Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντικείμενο και κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντικείμενο και κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντικείμενο και κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης

2 Παιδαγωγική Η επιστήμη που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη των φαινομένων της αγωγής, της εκπαίδευσης και της μάθησης στη νοητική, συναισθηματική και βουλητική συμπεριφορά του ανθρώπου.

3 Είναι η Παιδαγωγική επιστήμη; ιδιαίτερο ερευνητικό αντικείμενο γνωστική ενότητα του αντικειμένου μεθοδολογία έρευνας πρακτική δραστηριότητα στην επιστήμη

4 Είναι η Παιδαγωγική επιστήμη; Έχει το δικό της γνωστικό – ερευνητικό αντικείμενο: τα διάφορα φαινόμενα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της μάθησης και τα σχετιζόμενα με αυτά προβλήματα Είναι ένα λογικά διαρθρωμένο γνωστικό σύστημα με γνωστική ενότητα Χρησιμοποιεί ερευνητική μεθοδολογία Πρακτική δραστηριότητα: κυρίως τη σχολική πράξη

5 Είναι αυτόνομη επιστήμη; Χρησιμοποιεί τα πορίσματα άλλων επιστημών Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοτελώς

6 Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής Τα διάφορα φαινόμενα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της μάθησης Και τα σχετιζόμενα με αυτά προβλήματα Όμως, πολλά και διαφορετικά τα επίπεδα ανάλυσης της «αγωγής» και της «εκπαίδευσης» Πολλά και διαφορετικά τα φαινόμενα

7 Ποιας «αγωγής» και ποιας «εκπαίδευσης»; Η αγωγή ως θεσμός: σύνολο δομών Η αγωγή ως δράση: σκοπός, μέθοδοι, διαδικασίες της επίδρασης Η αγωγή ως περιεχόμενο: πρόγραμμα με το οποίο ασκείται η επίδραση Η αγωγή ως προϊόν: το αποτέλεσμα της δράσης

8 Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ένα και ενιαίο Πολυδιάστατο Δυνατό να αναλυθεί σε περισσότερα επιμέρους πεδία: επιστημονικούς κλάδους Παιδαγωγική Επιστήμη ή οι Επιστήμες της Αγωγής

9 Οι Επιστήμες της Αγωγής Διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι με κοινό αντικείμενο μελέτης τα διάφορα φαινόμενα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της μάθησης σε όλες τις φάσεις ζωής του ανθρώπου

10 Τρόποι ανάλυσης του αντικειμένου της Παιδαγωγικής Διάκριση της Παιδαγωγικής σε (α) θεωρία και (β) πρακτική Θεωρητική Παιδαγωγική Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική Διάκριση της Παιδαγωγικής με βάση τη συνεργασία της με άλλες επιστήμες (όπως Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, κλπ.) Παιδαγωγική Ψυχολογία Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Φιλοσοφία της Αγωγής, κλπ

11 Κλάδοι της Θεωρητικής Παιδαγωγικής Γενική ή Συστηματική Παιδαγωγική ή Θεωρία της Παιδαγωγικής Εξέλιξη της Παιδαγωγικής ως επιστήμης Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης Επιστημολογία και Παιδαγωγική Σκοποί, όρια, ιδεώδη της αγωγής, κ.ά

12 Κλάδοι της Θεωρητικής Παιδαγωγικής Ιστορία της Παιδαγωγικής Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο της αγωγής μέσα στο χρόνο; Πώς εξελίσσονται οι διάφορες παιδαγωγικές ιδέες και θεωρίες; Παιδαγωγικά ρεύματα και εκπρόσωποι Πώς εξελίσσεται η επιστημολογία της Παιδαγωγικής;

13 Κλάδοι της Θεωρητικής Παιδαγωγικής Συγκριτική Παιδαγωγική Σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα παιδαγωγικά ρεύματα Πώς εμφανίζονται τα διάφορα αντικείμενα διεθνώς; Τι συμβαίνει στα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών;

14 Κλάδοι της Θεωρητικής Παιδαγωγικής Διδακτική Μεθοδολογία Γενικές αρχές και κανόνες στη διδασκαλία Μέθοδοι και τεχνικές στη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων Αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα Αρχιτεκτονική της μάθησης και της διδασκαλίας

15 Κλάδοι της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Σχολική Παιδαγωγική Η παιδαγωγική σχέση: εκπαιδευτικός – μαθητής Η σχολική πράξη και τα προβλήματά της Διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας στο σχολείο

16 Κλάδοι της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διαβίου μάθηση Κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις για συνεχιζόμενη εκπαίδευση Πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι; Ιδιαιτερότητες και ανάγκες Αγωγή για ενήλικους

17 Κλάδοι της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Ειδική Παιδαγωγική Άτομα με ειδικές ανάγκες, δυσκολίες και προβλήματα Ειδικά σχολεία Η ένταξη των ΑΜΕΑ στο σχολείο

18 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Φιλοσοφία της Αγωγής Πώς θεμελιώνεται φιλοσοφικά το φαινόμενο της αγωγής; Κατευθυντήριες γραμμές και σκοποί που θα πρέπει να διέπουν την αγωγή

19 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Ιστορία της Αγωγής/ Εκπαίδευσης Πώς εξελίσσονται τα ιδεώδη-σκοποί της αγωγής; Πώς εξελίσσονται τα ρεύματα που τα στηρίζουν; Πώς εξελίσσονται τα διάφορα αντικείμενα; Πώς εξελίσσεται η θεωρία περί επιστήμης της Παιδαγωγικής;

20 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Παιδαγωγική Ψυχολογία Μελέτη των ψυχολογικών προβλημάτων / θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα φαινόμενα της αγωγής (ψυχολογία μαθητών, εκπαιδευτικού, της μεταξύ τους σχέσης, κλπ)

21 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Επιδράσεις του περιβάλλοντος και κληρονομικές καταβολές που διαμορφώνουν τον άνθρωπο Υπάρχει βιο-ψυχική προδιάθεση του ανθρώπου για συμμετοχή σε αγωγή; Είναι αναγκαία η αγωγή για τον άνθρωπο;

22 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Μελέτη σχετικών θεμάτων όπως: ιεραρχία, βαθμολογική εξέλιξη, ρόλοι, νομοθεσία, κλπ

23 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία: κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση, κοινωνική τάξη και σχολική αποτυχία, εκπαιδευτικές ανισότητες, κλπ Κοινωνικοποίηση και αγωγή (οικογένεια, κοινωνία, διάφοροι θεσμοί, …)

24 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Προσαρμογή και εξειδίκευση της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών στη θεματολογία και ιδιαιτερότητα των συνθηκών έρευνας των φαινομένων της αγωγής

25 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Οικονομικά της Εκπαίδευσης Μελέτη θεμάτων και προβλημάτων οικονομικής φύσης των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών

26 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Οικιστική της Εκπαίδευσης Αρχιτεκτονική σχολικών κτιρίων και οργάνωση εσωτερικών χώρων για βελτίωση των εκπαιδευτικών και άλλων διαδικασιών

27 Κλάδοι με βάση τη συνεργασία της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες Νέες τάσεις – επιστήμες της Αγωγής Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ Αγωγή Υγείας Αισθητική Αγωγή Αγωγή Ειρήνης


Κατέβασμα ppt "Αντικείμενο και κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήμης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google