Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

2 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Φωτοτυπία ταυτότητας Ποινικό μητρώο Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Παράβολο 400 €

3 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σχέδια κτιρίου (κάτοψη, τομές) Στατική επάρκεια κτιρίου Βεβαίωση πυρασφάλειας Αντίγραφο άδειας οικοδομής

4 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Τίτλοι σπουδών (πτυχίο ΦΑ) Ποινικό μητρώο Υπεύθυνη δήλωση (κωλύματα) Κυριότητα ή μίσθωση του χώρου

5 ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η οργάνωση ενός γυμναστηρίου, θα πρέπει να περιγράφεται μέσα από ένα οργανόγραμμα, που θα προσδιορίζει τις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν σ΄ αυτό, καθώς και τα κανάλια επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Το οργανόγραμμα συνοδεύεται απαραίτητα από την περιγραφή των καθηκόντων και των υποχρεώσεων κάθε στελέχους του γυμναστηρίου.

6 ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Προγράμματα, προϊόντα, εγκαταστάσεις, προσωπικό Χαλάρωση, εκτόνωση, διασκέδαση Κοινωνικότητα Ευκαιρίες συμμετοχής, Υγεία, Αναψυχή Φυσική δραστηριοποίηση, φυσική κατάσταση Βελτίωση της εμφάνισης Συμβουλές, επιμόρφωση, γνώσεις

7 5 ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΧΙΖΩ Η κάλυψη διαφορετικών αναγκών των ανθρώπων ΦΤΙΑΧΝΩ Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ Επιλογή και ανάπτυξη προσωπικού και προγραμμάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ Σωστή παροχή υπηρεσιών & προγραμματισμός λειτουργιών ΕΛΕΓΧΩ Αξιολόγηση και προσαρμογή στις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Επιλογή του χώρου εγκατάστασης Σχεδιασμός του γυμναστηρίου Επιλογή και αγορά εξοπλισμού Υπεύθυνος διαχείρισης Καθορισμός κανονισμών και διαδικασιών Οργάνωση γραφείου διοίκησης Πρόγραμμα συντήρησης Λήψη μέτρων ασφαλείας

9 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία Προτερήματα και μειονεκτήματα της περιοχής Μέγεθος γυμναστηρίου σε σχέση με πολεοδομικούς και άλλους περιορισμούς Οικονομικοί παράγοντες Προοπτικές και περιορισμοί μελλοντικής επέκτασης Διαθεσιμότητα παροχών (ηλεκτρικό, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευση), πάρκιν, πρόσβαση.

10 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Καθορισμός στόχων του γυμναστηρίου Δημιουργία χρονοδιαγράμματος εργασιών Ανάλυση των υπαρχόντων και μελλοντικών δεδομένων Τήρηση διατάξεων λειτουργίας που ορίζει ο νόμος Πραγματοποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης Ανάλυση και περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών Επιλογή σχεδιαστή για την αξιοποίηση των χώρων Επιλογή αξιόπιστων κατασκευαστών Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού

11 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αποτελεί σημαντική επένδυση Καταγραφή των αναγκών του γυμναστηρίου Έρευνα αγοράς Διαθέσιμοι χώροι και ασφάλεια Πολλαπλότητα χρήσης των οργάνων Καλαισθησία και ευκολία συντήρησης του εξοπλισμού Κόστος και αντοχή του εξοπλισμού Προσαρμογή στις απαιτήσεις των ασκούμενων

12 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η επιτυχία ενός γυμναστηρίου είναι ανάλογη με τι πόσο καλά είναι οι υπηρεσίες που παρέχει Η διαχείριση ενός γυμναστηρίου είναι σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του Σχεδιασμός προγραμμάτων – οργάνωση διαδικασιών υλοποίησής των – κανόνες λειτουργίας Δημιουργία ευχάριστου κλίματος και άριστων συνθηκών εκγύμνασης

13 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι κανονισμοί λειτουργίας πρέπει να καθορίζονται και αφορούν όλες τις δραστηριότητες Χρησιμεύουν στην σωστή πληροφόρηση των ασκούμενων και στην διευθέτηση τυχόν προβλημάτων Η τήρηση των κανονισμών από το προσωπικό και από τους ασκούμενους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλειά τους Οι κανονισμοί αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ημέρες και ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου Εγγραφές και πληρωμές των μελών Καταχώρηση στοιχείων των ασκούμενων Χρήση αθλητικού εξοπλισμού Δικαιώματα στην χρήση των εγκαταστάσεων Τήρηση κανόνων ασφαλείας Εξειδικευμένες υπηρεσίες (φύλαξη παιδιών, αναψυκτήριο, αγορά διαφόρων ειδών)

15 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Είναι νευραλγικός χώρος όπου συντονίζονται όλες οι λειτουργίες του γυμναστηρίου Οικονομικές συναλλαγές με τα μέλη Καταχώρηση νέων εγγραφών-ενημέρωση παλαιών Ενημέρωση για προσφερόμενες υπηρεσίες Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Τήρηση αρχείου μελών και προσωπικού Τήρηση αρχείου προμηθευτών-συντηρητών Δημόσιες σχέσεις

16 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οικονομικά (εγγραφές νέων μελών, χρέη, πληρωμές προσωπικού, προϋπολογισμοί, απολογισμοί) Εγκατάσταση (συμβόλαια, άδειες λειτουργίας, μηχανήματα) Προσωπικό (διευθύνσεις, τηλέφωνα, πτυχία, εμπειρία) Γραμματεία (επιστολές, λίστες μελών, αρχεία, προγράμματα, διευθύνσεις) Μέλη (διευθύνσεις, επάγγελμα, ιατρικό ιστορικό, έλεγχος προόδου, προγράμματα)

17 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Απαραίτητο το υγιεινό, καθαρό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μειώνει τις πιθανότητες ατυχημάτων Αιτίες ατυχημάτων κακή κατάσταση-ολισθηρότητα δαπέδων σε αποδυτήρια και χώρους άσκησης κακή κατάσταση εγκαταστάσεων κακή κατάσταση και χρήση εξοπλισμού βραχυκυκλώματα

18 Τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα και αφορούν
8. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα και αφορούν Κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό Ασφαλή προγράμματα άσκησης Σωστή επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού Τήρηση των κανονισμών λειτουργίας Προγράμματα συντήρησης και καθαριότητας Αξιολόγηση κατάσταση υγείας και ικανοτήτων κάθε ασκούμενου Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης

19 OΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Είναι 40% άνδρες και 60% γυναίκες
Είναι μεσαίας και υψηλής οικονομικής κατάστασης και εκπαίδευσης Ασκούνται 3 φορές 1-1,5 ώρα 4-7μμ Το 80% δουλεύει 15'-20’ Προτιμά να δοκιμάζει διάφορα προγράμματα και aerobics, βάρη

20 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΘΕΛΕΙ Καθαρές εγκαταστάσεις Επίπεδα επιβάρυνσης
Ποικιλία οργάνων Εύχρηστα όργανα Εξατομικευμένη προσοχή Προσαρμογή των προγραμμάτων Επίπεδα επιβάρυνσης Βοήθεια στους αρχάριους Συνεχή καθοδήγηση Προσωπικό ίδιας ηλικίας με πελάτες Αποδοχή για όλες τις ηλικίες και ικανότητες

21 ΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ενδιαφέρον για υγεία, stress management, διατροφής - έλεγχο βάρους Προϊόντα υγιεινής διατροφής Αύξηση των γυναικών και εργαζόμενων Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών Χρήση μηχανοργάνωσης για λόγους οργανωτικούς ιστορικών υγείας,έρευνας ενδιαφερόντων, αλληλογραφία

22 ΤΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Εντυπωσιακές εισόδους Ιδιωτικά ντουλάπια μικρού μεγέθους για τιμαλφή και παπούτσια Παροχή των απαραίτητων (πετσέτες) Χώρο προετοιμασίας με πολύ φωτισμό και όλα τα απαραίτητα Ντους ατομικά με καθίσματα, και πολύ φως Αποδυτήρια με έμμεσο φωτισμό

23 ΤΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Ευκολία πρόσβασης χωρίς πολλά σκαλιά και για διάδρομο αναπηρικού καροτσιού Όργανα με ηλεκτρονικές λειτουργίες Ικανότητα σύνδεσης με ατομική κάρτα, βάρος, πρόγραμμα, καρδιακό παλμό Χώροι massage ενοικίασης οργάνων, είδη ρουχισμού, bar.

24 Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο πελάτης είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο Φωνάζετε τον κάθε πελάτη με το μικρό του όνομα 2. Δώστε αυτό που θέλει ο πελάτης όχι αυτό που σχεδιάσατε να προσφέρετε 3. Κάντε τον πελάτη να νοιώσει μέλος της επιχείρησής σας. Ακούστε τις προτάσεις του. 4. Αφιερώστε χρόνο στον καθένα

25 5. Μεγαλύτερη σημασία από το προσωπικό, εγκαταστάσεις, προϋπολογισμό, είναι ο πελάτης.
6. Φερθείτε στους πελάτες ως μοναδικές προσωπικότητες. Δώστε προσοχή στα λόγια του και στις αδυναμίες του 7. Δεν πρέπει να διαφωνείτε έντονα με τον πελάτη γιατί όλη η επιχείρηση θα χάσει στο τέλος.

26 8. Εκτός από την ικανοποίηση των προσδοκιών και αναγκών των πελατών σας δουλειά σας είναι να απομακρύνετε τους φόβους και τα παράπονά τους. 9. Ο πελάτης σας αξίζει την πιο ευγενική, προσεκτική, επαγγελματική μεταχείριση που μπορείτε να προσφέρετε. 10. Πάντα να έχετε υπόψη ότι οι πελάτες είναι ο λόγος ύπαρξης του γυμναστηρίου

27 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

28 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. Είδος, μέγεθος, εξειδίκευση
2. Κοντινή απόσταση, εύκολη πρόσβαση 3. Νομιμότητα 4. Επιστημονικό προσωπικό  5. Ωράριο λειτουργίας

29 9. Συμπεριφορά και ενημέρωση
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 6. Περιβάλλον και χώροι 7. Όργανα και εξοπλισμός 8. Καθαριότητα 9. Συμπεριφορά και ενημέρωση 10. Κόστος


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google