Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης

2 Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide, 472 lecturers abroad and 120 Alumni Clubs. DAAD παγκοσμίως

3 Γερμανία – μια χώρα πλούσια σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4 371 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  110 Πανεπιστήμια (U, TU)  www.germany-opportunities.de/hochschulfuehrer  www.tu9.de  206 Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences)  www.fachhochschulen.de  55 Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών και Μουσικής  www.kunsthochschule.org Στα ιδρύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και  92 Ιδιωτικά, από το γερμανικό κράτος αναγνωρισμένα πανεπιστήμια  www.private-hochschulen.net

5 Γερμανία– μια όμορφη χώρα με άριστες συνθήκες σπουδών  Το ισχυρότερο μέλος της Ε.Ε.  Ένα από τα καλύτερα και πιο καινοτόμα συστήματα υγείας στον κόσμο.  Άνετη και γρήγορη διακίνηση σε όλη τη Γερμανία και στις γειτονικές χώρες  Εξαιρετικές βιβλιοθήκες και παγκοσμίως γνωστά κέντρα έρευνας  Πάνω από 4.000 δημόσια μουσεία  120 όπερες – πάνω από 350 μεγάλα θέατρα

6 Τι πτυχία προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια;  Bachelor / Diplom  Universities U  Technical Universities TU  Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH  Staatsexamen (Νομική, Ιατρική)  Universities U  Technical Universities TU  Master  Universities U  Technical Universities TU  Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH  PhD/ Doktor  Universities/ Technical Universities  Ερευνητικά Κέντρα www.studying-in-germany.de “Η φαντασία είναι σημαντικότερη απ’ τη γνώση.” Albert Einstein

7 Προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία, δικαιολογητικά

8 Υποβολή αιτήσεων για βασικές σπουδές - Διαδικασία και δικαιολογητικά  Αίτηση (application form)  Απολυτήριο Λυκείου & βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις* ή Abitur ή IB  Πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένη φωτοτυπία)  * Επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Services/Citizens/Interpret_Service/ και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων έως 15 Ιουλίου Χειμερινό εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου Εαρινό εξάμηνο Οι αιτήσεις απευθύνονται απευθείας στα πανεπιστήμια ή στον οργανισμό uni-assist (www.uni-assist.de) ανάλογα με το πανεπιστήμιο.

9 Υποβολή αιτήσεων για σπουδές Ιατρικής + Οδοντιατρικής - Διαδικασία και προθεσμίες  Στη Γερμανία, η Ιατρική και η Οδοντιατρική είναι περιζήτητοι κλάδοι και για το λόγο αυτό υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό για περιορισμό του αριθμού εισακτέων μέσω συγκεκριμένων κριτήριων επιλογής.  Για τις σχολές αυτές οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή προς την υπηρεσία Stiftung für Hochschulzulassung (πρώην ZVS) μέσω της ιστοσελίδας www.hochschulstart.de και κατόπιν ταχυδρομούνται προς την ίδια υπηρεσία.  Προθεσμίες:  Χειμερινό εξάμηνο 15 Ιουλίου για υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος έτους 31 Μαΐου για υποψήφιους που έλαβαν μέρος σε Πανελλαδικές Εξετάσεις παρελθόντων ετών  Εαρινό εξάμηνο15 Ιανουαρίου για όλους τους υποψηφίους

10 Μεταπτυχιακές σπουδές - Διαδικασία και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά  Αίτηση (application form)  Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τετραετούς φοίτησης*  Απολυτήριο Λυκείου & βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση*  Αναλυτική βαθμολογία*  Πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένη φωτοτυπία)  Βιογραφικό σημείωμα (στα Γερμανικά)  Motivationsbrief/ letter of motivation  Συστατικές επιστολές * Επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων βλ. ιστοσελίδα της αντίστοιχης σχολής/ του μεταπτυχιακού προγράμματος

11 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα;  Η γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά.  Εξαίρεση: διεθνή προγράμματα σπουδών («international degree programmes»)  Η διδασκαλία γίνεται στα αρχικά εξάμηνα στα αγγλικά  ή και εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.  Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας της αγγλικής γλώσσας: TOEFL ή IELTS

12 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας για γερμανόφωνες σπουδές Η εξέταση TestDaF  είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL)  αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και  διεξάγεται και στην Ελλάδα (Αθήνα και Χανιά, από το 2011 και στη Θεσσαλονίκη)  απαιτούμενο επίπεδο: «TestDaF – Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ’ τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες  ελάχιστες σχολές απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο www.testdaf.de www.sprachnachweis.de

13 Η εξέταση TestDaF στην Αθήνα  Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση TestDaF  Οι επόμενες εξετάσεις διεξάγονται στις  22 Ιουλίου 2010 (δήλωση συμμετοχής από 26/05 έως 22/06)  9 Νοεμβρίου 2010 (δήλωση συμμετοχής από 15/09 έως 12/10)  Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως ηλεκτρονικά (online) στην ιστοσελίδα www.testdaf.de – οι θέσεις είναι περιορισμένες!  Πληροφορίες για την εγγραφή και τις εξετάσεις στην Αθήνα: www.daad.gr

14 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; Άλλα πιστοποιητικά/ διπλώματα γλωσσικής επάρκειας:  DSH «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber»  προετοιμασία + διεξαγωγή από τα πανεπιστήμια δύο φορές το χρόνο  απαραίτητη για τη συμμετοχή είναι η έγκριση της αίτησης των υποψηφίων φοιτητών από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο  Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut)  Kleines Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut)  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD II  διεξαγωγή μόνο από τις Γερμανικές Σχολές στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη και από την «Ελληνογερμανική Αγωγή» στην Παλλήνη Αττικής

15 Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο στη Γερμανία;  Τα γερμανικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν ένα γενικά σταθερό ποιοτικό επίπεδο.  Η αξιολόγηση www.university-ranking.de δείχνει σε ποιους συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβάνονται τα καλύτερα πανεπιστήμια  Η αξιολόγηση διεξάγεται απ’ το Center for Higher Education Development (CHE) και το εβδομαδιαίο περιοδικό «DIE ZEIT» “ Δεν είναι η ζωή υπερβολικά σύντομη στο εκατονταπλάσιο, για να την περνάμε πλήττοντας;” Friedrich Nietzsche

16 Χρειάζεται να πληρώσω δίδακτρα;  Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος.  Περ. 80% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι άνευ διδάκτρων  Εισαγωγή διδάκτρων (500,- Ευρώ/εξάμηνο) σε 5 από 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας  Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα.  Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν οφείλουν να πληρώσουν δίδακτρα.

17 Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος ζωής;  Το κόστος ζωής κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 600 και των 1000 Ευρώ μηνιαίως.  αυτό συμπεριλαμβάνει ενοίκιο, διατροφή, ένδυση, προσωπική υγιεινή, συγκοινωνίες, σπουδαστικά υλικά, υγειονομική ασφάλιση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  35% του προϋπολογισμού για ενοίκιο,  20% για διατροφή,  10% για ένδυση, έξοδα πλυντηρίου και προσωπική υγιεινή,  10% για συγκοινωνίες και 5% για σπουδαστικά υλικά. www.student-affairs.de www.germany-opportunities.de/rooms

18 Μπορώ να αποκτήσω υποτροφία ή επιχορήγηση;  Τα πανεπιστήμια δεν συνηθίζεται να παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις.  Υπάρχουν άφθονοι οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε αναφορικά με τη δυνατότητα απόκτησης οικονομικής υποστήριξης.  Η DAAD προσφέρει ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης Υποτροφίες άλλων φορέων www.funding-guide.de www.euraxess.de

19 Υποτροφίες της DAAD για το έτος 2011/12 Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία έρευνας ενός χρόνου προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία Γλώσσας προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας προθεσμία: Οκτώβριος Φεβρουάριος Ιούνιος Υποτροφίες για καλλιτέχνες προθεσμία: Οκτώβριος περ. 2.100 Έλληνες υπότροφοι!

20 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για υποτροφία ενός χρόνου της DAAD Μια πλήρης αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 1.Έντυπο αίτησης της DAAD (www.daad.gr) 2.Βιογραφικό σημείωμα 3.Περιληπτική περιγραφή των προθέσεων (για υποτροφίες έρευνας: ερευνητική πρόταση / για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: letter of motivation). 4. Αποδεικτικά έγγραφα α) Απολυτήριο Λυκείου β) Βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γ) Αναλυτική βαθμολογία δ) Πτυχίο του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος 5. 1 έως 2 συστατικές επιστολές 6.Βεβαίωση αποδοχής από το γερμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας 7. Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας

21 Προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια και προγράμματα σπουδών συντομότερης διάρκειας ή σχολές θερινής φοίτησης;  Σχεδόν όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν δυνατότητες για συντομότερη παραμονή.  Πολλές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων (ERASMUS)  Πολλά γερμανικά πανεπιστήμια διαθέτουν σχολές θερινής φοίτησης.  Εκτός απ’ τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας προγράμματα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  Η DAAD δημοσιεύει σε ετήσια βάση έντυπο υλικό («Summerschools in Germany») με τα θερινά προγράμματα φοίτησης www.summerschools.de

22 Πώς μπορώ να αποκτήσω διδακτορικό τίτλο στη Γερμανία;  Περισσότερα από 110 πανεπιστήμια στη Γερμανία προσφέρουν σε πτυχιούχους δυνατότητες να αναβαθμίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές με ένα διδακτορικό. www.daad.de/deutschland/forschung www.higher-education-compass.de www.forschungsportal.net www.research-in-germany.de

23 Το κλασικό «μοντέλο δασκάλου−μαθητευόμενου»  Εύρεση επιβλέποντα καθηγητή («Betreuer» ή «Betreuerin», επονομαζόμενο και «Doktorvater» ή «Doktormutter»)  Επικοινωνία μέσω e-mail  Συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή για το θέμα της διατριβής και στη συνέχεια εκπόνηση της διατριβής ως ανεξάρτητη ερευνητική εργασία.  Εγγραφή στο πανεπιστήμιο www.daad.de/deutschland/forschung

24 Δομημένα διδακτορικά προγράμματα:  Συνολικά περ. 600 δομημένα διδακτορικά προγράμματα, απ´ τα οποία πολλά έχουν διεθνή προσανατολισμό.  Ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών υποψηφίων:  προετοιμασία, καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη και εξασφάλιση ευνοϊκών ερευνητικών συνθηκών.  Συγγραφή της διατριβής στην αγγλική ή μια άλλη παγκόσμια γλώσσα  Ενσωματωμένα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας  Βοήθεια να ξεπεραστούν τυχών γλωσσικά εμπόδια www.higher-education-compass.de www.daad.de/idp www.dfg.de

25 Ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD www.daad.gr

26 Κεντρική ιστοσελίδα της DAAD www.daad.de

27 Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών Υπηρεσία Ενημέρωσης για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία DAAD – Information Center Athens c/o Goethe- Institut Athens Omirou 14-16 100 33 Athens Email: daad@athen.goethe.org www.daad.gr ΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα & Τετάρτη 15:00 – 18:00 Τρίτη & Πέμπτη 11:00 – 14:00 Δεν κλείνουμε προσωπικά ραντεβού. Η ενημέρωση γίνεται με σειρά προτεραιότητας.


Κατέβασμα ppt "Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google