Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ MBL & ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στο π λαίσιο του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

2 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αντωνοπούλου Μαρία, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ Γκιόλμας Αριστοτέλης, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ Κυριακού Κυριάκος, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ Μανδρίκας Αχιλλέας, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ Παρκοσίδης Ιωάννης, Δρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ταμπάκης Κωνσταντίνος, Δρ Φυσικών Επιστημών Στούμπα Αρτεμησία, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ Χαλκίδης Άνθιμος, Δρ ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ψωμιάδης Πλούταρχος, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ

3 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υ π οστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον» Διάρκεια : εννέα ( 9 ) τρίωρα Μεθοδολογία : ανακαλυ π τική, ομαδοσυνεργατική, ICT, MBL

4 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Κατανόηση ε π ιστημονικών εννοιών π ου σχετίζονται με τις αιτίες και τις συνέ π ειες των π εριβαλλοντικών π ροβλημάτων Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες

5 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Χρήση διαδικτύου & π εριβαλλοντικών ιστοσελίδων Ατμοσφαιρική ρύ π ανση - Μετεωρολογία « Τρύ π α όζοντος » Όξινη βροχή Φωτοχημικό νέφος Φαινόμενο θερμοκη π ίου Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μεταφορά θερμότητας - Οικολογικό σπίτι Ρύπανση υδάτων - Φωτοσύνθεση

6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ τρόπος αναζήτησης πληροφοριών επίσκεψη σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες με βάση δοσμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ταξινόμηση, σύγκριση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων

7 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ επίσκεψη σε ιστοσελίδες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες καταγραφής δεδομένων αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού με βάση συγκεκριμένο περιβαλλοντικό θέμα

8 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ αναζήτηση ημερήσιου δελτίου τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ

9 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ εύρεση ετήσιων και ημερήσιων διαγραμμάτων υπεριώδους ακτινοβολίας– διάκριση του τροποσφαιρικού από το στρατοσφαιρικό όζον

10 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ αναζήτηση προβλέψεων καιρού και συγκεκριμένων μετεωρολογικών παραμέτρων μέσω προσομοιώσεων

11 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ αναζήτηση προγνώσεων καιρού και δορυφορικών φωτογραφιών

12 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ αναζήτηση και μελέτη ημερήσιων, ετήσιων και διαχρονικών διαγραμμάτων ατμοσφαιρικών ρύπων

13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ μελέτη των συνεπειών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω προσομοιώσεων

14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ « ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ » υλοποίηση ενός εικονικού χώρου ερευνητικού κέντρου πληροφοριακό υλικό μετεωρολογικό μπαλόνι που τροφοδοτεί με μετρήσεις σε συνάρτηση με το υψόμετρο

15 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ « ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ » χρησιμότητα του στρατοσφαιρικού όζοντος

16 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ « ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ » παράγοντες επίδρασης της απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας

17 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ « ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ » μελέτη μηχανισμού καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος από τους χλωροφθοράνθρακες

18 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ « ΤΡΥΠΑ ΟΖΟΝΤΟΣ » μελέτη επιπτώσεων της αραίωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος μέτρα προστασίας Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987)

19 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ μακροσκο π ική π αρατήρηση ενός το π ίου – μοντέλου καταγραφή χημικών μεταβλητών σε συνάρτηση με το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες μαθηματικοί υ π ολογισμοί συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύ π ων

20 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ κατανόηση της κλίμακας οξύτητας (pH) καταγραφή και συζήτηση για τις ε π ι π τώσεις της όξινης βροχής

21 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ ΝΕΦΟΣ μελέτη σχηματισμού του φωτοχημικού νέφους και των επιπέδων επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν τη θερμοκρασιακή αναστροφή πρόβλεψη των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ανάλογα με τις αλλαγές στον πληθυσμό μιας πόλης και την ώρα της ημέρας

22 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ ΝΕΦΟΣ δυναμικός μετασχηματισμός δεδομένων σε ηλεκτρονικές προσομοιώσεις παρακολούθηση ηλεκτρονικών αναπαραστάσεων διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων μελέτη επιπτώσεων του φωτοχημικού νέφους μέτρα προστασίας

23 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ παρατήρηση προσομοιώσεων μελέτη πινάκων και δημιουργία διαγραμμάτων σχετικών με την αύξηση εκπομπής των θερμοκηπικών αερίων από ανθρώπινες δραστηριότητες

24 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ παρατήρηση προσομοιώσεων για τη φυσιολογική και ενισχυμένη λειτουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου υπολογισμός εκπομπών θερμοκηπικών αερίων σε ατομικό επίπεδο

25 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ μελέτη επιπτώσεων της ενίσχυσης του φαινομένου διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενίσχυσης του φαινομένου

26 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ αναφορά σε βασικά φυσικά μεγέθη και μονάδες μετρήσεις τάσης & έντασης ρεύματος, μήκους, όγκου, θερμοκρασίας κλ π

27 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ γραφικές π αραστάσεις σφάλματα μετρήσεων

28 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ εκ π αίδευση στη χρήση του οργάνου διασύνδεση με αισθητήρες

29 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ εξοικείωση με τις γραφικές π αραστάσεις δυνατότητες διασύνδεσης του οργάνου

30 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ λήψη μετρήσεων διαλυμένου οξυγόνου στο νερό με ψηφιακά όργανα και αισθητήρες

31 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ μελέτη της ε π ίδρασης της έντασης του φωτός στη φωτοσύνθεση

32 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εξοικείωση με τα φωτοβολταϊκά στοιχεία

33 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μέτρηση α π όδοσης των φωτοβολταϊκών ανάλογα με τη γωνία κλίσης και την α π όσταση α π ό την π ηγή

34 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ γνωριμία με τη λειτουργία της κυψελίδας υδρογόνου

35 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ π αραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση νερού π αραγωγή ενέργειας με κατανάλωση υδρογόνου

36 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εφαρμογές της κυψελίδας υδρογόνου οφέλη και δυσκολίες της γενικευμένης χρήσης υδρογόνου

37 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ μέτρηση θερμοκρασίας εντός και εκτός σ π ιτιού – η λειτουργία των θερμοκη π ίων

38 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ μελέτη της ε π ίδρασης του χρώματος στην α π ορρόφηση και εκ π ομ π ή ακτινοβολίας

39 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας διαφόρων υλικών

40 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ αναφορά στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική ενεργητικά και π αθητικά ηλιακά συστήματα αναφορά στην π αραδοσιακή αρχιτεκτονική

41 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ μέτρηση φωσφορικών, νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών ιόντων σε διάφορα δείγματα νερού

42 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ μέτρηση οξύτητας και σκληρότητας δειγμάτων νερού

43 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ μελέτη της ε π ίδρασης της θερμοκρασίας στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό με τη χρήση ψηφιακών οργάνων και αισθητήρων

44 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ δια π ίστωση της μείωσης διαλυμένου οξυγόνου συνέ π ειες για τα υδάτινα οικοσυστήματα

45 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ανίχνευση όζοντος ως ρύ π ου

46 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ μετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα με ψηφιακό όργανο και αισθητήρα

47 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ π είραμα συσχέτισης διοξειδίου του άνθρακα και θερμοκρασίας

48 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ π ροσανατολισμός και μετρήσεις βασικών μετεωρολογικών στοιχείων

49 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ μετρήσεις θορύβου στη λογαριθμική κλίμακα dB μελέτη χαρτών κυκλοφοριακού θορύβου

50 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ μετρήσεις της οξύτητας διαφόρων διαλυμάτων

51 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ μετρήσεις οξύτητας διαλυμάτων με δείκτη

52 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ δια π ίστωση της εξουδετέρωσης όξινων α π οθέσεων α π ό κατάλληλα π ετρώματα

53 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στο π λαίσιο του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google