Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εκστρατεία για την αύξηση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εκστρατεία για την αύξηση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εκστρατεία για την αύξηση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών

2 Τι στοχεύει η εκστρατεία; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης, ξεκίνησε μια εκστρατεία για την αύξηση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών Στοχευόμενες χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία και Πορτογαλία Βασικές στοχευόμενες ομάδες: - Οι καταναλωτές (ειδικά οι έχοντες ηλικία 18-25 και πάνω από 60 ετών) - Οι έμποροι (ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

3 Στόχοι Η αύξηση της ενημέρωσης των καταναλωτών και των εμπόρων για την ύπαρξη των δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ σχετικά με την αγορά και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Η πληροφοριακή ενημέρωση σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τι σημαίνουν στην πράξη και πώς να τα ασκούν Η αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επάνω σε αυτό το θέμα (π.χ. η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών) Η κατεύθυνση των στοχευόμενων ομάδων προς την ενότητα Η Ευρώπη σου στον ιστότοπο EUROPA http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

4 Γιατί τώρα; Διότι συμπίπτει με την εισαγωγή της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (CRD) στην ΕΕ η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη στις 13 Ιουνίου 2014 – Διότι ευθυγραμμίζει τους εθνικούς κανόνες ώστε όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τα ίδια δικαιώματα – Διότι εισάγει νέους κανόνες όπως τη διαφάνεια των τιμών, την επιστροφή χρημάτων και την απόσυρση από συμβάσεις πωλήσεων – Διότι εισάγει κοινούς κανόνες για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τις να εμπορεύονται σε όλη την Ευρώπη

5 Νομοθεσία της ΕΕ Η οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών (99/44/ΕΚ) – Τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης προκύψει μέσα σε δυο χρόνια Η οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (93/13/ΕΟΚ) – Οι καταναλωτές δεν δεσμεύονται από καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση που υπέγραψαν με έναν επαγγελματία Η οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) – Οι καταναλωτές προστατεύονται από παραπλανητικές διαφημίσεις και επιθετικές εμπορικές πρακτικές Η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΚ) – Καθορίζει π.χ. ενημερωτικές απαιτήσεις για τις εξ αποστάσεως ή μη συμβάσεις, τα δικαιώματα απόσυρσης και τους κανόνες παράδοσης και τελών

6 Το βασικό μήνυμα + τα πέντε βασικά δικαιώματα των καταναλωτών Βασικό μήνυμα «Η ΕΕ ενισχύει τους καταναλωτές» Πέντε βασικά δικαιώματα: – Έχετε το δικαίωμα για αξιόπιστη διαφήμιση – Έχετε το δικαίωμα για επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών αγαθών – Έχετε το δικαίωμα για συμβάσεις χωρίς καταχρηστικές ρήτρες – Έχετε το δικαίωμα για επιστροφή αγαθών που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά μέσα σε 14 ημέρες – Έχετε το δικαίωμα για δωρεάν βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών για τυχόν προβλήματα με έμπορο στο εξωτερικό

7 Κύρια μηνύματα για εμπόρους Οι νόμοι της ΕΕ καθιστούν σαφέστερη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους την αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών Οφέλη για τις επιχειρήσεις – σαφήνεια για τις ευθύνες τους – μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ειδικά όταν αγοράζουν ηλεκτρονικά ή διασυνοριακά

8 Τέσσερα βασικά δικαιώματα των εμπόρων Το δικαίωμα να αρνηθούν επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουν πίσω τα αγαθά ή να λάβουν απόδειξη ότι έχουν αποσταλεί προς επιστροφή Το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για τη μειωμένη αξία αγαθών που επεστράφησαν και φαίνεται καθαρά ότι χρησιμοποιήθηκαν Οι έμποροι στους οποίους έχει απονεμηθεί ένα σήμα ποιότητας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο εναντίον ενός ανταγωνιστή που χρησιμοποιεί το σήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση Το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους μιας σύμβασης με την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει τους καταναλωτές και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να την καταγγείλουν


Κατέβασμα ppt "Η εκστρατεία για την αύξηση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google