Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ; 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ; 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

4

5

6 ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ; 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 ΦΩΣΤΗΡΕΣ

7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 3

8 A: Κερδίζουμε χώρο. Γ: Αυξάνονται τα ζιζάνια. B: Περιορίζονται τα ζιζάνια. Δ: Χρειαζόμαστε περισσότερα φυτοφάρμακα 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Εάν γίνεται εναλλαγή των καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι, τότε: Β: Περιορίζονται τα ζιζάνια.

9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 500 300 200 100 ΞΕΦΤΕΡΙΑ

10 A: δεν θα υπάρχει κάτι που δεν πρέπει. Γ: δεν θα έχει καθόλου ιχνοστοιχεία. B: θα λείπουν τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία Δ: τίποτα από τα προηγούμενα. 50:50 Με τη βιολογική καλλιέργεια στα φαγητά μας: A: δεν θα υπάρχει κάτι που δεν πρέπει. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 500 300 200 100 ΞΕΦΤΕΡΙΑ

11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙ 500 300 200 100

12 A: παστεριωμένο. Γ: ημιάπαχο. B: άπαχο. Δ: κανένα από τα προηγούμενα. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Βιολογικό γάλα είναι το γάλα που είναι: Δ: κανένα από τα προηγούμενα.

13 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

14 A: φυσικές διεργασίες Γ: χρήση φυτοφαρμάκων. Β: χρήση χημικών λιπασμάτων Δ: κανένα από τα προηγούμενα. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Η βιολογική γεωργία παράγει προϊόντα με: Α: φυσικές διεργασίες

15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

16 A: στην αυτάρκεια του εδάφους σε οργανικά στοιχεία. Γ: στη βιοποικιλότητα του συστήματος. B: στην αυτάρκεια του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Δ: σε συνθετικά λιπάσματα. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία δεν βασίζονται κυρίως: Δ: σε συνθετικά λιπάσματα.

17 Είστε ξεφτέρια! Συγχαρητήρια! Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α !

18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

19 A: δέντρων-πουλιών Γ: εδάφους-φυτού- ζώων-θαλάσσης B: φυτών- ζώων Δ: εδάφους-φυτών- ζώων-ανθρώπου 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Σκοπός της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι η δημιουργία θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Δ: εδάφους-φυτών- ζώων-ανθρώπου

20 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

21 A : 30 εβδομάδες Γ: 10 εβδομάδες B: 14 εβδομάδες Δ: 6 εβδομάδες 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Η ελάχιστη περίοδος εκτροφής των κοτόπουλων για κρεοπαραγωγή, με βάση τον κανονισμό της ΕΕ, είναι: Γ: 10 εβδομάδες

22 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

23 A: 10 μήνες Γ: 14 μήνες B: 12 μήνες Δ: 16 μήνες 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Για τα βοειδή η ελάχιστη περίοδος κρεοπαραγωγής, με βάση τον κανονισμό της ΕΕ, είναι: B: 12 μήνες

24 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

25 A: η πρόσβαση σε κρεατάλευρα Γ: αλάτι θαλασσινό B: η πρόσβαση σε ιχθυάλευρα Δ: η πρόσβαση σε βοσκοτόπια 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των προϊόντων που παράγονται από τα μηρυκαστικά ζώα παίζει: Δ: η πρόσβαση σε βοσκοτόπια

26 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

27 A: 80% Γ: 90% B: 85% Δ: 95% 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Όταν υπάρχει το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, τουλάχιστον τα βιολογικά συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι το: Δ: 95%

28 Είστε φωστήρες! Συγχαρητήρια! Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α !

29 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

30 A: ο 24ωρος φωτισμός Γ: το τρεχούμενο νερό B: η χρήση βιολογικού σανού Δ: η θέρμανση το χειμώνα 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται: A: ο 24ωρος φωτισμός

31 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

32 A: χρήση συνθετικών λιπασμάτων Γ: χρήση των εμβολίων Β: επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων Δ: τίποτα από τα προηγούμενα 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Ένας από τους βασικούς σκοπούς της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι η: Β: επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων

33 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

34 A: από συμβατική σε βιολογική Γ: σε συμβατική B: από βιολογική σε συμβατική Δ: τίποτα από τα προηγούμενα 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Ο έλεγχος και η πιστοποίηση αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διαδικασία μετατροπής μιας μονάδας: A: από συμβατική σε βιολογική

35 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

36 A: καμία Γ: 2 B: 1 Δ: 3 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Δ: 3 Από πόσες και πάνω θεραπευτικές αγωγές με αντιβιοτικά, όταν υποβάλλεται ένα ζώο σε ένα χρόνο, δεν επιτρέπεται να πωληθούν τα προϊόντα του ως βιολογικά;

37 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100

38 A: αζώτου και θειϊκού οξέως Γ: αζώτου και οργανικής ουσίας B: μόνο οργανικής ουσίας Δ: μόνο αζώτου 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000 125,000 64,000 ΦΩΣΤΗΡΕΣ 16,000 8,000 4,000 2,000 ΞΕΦΤΕΡΙΑ 500 300 200 100 Η κοπριά αποτελεί πολύτιμη πηγή: Γ: αζώτου και οργανικής ουσίας

39 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΣΤΕ ΟΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ; 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ 500,000 250,000."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google