Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ (ΚΣΑΑ) 2015-2016 §Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 4ου και 5ου έτους. §Οι οδοντιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ (ΚΣΑΑ) 2015-2016 §Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 4ου και 5ου έτους. §Οι οδοντιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ (ΚΣΑΑ) 2015-2016 §Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 4ου και 5ου έτους. §Οι οδοντιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται αφορούν: ενδοδοντικές θεραπείες, περιοδοντικές θεραπείες, συντηρητικές αποκαταστάσεις, ακίνητες και κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις. §Όχι εξαγωγές δοντιών. §Ασθενής που βρίσκεται σε θεραπεία στην ΚΣΑΑ μπορεί να παραπεμφθεί σε κάθε άλλη Κλινική της Οδοντιατρικής για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου και μόνου προβλήματός του. §Η άσκηση στη Φυσιολογία του Στοματογναθικού συστήματος (ΦΣΣ) πραγματοποιείται μεν την ημέρα της κλινικής άσκησης των φοιτητών 5ου έτους στην ΚΣΑΑ, σε ασθενείς, όμως, κύρια που τους δίνονται από τη ΦΣΣ

2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ §Συντονιστής ΚΣΑΑ 4 ου και 5 ου έτους και Αναπληρωτής Συντονιστής §Υπεύθυνοι Φοιτητών §Εκπαιδευτικό Προσωπικό  Οδοντοτεχνίτες  Υπηρεσίες υποστήριξης: Εργαλειοδοσία Κλινικών 2 ου & 3 ου ορόφου, Γραμματεία ΚΣΑΑ (3 ος όροφος)

3  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΣΑΑ §Έχει την ευθύνη λειτουργίας όλου του προσωπικού («υπευθύνων φοιτητών» και «εκπαιδευτικού») κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην κλινική άσκηση των φοιτητών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ΚΣΑΑ. §Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των φοιτητών και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά φοιτητές, ασθενείς καθώς και της ομάδας του εκπαιδευτικού προσωπικού μεταξύ τους. §Χειρίζεται τα θέματα συνεργασίας της ΚΣΑΑ με όλες τις άλλες κλινικές της Οδοντιατρικής. §Έχει την ευθύνη σωστής λειτουργίας της εργαλειοδοσίας και της γραμματείας της ΚΣΑΑ. §Ενημερώνει, περιοδικά, τους διευθυντές των εργαστηρίων που συμμετέχουν στην ΚΣΑΑ για τη λειτουργία και τα πεπραγμένα της κλινικής. Ο Αναπληρωτής Συντονιστής αναπληρώνει το συντονιστή επί απουσίας του, σε κάθε καθήκον και αρμοδιότητα.

4  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ §Η κάθε ομάδα φοιτητών, ανά κλινική ορόφου και ανά έτος, έχει ένα μέλος ΔΕΠ ως «υπεύθυνο φοιτητών» (σύνολο: 4/έτος). §Ο υπεύθυνος δεν συμμετέχει ως «εκπαιδευτικό προσωπικό» στην καθημερινή άσκηση των φοιτητών, διατηρώντας, όμως, το δικαίωμα να ασκεί εκπαιδευτικά καθήκοντα όταν ο χρόνος του το επιτρέπει. §Ο υπεύθυνος βρίσκεται στο χώρο της κλινικής καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ευθύνης του.

5  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (αρμοδιότητες) §Εξετάζει όλους τους ασθενείς που παραπέμπονται στην ΚΣΑΑ, πριν τους αναλάβουν φοιτητές, κρίνοντας την καταλληλότητά τους στο να θεραπευτούν από τους φοιτητές. §Προωθεί στους φοιτητές, για θεραπεία, τους κατάλληλους ασθενείς. §Υπογράφει το συνολικό Σ.Θ. §Ελέγχει τη σωστή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου από τους φοιτητές. §Παρακολουθεί, σε τακτή βάση. την εκτέλεση των Σ.Θ και τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθενών. §Παρακολουθεί την ανταπόκριση των ασθενών στις υποχρεώσεις τους προς τους φοιτητές και έχει δικαίωμα να διακόψει ασθενή, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές, με τεκμηριωμένη έγγραφη αναφορά.

6 §Παρακολουθεί τη σχέση των φοιτητών με τους ασθενείς του και αντιμετωπίζει κάθε πιθανό πρόβλημα που προκύπτει. §Καθοδηγεί τους φοιτητές (κύρια του 4 ου έτους) ως προς τον προγραμματισμό των ραντεβού τους. §Επιλύει κάθε πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής στη συνεργασία του με άλλες κλινικές, στις οποίες έχει παραπεμφθεί ασθενής του. §Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό της ομάδας τόσο για την αποτύπωση της προόδου του κάθε φοιτητή ανά αντικείμενο όσο και για τη γενικότερη συμπεριφορά του. §Συνεργάζεται άμεσα με τον υπεύθυνο της ΚΣΑΑ, τον οποίο ενημερώνει για το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει και του παραδίδει έκθεση προόδου φοιτητών και ασθενών σε τακτά διαστήματα.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (αρμοδιότητες)

7  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ §Για κάθε ομάδα φοιτητών, που βρίσκεται στην κλινική του 2 ου ή του 3 ου ορόφου, είναι υπεύθυνη μία ομάδα εκπαιδευτών, που απαρτίζεται από προσωπικό εξειδικευμένο στην Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Οδοντική Χειρουργική και Προσθετική (Ακίνητη και Κινητή). §Στο 7 ο εξάμηνο, στην ομάδα συμμετέχει και προσωπικό της Γναθοχειρουργικής και Στοματικής Χειρουργικής, για τη διδασκαλία της αναισθησίας επί των ασθενών. §Στην εκπαιδευτική ομάδα συμμετέχουν: α) μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων/Κλινικών της ΚΣΑΑ, β) υποψήφιοι διδάκτορες, γ) μεταπτυχιακοί φοιτητές και, δ) συνεργάτες, όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης ή και διδακτορικού.

8  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τα καθήκοντα κάθε μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού αφορούν στη:  συζήτηση με το φοιτητή των ευρημάτων των εξετάσεων, της διάγνωσης και του/ων Σ.Θ του αντικειμένου του, σε κάθε ασθενή,  διδασκαλία, επίδειξη, παρακολούθηση και παρέμβαση, αν το κρίνει απαραίτητο, της εκτέλεσης από το φοιτητή των οδοντιατρικών πράξεων,  υπογραφή της έναρξης («σε εξέλιξη») και ολοκλήρωσης («ολοκλήρωση») κάθε οδοντιατρικής πράξης, στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016),  υπογραφή, σε ημερήσια βάση, των πράξεων και σταδίων τους που πραγματοποιεί ο φοιτητής σε κάθε ασθενή του («Ημερολόγιο») στον ηλεκτρονικό φάκελο και,  συμμετοχή στην αξιολόγηση του φοιτητή §Το προσωπικό της Προσθετικής, έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης της οδοντοτεχνικής εργασίας και της συνεργασίας του φοιτητή με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

9  ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ §Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης των φοιτητών παρευρίσκεται οδοντοτεχνίτης - ο οποίος δεν έχει σχέση εργασίας με τα συμβεβλημένα με την Οδοντιατρική οδοντοτεχνικά εργαστήρια - για την υποβοήθηση των φοιτητών σε συγκεκριμένα στάδια των προσθετικών, ακίνητων και κινητών, εργασιών. Η βοήθεια που προσφέρει ο οδοντοτεχνίτης αφορά στα ακόλουθα στάδια: α) στην κοπή μεταλλικού σκελετού γέφυρας, β) στην κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων, γ) στην κατασκευή βασικών πλακών και δισκαρίων με φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, δ) στην ανακατασκευή (ή επιδιόρθωση) υψών άρθρωσης στην περίπτωση που καταστραφούν κατά την κλινική διαδικασία των καταγραφών, ε) στη στίλβωση των ακρυλικών τμημάτων των κινητών προσθετικών εργασιών, μετά από εκτροχισμό τους για προσαρμογές και, στ) στην κατασκευή εκμαγείων μελέτης. Ο οδοντοτεχνίτης φροντίζει, επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία των δύο εργαστηριακών χώρων που βρίσκονται όμορα στους χώρους των κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου, αντίστοιχα.

10  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ §Οι φοιτητές του 4 ου έτους εργάζονται στην ΚΣΑΑ, σε σταθερή θέση στην κλινική, δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα/Τετάρτη ή Τρίτη/Πέμπτη) και ώρες 13.00-17.00 και κάθε δεύτερη Παρασκευή στο 7 ο αλλά όχι στο 8 ο εξάμηνο. § Οι φοιτητές του 5 ου έτους εργάζονται στην ΚΣΑΑ, σε σταθερή θέση στην κλινική, δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα/Τετάρτη ή Τρίτη/Πέμπτη) και ώρες 08.00-12.30 και κάθε δεύτερη Παρασκευή καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

11 §Πρέπει να ενημερώνουν τον ασθενή για τον υφιστάμενο "Κανονισμό Εξέτασης και Θεραπείας Ασθενών στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ" που βρίσκεται ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Οδοντιατρικού Τμήματος (http://www.dent.uoa.gr/fileadmin/dent.uoa.gr/uploads/departments /units/ksa/documents/patient_care_regulation.pdf). §Εργάζονται συνεχώς με ασθενείς την ημέρα της κλινικής τους άσκησης, φροντίζοντας ιδιαίτερα να μην έχουν κενά στο πρόγραμμά τους. §Παρευρίσκονται όλη την ώρα της άσκησής τους στην κλινική, ακόμα κι αν δεν έχουν ραντεβού με ασθενή, βοηθώντας ή και παρακολουθώντας άλλα περιστατικά. §Αναφέρουν άμεσα στον υπεύθυνό τους το οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίζουν με ασθενή τους.  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ

12 §Τηρούν αυστηρά το τελικό σχέδιο θεραπείας και την όποια τροποποίησή του. §Προετοιμάζονται θεωρητικά για την οδοντιατρική πράξη που θα πραγματοποιήσουν την κάθε ημέρα της άσκησής τους. §Εργάζονται έχοντας πάντοτε ανοικτό τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή. § Συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του φακέλου, όπως ορίζονται από τις Διαδικασίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικού Φακέλου (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016). §Αναγράφουν την καθημερινή δραστηριότητά τους στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή («Ημερολόγιο»), η οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά από το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθημερινά. §Ακολουθούν τη διαδικασία παραπομπής σε άλλες κλινικές που περιγράφεται λεπτομερειακά στον Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016.  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ

13 §Επιλέγουν, υποχρεωτικά, οδοντοτεχνικό εργαστήριο από τη «λίστα συνεργαζόμενων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων της Σχολής» (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016). §Ακολουθούν όλους τους κανόνες συνεργασίας με τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, όπως περιγράφονται στον Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016. §Έχουν την ευθύνη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθενών τους, έτσι όπως αποτυπώνονται στο Σ.Θ. §Παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα εργαλεία τους καθημερινά και έχουν την ευθύνη καθαριότητας και σωστής λειτουργίας της οδοντιατρικής τους Οι 5ετείς φοιτητές παραλαμβάνουν εργαλεία από την εργαλειοδοσία για νέο ασθενή μέχρι 11.45. Το αντίστοιχο για τους 4ετείς φοιτητές είναι 16.15. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μόνο με εντολή μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού προς την εργαλειοδοσία.  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ε Σ

14  ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ §Με την έναρξη της ΚΣΑΑ, ο κάθε υπεύθυνος φοιτητή αναθέτει στο φοιτητή έναν αριθμό ασθενών. §Ο φοιτητής τηλεφωνεί στον/ους ασθενείς του για να κανονίσει το πρώτο ραντεβού τους. §Στο πρώτο ραντεβού γίνεται η επαναβεβαίωση του ιατρικού ιστορικού, ακολουθεί η συμπλήρωση του περιοδοντογράμματος και του οδοντογράμματος. Η λήψη ακτινογραφιών, αποτυπωμάτων και ο έλεγχος ζωτικότητας δοντιών γίνεται μετά από εντολή του εκπαιδευτικού προσωπικού, στην περίπτωση που κριθούν απαραίτητα.

15 §Στη συνέχεια, ο φοιτητής καλεί τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, ανά γνωστικό αντικείμενο, και συζητά: τα ευρήματα της εξέτασης, τη διάγνωση, τον τρόπο αντιμετώπισής τους, το χρόνο της κάθε θεραπείας καθώς και τη σειρά των οδοντιατρικών πράξεων που θα πρέπει να ακολουθηθεί. §Ακολούθως, ο φοιτητής αποτυπώνει τα σχέδια που συζητήθηκαν αναλυμένα ανά οδοντιατρική πράξη μαζί με το κόστος της κάθε μιας (ξεχωριστά νοσήλια Τμήματος και οδοντοτεχνικό κόστος). Το κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού υπογράφει το μέρος του Σ.Θ της ευθύνης του. §Στη συνέχεια, ο φοιτητής παρουσιάζει το/α Σ.Θ. στον ασθενή μαζί με το κόστος τους και τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του καθενός και συζητά μαζί του τις εναλλακτικές λύσεις. §Αμέσως μετά ο φοιτητής καλεί τον υπεύθυνό του, στον οποίο παρουσιάζει όλη την προηγούμενη διαδικασία και αποφασίζεται, μαζί και με τον ασθενή, το ποιο από τα προτεινόμενα Σ.Θ. θα ακολουθεί. §Αυτό το Σ.Θ. υπογράφεται από τον υπεύθυνο και από τον ασθενή. §Με το πέρας αυτής της διαδικασίας, ο φοιτητής καταθέτει το έντυπο ΣΘ στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ, η οποία το καταχωρεί ηλεκτρονικά και από το σημείο αυτό και πέρα μπορεί να ξεκινήσει να υλοποιεί το αποφασισμένο Σ.Θ.  ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

16 §Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπάρξει τροποποίηση του Σ.Θ., ενημερώνεται ο υπεύθυνος και περνά ο ίδιος ηλεκτρονικά τις όποιες τροποποιήσεις πράξεων §Είναι απόλυτα απαραίτητη η υπογραφή της έναρξης («σε εξέλιξη») και της ολοκλήρωσης κάθε οδοντιατρικής πράξης, στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή. §Η χρέωση της πράξης στο φοιτητή ολοκληρώνεται μόνο όταν γίνει και η εξόφλησή της από τον ασθενή (νοσήλιο και οδοντοτεχνικό κόστος). Για τη χρέωση μιας οδοντιατρικής πράξης στο φοιτητή, απαιτείται Για τη χρέωση μιας οδοντιατρικής πράξης στο φοιτητή, απαιτείται: 1 ον να έχουν καταχωρηθεί οι οδοντιατρικές πράξεις του Σ.Θ. στον ηλεκτρονικό φάκελο 2 ον να υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή του ημερολόγιου εκτέλεσης των πράξεων καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας 3 ον να έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά η έναρξη («σε εξέλιξη») και η ολοκλήρωσή («ολοκλήρωση») της και, 4 ον να έχει πληρωθεί το νοσήλιο των πράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί και το οδοντοτεχνικό κόστος, αν υπάρχει.  ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

17  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ §Κάθε οδοντιατρική πράξη τιμάται με συγκεκριμένο κόστος, το ονομαζόμενο νοσήλιο, που πληρώνεται στο ταμείο της Οδοντιατρικής (καθημερινά 08.00-15.00) από τον ασθενή ή από το φοιτητή. §Ο ασθενής μπορεί να πληρώνει σταδιακά («προκαταβολή») κατά την εξέλιξη της θεραπείας του ή εφάπαξ. §Με την ολοκλήρωση κάθε πράξης θα πρέπει να έχει γίνει και η αποπληρωμή- εξόφλησή της. §Για την πληρωμή δεν απαιτείται κάποια εντολή, αλλά η πράξη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εγγραφεί (ένδειξη «σε εξέλιξη» ή «ολοκλήρωση») στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή. * Σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας από την πλευρά του ασθενούς ή του φοιτητή, ο ασθενής οφείλει να αποπληρώσει τις οδοντιατρικές πράξεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. * Σε περίπτωση που οι ασθενείς διαθέτουν οδοντιατρική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι: καταγραφή στο βιβλιάριο ασθενείας των οδοντιατρικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, πληρωμή των νοσηλίων από τους ασθενείς στο Ταμείο της Σχολής και υποβολή των σχετικών αποδεικτικών στον ασφαλιστικό τους φορέα. * Από τον Κανονισμό Ασθενών του Τμήματος

18  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ §Η Οδοντιατρική έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία συγκεκριμένων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, που πληρούν μια σειρά προδιαγραφών και συγχρόνως έχουν αποδεχτεί ένα συγκεκριμένο κλειστό τιμολόγιο ανά πράξη (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015- 2016). §Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει το εργαστήριο που θα συνεργαστεί αλλά αυτό θα πρέπει, υποχρεωτικά, να ανήκει στον κατάλογο των συνεργαζόμενων εργαστηρίων. §Κάθε εργασία που παραδίδεται στο εργαστήριο, σε οποιοδήποτε στάδιο, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο επικοινωνίας (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015- 2016). §Το αποτύπωμα, πριν την αποστολή του στο εργαστήριο, ελέγχεται τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή Συνεργάτη, από τους οποίους και υπογράφεται το έντυπο επικοινωνίας. §Κάθε αποτύπωμα θα πρέπει να παραδίδεται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο σε ειδικό δοχείο (διατίθεται στην εργαλειοδοσία) αφού έχει προηγηθεί απολύμανσή του.

19 §Η παραλαβή και η παράδοση των εργασιών στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο γίνεται από και προς το φοιτητή, στο κτήριο της Οδοντιατρικής. § Οι ώρες παραλαβής-παράδοσης είναι το πρωί γύρω στις 8:00 πμ, το μεσημέρι γύρω στις 12:30 μμ και το απόγεμα στις 4:30 μμ (ώρες έναρξης και λήξης κλινικής) εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με το φοιτητή. §Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης από το εργαστήριο είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της εργασίας. §Μετά το πέρας όλης της εργασίας, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο εργαστήριο τον αρθρωτήρα και οτιδήποτε άλλο μη-αναλώσιμο του έχει σταλεί. §Τα μεταλλικά δισκάρια αποτύπωσης πρέπει να επιστρέφονται καθαρισμένα στο φοιτητή σε διάστημα 1 εβδομάδας κατά μέγιστο και να παραδίνονται στην εργαλειοδοσία.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

20  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ §Το κόστος κάθε οδοντοτεχνικής εργασίας είναι προκαθορισμένο (δες Οδηγό ΚΣΑΑ 2015-2016). §Πληρώνεται από τον ασθενή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, με τη μεσολάβηση του φοιτητή, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση ή ευθύνη της οδοντιατρικής σε οικονομικά θέματα. §Μαζί με το αποτύπωμα θα πρέπει να δίνεται στο εργαστήριο, ως προκαταβολή, το 50% του συνολικού κόστους. §Το υπόλοιπο 50% αποπληρώνεται, υποχρεωτικά, στο ραντεβού του σταδίου «πρόβα μεταλλικού σκελετού» (για ακίνητες αποκαταστάσεις) και του αντίστοιχου της «σύνταξης των δοντιών (για κινητές). §Το εργαστήριο, στην τελική συνεδρία παράδοσης, αποστέλλει το αντίστοιχο τιμολόγιο, το οποίο παραδίδεται στον ασθενή μέσω του φοιτητή και ένα αντίγραφό του, σφραγισμένο με σφραγίδα που βρίσκεται στην εργαλειοδοσία του 2 ου ορόφου, παραδίδεται στη γραμματεία ΚΣΑΑ.


Κατέβασμα ppt "ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ (ΚΣΑΑ) 2015-2016 §Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 4ου και 5ου έτους. §Οι οδοντιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google