Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές» Δρ. Χατζοπούλου Μαριάννα Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής PhD Κατάκτηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

2 Το σκεπτικό του σχεδιασμού Υλοποίηση της Διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν. 4074/11-4-2012) Αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (UDL) Αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, Άρση των εκπαιδευτικών εμποδίων στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία.

3 Η δίγλωσση εκπαίδευση Στον 3699/2008 «Ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών αναγνωρίζεται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των κωφών μαθητών. […] Η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση εκπαίδευση.»

4 Τι νέο προκύπτει από το νόμο 3699/2008? Η δίγλωσση προσέγγισης στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών Η νοηματική γλώσσα, γλώσσα εργαλείο αλλά και ….. γλώσσα στόχος!!!

5 Η νοηματική γλώσσα  γλώσσα στόχος Κεντρική αρχή της δίγλωσσης προσέγγισης στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων μαθητών Στο πλαίσιο της δίγλωσση εκπαίδευσης η νοηματική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται μόνον ως γλώσσα επικοινωνίας και διδασκαλίας αλλά διδάσκεται και καλλιεργείται συστηματικά, όπως η ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα της κοινότητας των ακουόντων.

6 Υλικό για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Η εφαρμογή της δίγλωσσης προσέγγισης στην εκπαίδευση των κωφών απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα τόσο για τη χρήση της ως εργαλείο στη διδακτική πράξη, όσο και για τη διδασκαλία της

7 Φάση α΄: Προδιαγραφές Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού από το ΙΕΠ 1. Η Διεπαφή: παρουσίαση της οθόνης, περιοχή παρουσίασης α. του ελληνικού κειμένου στη διεπαφή β. του νοηματικού κειμένου γ. την περιοχή των υποτίτλων 2. Η απόδοση των ελληνικών κειμένων στην ΕΝΓ α. Κριτήρια επιλογής των νοηματιστών β. Σχέση γραπτού και νοηματικού κειμένου γ. Μεθοδολογία απόδοσης των ελληνικών κειμένων στην ΕΝΓ.

8 Φάση β΄: Ανάπτυξη υλικού για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Ανάπτυξη πολυμεσικού ηλεκτρονικού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές σε δύο άξονες: 1. να γίνουν προσβάσιμα τα διδακτικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 2. τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

9 Άξονας ανάπτυξης προσβάσιμων διδακτικών εγχειριδίων Πολυμεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στην απόδοση όλων των σχολικών εγχειριδίων των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα o Γλώσσα o Ανθολόγιο o Μαθηματικά o Μελέτη Περιβάλλοντος

10 Σχολικά Εγχειρίδια Α΄ & Β΄ Δημοτικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

11 Δομή και Περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού - Γλώσσα

12 Δομή και Περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού - Μελέτη Περιβάλλοντος

13 Δομή και Περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού - Ανθολόγιο

14 Δομή και Περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού - Μαθηματικά

15 Γλώσσα Α΄& Β΄

16 Ενεργοποίηση βίντεο Κατά την επιλογή μιας λέξης ή φράσης, αυτή περιβάλλεται από ένα παραλληλόγραμμο με διακεκομμένες γραμμές και παίζει το αντίστοιχο βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

17 Μεγέθυνση Βίντεο Με αριστερό κλικ του ποντικιού Μεγεθύνετε το βίντεο σε υψηλότερη ανάλυση Είναι ανεξάρτητο από το γραπτό κείμενο Εξυπηρετεί διδακτικούς και αξιολογικούς σκοπούς του αντίστοιχου μαθήματος

18 Στιγμιότυπο Βίντεο Όταν ενεργοποιηθεί το εικονίδιο παίρνουμε το στιγμιότυπο (καρέ) του βίντεο σαν φωτογραφία Κάτω από κάθε στιγμιότυπο γράφετε κάποιο σχόλιο, το οποίο μπορεί να τυπωθεί μαζί με τη φωτογραφία Μπορούμε να διαγράψουμε το στιγμιότυπο ενεργοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να βάλουμε στη θέση του κάποιο άλλο.

19 Δυνατότητες - Λειτουργίες ως προς το κείμενο Η ίδια εικόνα με το βιβλίο Η πλοήγηση ανά σελίδα (flip ή scroll) είναι εύκολη Υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης στην προηγούμενη, την επόμενη, την πρώτη και την τελευταία σελίδα.

20 Δυνατότητες - Λειτουργίες ως προς το κείμενο Υπάρχει δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης με όλες τις πιθανές διαβαθμίσεις (%, σελίδα, οθόνη κ.λπ.) Η ροή του περιεχομένου ελέγχεται μόνο από το χρήστη και όχι από εντολές χρόνου

21 Δυνατότητες - Λειτουργίες ως προς το κείμενο Παρέχεται η δυνατότητα ακουστικής εξάσκησης και προφορικών ελληνικών των μαθητών με υπολείμματα ακοής με την χρήση των αντίστοιχων ηχογραφημένων κειμένων

22 Άξονας ανάπτυξης υλικών για τη διδασκαλία της ΕΝΓ Πρώτη φορά εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

23 Άξονας ανάπτυξης υλικών για τη διδασκαλία της ΕΝΓ Πολυμεσικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό: για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Α΄, Β΄ δημοτικού) για τη διδασκαλία βασικού λεξιλογίου, ανάπτυξη γλωσσικής ετοιμότητας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (νηπιαγωγείο)

24 Πολυμεσικά ηλεκτρονικά και έντυπα εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της ΕΝΓ Η νοηματική γλώσσα αποτελεί γλώσσα στόχο Έχουν αναπτυχθεί με βάση τις αρχές και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2004)

25 Αρχές… Η ΕΝΓ χρησιμοποιείται χωρίς ταυτόχρονη χρήση προφορικής Ελληνικής Γλώσσας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση ελληνικής γραπτής επικουρικά Η διδασκαλία του λεξιλογίου αφορά στην κατανόηση της σημασίας ή των πολλαπλών σημασιών του νοήματος, στα συνώνυμα και αντώνυμα, στα υπερώνυμα και υπώνυμα καθώς και στη χρηστικότητά τους

26 Αρχές … Η γραμματική διδάσκεται ως αναπόσπαστο μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας και βασίζεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών Η σύνδεση λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξης συνιστούν αναπόσπαστα μέρη της γλωσσικής διδασκαλίας στα πλαίσια μιας ολιστικής αντιμετώπισης του γλωσσικού μαθήματος

27 Δομή των εκπαιδευτικών υλικών για τη διδασκαλία της ΕΝΓ Δώδεκα ενότητες με εξελικτική διάρθρωση Κάθε ενότητα αποτελείται από 3-4 υποενότητες Κάθε υποενότητα: Στόχοι Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος Περιγραφή δραστηριοτήτων Προτεινόμενες φράσεις και κείμενα στην ΕΝΓ Υλικά και μέσα: Κάρτες, Πίνακες αναφοράς, Φωτογραφικό υλικό, Links, Εικονογραφημένες ιστορίες

28 Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό Διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Α΄, Β΄ δημοτικού)

29 Κοίτα με! Κάτι σου λέω…

30

31

32

33 Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό Γλωσσικής ετοιμότητας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και ανάπτυξης πρώτου λεξιλογίου και βασικών φράσεων (νηπιαγωγείο)

34 Βλέπω και Μαθαίνω

35

36

37 Πολυμεσικό ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό Τα δεδομένα των πολυμέσων, PDF, βίντεο και ηχητικά αρχεία υπάρχουν σε ανεξάρτητους φακέλους στους οποίους οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση για οποιαδήποτε επεξεργασία, διαφοροποίηση και διδακτική χρήση.

38 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές» Τα υλικά αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία για την εφαρμογή της δίγλωσσης προσέγγισης, και τη συστηματική διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Η χρήση και η αξιοποίηση των υλικών είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου η δίγλωσση προσέγγιση να γίνει πραγματικότητα !!!

39 Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 Σας ευχαριστώ!!! mhatzopoulou@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Δεκαπενθήμερο Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 12-24 Οκτωβρίου 2015 «Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google