Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής

2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π., Ν.2920/2001 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ν. 2362/1995 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, Ν.3528/2007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Σ.Υ., ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΙΔ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ν.3918/2011 2

3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ., ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ.ΛΠ., Ν.3868/2010 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, Υ.Α. 104720/2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, Υ.Α. 37591/2031/2003 ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 3

4 Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 1.ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤOΜΕΙΣ: - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ–ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 4

5 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ Ή ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΟΥ Γ.Ε.Δ.Δ., Ή ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Ή ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ Ή ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟ, Ή ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Δ.Ε.. 5

6 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. 6

7 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ‘Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.Υ.. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Α` ΒΑΘΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΑ ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7

8 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. 8

9 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 9

10 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ. 10

11 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 11

12 ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (άρθρο 5 παρ.1 Ν.2920/2001). 12

13 ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΜΕΛΕΙΑ Ή Η ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ Ή Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ, ΑΝΑΛΗΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΠΕΡΑ ΑΠO ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΑΠO ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν. 2683/1999 (άρθρο 5 παρ. 2. Ν. 2920/2001). 13

14 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 2343/1995 (άρθρο 7, Ν. 2920/2001). 14

15 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΚΑΤA ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤA ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ή Ο ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤHΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΩΝ, Ή, ΣΕ ΟΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΗΔΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΑΥΤΌ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 15

16 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου περί καπνίσματος και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3868/2010 και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Γ.Π. οικ. 104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315 Β`) Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας. 16

17 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 17

18 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ή ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. 18

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 19

20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Ε.Δ.Ε., ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥ, ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝ Ο ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 20

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙ’ΑΥΤO. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 56 Ν.2362/1995. 21

22 Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕΝΕΣ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ Ή ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ. 22

23 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π., ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΣΚΟΠΙΜΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. 23

24 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ. 24

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ- ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑV VV ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ V ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ V VV ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣV VV ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΦΕΛΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ V VV ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣV VV ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑV VV 25

26 ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 26

27 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 27 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

28 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ- ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 28 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Λ.Π. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.

29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΝΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΌ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ 29

30 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2013 - 2016 2013266 2014236 2015499 2016 (ΕΩΣ 15/7)228

31 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2013 - 2016 2013278 2014193 2015234 2016 (ΕΩΣ 15/7)125

32 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Ε.Υ.ΥΠ. ΑΠΟ 1-1-16 ΕΩΣ 15-7-16 ΕΝΤΟΛΕΣΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 75219 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 702912 ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 20 4 ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 820 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 555318 ΣΥΝΟΛΟ 22812543

33 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαχειριστικός έλεγχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου αναδείχτηκαν ότι σπαταλήθηκαν εκατομμύρια ευρώ σε σποτάκια για τη δημόσια υγεία, ενώ θα έπρεπε να είναι δωρεάν μετά από γνωμάτευση του ΕΣΡ, (ο έλεγχος έχει επεκταθεί με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και συνεχίζεται), Έλεγχος στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όπου αναδείχθηκε σπατάλη δημοσίου χρήματος (το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία), Έλεγχοι στα δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές για την εξοικονόμηση ποσοτήτων φαρμάκων υψηλού κόστους, πληρωμένων από τον ΕΟΠΥΥ, και προώθησης τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία Έλεγχοι στα νοσοκομεία για τις προμήθειες των ραδιοφαρμάκων - υπερτιμολογήσεις

34 Έλεγχος σε Νοσοκομείο των Αθηνών σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και τιμών των ραδιοφαρμάκων. Από τον έλεγχο φάνηκε μεταξύ άλλων ότι ο διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει το 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη λόγω «λανθασμένων» διακηρύξεων με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να αναγκάζεται να προμηθεύεται εξωσυμβατικά σε υψηλές τιμές για πολύ καιρό. Έλεγχος σε Νοσοκομείο των Αθηνών σχετικά με την προμήθεια ραδιοφαρμάκων. Από τον έλεγχο αναδείχθηκε ότι υπήρχε εταιρεία που πουλούσε σκεύασμα στα Δημόσια Νοσοκομεία 1000 € /fl, ενώ την ίδια περίοδο το ίδιο σκεύασμα το πουλούσε στα Ιδιωτικά Κέντρα 390-530 €. Έλεγχος σε Νοσοκομείο της Περιφέρειας αναφορικά με την προμήθεια ραδιοφαρμάκων. Από τον έλεγχο φάνηκε ότι Ιδιωτική Εταιρεία χρέωνε ραδιοφάρμακο για τουλάχιστον 6 έτη σε δεκαπλάσια τιμή. Το νοσοκομείο αποδεχόταν αυτή την τιμολόγηση. Η προμηθεύτρια εταιρεία απέδωσε την τιμολόγηση σε λάθος.

35 Έλεγχοι στα χειρουργεία μεγάλων νοσοκομείων της χώρας όπου χειρουργούσαν ιδιώτες ιατροί με την ανοχή προσωπικού και διοίκησης. Έλεγχοι σε ιδιωτικές εταιρίες ασθενοφόρων που παρανομούν εισπράττοντας υψηλά κόμιστρα από ασθενείς ενώ απαγορεύεται, Έλεγχοι στα κυκλώματα της μαύρης εργασίας στο ΕΣΥ με τις παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Έλεγχος που κατέδειξε τις λανθασμένες υπέρ ιδιωτικής κλινικής χρεώσεις προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, Έλεγχος σε Νοσοκομείο της επαρχίας, όπου αναδείχθηκε μεταξύ άλλων ότι το Νοσοκομείο καλούσε για ιατρικές πράξεις ιδιώτες ιατρούς και έβαζε να τους πληρώνουν οι ασθενείς. Επίσης ο ΔΙΥ είχε δώσει εντολή να χειρουργούνται παιδιά χωρίς οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι να έχουν αντίστοιχη ειδικότητα.

36 Έλεγχος σε Νοσοκομείο της επαρχίας σχετικά με την μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων– δεν κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία για τους εμπλεκόμενους από το 2009 (προσπάθεια συγκάλυψης). Τακτικοί έλεγχοι στα εργοστάσια εμφιάλωσης πόσιμου νερού σε όλη τη χώρα – προβλήματα ελέγχων ποιότητας νερού Έλεγχος νομιμότητας χορήγησης ιατρικών βεβαιώσεων στο ΨΝΑ Προκαταρκτική Εξέταση για διερεύνηση ανώνυμης καταγγελίας για θανάτους ηλικιωμένων, κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση σε Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης της Περιφέρειας. Διαβίβαση δικογραφίας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Διαπιστώθηκε η αληθής βάση των καταγγελλομένων. Διενέργεια ελέγχου σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας, σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του και τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών. Διαπιστώθηκαν: οργανωτικά προβλήματα, υλικοτεχνικά προβλήματα και μη τήρηση της διοικητικής διαδικασίας.

37 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Έλεγχοι στα προγράμματα της ψυχικής υγείας όπου έχει αποδοθεί δημόσιο χρήμα Έλεγχοι στον ΟΚΑΝΑ όπου φαίνεται πως έχουν κατασπαταληθεί χρήματα για προγράμματα προς τοξικομανείς Διαχειριστικός έλεγχος στον ΕΟΦ. Έλεγχοι για τις τιμές των ραδιοφαρμάκων που προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία. Έλεγχοι για την προμήθεια ακριβών συσκευών PET-CT στα δημόσια νοσοκομεία

38 Έλεγχοι σχετικά με έλεγχο της αξιοποίησης διαγνωστικών μηχανημάτων υψηλού κόστους σε Δημόσια Νοσοκομεία. Αγοράζονται και δεν χρησιμοποιούνται. Έλεγχος σχετικά με α) διαδικασίες και τιμών προμήθειας αντισυμφυτικών και αιμοστατικών υλικών β) τα κριτήρια επιλογής και χρήσης των υλικών αυτών, τα 3 τελευταία έτη σε Δημόσια Νοσοκομεία. Έλεγχος σε συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ πράξεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΣΔΥ Διενέργεια έρευνας για τις αναθέσεις νομικών υποθέσεων σε ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία από όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα δημόσια νοσοκομεία της Χώρας στα οποία λειτουργεί έμμισθη νομική υπηρεσία, καθώς και το ύψος των χρημάτων που δαπανήθηκαν για αυτό από το 2010 έως σήμερα.

39 Έλεγχος στην Κρατική Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού όπου καταγράφηκαν οι τεράστιες ποσότητες ληγμένων εμβολίων και υλικών για τα οποία έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά, για την προμήθεια φαρμάκων χωρίς να έχουν καταναλωθεί τα προηγούμενα και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη στις συμβάσεις με τις εταιρίες για επιστροφή τους πριν τη λήξη (γεγονός που συμβαίνει με όλα τα δημόσια και ιδιωτικά φαρμακεία), Έλεγχοι για καταστρατήγηση λίστας χειρουργείων μέσω δωρεών σε υλικά προς τα νοσοκομεία Β. Ελλάδας Έλεγχος σχετικά με την νομιμότητα εφαρμογής της ομοιοπαθητικής και του βελονισμού, καθώς και την προέλευση, διακίνηση και χορήγηση των σχετικών προϊόντων στη χώρα μας. Έλεγχος σχετικά με α) Διαδικασίες προμήθειας, διακίνησης, προετοιμασίας, διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων β) Προδιαγραφές λειτουργίας Κεντρικής Μονάδας διάλυσης καθώς και οικονομικής διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων γ) Διαδικασίες απόρριψης κυτταροστατικών αποβλήτων σε Νοσοκομεία των Αθηνών

40 Έλεγχος λειτουργούντων Ιδρυμάτων Ιστών, (Τράπεζες ιστών και κυττάρων, Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Μονάδες ιστών και κυττάρων), σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών των κυττάρων, τις ακολουθούμενες διαδικασίες δωρεάς, προμήθειας, ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενημέρωσης και προστασίας των χρηστών αυτού του είδους υπηρεσιών υγείας. Επίσης την διερεύνηση ανάπτυξης τυχόν φαινομένων αθέμιτου και παράνομου πλουτισμού που σχετίζεται με την παροχή αυτού του είδους υπηρεσιών υγείας. Δεκάδες άλλοι έλεγχοι που τρέχουν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στο Ινστιτούτο Παστέρ, στο ΕΚΕΠΥ, στην ΕΠΥ, σε ΜΚΟ, σε δημόσια νοσοκομεία, κ.λπ..


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google