Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (constructivist, sociocultural and situational learning theories)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (constructivist, sociocultural and situational learning theories)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (constructivist, sociocultural and situational learning theories)

2 Μπιχεβιοριστικές θεωρίες μάθησης (behaviorist learning theories) Γνωστικές θεωρίες μάθηση (cognitive learning theories) Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (constructivist, sociocultural and situational learning theories) Ουμανιστικές θεωρίες μάθησης, θεωρίες κινήτρων, θεωρίες ταυτότητας (Humanistic, motivational

3 Κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Sociocultural theories of learning) Vygotsky, Wertsch Διαμεσολάβηση (mediation –semiotic mediation) Radford, Mariotti Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Zone of proximal development) Κοινότητες πρακτικής και μάθησης (Communities of practice ) Lave & Wenger Διαμοιρασμένη νόηση (distributed cognition) Salomon, Pea, Engestrom Πολυτροπική μάθηση (multimodal learning) Kress, Jewitt, van Leeuwen Activity theory Engestrom, Luria, Leont’ev Sign/ semiot ic system tool Discursive approaches to learning Sfard, kieran Συνεργατική μάθηση (Collaborative learning) Dillenbourg, Littleton, Light

4 Κονστρακτιονισμός (constructionism) Papert, Harel, Kafai & Resnick Μικρόκοσμος (microworld) Μισοψημένος μικρόκοσμος (half-baked microworld) Kynigos Βελτιώσιμα οριακά αντικείμενα (boundary- objects) Kynigos, Psycharis, Ενσώματη μάθηση (embodied learning) Nunez, Lakoff, Johnson Εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated learning) Lave & Wenger, Hoyles & Noss Κοινωνικός εποικοδομισμός (social constructivism) Ernest Κονστρουκτιβισμός (constructivism) Piaget, Bruner, Dewey Γνωστικές σκαλωσιές (scaffolding ) Διερευνητική/α ανακαλυπτική μάθηση (Inquiry learning) Problem based learning Barrows, Hmelo-Silver

5 Εργαλειακή γένεση (Instrumental genesis) Verillon & Rabardel, Guin & Trouche Instrumentalisat ion Instrumentation Εργαλειακή ενορχήστρωση (instrumental orchestration) Drijvers Θεωρία διασυνδεσιμότητας (Connevtivism ) Siemmens,


Κατέβασμα ppt "Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (constructivist, sociocultural and situational learning theories)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google