Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης

2 Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide, 472 lecturers abroad and 120 Alumni Clubs. DAAD παγκοσμίως

3 Γερμανία – μια χώρα πλούσια σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4 371 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  110 Πανεπιστήμια (U, TU)    206 Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences)   55 Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών και Μουσικής  Στα ιδρύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και  92 Ιδιωτικά, από το γερμανικό κράτος αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 

5 Γερμανία– μια όμορφη χώρα με άριστες συνθήκες σπουδών  Το ισχυρότερο μέλος της Ε.Ε.  Ένα από τα καλύτερα και πιο καινοτόμα συστήματα υγείας στον κόσμο.  Άνετη και γρήγορη διακίνηση σε όλη τη Γερμανία και στις γειτονικές χώρες  Εξαιρετικές βιβλιοθήκες και παγκοσμίως γνωστά κέντρα έρευνας  Πάνω από δημόσια μουσεία  120 όπερες – πάνω από 350 μεγάλα θέατρα

6 Τι πτυχία προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια;  Bachelor / Diplom  Universities U  Technical Universities TU  Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH  Staatsexamen (Νομική, Ιατρική)  Universities U  Technical Universities TU  Master  Universities U  Technical Universities TU  Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH  PhD/ Doktor  Universities/ Technical Universities  Ερευνητικά Κέντρα “Η φαντασία είναι σημαντικότερη απ’ τη γνώση.” Albert Einstein

7 Προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία, δικαιολογητικά

8 Υποβολή αιτήσεων για βασικές σπουδές - Διαδικασία και δικαιολογητικά  Αίτηση (application form)  Απολυτήριο Λυκείου & βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις* ή Abitur ή IB  Πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένη φωτοτυπία)  * Επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων έως 15 Ιουλίου Χειμερινό εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου Εαρινό εξάμηνο Οι αιτήσεις απευθύνονται απευθείας στα πανεπιστήμια ή στον οργανισμό uni-assist (www.uni-assist.de) ανάλογα με το πανεπιστήμιο.

9 Υποβολή αιτήσεων για σπουδές Ιατρικής + Οδοντιατρικής - Διαδικασία και προθεσμίες  Στη Γερμανία, η Ιατρική και η Οδοντιατρική είναι περιζήτητοι κλάδοι και για το λόγο αυτό υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό για περιορισμό του αριθμού εισακτέων μέσω συγκεκριμένων κριτήριων επιλογής.  Για τις σχολές αυτές οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή προς την υπηρεσία Stiftung für Hochschulzulassung (πρώην ZVS) μέσω της ιστοσελίδας και κατόπιν ταχυδρομούνται προς την ίδια υπηρεσία.  Προθεσμίες:  Χειμερινό εξάμηνο 15 Ιουλίου για υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος έτους 31 Μαΐου για υποψήφιους που έλαβαν μέρος σε Πανελλαδικές Εξετάσεις παρελθόντων ετών  Εαρινό εξάμηνο15 Ιανουαρίου για όλους τους υποψηφίους

10 Μεταπτυχιακές σπουδές - Διαδικασία και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά  Αίτηση (application form)  Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τετραετούς φοίτησης*  Απολυτήριο Λυκείου & βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση*  Αναλυτική βαθμολογία*  Πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένη φωτοτυπία)  Βιογραφικό σημείωμα (στα Γερμανικά)  Motivationsbrief/ letter of motivation  Συστατικές επιστολές * Επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων βλ. ιστοσελίδα της αντίστοιχης σχολής/ του μεταπτυχιακού προγράμματος

11 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα;  Η γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά.  Εξαίρεση: διεθνή προγράμματα σπουδών («international degree programmes»)  Η διδασκαλία γίνεται στα αρχικά εξάμηνα στα αγγλικά  ή και εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.  Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας της αγγλικής γλώσσας: TOEFL ή IELTS

12 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας για γερμανόφωνες σπουδές Η εξέταση TestDaF  είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL)  αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και  διεξάγεται και στην Ελλάδα (Αθήνα και Χανιά, από το 2011 και στη Θεσσαλονίκη)  απαιτούμενο επίπεδο: «TestDaF – Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ’ τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες  ελάχιστες σχολές απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο

13 Η εξέταση TestDaF στην Αθήνα  Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση TestDaF  Οι επόμενες εξετάσεις διεξάγονται στις  22 Ιουλίου 2010 (δήλωση συμμετοχής από 26/05 έως 22/06)  9 Νοεμβρίου 2010 (δήλωση συμμετοχής από 15/09 έως 12/10)  Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως ηλεκτρονικά (online) στην ιστοσελίδα – οι θέσεις είναι περιορισμένες!  Πληροφορίες για την εγγραφή και τις εξετάσεις στην Αθήνα:

14 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; Άλλα πιστοποιητικά/ διπλώματα γλωσσικής επάρκειας:  DSH «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber»  προετοιμασία + διεξαγωγή από τα πανεπιστήμια δύο φορές το χρόνο  απαραίτητη για τη συμμετοχή είναι η έγκριση της αίτησης των υποψηφίων φοιτητών από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο  Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut)  Kleines Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut)  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD II  διεξαγωγή μόνο από τις Γερμανικές Σχολές στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη και από την «Ελληνογερμανική Αγωγή» στην Παλλήνη Αττικής

15 Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο στη Γερμανία;  Τα γερμανικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν ένα γενικά σταθερό ποιοτικό επίπεδο.  Η αξιολόγηση δείχνει σε ποιους συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβάνονται τα καλύτερα πανεπιστήμια  Η αξιολόγηση διεξάγεται απ’ το Center for Higher Education Development (CHE) και το εβδομαδιαίο περιοδικό «DIE ZEIT» “ Δεν είναι η ζωή υπερβολικά σύντομη στο εκατονταπλάσιο, για να την περνάμε πλήττοντας;” Friedrich Nietzsche

16 Χρειάζεται να πληρώσω δίδακτρα;  Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος.  Περ. 80% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι άνευ διδάκτρων  Εισαγωγή διδάκτρων (500,- Ευρώ/εξάμηνο) σε 5 από 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας  Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα.  Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν οφείλουν να πληρώσουν δίδακτρα.

17 Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος ζωής;  Το κόστος ζωής κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 600 και των 1000 Ευρώ μηνιαίως.  αυτό συμπεριλαμβάνει ενοίκιο, διατροφή, ένδυση, προσωπική υγιεινή, συγκοινωνίες, σπουδαστικά υλικά, υγειονομική ασφάλιση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  35% του προϋπολογισμού για ενοίκιο,  20% για διατροφή,  10% για ένδυση, έξοδα πλυντηρίου και προσωπική υγιεινή,  10% για συγκοινωνίες και 5% για σπουδαστικά υλικά.

18 Μπορώ να αποκτήσω υποτροφία ή επιχορήγηση;  Τα πανεπιστήμια δεν συνηθίζεται να παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις.  Υπάρχουν άφθονοι οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε αναφορικά με τη δυνατότητα απόκτησης οικονομικής υποστήριξης.  Η DAAD προσφέρει ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης Υποτροφίες άλλων φορέων

19 Υποτροφίες της DAAD για το έτος 2011/12 Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία έρευνας ενός χρόνου προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία Γλώσσας προθεσμία: Δεκέμβριος Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας προθεσμία: Οκτώβριος Φεβρουάριος Ιούνιος Υποτροφίες για καλλιτέχνες προθεσμία: Οκτώβριος περ Έλληνες υπότροφοι!

20 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για υποτροφία ενός χρόνου της DAAD Μια πλήρης αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 1.Έντυπο αίτησης της DAAD (www.daad.gr) 2.Βιογραφικό σημείωμα 3.Περιληπτική περιγραφή των προθέσεων (για υποτροφίες έρευνας: ερευνητική πρόταση / για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: letter of motivation). 4. Αποδεικτικά έγγραφα α) Απολυτήριο Λυκείου β) Βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γ) Αναλυτική βαθμολογία δ) Πτυχίο του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος 5. 1 έως 2 συστατικές επιστολές 6.Βεβαίωση αποδοχής από το γερμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας 7. Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας

21 Προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια και προγράμματα σπουδών συντομότερης διάρκειας ή σχολές θερινής φοίτησης;  Σχεδόν όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν δυνατότητες για συντομότερη παραμονή.  Πολλές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων (ERASMUS)  Πολλά γερμανικά πανεπιστήμια διαθέτουν σχολές θερινής φοίτησης.  Εκτός απ’ τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας προγράμματα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  Η DAAD δημοσιεύει σε ετήσια βάση έντυπο υλικό («Summerschools in Germany») με τα θερινά προγράμματα φοίτησης

22 Πώς μπορώ να αποκτήσω διδακτορικό τίτλο στη Γερμανία;  Περισσότερα από 110 πανεπιστήμια στη Γερμανία προσφέρουν σε πτυχιούχους δυνατότητες να αναβαθμίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές με ένα διδακτορικό.

23 Το κλασικό «μοντέλο δασκάλου−μαθητευόμενου»  Εύρεση επιβλέποντα καθηγητή («Betreuer» ή «Betreuerin», επονομαζόμενο και «Doktorvater» ή «Doktormutter»)  Επικοινωνία μέσω  Συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή για το θέμα της διατριβής και στη συνέχεια εκπόνηση της διατριβής ως ανεξάρτητη ερευνητική εργασία.  Εγγραφή στο πανεπιστήμιο

24 Δομημένα διδακτορικά προγράμματα:  Συνολικά περ. 600 δομημένα διδακτορικά προγράμματα, απ´ τα οποία πολλά έχουν διεθνή προσανατολισμό.  Ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών υποψηφίων:  προετοιμασία, καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη και εξασφάλιση ευνοϊκών ερευνητικών συνθηκών.  Συγγραφή της διατριβής στην αγγλική ή μια άλλη παγκόσμια γλώσσα  Ενσωματωμένα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας  Βοήθεια να ξεπεραστούν τυχών γλωσσικά εμπόδια

25 Ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD

26 Κεντρική ιστοσελίδα της DAAD

27 Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών Υπηρεσία Ενημέρωσης για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία DAAD – Information Center Athens c/o Goethe- Institut Athens Omirou Athens ΄Ωρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα & Τετάρτη 15:00 – 18:00 Τρίτη & Πέμπτη 11:00 – 14:00 Δεν κλείνουμε προσωπικά ραντεβού. Η ενημέρωση γίνεται με σειρά προτεραιότητας.


Κατέβασμα ppt "Σπουδές στη Γερμανία – στην καρδιά της Ευρώπης. Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google