Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens

2 Βασικές αρχές εκτροφής στη βιολογική πτηνοτροφία Γιώργος Κ. Συμεών Εργαστήριο Γενική & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

3 http://bioagro.aua.gr Περιεχόμενα  Βασικές αρχές  Ζωικό κεφάλαίο  Εκτροφή  Διατροφή  Υγιεινή / Στέγαση  Διαχείριση λυμάτων  Μεταφορά και σφαγή  Προϊόντα  Συμπεράσματα

4 http://bioagro.aua.gr Βασικές αρχές 1) Ζωικό υλικό 2) Εκτροφή 3) Διατροφή 4) Υγιεινή 5) Στέγαση 6) Διαχείριση λυμάτων 7) Μεταφορά και σφαγή 8) Προϊόντα Σημείωση: Τα αριθμητικά στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τον κανονισμό 2092/91 της Ε.Ε. όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις έως σήμερα τροποποιήσεις. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του κανονισμού (http://eur-lex.europa.eu)

5 http://bioagro.aua.gr 3. Διατροφή (1)  Προαγωγή της ποιότητας προϊόντων και όχι της ποσότητας  Κάλυψη διατροφικών αναγκών των ζώων  Χρήση βιολογικών ζωοτροφών

6 http://bioagro.aua.gr 3. Διατροφή (2)  Ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου: μέχρι 30% επί του συνόλου της διατροφής ή 60% εάν είναι ιδιοπαραγόμενες  Συμβατικές ζωοτροφές (επί του συνόλου) : 15% μέχρι το τέλος του 2007 10% για τη διετία 2008-2009 5% για τη διετία 2010-2011

7 http://bioagro.aua.gr 3. Διατροφή (3)  Υποχρεωτικά χονδροειδείς ζωοτροφές, χλωρές ή αποξηραμένες  Ανόργανες ουσίες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες υπό καθορισμένες προϋποθέσεις

8 http://bioagro.aua.gr 3. Διατροφή (4)  Απαγορεύεται η χρήση ζωοτροφών που προέρχονται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ή έχουν παραχθεί με τη βοήθειά τους  Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και παντός είδους αυξητικών παραγόντων.

9 http://bioagro.aua.gr 4. Υγιεινή (1) Πρόληψη όχι θεραπεία!!  Εμβολιασμοί  Μειωμένη πυκνότητα  Ποιοτική τροφή  Άσκηση Ενίσχυση της φυσιολογικής ανοσολογικής άμυνας!!!

10 http://bioagro.aua.gr 4. Υγιεινή (2)  Φυτοθεραπευτικά ή ομοιοπαθητικά σκευάσματα  Χημικά φάρμακα: Με ευθύνη κτηνιάτρου Ενημέρωση του οργανισμού πιστοποίησης Τήρηση του διπλάσιου χρόνου αναμονής  Απαγορεύεται η χρήση χημικών σκευασμάτων ή αντιβιοτικών για προληπτικούς λόγους

11 http://bioagro.aua.gr 5. Στέγαση (1)  Κάλυψη βιολογικών και ηθολογικών αναγκών  Εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό  Προσοχή σε: Αερισμό Επίπεδα σκόνης Θερμοκρασία Σχετική υγρασία Επιβλαβή αέρια (ΝΗ 3 )

12 http://bioagro.aua.gr 5. Στέγαση (2)  max 4800 κρεοπαραγωγά ορνίθια ή 3000 ωοπαραγωγές όρνιθες ανά κτίριο  Η συνολική εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1600 m 2  Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου πρέπει να είναι συμπαγές καλυμμένο με απορροφητικό υλικό όπως το άχυρο ή το πριονίδι

13 http://bioagro.aua.gr 5. Στέγαση (3)  Ωοπαραγωγή: Ένα ικανοποιητικά μεγάλο μέρος του δαπέδου θα πρέπει να διατίθεται για τη συλλογή της κόπρου Ύπαρξη κοτάναθρων για την ξεκούραση των πτηνών σε αναλογία 18 cm ανά κεφαλή φωλιές για την εναπόθεση των αυγών με αναλογία 8 πτηνά ανά φωλιά ή 120 cm 2 επιφάνειας ανά πτηνό  Τα κτίρια, στο τέλος κάθε παραγωγικού κύκλου, θα πρέπει να αδειάζονται ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται

14 http://bioagro.aua.gr 5. Στέγαση (4) Υπαίθριοι χώροι: Ανοίγματα: 4 m ανά 100 m 2 επιφάνειας Βλάστηση Καταλύματα Ταΐστρες και ποτίστρες Προσοχή: Υπερβόσκηση!!!!!  Βόσκηση εκ περιτροπής  Ανάπαυση υπαίθριου χώρου μετά από κάθε παρτίδα

15 http://bioagro.aua.gr 6. Διαχείριση λυμάτων  Η διάθεση αποβλήτων από κτηνοτροφικές μονάδες είναι ελεγχόμενη και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 170 kg Ν/ έτος/ εκτάριο (10 στρέμματα)  Οι χώροι εναπόθεσης των αποβλήτων πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του ορνιθοτροφείου  Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλη βιολογική μονάδα η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τα απόβλητα.

16 http://bioagro.aua.gr 7. Μεταφορά και σφαγή (1) Η μεταφορά των πτηνών πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην τα καταπονεί Η φορτοεκφόρτωση θα πρέπει να γίνεται με προσοχή Η σφαγή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πιστοποιημένα σφαγεία.

17 http://bioagro.aua.gr 8. Προϊόντα  Κρεοπαραγωγή Ολόκληρο κοτόπουλο Τεμάχια: μισό κοτόπουλο, στήθος, μπούτια  Ωοπαραγωγή Αυγά

18 http://bioagro.aua.gr Συμπεράσματα (1)  Στόχος της βιολογικής παραγωγής γενικά είναι ο σεβασμός στην ισορροπία του περιβάλλοντος  Η βιολογική πτηνοτροφία στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας  Απαιτείται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2092/91 για όλες τις φάσεις της παραγωγής

19 http://bioagro.aua.gr Συμπεράσματα (2) Ο κανονισμός της Ε.Ε. είναι δεσμευτικός αλλά καθορίζει μόνο τα άνω και κάτω όρια εντός των οποίων μία εκτροφή πιστοποιείται ως βιολογική Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να ελίσσονται εντός αυτών των ορίων ώστε η εκτροφή να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες

20 You can visit us for more information on http://bioagro.aua.gr


Κατέβασμα ppt "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google