Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η επιχείρηση διαφέρει από τις άλλες παραγωγικές μονάδες γιατί: β) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής α) παράγει προϊόντα που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η επιχείρηση διαφέρει από τις άλλες παραγωγικές μονάδες γιατί: β) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής α) παράγει προϊόντα που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η επιχείρηση διαφέρει από τις άλλες παραγωγικές μονάδες γιατί: β) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής α) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής και συνδέεται με την ανάληψη κινδύνου γ) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής, συνδέεται με την ανάληψη κινδύνου και εμπεριέχει το στοιχείο της εφαρμογής καινοτομιών δ) τίποτα από τα παραπάνω αφού η επιχείρηση είναι παραγωγική μονάδα και το αντίθετο

2 Οι παραγωγικοί συντελεστές συνδυάζονται από τη διοικητική λειτουργία: β) με στόχο την ικανοποίηση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης α) σύμφωνα με τη βασική οικονομική αρχή γ) δημιουργώντας κέρδη και υπεραξίες δ) όλα τα παραπάνω

3 Τα ήθη, τα έθιμα και η θρησκεία αποτελούν στοιχεία: β) του πολιτισμικού περιβάλλοντος α) του κοινωνικού περιβάλλοντος γ) του πολιτικού περιβάλλοντος δ) του νομικού περιβάλλοντος

4 Η οικονομική αποδοτικότητα ισούται με: β) το πηλίκο των εισροών προς τις εκροές α) το πηλίκο ποσότητας παραγωγής προς τον αριθμό των εργαζομένων γ) το πηλίκο του κέρδους ή της ζημιάς προς τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια δ) το γινόμενο εισροών επί τις εκροές

5 Η εισαγωγή γραφικών μεθόδων απεικόνισης για τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο στις επιχειρήσεις οφείλεται: β) στον Fayol α) στον Taylor γ) στον Gantt δ) στον Weber

6 Ο Fayol συμπεριέλαβε στη λειτουργία της διοίκησης τις εργασίες: β) προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού, ελέγχου, συντονισμού και πρόβλεψης α) προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, ελέγχου, συντονισμού και πρόβλεψης γ) σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, ελέγχου, συντονισμού και πρόβλεψης δ) προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, ελέγχου και πρόβλεψης

7 Με βάση τις σύγχρονες απόψεις ένα άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ηγέτης λόγω: β) μόρφωσης α) προσωπικότητας γ) συμπεριφοράς δ) όλα τα παραπάνω

8 Στις μεθόδους παρακίνησης από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο δεν συμπεριλαμβάνουμε: β) τις αμοιβές επίτευξης στόχων α) τις κοινωνικές δραστηριότητες γ) τους επαίνους και τα σύμβολα αναγνώρισης δ) τη δημιουργία ομάδας και καλού κλίματος σε αυτήν

9 Η επιχείρηση αποτελεί σύστημα γιατί: β) λειτουργεί ως τμήμα του μεγάλου συνόλου της οικονομίας α) έχει πολλά τμήματα γ) λαμβάνει εισροές από το περιβάλλον της δ) επιτελεί πολλές λειτουργίες

10 Η παραγωγική λειτουργία: β) συμπεριλαμβάνει τη χρήση και συντήρηση των μέσων παραγωγής α) είναι η βασικότερη όλων γ) συμπεριλαμβάνεται στις λειτουργίες που ονομάζουμε ¨κύριες¨ δ) όλα τα παραπάνω

11 Η έκφραση KISS χρησιμοποιείται για να περιγράψει: β) υπερβολική σαφήνεια α) έλλειψη πληρότητας γ) ολοκληρωτική αδυναμία επικοινωνίας δ) ασάφειες

12 Ο προγραμματισμός ως λειτουργία του management: β) προβλέπει τις μεταβλητές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης α) καθορίζει τους στόχους της επιχείρησης γ) προσδιορίζει τα μέσα τους τρόπους και τις ενέργειες επίτευξης των στόχων της επιχείρησης δ) όλα τα παραπάνω

13 Σύμφωνα με το Κίνημα Ανθρωπίνων Σχέσεων: β) οι επιχειρήσεις πρέπει να καλυτερεύουν τις συνθήκες εργασίας α) οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες γ) εργαζόμενοι και εργοδότες πρέπει να μοιράζουν τα κέρδη μέσα σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας δ) τίποτα από τα παραπάνω

14 Σύμφωνα με τον Weber: β) η γραφειοκρατία αποτελεί αρνητικό φαινόμενο α) η γραφειοκρατία είναι απαραίτητη για τη διοίκηση μικρών επιχειρήσεων γ) η γραφειοκρατία χαρακτηρίζεται από στενά καθορισμένες αρμοδιότητες δ) η γραφειοκρατία πρέπει να περιορίζεται


Κατέβασμα ppt "Η επιχείρηση διαφέρει από τις άλλες παραγωγικές μονάδες γιατί: β) παράγει προϊόντα που τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής α) παράγει προϊόντα που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google