Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναστασία Γκαμπέτα Φρόσω Μπότη

2 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Για λόγους ταξινόμησης Για την πραγματοποίηση συγκρίσεων Την κατάθεση προβληματισμών Την άσκηση κριτικής στις διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν ή και συνεχίζουν να εφαρμόζονται ΣΤΟΧΕΥΕΙ Στο συλλογικό παρά σε ατομικό επίπεδο και διαμορφώνει ένα σύστημα παροχής φροντίδας που στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων και όχι σε μεμονωμένα άτομα. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινωνική αλληλεγγύη Σεβασμός στα κοινωνικά δικαιώματα Κοινωνική δικαιοσύνη

3 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΞΙ:
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΞΙ: Φροντίδα στην κοινότητα Κοινοτική οργάνωση Κοινοτική ανάπτυξη Κοινωνικού-κοινοτικού σχεδιασμού Κοινοτικής εκπαίδευσης Κοινοτικής δράσης

4 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Λειτουργία εξωυδριματικών δομών για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν στα μέλη ευάλωτων ομάδων να συνεχίσουν την διαβίωση τους στο σπίτι (π.χ. ηλικιωμένοι) Μέλη του συγγενικού ή ευρύτερου περιβάλλοντος (π.χ. οικογένεια, γειτονιά , φίλοι), από εθελοντές ή από σχήματα συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω. Στοχεύουν: Προαγωγή της ευημερίας του συνόλου Στην πρόληψη της ασθένειας και της αναπηρίας Στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής Στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και την πολύπλευρη ανάπτυξη του

5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν στην Βρετανία ως ένα μέσω για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών προνοιακών , κρατικών , εθελοντικών κ.τ.λ. φορέων. Πρόκειται για ένα αρκετά τεχνοκρατικό μοντέλο στο οποίο σύμφωνα με τον Τhomas (1983) δίνετε περισσότερο έμφαση στις ανάγκες των υπηρεσιών παρά σε αυτές της κοινότητας. Δέχτηκε έντονη κριτική από την ριζοσπαστική- φεμινιστική προσέγγιση.

6 Ο επαγγελματίας αναλαμβάνει ρόλους οργανωτή ή διαχειριστή , ανατίθενται σε αυτόν αυξημένες ευθύνες για την εξισορρόπηση των τοπικών αναγκών με τις δυνατότητες, τους πόρους και τα μέσα των υπηρεσιών που λειτουργούν στην κοινότητα μέσα στο υπάρχον σύστημα το οποίο θεωρείτε δεδομένο και δεν αμφισβητείται. ΣΤΟΧΟΣ Ο συντονισμός και η αποφυγή πιθανών επικαλύψεων μεταξύ υπηρεσιών Η εξεύρεση και η ορθολογική χρήση των απαιτούμενων πόρων για την παροχή περισσότερο αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών πρόνοιας σε μια συγκεκριμένη περιοχή

7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επικεντρώνετε στην προσφορά βοήθειας σε ομάδες και κοινότητες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους( Poople 2000)

8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Σύμφωνα με : Τον Thomas που εκπροσωπεί την πλουραλιστική προσέγγιση ,διακρίνει τρεις τύπους κοινοτικής ανάπτυξης: Προώθηση και υποστήριξη δικτύων αλληλοβοήθειας Συλλογικά σχήματα αυτοβοήθειας για την προσφορά οικονομικής ενίσχυσης ή άλλον υλικών βοηθημάτων Δημιουργία ομάδων δράσης σε επίπεδο συνοικίας Απορρίπτει τις επαναστατικού χαρακτήρα αλλαγές και δεν αμφισβητεί το ισχύον σύστημα

9 Τους υποστηρικτές ριζοσπαστικών απόψεων
Θέτουν ως στόχο μια μετασχηματιστική προοπτική που βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και αναπτύσσει ερμηνείες και παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται στα συμπτώματα αλλά εμβαθύνουν στις αιτίες της καταπίεσης και της στέρησης Τον frezer (1996) η κοινοτική ανάπτυξη θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση αυτών που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

10 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΈΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ασχολείται με την <Μεσίτευση> κοινωνικών παροχών Ασχολείται με ομάδες στόχους Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την οργάνωση της κοινωνικής υποδομής και των κοινωνικών υπηρεσιών <σκέπτεται σε γεωγραφικές- τοπικές κατηγορίες>

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κοινωνικός : γιατί αφορά όλους Σχεδιασμός: λαμβάνουμε υπόψη κάποιον τρόπο , συλλέγουμε δεδομένα και υπολογίζουμε τις επιπτώσεις , ώστε να επιτευχθούν τα πιο ευνοϊκά για εμάς αποτελέσματα Ανάγετε στους ουτοπιστές – σοσιαλιστές του 19ου αιώνα. Βρήκε εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής στην Σοβιετική Ένωση ενώ στις Δυτικές χώρες συνδέθηκε κυρίως με το κράτος πρόνοιας και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής . Ορίζετε ως μία διαδικασία που στοχεύει στον ορθολογικό σχεδιασμό υπηρεσιών και στην λήψη πρωτοβουλιών, που στηρίζονται σε ευρήματα κοινωνικών ερευνών. (Moffatt 1999) Αφορά την εκτίμηση των κοινοτικών προβλημάτων και αναγκών και στην συστηματική προσπάθεια σχεδιασμού στρατηγικών για την αντιμετώπιση τους

12 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η κοινοτική εργασία έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία στα άτομα να μάθουν μέσα από την πράξη, την αλληλεπίδραση και την συμμετοχή σε δράσεις. Σύμφωνα με την ουμανιστική άποψη στο χώρο της κοινοτικής εκπαίδευσης αποδίδουν έναν περισσότερο δημοκρατικό και ολιστικό χαρακτήρα. Η κοινοτική εκπαίδευση παίρνει τον χαρακτήρα της λαϊκής επιμόρφωσης και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Επικεντρώνετε στις καθημερινές εμπειρίες των ατόμων Έχει πολιτικό περιεχόμενο και ασκεί κρητική στο status quo Επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή Ακολουθεί μια μορφή συλλογικής παιδαγωγικής που εστιάζετε στην ομάδα

13 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960
Σύμφωνα με την μαρξιστική προσέγγιση, αντιλαμβάνεται την φτώχια, την ανάγκη , την δυστυχία , την περιθωριοποίηση , την καταπίεση και ην εγκληματικότητα ως καταστάσεις που δημιουργούνται και αναπαράγονται από την ταξική διάρθρωση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Thomas εστιάζετε στην οργάνωση αυτών που θίγονται από τις πολιτικές ή την απουσία πολιτικών- κρατικών και ιδιωτικών φορέων αλλά και από τα ευρύτερα δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας.

14 Σύμφωνα με τον Alinsky (1971) αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές σχέσεις ως σχέσεις μεταξύ αυτών που κατέχουν και αυτών που δεν κατέχουν δύναμη. Πιστεύει ότι η συλλογική οργάνωση και δράση των τελευταίων μπορεί αν ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων προς όφελος αυτών και αν αντιμετωπίζει φαινόμενα ρατσισμού φτώχιας και περιθωριοποίησης ΕΡΩΤΗΜΑ Κατά πόσο η Ελληνική κοινωνία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κοινοτικής δράσης το οποίο , ανεξαρτήτως στόχων και ιδεολογικού προσανατολισμού παραπέμπει σε μία ακραιφνώς αγωνιστική μορφή διεκδίκησης αιτημάτων και απαιτεί υψηλό βαθμό συμμετοχής των ενδιαφερομένων για την διαμόρφωση των στόχων, πολύ δε περισσότερο για την υλοποίηση αυτών

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρέας Ζωγράφου , Αθήνα 2002, 3η έκδοση , Κοινωνική εργασία με κοινότητα Δημήτρης Σ. Ιατρίδης , Αθήνα 2004 , Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής Βασίλης Καραγκούνης, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα . Δ΄ έκδοση, Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google