Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλοθέη-Ψυχικό 2013 Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Κωδικοποίηση από τον Νικόλαο Τριπόδη, Σχολικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλοθέη-Ψυχικό 2013 Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Κωδικοποίηση από τον Νικόλαο Τριπόδη, Σχολικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φιλοθέη-Ψυχικό 2013 Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Κωδικοποίηση από τον Νικόλαο Τριπόδη, Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής

2 Υλικό Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Διαδικασίες και Εργαλεία (2011), Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης (2011), Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Σχέδιο Έκθεσης 2ου Τετραμήνου, (2011), Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης (2011), Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

3 Συγκροτεί ομάδες εργασίας Ορίζει συντονιστές και πρακτικογράφους Ορίζει το χρονοδιάγραμμα εργασιών Η Ολομέλεια Βήμα 1 ο Έργο Ολομέλειας Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου

4 * Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για τον τομέα, καταγράφονται οι δύο πλειοψηφικές θέσεις της ομάδας. Η Ομάδα Εργασίας Βήμα 2 ο Έργο Ομάδας Εργασίας Αξιοποιεί τα αρχεία του σχολείου Εκτιμά τους 15 τομείς (19 δείκτες) με αιτιολογημένες απόψεις Επισημαίνει τις προβληματικές περιοχές του ΕΕ της σχολικής μονάδας Εκτιμά τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση Καταγράφει ομόφωνη-αιτιολογημένη θέση για κάθε τομέα*

5 * Στην περίπτωση που η ολομέλεια δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, καταγράφεται η γνώμη της αυξημένης πλειοψηφίας, (τα δύο τρίτα της ολομέλειας). Η Ολομέλεια Βήμα 3 ο Έργο Ολομέλειας Καταλήγει σε ομόφωνη απόφαση για κάθε τομέα* Συντάσσει έκθεση της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Επιλέγει 2-3 τομείς για διερεύνηση Αναλύει τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας για κάθε τομέα

6 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: … 1234 Αποτύπωση Αποτελεσμάτων Χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας: 4. Πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα) 3. Καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά) 2. Μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα) 1. Προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα)

7 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 1 Ταυτότητα του σχολείου Όνομα σχολείου: … Κωδικός σχολείου: … Διεύθυνση: … Άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχολείο (το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου, τα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού, …)

8 2 Διαδικασίες αξιολόγησης (200 λέξεις)  Πόσες συναντήσεις της ολομέλειας χρειάστηκαν και πόσο διήρκησαν;  Δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και αν ναι πόσες;  Ποιοι συμμετείχαν σε αυτές;  Πως εργάστηκαν οι ομάδες;  Πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις αιτιολογημένες απόψεις τους; …

9 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: … 1234 3 Φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου (100 λέξεις για κάθε δείκτη ποιότητας) 3ο Πεδίο-Δείκτης 3.1: Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών  Η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων δεν είναι σταθερή γεγονός που δημιουργεί προβλήματα...  Υπάρχει επιφυλακτικότητα απέναντι στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς…  Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αφορά κυρίως παιδαγωγικά θέματα (συμπεριφορά, πειθαρχία μαθητών) και λιγότερο το διδακτικό έργο…  Συνηθίζεται ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας, καθώς και εθελοντική συνδιδασκαλία σε τάξεις που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριφορά, …

10 Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης (300 λέξεις)  Τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου (οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία).  Οι αδυναμίες του σχολείου (οι περιοχές του εκπαιδευτικού έργου με τα περισσότερα προβλήματα)  Οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη 4


Κατέβασμα ppt "Φιλοθέη-Ψυχικό 2013 Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Κωδικοποίηση από τον Νικόλαο Τριπόδη, Σχολικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google