Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τ. Α. Μικρόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τ. Α. Μικρόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τ. Α. Μικρόπουλος

2 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Βασικά ερωτήματα Με τη χρήση των ΤΠΕ δημιουργείται μια νέα σχέση με τη γνώση; εισάγονται νέες ποιοτικότερες διαδικασίες μάθησης; ή στην πραγματικότητα αναπαράγονται οι ίδιοι μηχανισμοί και διαδικασίες όπως σε περιβάλλοντα μάθησης χωρίς μηχανές;

3 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 ΤΠΕ: τεχνολογία – μάθηση Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών σε μικρό χρόνο Παρουσίαση πληροφορίας μέσω δυναμικών, αλληλεπιδραστικών, πολλαπλών αναπαραστάσεων Επικοινωνία Υποστήριξη δημιουργίας νοητικών μοντέλων Αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση Μαθησιακές δραστηριότητες με ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών

4 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Οικοδόμηση της γνώσης Παροχή εμπειριών Χρήση πολλαπλών μορφών αναπαράστασης Συνεκτίμηση πολλαπλών προοπτικών Ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά πλαίσια Ενθάρρυνση απόψεων και έκφρασης των μαθητών Ένταξη της μάθησης σε κοινωνικό πλαίσιο

5 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Γνωστικά εργαλεία Εφαρμογές λογισμικού που δημιουργούνται ή τροποποιούνται και χρησιμοποιούνται από το μαθητή για να αναπαραστήσει τις γνώσεις του και τον εμπλέκουν απαραίτητα σε διεργασίες κριτικής σκέψης.

6 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Διδακτικά σενάρια Ιδέα, πρωτοτυπία σεναρίου (καινοτομίες, προστιθέμενη αξία) Παιδαγωγική προσέγγιση Συμβατότητα με ΕΠΠΣ, ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υποδομή Διδακτικοί στόχοι σχετικά με: το γνωστικό/ά αντικείμενο/α τη χρήση των τεχνολογιών τη μαθησιακή διαδικασία Εκπαιδευτικοί στόχοι Αξιολόγηση Επεκτασιμότητα, ευελιξία

7 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Σκοπός του EarthLab Διερεύνηση της συμβολής των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας στην οικοδόμηση της γνώσης, στη μάθηση, στις νοητικές διεργασίες, στη διαβίωση με τις τεχνολογίες που έρχονται.

8 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Εικονική Πραγματικότητα Οι τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας φαίνεται να αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση, εξ αιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που τις διαφοροποιούν από τις άλλες εφαρμογές των ΤΠΕ. Ως εικονική πραγματικότητα (ΕΠ) ορίζεται το σύνολο των τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθετικών υψηλά αλληλεπιδραστικών τρισδιάστατων περιβαλλόντων, που αναπαριστούν πραγματικές ή μη καταστάσεις.

9 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα Μέσω των ιδιαίτερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών της, η ΕΠ μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά. τρισδιάστατες χωρικές αναπαραστάσεις, εικονικά περιβάλλοντα πολυαισθητηριακά κανάλια αλληλεπίδρασης εμβύθιση του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον διαισθητική αλληλεπίδραση με φυσικούς χειρισμούς σε πραγματικό χρόνο.

10 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα Οι ξεχωριστές ιδιότητες της ΕΠ που απορρέουν από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της και συνεισφέρουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι: η ελεύθερη πλοήγηση η οπτική γωνία πρώτου προσώπου η κλίμακα χώρου και χρόνου η φυσική σημαντική η μετατροπή η αυτονομία η παρουσία η πραγμάτωση

11 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Ελεύθερη πλοήγηση

12 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Οπτική γωνία πρώτου προσώπου

13 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Κλίμακα χώρου και χρόνου

14 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Κλίμακα χώρου και χρόνου

15 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Φυσική σημαντική – μετατροπή

16 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Αυτονομία

17 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Παρουσία

18 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09

19 Βιολογικές βάσεις μάθησης Αλληλεπιδρώντας με ένα εικονικό περιβάλλον ο χρήστης μετατρέπεται σε συμμετέχοντα, έχοντας την αίσθηση της παρουσίας του στο συνθετικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να σημαίνει νοητικές λειτουργίες που υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης και ίσως μπορούν να μεταφρασθούν σε διαφορετικού τύπου εγκεφαλική δραστηριότητα.

20 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Οι μετρήσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας χρηστών εκπαιδευτικών πληροφορικών περιβαλλόντων ίσως αποτελούν μία αντικειμενική προσέγγιση για: μελέτη νοητικών διεργασιών αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων αξιολόγηση εκπαιδευτικών πληροφορικών περιβαλλόντων μελέτη διαφοροποίησης εγκεφαλικής δραστηριότητας σε πραγματικά και συνθετικά περιβάλλοντα.

21 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09

22

23 Μετάβαση από κατάσταση νοητικής ηρεμίας σε κατάσταση εγρήγορσης που προκύπτει από οπτικό ερέθισμα με περισσότερη πληροφορία, όπως συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο. εικονικό δωμάτιο χωρίς υφές δωμάτιο με υφές

24 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09

25 Ισχύς Συχνότητα (Hz) ΕμΣ ΕΣ ηλεκτρόδιο Ο1 Ισχύς Συχνότητα (Hz) ΕμΣ ΕΣ ηλεκτρόδιο Ο2 α ΕμΣ > α ΕΣ (8-13 Hz) θ ΕΣ > θ ΕμΣ(4-7 Ηz) Μεγαλύτερη ενεργοποίηση περιοχών του οπτικού φλοιού για την επεξεργασία της στερεοσκοπικής οπτικής πληροφορίας.

26 3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09


Κατέβασμα ppt "3 η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη 3.4.09 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τ. Α. Μικρόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google