Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 53-56 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Φωτοχημικό νέφος, Όξινη βροχή, Εξασθένηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 53-56 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Φωτοχημικό νέφος, Όξινη βροχή, Εξασθένηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 53-56 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Φωτοχημικό νέφος, Όξινη βροχή, Εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος, Ρύπανση του εδάφους

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Φαινόμενο του θερμοκηπίου 1822 Γάλλος μαθηματικός ΦΟΥΡΙΕ Την ονομασία την καθιέρωσε το 1822 ο Γάλλος μαθηματικός ΦΟΥΡΙΕ Γιατί λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που λειτουργεί ένα θερμοκήπιο

4 Φαινόμενο του θερμοκηπίου H ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από την ατμόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια της Γης: απορροφάται από την γη Ένα μέρος απορροφάται από την γη ανακλάτε και διαφεύγει στο διάστημα Ένα άλλο ανακλάτε και διαφεύγει στο διάστημα συγκρατείται από το στρώμα διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών Εκτός από ένα μέρος αυτής που συγκρατείται από το στρώμα διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών Αυξάνεται η θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης Η θερμοκρασία της γης έγινε +15 °C Η θερμοκρασία της γης έγινε +15 °C γεγονός που ευνόησε της ανάπτυξη της ζωής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Φαινομένου του θερμοκηπίου H υπέρμετρη καύση ορυκτών καυσίμων: αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα Οδήγησε σε αύξηση του στρώματος του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται Έτσι αυξάνεται και ακτινοβολία που συγκρατείται από το στρώμα Αύξηση θερμοκρασίας της γης Αύξηση της θερμοκρασίας της γης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

6 Περιβαλλοντικές ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ από την ενίσχυση του Φαινομένου του θερμοκηπίου Λιώσιμο πολικών πάγων Λιώσιμο των πολικών πάγων Ανύψωση στάθμης της θάλασσας Ανύψωση της στάθμης της θάλασσας Απώλεια χερσαίων εκτάσεων Απώλεια μεγάλων χερσαίων εκτάσεων οι οποίες θα καλυφθούν με νερό αλλαγή κλίματος Γενικότερη αλλαγή του κλίματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

7 Το φωτοχημικό νέφος Το νέφος της Αθήνας Καφετί χρώμα - μείωση της ορατότητας από μηχανές καύσης Συσσώρευση αέριων ρύπων που παράγονται από μηχανές καύσηςΒιομηχανιώνΑυτοκινήτωνΠλοίωνΑεροπλάνων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

8 Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος Ο3 Στοιβάδα Ο3 στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας: Διαδραματίζεισπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής Απορροφά μεγάλο μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας Δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας Θανατηφόρο δράση στους μονοκύτταρους οργανισμούς Προκαλείμεταλλάξεις στο DNA Προκαλεί μεταλλάξεις στο DNAΚαταρράκτη Καρκίνο του δέρματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

9 Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος Ο3 Αίτια εξασθένησης της στοιβάδας του Ο3 στην ατμόσφαιρα: Οφείλεται Χλωροφθοράνθρακω νFreon Οφείλεται στη χρήση Χλωροφθοράνθρακω ν (Freon) Ψυκτικό υγρό Ψυκτικό υγρό στα κλιματιστικά Προωθητικό υγρό Προωθητικό υγρό στα σπρέι Δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας Καρκίνο του δέρματος Καταρράκτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

10 Όξινη βροχή Δημιουργία του φαινομένου οξειδίων του αζώτου ΝOx διοξειδίου του θείου SO2 Απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα οξειδίων του αζώτου ΝOx και διοξειδίου του θείου SO2 από: Ηφαιστειακή δραστηριότητα Καύση υγρών καυσίμων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

11 Όξινη βροχή Δημιουργία του φαινομένου οξείδια του αζώτου ΝOx υδρατμούς Τα οξείδια του αζώτου ΝOx αντιδρούν με τους υδρατμούς Μετατρέποντα ι νιτρικό οξύ Μετατρέποντα ι σε νιτρικό οξύ διοξείδιο του θείου SO2 υδρατμούς Το διοξείδιο του θείου SO2 αντιδρά με τους υδρατμούς Μετατρέπετε θειώδες οξύ Μετατρέπετε σε θειώδες οξύ Διαλυμένα στην βροχή πέφτουν στην επιφάνεια τη γης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

12 Όξινη βροχή Συνέπειες του φαινομένου H βροχή γίνεται όξινη Καταστρέφετε φύλλωμα των δέντρων Καταστρέφετε το φύλλωμα των δέντρων Θανατώνονται φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί Θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί των υδάτινων οικοσυστημάτων Διάβρωση εξωτερικών επιφανειών των μαρμάρινων μνημείων Διάβρωση των εξωτερικών επιφανειών των μαρμάρινων μνημείων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

13 Ρύποι του εδάφους Ραδιενεργές ουσίες Εντομοκτόνα Βαρεά μέταλλα κ.α. Αστικά απορρίμματα Πυρκαγιές ΡΥΠΑΝΣΗ TOY EΔAΦOYΣ

14 Μεσογειακό κλίμα Εναλλαγή υγρού και ήπιου χειμώνα με θερμό και ξερό καλοκαίρι κλίμα ευνοεί εκδήλωση φωτιάς Το κλίμα ευνοεί την εκδήλωση φωτιάς λόγω: Υψηλές θερμοκρασίες Μεγάλη ξηρασία Συσσώρευση ξερών φύλλων στο έδαφος Συσσώρευση μη αποικοδομημένων ξερών φύλλων στο έδαφος ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

15 Επαναδημιουργία τους σε 10 χρόνια υπόγειοι οφθαλμοίδεν καταστρέφονται σχηματίζουν νέους βλαστούς και φύλλα Οι υπόγειοι οφθαλμοί δεν καταστρέφονται αλλά σχηματίζουν νέους βλαστούς και φύλλα Αυξημένη φύτρωση σπερμάτων Αυξημένη φύτρωση σπερμάτων που διασκορπίστηκαν λόγο της φωτιάς ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ

16 Όταν: καεί επανειλημμένα To οικοσύστημα καεί επανειλημμένα Μετά τη φωτιά υπερβοσκηθε Μετά τη φωτιά το οικοσύστημα υπερβοσκηθεί Καταστροφή των φυτών έδαφοςπαύει να συγκρατείται από τις ρίζες των φυτών Το έδαφος παύει να συγκρατείται από τις ρίζες των φυτών βροχές σχηματίζουν χείμαρρους παρασύρουν το χώμα Οι βροχές σχηματίζουν χείμαρρους που παρασύρουν το χώμα διάβρωση οδηγεί σε ένα γυμνό φλοιό ερημοποιείται Η διάβρωση οδηγεί σε ένα γυμνό από χώμα φλοιό και η περιοχή ερημοποιείται ΜΗ ΕΠΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ


Κατέβασμα ppt "Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 53-56 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Φωτοχημικό νέφος, Όξινη βροχή, Εξασθένηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google