Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ιστορική Αναδρομή Μεγάλοι Σταθμοί Μέρος 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ιστορική Αναδρομή Μεγάλοι Σταθμοί Μέρος 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ιστορική Αναδρομή Μεγάλοι Σταθμοί Μέρος 2

2 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (PRINCIPLES OF ADMINISTRATION) Gulick and Urwick (1937)

3 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (PRINCIPLES OF ADMINISTRATION) Προώθησαν επτά αρχές/λειτουργίες διοίκησης που είναι γνωστές με το ακρωνύμιο POSDCORP

4 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (PRINCIPLES OF ADMINISTRATION) Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting

5 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (PRINCIPLES OF ADMINISTRATION). Planning: Προγραμματισμός Organizing: Οργάνωση Staffing: Στελέχωση

6 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (PRINCIPLES OF ADMINISTRATION) Directing: Διεύθυνση Coordinating: Συντονισμός Reporting: Αναφορά/Λογοδοσία Budgeting: Προϋπολογισμός

7 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ (HERBERT A SIMON ΚΑΙ DAHL) Οι Αμερικανοί επιστήμονες Herbert A Simon και Dahl αμφισβήτησαν τις μέχρι τότε επικρατούσες θεωρίες. Υπήρξε αμφισβήτηση της διάκρισης (dichotomy) της πολιτικής από τη δημόσια διοίκηση Δόθηκε έμφαση στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στη διοικητική συμπεριφορά

8 . Ο Simon υποστήριξε ότι στους δημόσιους οργανισμούς αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις (decision making). O Dahl υπέδειξε ότι, όταν επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τους συμπεριφορικούς και κοινωνιολογικούς παράγοντες. Herbert A Simon και Dahl

9 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) (HUMAN RELATIONS MOVEMENT)

10 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η διοίκηση παίρνει ανθρώπινη διάσταση. Η προσοχή μετατοπίζεται από τις τεχνικές, οργανωτικές δομές και διαδικασίες στον άνθρωπο. Δίδεται έμφαση στο άτομο και τη συμπεριφορά του μέσα στον οργανισμό και τις σχέσεις που αναπτύσσει με συναδέλφους και προϊσταμένους.

11 EXPERIMENTERS AT HAWTHORNE (1924) Ο Elton Mayo και οι συνεργάτες του μελέτησαν τη συμπεριφορά των εργαζομένων στο Hawthorne. Από τα διάφορα πειράματα που διεξήχθησαν με ομάδες εργαζομένων προέκυψαν εντυπωσιακά για την εποχή συμπεράσματα.

12 ELTON MAYO EXPERIMENTERS AT HAWTHORNE (1924). Διαπιστώθηκε ότι : Ο άνθρωπος/εργαζόμενος δεν υποκινείται μόνο από οικονομικά κίνητρα, όπως ήταν μέχρι τότε η αντίληψη.

13 ELTON MAYO EXPERIMENTERS AT HAWTHORNE. (1924). Η συμπεριφορά των εργαζομένων δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και οι συναισθηματικοί παράγοντες Η συμπεριφορά των εργαζομένων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.

14 ELTON MAYO EXPERIMENTERS AT HAWTHORNE (1924). Ακόμα κι όταν χαμηλώθηκε το φως στο χώρο εργασίας, η παραγωγικότητα αυξήθηκε, αποδεικνύοντας ότι το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έδινε σημασία στους εργαζομένους, έστω και παρατηρώντας τις αντιδράσεις τους, λειτούργησε ως υποκίνηση για αυτούς.

15 Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Όπως είναι προφανές, την περίοδο αυτήν η επικέντρωση μεταφέρεται πια στον άνθρωπο/ εργαζόμενο, στις σχέσεις που αναπτύσσει μέσα στον οργανισμό και στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Μέχρι τότε στο κέντρο του ενδιαφέροντος ήταν ο τρόπος οργάνωσης και η λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Ελάχιστη σημασία δινόταν στον παράγοντα άνθρωπο.

16 . ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (1948-1970)

17 ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (1948-1970) Επεκράτησαν απόψεις που υποστήριζαν ότι η δημόσια διοίκηση δεν συνιστά ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο, αλλά ότι αποτελεί μέρος άλλων επιστημονικών κλάδων, όπως της πολιτικής επιστήμης ή της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς αναζητήθηκαν μέσω των επιστημών αυτών.

18 Η ΜΕΤΑ ΤΟ 1970 ΕΠΟΧΗ

19 DWIGHT WALDO ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (NEW PUBLIC ADMINISTRATION) Αμφισβητήθηκε η δυνατότητα της παραδοσιακής δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας εποχής με γρήγορο ρυθμό τεχνολογικής εξέλιξης

20 ΝΈΑ ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗ (NEW PUBLIC ADMINISTRATION). Η δημόσια διοίκηση πρέπει να στοχεύει και να επιτυγχάνει αξίες, όπως :  η καλή διαχείριση και  η κοινωνική ισότητα

21 ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (NEW PUBLIC ADMINISTRATION). Η δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι : πελατοκεντρική, χωρίς γραφειοκρατικές δομές, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, διοικητική αποκέντρωση με λειτουργούς που να προσφέρουν.

22 . ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

23 . Ανασχεδιασμός της δημοσίας διοίκησης από το Γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα μοντέλο που : να χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και εξωστρέφεια να είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων (results oriented) να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις επιθυμίες του κοινού.

24 . ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί ;

25 περιορισμό s του μεγέθους της δημόσιας διοίκησης (downsizing) εφαρμογή στο δημόσιο μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται με επιτυχία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

26 . Έμφαση στη μέτρηση/αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων/αξιολογήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

27 Ευέλικτοι όροι απασχόλησης προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη εξειδίκευση και μεγαλύτερη δημιουργικότητα από μέρους των εργαζομένων Εισαγωγή συμβάσεων εργασίας αντί συστήματος καριέρας ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

28 Δημιουργία συνθηκών πιο αποτελεσματικής και παραγωγικής ηγεσίας στους δημόσιους οργανισμούς Κατάργηση των ιεραρχικών δομών Η απασχόληση προσωπικού να βασίζεται στην αξία και την απόδοση. Εισαγωγή ελκυστικών μισθοδοτικών και άλλων όρων απασχόλησης για το διευθυντικό προσωπικό. ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

29 Διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης των μάνατζερ με τη διασύνδεση του συστήματος αμοιβών με την απόδοση και το βαθμό επίτευξης των στόχων του οργανισμού. Το κόστος πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων από τους μάνατζερ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

30 . Εκλογίκευση της χρήσης των περιορισμένων πόρων που έχει στη διάθεση του το δημόσιο Ανάπτυξη και αξιοποίηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP Public Private Partnership)

31 ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΕΝΤΕ ΠΥΛΩΝΕΣ (POLLIT (1990)) 1. Αύξηση της παραγωγικότητας με λιγότερους οικονομικούς πόρους 2. Εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνολογιών 3. Πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό, προσανατολισμένο στην ιδανική παραγωγικότητα 4. Το μάνατζμεντ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση της παραγωγικότητας 5. Δυνατότητα ευελιξίας του Μάνατζμεντ


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ιστορική Αναδρομή Μεγάλοι Σταθμοί Μέρος 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google