Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ιωάννης Μέξης Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ιωάννης Μέξης Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ιωάννης Μέξης Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2 Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, θα πρέπει να θεωρήσουν την ανάδειξη και προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας δική τους υπόθεση, ουσιαστικό μέλημά τους. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ως εκφραστής της τοπικής κοινωνίας που οφείλουν να αναδείξουν την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ως συστατικό εργαλείο του νέου αναπτυξιακού προτύπου που πιθανώς ο τόπος να επιλέξει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ως εκφραστής της τοπικής κοινωνίας που οφείλουν να αναδείξουν την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις ως συστατικό εργαλείο του νέου αναπτυξιακού προτύπου που πιθανώς ο τόπος να επιλέξει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

3  Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οφείλουν να αξιοποιήσουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως ένα πρωτεύον συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση της νέας αντίληψης που απαιτείται για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας και των νέων αναδυόμενων αναγκών.  Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού οφείλουν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία.

4 Στρατηγικά η ΚΕΔΕ με τη συνδρομή της ΕΕΤΑΑ, θα μπορούσε:  Ν’ ανιχνεύσει δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιούνται από δράσεις Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.  Να εντοπίσει και ν’ αναδείξει επενδυτικές προοπτικές αξιοποιώντας τοπικούς πόρους, ν’ αναδείξει και ν’ αξιοποιήσει τα τοπικά προϊόντα, να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. της διασποράς) και το κοινωνικό κεφάλαιο.  Να διερευνήσει τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς, και του ευρύτερου περιβάλλοντος και να υιοθετήσει (αν δεν μπορεί ν’ αναδείξει) καινοτόμες πρακτικές (π.χ. προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών), δημιουργώντας και συμμετέχοντας σε δίκτυα.

5  Η τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία θα πρέπει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης να φέρει στο προσκήνιο αυτή την καινοτομική παρέμβαση ων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται και θα προωθεί τη διαφορετικότητα και το οποίο θ’ αντικαταστήσει το μοντέλο που στηρίζονταν και προωθούσε (ή και προωθεί ακόμα), την ομογενοποίηση και τον μιμητισμό. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται και θα προωθεί τη διαφορετικότητα και το οποίο θ’ αντικαταστήσει το μοντέλο που στηρίζονταν και προωθούσε (ή και προωθεί ακόμα), την ομογενοποίηση και τον μιμητισμό.

6 Συνοψίζοντας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει ν’ αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία ανασυγκρότησης των Τοπικών Παραγωγικών συστημάτων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.


Κατέβασμα ppt "Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ιωάννης Μέξης Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google