Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

10 Νοεμβρίου 2003 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "10 Νοεμβρίου 2003 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 10 Νοεμβρίου 2003 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  Γενικές χρηματιστηριακές πληροφορίες  Άλλες πληροφορίες  Διοικητικό συμβούλιο  Διαδικασία λήψης αποφάσεων  Στρατηγική επενδύσεων  Απόδοση εσωτερικής αξίας και μετοχής Δομή παρουσίασης

3 Γενικές Πληροφορίες Δημόσια εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Συστάθηκε το 1995 και δημοσιοποιήθηκε το 1996 Επενδυτικός στόχος: Η δημιουργία κεφαλαιουχικής υπεραξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της σε συνδυασμό με την ικανότητα διανομής μερίσματος στους μετόχους της. Διαχειριστής επενδύσεων: Λαϊκή Διαχείριση Κεφαλαίων Λτδ - Μέλος του Ομίλου Λαϊκής

4 Γενικές χρηματιστηριακές πληροφορίες   Κωδικός ΧΑΚ : APOL   Αριθμός Μετόχων : 8503 (30/9/2003)   Μεγαλύτερος Μέτοχος: Λαική Τράπεζα 19,14%, Free float 80,86%   Κεφαλαιοποίηση : ΛΚ 8,588 εκ. (τιμή κλεισίματος 30/9/2003)

5 Άλλες Πληροφορίες   Αγορά Ιδίων Μετοχών – Σύνολο μέχρι 30/9/2003 597457 μετοχές.   Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από 50σεντ σε 23σεντ.

6 Διοικητικό συμβούλιο   Ανεξάρτητο Διοικητικό συμβούλιο   Πρόεδρος – Μαρίνος Καλλής   Μέλη – Δημήτρης Δημάδης   - Νίκος Δημητρίου   - Μάνθος Μαυρομμάτης   - Μελής Σιακόλας   - Βίκτωρας Ζαχαριάδη   Στόχος η υιοθέτηση των αρχών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης μέχρι το τέλος του 2003

7 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΔΧ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΙΚΗ INVESCO, HSBC, ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ

8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

9 Φιλοσοφία Επενδυτικής Στρατηγικής Βασίζεται στην Στρατηγική Κατανομή Ενεργητικού (% σε μετοχές, % σε χρεόγραφα, % σε μετρητά κ.α.) Ο ΔΧ προσαρμόζει την βραχυπρόθεσμη δομή του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών. Βάση της κατανομής ενεργητικού υπολογίζεται ο δείκτης σύγκρισης (benchmark) για σκοπούς αξιολόγησης.

10 10 APOLLO INVESTMENT FUND LTD – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/9/2003

11 Βασικές αρχές επενδύσεων Ικανοποιητική Διασπορά επενδύσεων Ευέλικτο χαρτοφυλάκιο Ικανοποιητική ρευστότητα Φερεγγυότητα εκδοτών για χρεόγραφα Μέγιστη Διάρκεια 10 χρόνια για χρεόγραφα Ικανοποιητικές αποδόσεις

12 30/9/2003 31/12/2002 31/12/2001   Καθαρή εσωτερική αξία 23.1122.65 27.82   Διαφοροποίηση +2% -18.58%   Τιμή Μετοχής (σεντ) 17.9016.30 19.70   Διαφοροποίηση +9,8%-17.25%   Τιμή μετοχής προς NAV 0,77 0,72 0,71 Γενικός Δείκτης ΧΑΚ 87.97 94.52 129.09   Διαφοροποίηση -6.92%-26.78% Απόδοση εσωτερικής αξίας και αγοραίας αξίας μετοχής τα τελευταία 2 χρόνια

13 Προοπτικές χαρτοφυλακίου   Σημαντική θέση στις αναπτυγμένες αγορές   Σημαντική θέση σε τραπεζικούς τίτλους στο ΧΑΚ   Σημαντική θέση σε εταιρικά χρεόγραφα

14 Σύγκριση τιμής μετοχής με τον δείκτη επενδυτικών εταιριών από 30/9/2001 - 30/9/2003

15 Σύγκριση τιμής μετοχής με τον γενικό δείκτη ΧΑΚ από 30/9/2001 - 30/9/2003

16 Σύνοψη Επένδυση στην Apollo Investment Fund Ltd σημαίνει:  Διασπορά επενδυτικού κινδύνου  Επαγγελματική διαχείριση  Αντικειμενική εταιρική διακυβέρνηση


Κατέβασμα ppt "10 Νοεμβρίου 2003 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google