μπάσκετ / βόλεϊ / ποδόσφαιρο / τένις / κολύμβηση, κλπ.)

13 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Καταγραφή των τμημάτων (ανδρών / γυναικών)

14 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Ανάπτυξη πολλαπλής δραστηριότητας

15 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Αριθμός αθλητών

16 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Συμμετοχές αθλητών σε Εθνική ομάδα

17 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Η αθλητική τους πορεία

18 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Κατηγορία που ανήκουν (Α’ τοπικό / Γ’ εθνική κατηγορία ή άλλο)

19 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Το εύρος των ηλικιών που καλύπτουν

20 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Η συμπεριφορά αθλητών – θεατών (fair play)

21 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Το ύψος της οικονομικής συμμετοχής

22 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Η γενικότερη οργάνωση:  Επιλογή προπονητών  Κανονισμός λειτουργίας  Τυποποίηση Διαδικασιών  Μέτρα ασφάλειας  Προγραμματισμός  Πληρότητα ιατρικού ελέγχου  Εκπαιδευτικά προγράμματα

23 Κριτήρια Αξιολόγησης Αθλητικών Σωματείων Τοπικές ιδιαιτερότητες / ιστορικό

24 Τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις μεταξύ των ΟΤΑ και των σωματείων επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται μέσα στo πλαίσιο των επιτρεπτών θεσμικών ορίων με: α) διαφάνεια και κριτήρια στις οποιεσδήποτε παροχές και β) θεσμοθέτηση διαδικασιών και κανόνων που να αποτρέπουν τις προσωπικές και πολιτικές παρεμβάσεις

25 Η σχέση των αθλητικών οργανισμών με τους Αθλητικούς Συλλόγους πρέπει να διέπεται από τις έννοιες της συνεργασίας, διαφάνειας, αλληλεγγύης και μέσα από τις αρχές που εκπορεύονται από το αθλητικό ιδεώδες.

26 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Κων/νος Πατερόπουλος (MSc) Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αντιπρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2015 Αθλητικά σωματεία: Βελτίωση της λειτουργίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google