Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωργία Χ. Αγγελιδάκη Δικηγόρος Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωργία Χ. Αγγελιδάκη Δικηγόρος Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωργία Χ. Αγγελιδάκη Δικηγόρος Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2 Θέματα παρουσίασης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3 Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων ή του συνόλου των ατόμων που ξεκινούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μια τεράστια δεξαμενή επιχειρηματικού δυναμικού στην Ευρώπη. Όταν ιδρύουν ή είναι υπεύθυνες για μια επιχείρηση, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι άνδρες, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την κατάρτιση, τη δικτύωση και τη συμφιλίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του οικογενειακού βίου. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥ Συμβουλευτική Υπηρεσία Νομικού περιεχομένου της ΕΣΕΕ προς τους επιχειρηματίες και εμπόρους. Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2014 Το νομικό τμήμα της ΕΣΕΕ παρέχει νομική εκτίμηση ή κατεύθυνση σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εμπόρους και προκύπτουν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η απάντηση δίνεται άμεσα όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών ανάλογα με τη βαρύτητα ή πολυπλοκότητα του ερωτήματος.

5 « Στα δύσκολα μαζί »  Ανάλογα με το αντικείμενο ή τη φύση της υπόθεσης, αυτή θα μπορεί να παραπεμφθεί στις αντίστοιχες δομές της Υπηρεσίας Υποστήριξης της ΕΣΕΕ, όπου οι συνεργάτες του προγράμματος υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων « Στα δύσκολα μαζί » θα παρέχουν τις κατάλληλες συμβουλές

6 Μέρες υποδοχής & επικοινωνίας - Κάθε Πέμπτη από 10 πμ έως 2 μμ στα γραφεία της ΕΣΕΕ ( Μητροπόλεως 42, Σύνταγμα - Αθήνα ). - Κάθε Τρίτη, από 10 πμ έως 2 μμ λειτουργεί διαδικτυακή σύνδεση μέσω skype, διεύθυνση αναζήτησης « Νομική Υπηρεσία ΕΣΕΕ » ( στα ελληνικά ), - ηλεκτρονική διεύθυνση diki@esee.gr.

7 ΜΜΕ επιχειρήσεις & Επιχειρηματικές Διαφορές  Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ ) εμπλέκονται σε διαφορές με πελάτες, προμηθευτές και / ή εταίρους.  Όταν δεν μπορούν να επιλυθούν οι διαφορές αυτές από διμερείς διαπραγματεύσεις, οι ΜΜΕ μπορούν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, όμως αποθαρρύνονται από το να κινήσουν νομικές διαδικασίες ένεκα της διάρκειας και του κόστους αυτών των διαδικασιών.  Σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών οι διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρα αποτελούν εμποδίων που αποθαρρύνουν τις ΜΜΕ από το να προσφύγουν στο δικαστήριο.

8 ADR & ODR Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της οδηγίας 2013/11/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών & τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

9 Στόχος σκοπός της νέας νομοθεσίας  Η νέα νομοθεσία σχετικά με την ΕΕΔ και ΗΕΔ επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς να πάνε στο δικαστήριο, σε μια γρήγορη, χαμηλού κόστους και με απλό τρόπο διαδικασία. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να στραφούν σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα τα είδη των συμβατικών διαφορών που έχουν με τους εμπόρους, δεν έχει σημασία τι έχουν αγοράσει ( εξαιρουμένων των διαφορών όσον αφορά την υγεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ) και αν αυτό αγοραστούν online ή offline, στο εσωτερικό ή κατά μήκος των συνόρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΗΕΔ, μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα θα συσταθεί για τις διαφορές που προκύπτουν από τις online συναλλαγές. Η πλατφόρμα θα συνδέσει όλες τις εθνικές φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και θα λειτουργεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η Ελλάδα εφάρμοσε τους κανόνες ADR / ΗΕΔ τον Ιούλιο του 2015. Η πλατφόρμα ODR/ ΗΕΔ θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο το 2016.

10 Φορείς ΕΕΔ Οι φορείς ΕΕΔ πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και να εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις :  α ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι εύκολα προσβάσιμη και από τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά,  β ) τα μέρη έχουν πρόσβαση στη διαδικασία, χωρίς να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν νομικό εκπρόσωπο ωστόσο, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης ή υποστήριξης από τρίτο μέρος σε κάθε φάση της διαδικασίας,  γ ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές,  δ ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα.

11 Στις διαδικασίες ΕΕΔ :  α ) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακούσουν τα επιχειρήματα και τα γεγονότα που προβάλλονται από το άλλο μέρος, καθώς και τις δηλώσεις τυχόν πραγματογνωμόνων,  β ) το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ γνωστοποιείται στα μέρη εγγράφως ή σε σταθερό μέσο, με αναφορά του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται.

12 ΩΦΕΛΗ ΕΕΔ  ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ;  Οι καταναλωτές, επειδή θα μπορούν να επιλύουν γρήγορα, απλά, αποτελεσματικά και εξωδικαστικά τις διαφορές που αφορούν την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, είτε αγοράζονται μέσω Διαδικτύου είτε όχι, είτε στη χώρα τους είτε στο εξωτερικό.  Οι επιχειρήσεις, επειδή θα μπορούν να επιλύουν τυχόν διαφορές με τους καταναλωτές γρήγορα, απλά, αποτελεσματικά και εξωδικαστικά, αποφεύγοντας έτσι υπερβολικά έξοδα αλλά και τη δυσφήμιση.

13 Διαμεσολάβηση & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  Γυναίκα Επιχειρηματίας  Εμπορική Διαμεσολάβηση Εμπορικές Διαφορές Εργατικά Μισθώσεις Πνευματικά δικαιώματα

14  Σύζυγος  Οικογενειακή Διαμεσολάβηση  Μητέρα  Σχολική Διαμεσολάβηση

15 Δράσεις ΕΣΕΕ για τη προώθηση  προώθηση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας αυτού του νέου θεσμού και η ανάδειξή του ως εναλλακτικού σε σχέση με τα δικαστήρια τρόπου επίλυσης των πάσης φύσεως συμβατικών αμφισβητήσεων.

16 Σας ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας Γεωργία Χ. Αγγελιδάκη


Κατέβασμα ppt "Γεωργία Χ. Αγγελιδάκη Δικηγόρος Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google