Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις για Αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις για Αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις για Αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

2 Άμεσα συνυφασμένη με την κοινωνία και την οικογένεια Βάση της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο Αλληλεπιδρά ποικιλοτρόπως με το περιβάλλον Η γεωργία είναι σημαντική 2

3 Οι φορείς εξυπηρέτησης του αγροτικού τομέα…  Το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο  Τη χαμηλή συμμετοχή της ζωικής παραγωγής στη γεωργική παραγωγή  Τη μη ορθολογική εκμηχάνιση  Τις αδυναμίες στη λειτουργία των αλυσίδων εμπορίας  Τον κυκλικό χαρακτήρα  Τις προκλήσεις, την ετερογένεια, τα τοπικά κόστη παραγωγής  Τα διαφορετικά είδη κινδύνων (τιμών, αποδόσεων, ασθενειών, εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, κ.λπ.)  Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροτικού τομέα όπως η υψηλή ποιότητα, το μεγάλο εύρος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων με δυναμικό εμπορικά χαρακτήρα (ΠΟΠ/ΠΓΕ) …πρέπει να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου 3  Πλήρης αξιοποίηση καλλιεργήσιμης γης  Ορθολογική αξιοποίηση υδατικών πόρων  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων & τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας  Επενδύσεις στη νέα τεχνολογία & τις καινοτομίες  Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα  Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων  Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης  Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  Χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας  Αξιοποίηση του νέου Π.Α.Α. με στοχευμένη χρηματοδότηση σε βιώσιμες επενδύσεις...πρέπει να αντιλαμβάνονται τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του αγροτικού τομέα

4 Ολοκληρωμένη Τραπεζική Εξυπηρέτηση Αγροτών

5 Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να λειτουργεί απλά ως ροή κεφαλαίων αλλά να προσφέρει και συμπληρωματικές λύσεις σε δομικά προβλήματα Μέσω της χρηματοδότησης στηρίζεται η αγροτική παραγωγική ανασυγκρότηση και η αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. Τα προϊόντα χρηματοδότησης, με τα οποία απευθύνεται η Τράπεζα στον αγροτικό κόσμο, στοχεύουν σε παραγωγικά πεδία που δίνουν έμφαση: Στην καλλιέργεια νοοτροπίας επιχειρηματικής σκέψης για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από τους αγρότες Στην αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών Πως πρέπει να ασκείται η αγροτική πίστη σήμερα; 5

6 Χρηματοδοτικές ανάγκες παραγωγών 6 ΒραχυπρόθεσμεςΕπενδυτικές

7 7 Χρηματοδότηση – Βραχυπρόθεσμες ανάγκες Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ) Με το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ), ο αγρότης εξασφαλίζει την παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (Π.Ο), για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της εκμετάλλευσης του Στοχευμένη Χρηματοδότηση για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών παραγωγής με χρήση σε POS καταστημάτων αγρο-εφοδίων και καυσίμων

8 Πρωτοβουλίες για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των αγροτών Στοχευμένη χρηματοδότηση με χρήση σε POS καταστημάτων αγρο-εφοδίων και καυσίμων

9 9 Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας Παραγωγοί (Γεωργοί / Κτηνοτρόφοι) Επιχειρήσεις (Μεταποιητικές / Εμπορικές / Εξαγωγικές) Νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Συμβόλαιο Δάνειο Κεφάλαιο Κίνησης

10 10 Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας με αριθμούς 200 συνεργασίες €700+ εκ. 17.500 παραγωγοί +14.500 εργαζόμενοι €1,4 δις εξαγωγές 73 χώρες

11 Διανομή και λιανική πώληση Γεωργικά εφόδια Διευρυμένο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής 11

12 Υποστήριξη Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών Νέων/Νεοεισερχόμενων Αγροτών Χρηματοδότηση Νέων/Νεοεισερχόμενων Αγροτών, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, για: Αγορά πάγιου εξοπλισμού Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου Ανέγερση γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων 12 Χρηματοδότηση – Επενδυτικές ανάγκες Γη και Εξοπλισμός Αγροτών Χρηματοδότηση Αγροτών για: Αγορά πάγιου εξοπλισμού Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου Ανέγερση γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων Ενεργητική Προστασία Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛ.Γ.Α.) Αγροτών Χρηματοδότηση Αγροτών για: Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. και καλύπτει αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή

13 Οι επενδύσεις στη γεωργία έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης με το αναπτυξιακό περιβάλλον στην εκάστοτε οικονομική συγκυρία Νέα προσέγγιση στη Χρηματοδότηση του Αγροτικού Τομέα Εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας χρηματοδότησης επενδύσεων Νέο ΠΑΑ → αύξηση επενδυτικών αιτημάτων 13

14 Αξιοποίηση καλλιεργήσιμης γης Αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου Αρδευτικά έργα Παραγωγική καινοτομία (π.χ. νέες μέθοδοι αποτελεσματικής καλλιέργειας) Παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων Ενεργειακή αυτονομία Ορθολογική εκμηχάνιση εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στις αγορές Εγκατάστασης νεοεισερχόμενων αγροτών Επενδύσεις συνεργατικών σχημάτων Ποιες είναι οι επιθυμητές περιοχές χρηματοδοτήσεων; Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 14

15 Είναι αναγκαία Οι στόχοι της είναι εφικτοί και ξεκάθαροι Το ύψος της δικαιολογείται με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης Είναι συμφέρουσα, περισσότερο από άλλες εναλλακτικές Αυξάνει την προστιθέμενη αξία του τελικά παραγόμενου αποτελέσματος Εκσυγχρονίζει ορθολογικά την εκμετάλλευση Το κόστος της είναι εύλογο Ο χρόνος απόσβεσής της είναι ικανός Εντάσσεται αρμονικά στη διάρθρωση της εκμετάλλευσης Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιθυμητής επένδυσης; Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 15

16 Απαραίτητα Κατανοεί και στοχεύει σε σαφή οφέλη από την επένδυση, που σχετίζονται με την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του ή/και τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και την πρόσβαση στις αγορές Έχει καλή συναλλακτική συμπεριφορά με τράπεζα και τρίτους Έχει σωστή διάρθρωση εκμετάλλευσης (πολυδραστηριότητα, ομαλή κατανομή) Έχει εμπειρία στο γεωργικό επάγγελμα – ή σχετική εκπαίδευση Είναι σε θέση να καταβάλλει πραγματικά ένα ποσοστό ίδιας συμμετοχής Επιθυμητά Εντάξεις σε πρόσφατα αναπτυξιακά επιδοτούμενα προγράμματα Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου επενδυτή; Η νέα φιλοσοφία στις χρηματοδοτήσεις αγροτικών επενδύσεων 16

17 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις για Αγρότες από την Τράπεζα Πειραιώς Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google