Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ02)

2 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων μαθη-τών με μαθησιακές δυσκολίες. Προβλήματα συμπεριφοράς με έμ-φαση στη διαχείριση της επιθετι-κότητας στο σχολικό περιβάλλον.

3 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ–ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ–ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες»: σειρά από εξελικτικές διαταραχές, όπως η δυσαριθμησία, η δυσπραξία, ο δυσγραμματισμός. Ο όρος δυσλεξία: ξεχωριστή μαθησιακή δυσκολία. Η δυσλεξία είναι ειδική γλωσσική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση μεμονωμένων λέξεων.

4 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Οι μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριλαμβανο-μένης και της δυσλεξίας, επηρεάζουν τις βα-σικές σχολικές δεξιότητες καθώς και την σχολική επίδοση. Οι μαθητές παρουσιάζουν ατέλειες στην ανάγνωση, στην ομιλία, στη γραφή, στο συλλαβισμό και στην ορθογραφία ή στην επίλυση μαθηματικών πράξεων και δυσχέρειες στις κοινωνικές επαφές.

5 Διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών από τις/τους εκπαιδευτικούς [α]
Η αξιόπιστη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών Η συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων από τους ειδικούς Μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στους μαθητές.

6 Διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών από τις/τους εκπαιδευτικούς [β]
Προγράμματα παρέμβασης στη σχολική τάξη Στόχοι των προγραμμάτων: Η παραμονή των μαθητών σε όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό πλαίσιο Η βελτίωση της μαθησιακής ικανότητάς τους στην κανονική τάξη Η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο αποτρέπει την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς.

7 Η νομοθεσία για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Η νομοθεσία για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες Οι μαθητές τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, με τη θεσμοθέτηση προνομίων: Προφορική εξέταση αντί γραπτής Παροχή αρκετού χρόνου προετοιμασίας Παροχή επιπλέον χρόνου στην εξέταση Ιατρική μέριμνα στις σχολικές εξετάσεις.

8 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ με μαθησιακές δυσκολίες
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ με μαθησιακές δυσκολίες Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαθητών με επιθετική συμπεριφορά Συναισθήματα σχολικής αποτυχίας: Χαμηλή αυτοεκτίμηση Άγχος, φόβος, απομόνωση Προβληματική διαγωγή ή ακόμη και παρα- βατικότητα.

9 Αίτια της επιθετικότητας: Εξωσχολικοί και ενδοσχολικοί παράγοντες
Αίτια της επιθετικότητας: Εξωσχολικοί και ενδοσχολικοί παράγοντες To προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον Οι διδακτικές μέθοδοι Οι μέθοδοι αξιολόγησης Τα αυστηρά συστήματα πειθαρχίας Οι μη ικανοποιητικές σχέσεις μαθητών-εκπαι-δευτικών Η έλλειψη ενδιαφερουσών εξωδιδακτικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

10 Αντιμετώπιση των προβλημάτων επιθετικότητας στη σχολική τάξη [α]
Αντιμετώπιση των προβλημάτων επιθετικότητας στη σχολική τάξη [α] Ανάπτυξη εξατομικευμένων εναλλακτικών στρατηγικών Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τα παιδιά Αποφυγή στιγματισμού των παιδιών Οριοθέτηση κανόνων με τη συμμετοχή των παιδιών.

11 Αντιμετώπιση των προβλημάτων επιθετικότητας στη σχολική τάξη [β]
Αντιμετώπιση των προβλημάτων επιθετικότητας στη σχολική τάξη [β] Συνεχής αναφορά στους κανόνες Επιβραβεύσεις, η χρήση χιούμορ Γνώση του χαρακτήρα και της ψυχολογίας των παιδιών Γνώση των προβλημάτων του παιδιού στην οικογένεια και συνεχής επαφή με τους γονείς.

12 Δυσκολίες στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης
Μη κοινή στάση των εκπαιδευτικών Έλλειψη σύμπνοιας και ομόνοιας του Συλλόγου Διδασκόντων Αρνητικές στρατηγικές: τιμωρίες, επιπλήξεις, αποπομπή από το μάθημα ή και παραπομπή στο διευθυντή Η χρυσή τομή: η ύπαρξη πνεύματος κατανόησης και ανθρωπισμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών.

13 Κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα σχολικής τάξης
Κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα σχολικής τάξης   Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών συνιστά την πεμπτουσία της εκπαιδευτικής πράξης Οι μαθητές έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, για να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους Ο εκπαιδευτικός είναι ο υπεύθυνος λειτουργός για την καλλιέργεια των κατάλληλων ψυχοπαι-δαγωγικών συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών στη σχολική τάξη.

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Ζαφειροπούλου Μαρία (2004), Προσαρμογή στο σχολείο: πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Λιβανίου Ελένη (2004), Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην κανονική τάξη, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007), Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, Επιμ. Ευανθία Μακρή – Μπότσαρη, Αθήνα. Χρηστάκης Κώστας Γ. (2001), Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική συμπεριφορά. Εκτίμηση – καταγραφή – πρόληψη – αντιμετώπιση : θεωρία και πράξη. Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Fontana, D. (1996), Ο Εκπαιδευτικός στην Tάξη. Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα. Wragg E.C. (2003),Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.

15 Τέλος Παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google