Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Φιλοσοφία- Στόχοι - Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Φιλοσοφία- Στόχοι - Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Φιλοσοφία- Στόχοι - Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

2 Φιλοσοφία Διοίκησης Αθλητικής Εγκατάστασης Αφορά Την Ανάπτυξη & Καθιέρωση Των Στρατηγικών Σκοπών, Των Κανονισμών, Των Λειτουργικών Διαδικασιών Των Εγκαταστάσεων

3 Στρατηγικοί Στόχοι Διοίκησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αποτελούν τους αντικειμενικούς σκοπούς της διοίκησηςΑποτελούν τους αντικειμενικούς σκοπούς της διοίκησης Περιγράφουν με σαφήνεια και ακρίβεια το λόγο ύπαρξης, τις ενέργειες των εμπλεκομένων, τους τρόπους επίτευξης των σκοπών της διεύθυνσης των εγκαταστάσεωνΠεριγράφουν με σαφήνεια και ακρίβεια το λόγο ύπαρξης, τις ενέργειες των εμπλεκομένων, τους τρόπους επίτευξης των σκοπών της διεύθυνσης των εγκαταστάσεων

4 Αποτελούν συνέχεια των στρατηγικών στόχων Αποτελούν συνέχεια των στρατηγικών στόχων Συνδέονται με τις λειτουργικές διαδικασίες Συνδέονται με τις λειτουργικές διαδικασίες Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η λειτουργία της εγκατάστασης Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η λειτουργία της εγκατάστασης Ορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης Ορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης Κανονισμοί Διοίκησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

5 Η οργανωτική δομή, η στελέχωση του προσωπικού, οι ώρες λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων αποτελούν ορισμένους μόνο από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δημιουργία των κανονισμών.Η οργανωτική δομή, η στελέχωση του προσωπικού, οι ώρες λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων αποτελούν ορισμένους μόνο από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δημιουργία των κανονισμών.

6 Λειτουργικές Διαδικασίες Των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Απορρέουν από τους κανονισμούςΑπορρέουν από τους κανονισμούς Διαδικασίες για τη συντήρηση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους υπαλλήλους και τους αθλούμενουςΔιαδικασίες για τη συντήρηση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους υπαλλήλους και τους αθλούμενους Σκοπό έχουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλούς, υγιεινού και ευχάριστου για όλους τους χρήστεςΣκοπό έχουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλούς, υγιεινού και ευχάριστου για όλους τους χρήστες

7 Κατηγοριοποιήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων Οι αθλητικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε διάφορές κατηγορίες με κριτήριο: 1.Tην Τοποθεσία Των Εγκαταστάσεων 2. Tα Χαρακτηριστικά Των Αθλημάτων Που Θα Διεξαχθούν Στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 3.Tο Καθεστώς Ιδιοκτησίας Αυτών

8 1. Τοποθεσία Των Εγκαταστάσεων Η επιλογή της τοποθεσίας, στην οποία θα κατασκευαστεί μια αθλητική εγκατάσταση αποτελεί διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη και διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι δε θα πρέπει να αντιτίθενται στους αντικειμενικούς σκοπούς της εγκατάστασης.Η επιλογή της τοποθεσίας, στην οποία θα κατασκευαστεί μια αθλητική εγκατάσταση αποτελεί διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη και διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι δε θα πρέπει να αντιτίθενται στους αντικειμενικούς σκοπούς της εγκατάστασης.

9 Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τους Farmer et all, (2000) διακρίνονται σε: Περιφερειακούς, οι οποίοι σχετίζονται με τον χαρακτήρα της περιοχής, τα δημογραφικά στοιχεία, την απόσταση από άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ

10 Τοπικούς, οι οποίοι σχετίζονται με τις κλιματολογικές συνθήκες, τον χαρακτήρα του τόπου, την προσβασιμότητα του χώρου κλπ Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τους Farmer et all, (2000) διακρίνονται σε:

11 Οικονομικούς, οι οποίοι σχετίζονται με το κόστος της αγοράς, τη χρηματοδότηση κλπ Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τους Farmer et all, (2000) διακρίνονται σε:

12 Αναπτυξιακούς, οι οποίοι σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και νομικούς περιορισμούς κλπ Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τους Farmer et all, (2000) διακρίνονται σε:

13 Χαρακτηριστικά του χώρου, που σχετίζονται με την έκταση, το σχήμα, το έδαφος, το υπέδαφος, την ασφάλεια κλπ

14 Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με τους Farmer et all, (2000) διακρίνονται σε: Δίκτυα εξυπηρέτησης, που θα αφορούν την παροχή ηλεκτρικού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνικών γραμμών κλπ

15 2. Tα Χαρακτηριστικά Των Αθλημάτων Που Θα Διεξαχθούν Στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Τα αθλήματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους κατηγοριοποιούνται σε ομάδες με κριτήριο (Farmer et all, 2000) :Τα αθλήματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους κατηγοριοποιούνται σε ομάδες με κριτήριο (Farmer et all, 2000) : 1. Τον Ατομικό ή Ομαδικό Χαρακτήρα 3. Το υλικό του αγωνιστικού τάπητα Χόρτο – Ξύλο – Ταρτάν - Χώμα 2. Τον Αγωνιστικό Χώρο Νερό - Γη - Αέρας

16 5. Τον Τόπο Της Διεξαγωγής Κλειστός – Ανοιχτός Χώρος 4. Το Μέγεθος Του Αγωνιστικού Χώρου Μεγάλο - Μικρό 6. Το Είδος Αγωνιστικός Αθλητισμός – Αναψυχής 2. Tα Χαρακτηριστικά Των Αθλημάτων Που Θα Διεξαχθούν Στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις

17 3. Tο Καθεστώς Ιδιοκτησίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγοριοποιούνται με βασικό κριτήριο το καθεστώς ιδιοκτησίας τους (Farmer et all, 2000).Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγοριοποιούνται με βασικό κριτήριο το καθεστώς ιδιοκτησίας τους (Farmer et all, 2000).

18 Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν:Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν: Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις)Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εγκαταστάσεις Εθνικού Επιπέδου)Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εγκαταστάσεις Εθνικού Επιπέδου) Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημοτικές Εγκαταστάσεις)Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημοτικές Εγκαταστάσεις) 3. Tο Καθεστώς Ιδιοκτησίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

19 Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Σχολικές Εγκαταστάσεις)Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Σχολικές Εγκαταστάσεις) Στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Στρατιωτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις)Στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Στρατιωτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις) Σε Συλλόγους και Σε Ιδιώτες (Ιδιωτικές & Ιδιόκτητες Αθλητικές Εγκαταστάσεις)Σε Συλλόγους και Σε Ιδιώτες (Ιδιωτικές & Ιδιόκτητες Αθλητικές Εγκαταστάσεις) 3. Tο Καθεστώς Ιδιοκτησίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Φιλοσοφία- Στόχοι - Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google