Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές

2 www.Athexgroup.gr Σύνοψη – Εταιρική Δομή  Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων  Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης  ΕΧΑΕ εισηγμένη στο ΧΑ (Αύγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση περίπου €300 εκ.  Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος Όμιλος (2003)  Κερδοφορία Κέρδη μ. φ. 2013 : €32.3 εκ. Κέρδη μ. φ. 9μ 2014: €17.3 εκ. Σελίδα 2 100% Συναλλαγές Αγορών Αξιών & Παραγώγων Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγορών Μετοχών & Παραγώγων

3 www.Athexgroup.gr Μετοχική Σύνθεση Ανά Κατηγορία Μετόχου Αλλοδαποί Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές Τράπεζες Λοιποί Επενδυτές Μέλη ΕΧΑΕ Ομάδα Διοίκησης 55.3% 16.7% 15.3% 10.2% 1.3% 1.1% 0.1% Ανά Κράτος Προέλευσης Ελλάδα ΗΠΑ Λουξεμβούργο Νησιά Κάϋμαν Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Νορβηγία 44.7% 12.9% 11.1% 8.0% 5.5% 2.9% 2.7% Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014 Σελίδα 3

4 www.Athexgroup.gr Αγορά Αξιών Μέγεθος της Αγοράς Σελίδα 4 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

5 www.Athexgroup.gr Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (i) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 5

6 www.Athexgroup.gr Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (ii) Σελίδα 6 Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες

7 www.Athexgroup.gr Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (iii) Σελίδα 7 Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014

8 www.Athexgroup.gr Ανάλυση Εσόδων Σελίδα 8 Πηγή : ATHEXGroup

9 www.Athexgroup.gr Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου Κύριες Χρεώσεις Σελίδα 9

10 www.Athexgroup.gr Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (i) Σελίδα 10 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

11 www.Athexgroup.gr Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (ii) Σελίδα 11 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

12 www.Athexgroup.gr Αγορά Παραγώγων Συναλλακτική Δραστηριότητα Σελίδα 12 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

13 www.Athexgroup.gr Αγορά Παραγώγων Δραστηριότητα ανά Τύπο Προϊόντος Σελίδα 13 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

14 www.Athexgroup.gr (*) Οι Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες περιλαμβάνουν: 2008: €7.0εκ, Πώληση κτηρίου Πεσμαζόγλου 1, - €3,2εκ, Αντιστροφή πρόβλεψης φόρου - €3,3εκ,κ.α. 2009: €1.8εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης του 200 2010: €0.5εκ, 2011: €5.1εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης 2001 - €2,7εκ, κ.α. 2012: €0.5εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης 2002 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Έσοδα & Έξοδα Σελίδα 14 Πηγή : ATHEXGroup

15 www.Athexgroup.gr Ανάλυση Εξόδων Σελίδα 15 Πηγή : ATHEXGroup

16 www.Athexgroup.gr (*) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες €5,7εκ το 2007 (**) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες €0,5εκ το 2009 Εντυπωσιακή Μείωση Κόστους Σελίδα 16 Πηγή : ATHEXGroup

17 www.Athexgroup.gr Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού  Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού αποτελούν το 60% των Λειτουργικών Εξόδων του 2013  Μείωση Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού κατά 17,6% το 2013 σε €10,3εκ. από €12,6εκ. το 2012  Μείωση περίπου 50% στον Αριθμό Εργαζομένων του Ομίλου το διάστημα 2004 – 2013  Σωρευτικός Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (CAGR) -5,8% του Αριθμού Εργαζομένων το διάστημα 2004 - 2013  Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης Εργαζομένων το 2012 Σελίδα 17 Πηγή : ATHEXGroup

18 www.Athexgroup.gr Ρευστότητα Ομίλου Σελίδα 18 Πηγή : ATHEXGroup

19 www.Athexgroup.gr Μερισματική Πολιτική ανά Έτος Πληρωμής (*) Επαναγορά Ιδίων Μετοχών ύψους €40,7εκ., 5,1εκ. Μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν Σελίδα 19 Πηγή : ATHEXGroup

20 www.Athexgroup.gr Έσοδα – Έξοδα - Κερδοφορία Σελίδα 20 (1) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά €12,1εκ. (2) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά €7,9εκ. (3) Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα χρημ/κά έξοδα ύψους €2εκ. λόγω της ζημιάς στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την ανταλλαγή του ομολόγου της ΕΤΕ με μετρητά (4) Δεν περιλαμβάνει έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα €40,1εκ (5) Δεν περιλαμβάνει φόρο αφορολόγητων αποθεματικού του Ν. 4172/2013 €13,1εκ. Πηγή : ATHEXGroup

21 www.Athexgroup.gr Κερδοφορία Σελίδα 21 (*) μετά από €7,9εκ. Έκτακτη φορολογία το 2010 Πηγή : ATHEXGroup

22 www.Athexgroup.gr Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Σελίδα 22 Πηγή : ATHEXGroup

23 www.Athexgroup.gr Παράρτημα Σελίδα 23

24 www.Athexgroup.gr Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 24

25 www.Athexgroup.gr Κίνηση Κεφαλαίων Αγορά Μετοχών Σελίδα 25 Πηγή: ΕΧΑΕ (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014

26 www.Athexgroup.gr Αγορά Αξιών Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Σελίδα 26 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

27 www.Athexgroup.gr Αγορές Παραγωγών και Warrants Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Σελίδα 27 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

28 www.Athexgroup.gr Διεθνές Επενδυτικό Περιβάλλον Σελίδα 28 Πηγή: Reuters, 31 η Δεκεμβρίου 2014

29 www.Athexgroup.gr Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (i) Σελίδα 29 Πηγή: FESE, 30 η Σεπτεμβρίου 2014

30 www.Athexgroup.gr Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (ii) Σελίδα 30 Πηγή: FESE, 30 η Σεπτεμβρίου 2014

31 www.Athexgroup.gr Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Μετοχής Ομίλου  Τιμή Μετοχής:  Ετήσια Απόδοση 2014:  Αριθμός Μετοχών:  Κεφαλαιοποίηση:  Διασπορά:  Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ  Δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap  Δείκτης MSCI Greece €4.65 -41.9% 65,368,563 €360 εκ. 95% από 06.11.2001 από 01.12.2012 από 01.06.2012 2008: 141% 2009: 112% 2010: 82% 2011: 76% 2012: 109% 2013: 112% 2014: 107% 2008: 130% 2009: 117% 2010: 81% 2011: 72% 2012: 109% 2013: 111% 2014: 109%  Κυκλ. Ταχύτητα (Αξία Συναλλαγών ÷ Κεφαλαιοποίηση)  Liquidity (Όγκος Συναλλαγών ÷ Αριθμός Μετοχών) Σελίδα 31 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014, Ετησιοποιημένα στοιχεία 2014

32 www.Athexgroup.gr Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 2013 -2012 Σελίδα 32 Πηγή: ATHEXGroup, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

33 www.Athexgroup.gr Φορολογία Κυρίες Κατηγορίες Φόρων / Χρεώσεις Σελίδα 33

34 www.Athexgroup.gr Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σελίδα 34

35 www.Athexgroup.gr Οικονομικό Ημερολόγιο - Επικοινωνία Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +30 210 3366616 Fax: +30 210 3366333 www.Athexgroup.gr Investor-Relations@Athexgroup.gr ISIN: GRS395363005 OASIS: EXAE Bloomberg: EXAE GA Reuters: EXCr.AT Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer) Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και έχει πληροφοριακό σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση προέρχονται από την Εταιρία και άλλες εξωτερικές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, πλην όμως δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά των στοιχείων που παρατίθενται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί για λόγους πληροφόρησης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά προς αγορά ή ζήτηση για πώληση μετοχών ΕΧΑΕ. Μουρλά Γεωργία, Δ/ντρια – Δ/νση Στρατηγ. Σχεδιασμού, Επικ. & Σχέσεων με Επενδυτές Κωνσταντίνου Στέλιος, Π/νος – Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές & Στρατηγ. Σχεδιασμού Οικονομικό Ημερολόγιο 2015 Αποτελέσματα 2014 Δευτέρα 16 Μαρτίου Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015 Δευτέρα 18 Μαΐου Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 20 Μαΐου Μέρισμα (εάν αποφασιστεί από την ΓΣ) Record Date: Τετάρτη 27 Μαΐου Ημ/νία Αποκοπής: Τρίτη 26 Μαΐου Ημ/νία Πληρωμής: Τετάρτη 3 Ιουνίου Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2015 Δευτέρα 27 Ιουλίου Αποτελέσματα 9μήνου 2015 Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Roadshows το 2015 (ενδεικτικές ημερομηνίες) 4 th Greek Investment Forum - NY 9-10 Ιουνίου (ή 10-11 Ιουνίου) 10 th Annual Greek Roadshow - London 10-11 Σεπτ. (ή 17-18 Σεπτ.) Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 35


Κατέβασμα ppt "9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google