Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρία Καλύβα Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικού θέματα προϋπολογισμού και προμηθειών κρατικά οχήματα στέγαση δημοσίων υπηρεσιών

3 Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών των Δ/νσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

4 Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών εκκαθάριση και εποπτεία διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών εκκαθάριση και εποπτεία των σχολαζουσών κληρονομιών

5 Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Υπηρεσίες Μίας Στάσης)
Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Υπηρεσίες Μίας Στάσης) Μεταναστευτική Πολιτική Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Έλεγχος νόμιμης εισόδου νόμιμης διαμονής νόμιμης εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

6 Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης
Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης καθορισμός Ιθαγένειας σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ι. πολιτογράφηση ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών

7 Διεύθυνση Διοίκησης διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διεύθυνση Διοίκησης διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυση της διαφάνειας Εποπτεία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

8 Εκπαιδευτικό επίπεδο Μεταπτυχιακοί τίτλοι: 25% Διδακτορικοί τίτλοι: 4%
Ε.Σ.Δ.Δ.Α: 30%

9 Η διάσταση του φύλου

10 Ηλικιακό επίπεδο

11 Διεύθυνση Διοίκησης ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Διεύθυνση Διοίκησης ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Εποπτεία επί των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών Εποπτεία επί των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα των ΟΤΑ

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος επί συγκεκριμένων αποφάσεων που αποστέλλονται υποχρεωτικά (άρ.225 ν.3852/2010) Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ, συλλογικών και μονομελών οργάνων

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Αποστολή αποφάσεων συλλογικών οργάνων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Έλεγχος εντός αποκλειστικής προθεσμίας

14 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Κατά αποφάσεων μονομελών & συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον Κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Εξέταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας

15 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται είτε στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας, είτε κατόπιν άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του αρ. 152 του Δ.Κ.Κ. Υποχρέωση συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα & της Επιτροπής του αρ. 152 του Δ.Κ.Κ.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google