Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νόμος για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ ΕΚ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νόμος για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ ΕΚ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νόμος για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ ΕΚ

2 Τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος. 2. Την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων. 3. Τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα. 4. Την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό. 5. Τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις. 6. Την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας με τα άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ σε ότι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3 Λήψη αποφάσεων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ( Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ) Περιβαλλοντικές υπηρεσίες Περιφερειών

4 Κριτήρια εκτίμησης Εκεί όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει τα όρια, τότε γίνεται συστηματική παρακολούθηση και δειγματοληψία Εκεί όπου το επίπεδο των ρύπων είναι εντός ορίων, τότε γίνεται περιστασιακή παρακολούθηση Σε όλες τις περιπτώσεις εγκαθίσταται ένα σύστημα δειγματοληψίας ανά 100000 τετρ. χμ

5 Στις ζώνες και τους οικισμούς, όπου τα επίπεδα διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, μολύβδου, βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι χαμηλότερα από τις αντίστοιχες οριακές τιμές οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τα επίπεδα αυτών των ρύπων σε επίπεδα κάτω των οριακών τιμών και επιδιώκουν να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

6 Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα χωρίς υπερβολικό κόστος για να εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνονται οι τιμές στόχοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Όταν οι τιμές των ρύπων υπερβαίνουν τις οριακές τιμές, τότε οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου.


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νόμος για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 2008/50/ ΕΚ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google