Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γερμανία Ημερίδα, 18/10/2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γερμανία Ημερίδα, 18/10/2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γερμανία Ημερίδα, 18/10/2012

2 Information Centres (IC) (50) Regional Offices (14) The DAAD has 64 regional and local offices world-wide, 493 lecturers abroad and 120 Alumni Clubs. DAAD’s International Presence and Representations

3 Norway United Kingdom Ireland Netherlands Belgium Louxembourg France Spain Portugal Italy Croatia Bosnia Herzegowina Austria Hungary Czech Republic Poland Belarus Ukraine Slovakia Russia Switzerland Slowenia Sweden Finland Latvia Lithuania Estonia Greece Germany Danmark Serbia Albania Mace- donia Bulgaria Romania Moldavia Γερμανία – Διέξοδος στην Ευρώπη

4 Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας …

5 Τι είδους πανεπιστήμια υπάρχουν στη Γερμανία; 378 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  110 Πανεπιστήμια (U, TU)  www.hochschulkompass.de/en  www.tu9.de  213 Fachhochschulen (FH, Universities of Applied Sciences)  www.fachhochschule.de  55 Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών και Μουσικής  www.kunsthochschule.org  98 Ιδιωτικά, από το γερμανικό κράτος αναγνωρισμένο πανεπιστήμια  www.private-hochschulen.net περ. 2 εκατ. σπουδαστές

6 Τι πτυχία προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια;  Master  Universities U  Technical Universities TU  Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH διάρκεια σπουδών 1-2 χρόνια  PhD/ Doktor  Universities/ Technical Universities  Ερευνητικά Κέντρα 3-5 χρόνια www.daad.de/idp www.research-in-germany.de/phd “Η φαντασία είναι σημαντικότερη απ’ τη γνώση.” Albert Einstein

7 Τι είδους πανεπιστήμια υπάρχουν στη Γερμανία; 1. http://www.daad.de/deutschland/deutschland/hochschulorte/07448.de.html 2. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/bildung-forschung.html

8 Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο στη Γερμανία;  Τα γερμανικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν ένα γενικά σταθερό ποιοτικό επίπεδο.  Σε ποιους συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβάνονται τα καλύτερα πανεπιστήμια; www.university-ranking.de  Η αξιολόγηση διεξάγεται απ’ το Center for Higher Education Development (CHE) και το εβδομαδιαίο περιοδικό «DIE ZEIT» “ Δεν είναι η ζωή υπερβολικά σύντομη στο εκατονταπλάσιο, για να την περνάμε πλήττοντας;” Friedrich Nietzsche

9 Βασική δομή του Γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος ηλικία Fachhochschulen / Universities of Applied Sciences Universities χρόνια 27 24 23 22 19 16 6 3 Abitur / Higher Education Entrance Qualification 3 4 10 6 3 3 3 1 1 Diplom Ph.D. Diplom/ Magister Γυμνάσιο Δημοτικό Λύκειο Νηπιαγωγείο Bachelor’s Degree Βασικές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Master’s Degree

10 Ποια προσόντα χρειάζονται για να σπουδάσω σ’ ένα γερμανικό πανεπιστήμιο; Για Master:  Πτυχίο τουλάχιστον τριετούς φοίτησης (= Bachelor) Για διδακτορικό:  Πτυχίο πενταετούς φοίτησης ή Bachelor + Master www.hochschulkompass.de/en www.daad.de “ Όσα περισσότερα γνωρίζει κανείς, τόσο περισσότερα έχει να μάθει ακόμη.” Friedrich von Schlegel

11 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα;  Η γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά.  Εξαίρεση: διεθνή προγράμματα σπουδών («international degree programmes»)  Η διδασκαλία γίνεται στα αρχικά εξάμηνα στα αγγλικά  ή και εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.  Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας της αγγλικής γλώσσας: TOEFL ή IELTS

12 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; - Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας για γερμανόφωνες σπουδές - Η εξέταση TestDaF  είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL)  αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και  διεξάγεται και στην Ελλάδα (Αθήνα/Χανιά/Θεσσαλονίκη)  Απαιτούμενο επίπεδο: «TestDaF – Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ’ τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες  Μερικά πανεπιστήμια απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο www.testdaf.de www.sprachnachweis.de

13 Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα; Άλλα πιστοποιητικά/ διπλώματα γλωσσικής επάρκειας:  DSH «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber»  Kleines/ Großes Deutsches Sprachdiplom, C2 (Goethe-Institut)  KMK II ( Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz  Können von den deutschen Auslandsschulen beantragt werden und dort durchgeführt werden – nur relevant für Absolventen der Deutschen Schule ) Πληροφορίες για την εκμάθηση Γερμανικών: www.learn-german.net http://ic.daad.de/athen/deutschlerngr.html “ Όλα επιτρέπονται,όσα προσφέρουν ευχαρίστηση.” Johann Wolfgang von Goethe

14 Μεταπτυχιακές σπουδές: Διαδικασία και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά  Αίτηση (application form)  Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τετραετούς φοίτησης*  Αναλυτική βαθμολογία*  Απολυτήριο Λυκείου*  Πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένη φωτοτυπία)  Βιογραφικό σημείωμα (στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά)  Motivationsbrief/ letter of motivation (στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά)  Συστατικές επιστολές * Επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου Προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων βλ. ιστοσελίδα της αντίστοιχης σχολής/ του μεταπτυχιακού προγράμματος

15 Πώς μπορώ να αποκτήσω διδακτορικό τίτλο στη Γερμανία;  Περ. 120 πανεπιστήμια στη Γερμανία προσφέρουν σε πτυχιούχους δυνατότητες να αναβαθμίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές με ένα διδακτορικό. www.research-in-germany.de/phd www.hochschulkompass.de/en www.daad.de/research-explorer

16 Το κλασικό «μοντέλο δασκάλου−μαθητευόμενου» Tα τρία βήματα:  Εύρεση επιβλέποντα καθηγητή («Betreuer» ή «Betreuerin», επονομαζόμενο και «Doktorvater» ή «Doktormutter»)  Επικοινωνία μέσω e-mail  Συμφωνία τον επιβλέποντα καθηγητή για το θέμα της διατριβής και στη συνέχεια εκπόνηση της διατριβής ως ανεξάρτητη ερευνητική εργασία.  Εγγραφή στο πανεπιστήμιο

17 Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος ζωής;  Το κόστος ζωής* κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 500 και των 1000 Ευρώ μηνιαίως.  *ενοίκιο, διατροφή, ένδυση, προσωπική υγιεινή, συγκοινωνίες, σπουδαστικά υλικά, υγειονομική ασφάλιση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  35% του προϋπολογισμού για ενοίκιο,  20% για διατροφή,  10% για ένδυση, έξοδα πλυντηρίου και προσωπική υγιεινή,  10% για συγκοινωνίες και 5% για σπουδαστικά υλικά. www.study-in.de/en/life/job-money/ ww.daad.de/deutschland/deutschland/leben-in-deutschland/06466.en.html

18 Χρειάζεται να πληρώσω δίδακτρα;  Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος.  Περ. 80% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι άνευ διδάκτρων  Εισαγωγή διδάκτρων (500,- Ευρώ/εξάμηνο) σε 2 από 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας,  Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα  Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν οφείλουν να πληρώσουν δίδακτρα. www.studis-online.dewww.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren/#bundelaender www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/de/9198-kosten- finanzierung/

19 Μπορώ να αποκτήσω υποτροφία ή επιχορήγηση;  Τα πανεπιστήμια δεν συνηθίζεται να παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις.  Υπάρχουν άφθονοι οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε αναφορικά με τη δυνατότητα απόκτησης οικονομικής υποστήριξης.  Η DAAD προσφέρει ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης Υποτροφίες άλλων φορέων www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank www.stipendienlotse.de www.humboldt-foundation.de www.dfg.de www.helmholtz.de www.euraxess.de

20 Υποτροφίες της DAAD για Έλληνες Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές προθεσμία 10.12.2012 Υποτροφία έρευνας ενός χρόνου προθεσμία 10.12.2012 Υποτροφία Γλώσσας προθεσμία 03.12.2012 Yποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας προθεσμία Δεκέμβριος Iανουάριος Ιούνιος Υποτροφίες για καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες προθεσμία 1.10.2012 Υποτροφία «DAAD- Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη» για Αρχαιολόγους προθεσμία 10.12.2012

21 Κεντρική ιστοσελίδα της DAAD www.daad.de

22 Ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου Αθηνών της DAAD www.daad.gr

23 Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών Υπηρεσία Ενημέρωσης για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία DAAD – Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών c/o Ινστιτούτο Goethe Αθηνών Ομήρου 14-16 10 672 Αθήνα Τηλ.: + 30 210 36 08 171 Email: daad@athen.goethe.org www.daad.gr

24 Ώρες συνεργασίας χειμερινού εξαμήνου 2011/12 Λέκτορας της DAAD Θεσσαλονικης DAAD Γραφείο 313, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη Tηλ: +30 2310 997556 (Telefonische Beratung nur in Athen!) Judith Schiebel, Λέκτορας της DAAD schiebel@del.auth.gr Marie Meihsner, Λέκτορας της DAAD meihsner@del.auth.gr


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στη Γερμανία Ημερίδα, 18/10/2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google