Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2007

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο αθλητισμός σήμερα είναι μια σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα γι’ αυτό και αποτελεί αντικείμενο μελέτης των επιστημών του μάνατζμεντ, μάρκετινγκ και οικονομίας. Η διοίκηση, διαχείριση και το μάρκετινγκ του αθλητισμού αποτελούν σήμερα καινούργιες αθλητικές επιστήμες, που προήλθαν από την ανάγκη που δημιούργησαν οι μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης και πολύπλοκης λειτουργίας του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδά του.

3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΗΓΙΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (1/2)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΗΓΙΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (1/2) Ο αθλητισμός σήμερα χρησιμοποιείται ως μέσο διαφήμισης για τα προϊόντα της χορηγού-εταιρείας. Η σωστή συνεργασία αθλητισμού-χορηγού, στην διαφήμιση και πώληση του προϊόντος έγκειται σε τρία επίπεδα : Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφοροποίηση προϊόντος

4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΗΓΙΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (2/2)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΗΓΙΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (2/2) Αθλητική χορηγία : Αγορά των δικαιωμάτων από έναν αθλητικό οργανισμό με χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες για την επίτευξη επικοινωνίας ή στόχων. Κατηγορίες χορηγών : Αποκλειστικός χορηγός Επίσημος χορηγός Επίκουρος χορηγός, υποστηρικτές Επίσημος προμηθευτής

5 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (1/2)
Ο σύγχρονος ορισμός του αθλητικού τουρισμού περιλαμβάνει τρεις μορφές μετακινήσεων και αθλητικής συμμετοχής : Τον ενεργό αθλητικό τουρισμό Τον αθλητικό τουρισμό γεγονότων Τον αθλητικό τουρισμό νοσταλγίας

6 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2/2)
Η ανάπτυξη του σύγχρονου αθλητικού τουρισμού πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη πρόοδο τριών βασικών αξόνων : της τουριστικής ζήτησης της αθλητικής δραστηριότητας της λήψης αποφάσεων προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον από τις παρεμβάσεις του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης

7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις Οικονομικές επιπτώσεις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

8 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Οι Mullin, Hardy & Sutton δίνουν τον παρακάτω ορισμό : «Το αθλητικό μάρκετινγκ αποτελείται από όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των αθλητικών καταναλωτών μέσω της διαδικασίας της συναλλαγής. Το αθλητικό μάρκετινγκ έχει αναπτύξει δύο διαστάσεις : το μάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές του αθλητισμού το μάρκετινγκ άλλων καταναλωτικών και βιομηχανικών μέσων της αθλητικής προώθησης

9 ΠΛΑΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ανάλυση της αγοράς και του οργανισμού Προσδιορισμός της αποστολής, των στόχων και των σκοπών Ανάπτυξη ενός πλάνου μάρκετινγκ Ένταξη του πλάνου μάρκετινγκ στην ευρύτερη στρατηγική διανομή πόρων Έλεγχος και αξιολόγηση του πλάνου

10 «Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία συντονισμού ατόμων, ομάδων και άλλων πόρων (οικονομικών, τεχνολογικών και φυσικών) με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενός οργανισμού». Μερικοί από τους παράγοντες που συχνά επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις διαδικασίες του μάνατζμεντ είναι : οι σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις οι αξίες που επικρατούν σε μια κοινωνία η πολιτική και οικονομική κατάσταση η εκπαίδευση η θρησκεία η οικολογία

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Προγραμματισμός Οργάνωση Στελέχωση Διεύθυνση Έλεγχος

12 ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Εκτός από τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ, υπάρχουν και ορισμένες άλλες που εντάσσονται σε αυτές. Οι συχνότερα αναφερόμενες είναι : η λήψη αποφάσεων η λύση προβλημάτων η προετοιμασία του προϋπολογισμού η επικοινωνία

13 ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Εξουσιαστικό Δημοκρατικό Laissez - faire

14 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ
Πληροφορική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, καθώς και με τη μετάδοσή τους σε πολλαπλά πεδία γνώσεων. Η πληροφορική διακρίνεται από τους εξής παράγοντες: τεχνολογικός παράγοντας οικονομικός παράγοντας ευρύτερης αποδοχής των τεχνολογικών μεταβολών παράγοντας

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων Επιστημονική έρευνα Επικοινωνία των θεσμών του αθλητισμού με τα μέλη τους και με το ευρύτερο κοινό Υπηρεσίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης Οργάνωση εμπορικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στα αθλητικά γεγονότα

16 « Η οικονομική της Διοίκησης αποτελεί εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και της οικονομικής μεθοδολογίας στην πρακτική της λήψης των επιχειρηματικών ή διευθυντικών αποφάσεων » « Η οικονομική ανάλυση των αθλητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το πώς περιορισμένοι παραγωγικοί πόροι, κύρια κεφάλαιο και εργασία, συνδυάζονται αποτελεσματικά για την παραγωγή αθλητικών αγαθών και υπηρεσιών τα οποία μεγιστοποιούν την ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι άνθρωποι, καταναλώνοντας αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες»

17 Ένας από τους ορισμούς που δόθηκε για τον αθλητικό οργανισμό είναι ο εξής : «κοινωνική οντότητα που διαθέτει στόχους, συνειδητά διαμορφωμένη δομή και ξεκάθαρα όρια». Ο ορισμός αυτός δεν διαφέρει από τους κλασσικούς ορισμούς της έννοιας «οργανισμός", εμπεριέχει πέντε βασικά στοιχεία : Κοινωνική οντότητα Συμμετοχή στην αθλητική βιομηχανία Στοχευόμενη δραστηριότητα Συνειδητά διαμορφωμένη δομή Ξεκάθαρα όρια

18 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Ζήτηση είναι η ποσότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μαθηματική σχέση η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ζητούμενη ποσότητα επηρεάζεται από τους παράγοντες της ζήτησης ονομάζεται συνάρτηση της ζήτησης. Qd=f (P, Y, Ps, Pc, Δ, Πρ, Πλ …)

19 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κόστος συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες Εισόδημα καταναλωτών Κόστος συμμετοχής σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες Ιδιαίτερες προτιμήσεις των καταναλωτών Η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου Η ευκολία μεταφοράς Εποχικοί παράγοντες

20 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όπως και η συνάρτηση της ζήτησης έτσι και η συνάρτηση της προσφοράς εκφράζει την μαθηματική σχέση η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η προσφερόμενη ποσότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι ονομάζονται προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς. Qs=f (P, Px, T, W,....)

21 Ως κόστος ορίζεται το σύνολο των δαπανών στις οποίες προβαίνει μια επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων της ή την παροχή των υπηρεσιών της. Διακρίσεις της έννοιας του κόστους Το συνολικό κόστος Το κόστος κατά μονάδα προϊόντος Το κόστος παροχής αθλητικών δραστηριοτήτων

22 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
« Λογιστική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την παροχή οικονομικών, κατά κανόνα, πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις οικονομικέ μονάδες και αποσκοπεί στο να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόμενους για τις μονάδες αυτές να λάβουν ορθές οικονομικές αποφάσεις» « Σκοπός της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης για την σωστή οικονομική διαχείρισή της καθώς και η παροχή πληροφοριών σε άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν εργάζονται για τη συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά σχετίζονται οικονομικά με αυτή»

23 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ατομική Ομόρρυθμη εταιρεία(Ο.Ε) Ετερόρρυθμη εταιρεία(Ε.Ε) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη εταιρεία(Α.Ε) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής αθλητικών υπηρεσιών και εκείνες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική πώληση αθλητικών ειδών είναι συνήθως ατομικές ή Ο.Ε Εταιρείες παραγωγής αθλητικών ειδών είναι συνήθως Α.Ε και Ε.Π.Ε Επαγγελματικές ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες είναι Α.Ε (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε)

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google