Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Slides prepared by Thomas Bishop B’ Μέρος: Διεθνής Οικονομική Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 5: Η Αγορά Συναλλάγματος Slides Prepared in Greek by Gregorios D.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Slides prepared by Thomas Bishop B’ Μέρος: Διεθνής Οικονομική Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 5: Η Αγορά Συναλλάγματος Slides Prepared in Greek by Gregorios D."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Slides prepared by Thomas Bishop B’ Μέρος: Διεθνής Οικονομική Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 5: Η Αγορά Συναλλάγματος Slides Prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis. ΤΟΠΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011

2 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-2 Προεπισκόπηση Τα βασικά των συναλλαγματικών ισοτιμιών Συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές προϊόντων Η αγορά συναλλάγματος Η ζήτηση για νομίσματα και άλλα assets Μοντέλα καθορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών  Ο ρόλος των επιτοκίων στις νομισματικές καταθέσεις  Ο ρόλος των προσδοκιών στον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών

3 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-3 Ορισμοί Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως μονάδες ξένου νομίσματος για καθε μονάδα εγχωρίου νομίσματος ή το αντίστροφο  Ποσά δολάρια θα πάρουμε για 1 EUR? EUR/USD = 1.41  Ποσά JPY περνούμε για 1 EUR? EUR/JPY = 166.40 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μας επιτρέπουν να μετατρέπουμε το κόστος ή την τιμή των αγαθών και υπηρεσιών σε ένα κοινό νόμισμα  Πόσο κοστίζει ένα Toyota στην Ιαπωνία? ¥3,000,000  Ή, ¥3,000,000 x 1/166.40 = EUR????

4 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-4 Υποτίμηση και Ανατίμηση Υποτίμηση είναι η μείωση της άξιας ενός νομίσματος σε σχέση με ένα άλλο  Ένα υποτιμημένο νόμισμα έχει μικρότερη αξία (είναι φθηνότερο) και για αυτό μπορεί να ανταλλαγή (να αγοράσει) μικρότερες ποσότητες ενός ξένου νομίσματος  $1/€1 ! $1.41/€1 σημαίνει πως το USD έχει υποτιμηθεί σε σχέση με το EUR. Χρειαζόμαστε $1.41 για να αγοράσουμε ένα euro, οπότε το δολάριο έχει μικρότερη αξία  Τα τελευταία 7 χρόνια το EUR έχει ανατιμηθεί σε σχέση με το δολάριο: έχει τώρα μεγαλύτερη οξιά!

5 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-5 Υποτίμηση και Ανατίμηση (συν.) Ανατίμηση είναι η μείωση της αξίας σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα  Ένα ανατιμημένο νόμισμα έχει μεγαλύτερη αξία (ακριβότερο) και για αυτό μπορεί να ανταλλαγή (να αγοράσει) περισσότερες ποσότητες ενός ξένου νομίσματος  $1/€1 ! $0.90/€1 σημαίνει πως το USD έχει ανατιμηθεί σε σχέση με το EUR. Χρειαζόμαστε $0.90 για να αγοράσουμε ένα euro, οπότε το δολάριο έχει μεγαλύτερη αξία  Τα πρώτα δυο χρόνια το δολάριο ήταν ανατιμημένο σε σχέση με το euro: είχε μεγαλύτερη αξία

6 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-6 Υποτίμηση και Ανατίμηση (συν.) Ένα υποτιμημένο νόμισμα έχει μικρότερη αξία, και γι αυτό μπορεί να αγοράσει λιγότερα ξένα προϊόντα  Πόσο κοστίζει ένα Toyota? ¥3,000,000  ¥3,000,000 x $0.006024/¥1 = $25,600  ¥3,000,000 x Ε0.008547/¥1 = Ε18,000 Ένα υποτιμημένο νόμισμα σημαίνει ότι οι εισαγωγές είναι πιο ακριβές και ότι τα εγχώρια προϊόντα είναι φθηνότερα Ένα υποτιμημένο νόμισμα μειώνει στην ουσία την τιμή των εξαγωγών σε σχέση με την τιμή των εισαγωγών (σχετική τιμή προϊόντων)

7 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-7 Η Αγορά Συναλλάγματος (foreign exchange market ή forex market) Οι συμμετέχοντες: 1.Εμπορικές τράπεζες και αλλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα : οι συναλλαγές εμπεριέχουν αγορά / πώληση (buying/selling) τραπεζικών καταθέσεων σε ξένα νομίσματα με σκοπό την επένδυση – banks 2.Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (pension funds, insurance funds) μπορεί να αγοράζουν / πουλάνε (buy/sell) ξένα χρεόγραφα (ομολογίες, μετοχές ) – real money 3.Ιδιωτικές εταιρείες: κάνουν συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για την αγορά / πώληση (buy/sell) αγαθών, υπηρεσιών και χρεογράφων - corporate 4.Κεντρικές τράπεζες: διενεργούν συναλλαγές στα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα – central banks (CBs)

8 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-8 Η Αγορά Συναλλάγματος (foreign exchange market ή forex market) Αγορά και πώληση στην αγορά συναλλάγματος κυριαρχείται από τις εμπορικές τράπεζες  Διατραπεζικές συναλλαγές (interbank transactions) καταθέσεων σε ξένα νομίσματα γίνονται σε ποσά από $1 εκατομμύριο και πάνω  Οι κεντρικές τράπεζες κάποιες φορές επεμβαίνουν, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια και έχει μικρή επίδραση στην διαμόρφωση των τιμών

9 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-9 Η Αγορά Συναλλάγματος (foreign exchange market ή forex market) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις αγοράς: Το trading γίνεται κυρίως στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα (major financial cities): London (60%), New York (18%), Tokyo (10%), Frankfurt (8%), Singapore (4%). To :  1989 το ημερήσιο trading volume ήταν $600 billion, 2001 το ημερήσιο trading volume ήταν $1.2 trillion 2009 το ημερήσιο trading volume είναι $3.6 trillion Το 85% όλων των συναλλαγών το 2006 εμπεριείχαν US dollars.

10 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-10 Η Αγορά Συναλλάγματος (foreign exchange market ή forex market) Οι υπολογιστές μεταδίδουν πληροφορίες πολύ γρήγορα και δημιουργούν στην ουσία μια παγκόσμια ολοκληρωμένη αγορά (SAXO) Η ολοκλήρωση των αγορών σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες arbitrage ανάμεσα στις αγορές  Αν τα δολάρια είναι φθηνότερα στην Νέα Υόρκη από ότι στο Λονδίνο, θα αγοράζαμε δολάρια από Νέα Υόρκη και θα σταματούσαμε να αγοράζουμε από το Λονδίνο. Αυτό θα προκαλούσε πτώση στην τιμή τους στο Λονδίνο και άνοδο στην Νέα Υόρκη μέχρι οι δυο τιμές να εξισώνονταν

11 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-11 Τιμές Spot και Forward – Θέμα εξετάσεων Spot rates είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για ανταλλαγή νομισμάτων “on the spot”, ή όταν η ανταλλαγή γίνεται αυτή την στιγμή € Forward rates είναι συναλλαγματικές ισοτιμίες για ανταλλαγή νομισμάτων σε μελλοντική (“forward”) ημερομηνία (οποιαδήποτε ποσότητα)  Οι ημερομηνίες forward είναι συνήθως 30, 90, 180 ή 360 ημέρες στο μέλλον  Οι ισοτιμίες διαπραγματεύονται μεταξύ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο παρόν αλλά η ανταλλαγή θα γίνει στο μέλλον  F €/$ = S €/$ * exp(i $ – i € ) – (βλέπε SAXO)

12 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-12 Τιμές Spot και Forward – Θέμα εξετάσεων

13 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-13 Άλλοι τρόποι συναλλαγών συναλλαγματικών ισοτιμιών – Θέμα εξετάσεων FX swaps: ένας συνδυασμός πώλησης στην spot με forward επαναγορά, και τα δυο διαπραγματεύσιμα ανάμεσα σε ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  Τα swaps έχουν συνήθως χαμηλότερο συναλλακτικό κόστος διότι συνδυάζουν δυο συναλλαγές Futures: ένα συμβόλαιο σχεδιασμένο από ένα τρίτο μέρος για συναλλαγή μιας συγκεκριμένης ποσότητας συναλλάγματος σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία  Τα συμβόλαια αυτά μπορούν διαπραγματεύονται ελεύθερα στις αγορές και μόνο ο τρέχον αγοραστής είναι υπόχρεος να τηρήσει την συμφωνία

14 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-14 Άλλοι τρόποι συναλλαγών συναλλαγματικών ισοτιμιών – Θέμα εξετάσεων Options: ένα συμβόλαιο σχεδιασμένο από ένα τρίτο μέρος για συναλλαγή μιας συγκεκριμένης ποσότητας συναλλάγματος σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία contracts can be bought and sold in markets.  Ένα συμβόλαιο που δίνει στον ιδιοκτήτη την επιλογή (option), αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή πουλήσει συνάλλαγμα αν καταστεί τέτοια ανάγκη στο μέλλον (έχει κόστος όμως!)

15 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-15 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα και οι ισοτιμίες Τι επηρεάζει την ζήτηση κατάθεσης σε εγχώριο ή ξένο νόμισμα? Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση του εκάστοτε νομίσματος καθορίζουν την ζήτηση για αυτά τα νομίσματα Πως ορίζεται η απόδοση ενός νομίσματος?

16 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-16 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα Ποσοστιαία απόδοση (rate of return): η ποσοστιαία αύξηση στην αξία ενός χρεογράφου που προσφέρει μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο  H απόδοση για κατάθεση EUR100 με επιτόκιο 4% είναι EUR100 x 1.04 = EUR104, οπότε το ποσοστό απόδοσης = (EUR104 - EUR100)/EUR100 = 4% Πραγματική ποσοστιαία απόδοση (inflation-adjusted rate of return)  Σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης (real purchasing power): είναι η ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να αγοραστή με ένα ποσό χρημάτων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή  Η πραγματική ποσοστιαία αύξηση για τις παραπάνω καταθέσεις όταν ο πληθωρισμός είναι 3.5% είναι: 4% – 3.5% = 0.5%. Άρα οι καταθέσεις μας μπορούν να αγοράσουν 0,5% περισσότερα αγαθά μετά από ένα χρόνο!!!

17 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-17 Η ζήτηση για αποταμιεύσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) Αν οι τιμές είναι αμετάβλητες, τότε ο πληθωρισμός είναι 0% και (ονομαστικές) ποσοστιαίες αποδόσεις = πραγματικές Για τραπεζικές καταθέσεις σε διαφορετικά νομίσματα, συχνά υποθέτουμε πως οι τιμές δεν αλλάζουν οπότε έχουμε πληθωρισμό 0%

18 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-18 Η ζήτηση για καταθεσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) Το ρίσκο (Risk) να παρακρατούμε διάφορα χρεόγραφα (assets) επηρεάζει σημαντικά το αν θα τα αγοράσουμε ή όχι Η ρευστότητα (liquidity) ενός χρεογράφου (asset), ή η ευκολία με την οποία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αγοράσουμε αγαθά και υπηρεσίες, επηρεάζει καθοριστικά αν θα τα αγοράσουμε ή όχι Αλλά συχνά υποθέτουμε ότι το ρίσκο και η ρευστότητα των τραπεζικών καταθέσεων στην forex είναι συγκρίσιμα, ανεξάρτητα του νομίσματος (G10)

19 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-19 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) Υποθέτουμε ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται κυρίως για αποδόσεις στις καταθέσεις τους Οι αποδόσεις αυτές καθορίζονται από  Το επιτόκιο το οποίο κερδίζουμε σε κάθε νόμισμα  Τις προσδοκίες για ανατίμηση ή υποτίμηση στο μέλλον (κοντινό ή μακρινό)  Τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης

20 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-20 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) Κάθε επενδυτής έχει διαφορετικό χρόνο- ορίζοντα, οπότε οι αγορές προσφέρουν περισσότερα από ένα επιτόκια ανάλογα με την διάρκεια της κατάθεσης Αυτά συνήθως είναι για 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες και 1 χρόνο (π.χ. Βλέπε SAXO)

21 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-21 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) Το ετήσιο επιτόκιο ενός νομίσματος είναι το ποσό ενός νομίσματος ένας επενδυτής μπορεί να κερδίσει με το να δανείσει μια μονάδα αυτού του νομίσματος για ένα χρόνο Η ετήσια ποσοστιαία απόδοση του εγχώριου νομίσματος είναι η απόδοση που δίνετε στις τραπεζικές καταθέσεις Για να συγκρίνει κανείς την απόδοση των καταθέσεων του σε διαφορετικά νομίσματα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής  το επιτόκιο το οποίο δίνετε στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα  Την αναμενόμενη υποτίμηση ή ανατίμηση του ποσοστού απόδοσης του ξένου νομίσματος σε σχέση με το εγχώριο

22 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-22 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων Πως μετατρέπουμε ένα ετήσιο επιτόκιο σε ημερήσιο, 3μηνιαιο, 6 μηνιαίο και το αντίστροφο? (υποθέστε ημερολόγιο 30/360) Πολύ απλό και πολύ χρήσιμο στην πράξη: i yr = i *(360/n) Όπου i yr είναι το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο, i είναι το επιτόκιο μιας κατάθεσης περιόδου n (σε ημέρες) ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι εφημερίδες και οι τράπεζες ανακοινώνουν πάντα ετήσια επιτόκια!!!!

23 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-23 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων Ας υποθέσουμε ότι το ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης σε USD είναι 5,75%. Ας υποθέσουμε ότι το ετήσιο επιτόκιο κατάθεσης σε EUR είναι 4% Ποια κατάθεση δίνει την υψηλότερη απόδοση?  Ας υποθέσουμε ότι σήμερα η ισοτιμία είναι $1.42/€1, και ότι σε ένα χρόνο η ισοτιμία θα είναι $1,5/€1.  € 100 μπορούν να ανταλλαχθούν με $142.  Αυτά τα $42 θα αποδώσουν €150,165 μετά από 1 χρόνο  Τότε τα €150,165 αναμένετε να αξίζουν €150,165/ ($1,5/€1) = 100,11€

24 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-24 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων Άρα, το ποσοστό απόδοσης από μια κατάθεση στην Αμερική είναι σε EUR ίση με (€ 100.11- € 100)/ € 100 = 0.11%. Ας συγκρίνουμε τώρα αυτή την απόδοση με την απόδοση από μια κατάθεση σε EUR στην Ευρώπη  Η απόδοση είναι απλά το ετήσιο επιτόκιο του EUR  Μετά από 1 χρόνο τα $100 αναμένετε να έχουν απόδοση $104: (€ 104- € 100)/ € 100 = 4% Η κατάθεση σε euro έχει μεγαλύτεροι αναμενόμενη απόδοση: όλοι οι επενδυτές θα θέλουν να καταθέσουν τα χρήματα τους σε euro!!!

25 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-25 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων Σημειώστε ότι η αναμενόμενη υποτίμηση για το δολάριο είναι (1,52 – 1,40)/1,40 = 0,0563 = -5,63%. Για να απλοποιήσομε την ανάλυση υποθέτουμε πως η απόδοση σε euro των USD καταθέσεων ισούται περίπου με  Το επιτόκιο καταθέσεων σε δολάρια  Συν την αναμενόμενη υποτίμηση του δολαρίου  5,75% + (-5,63%) = 0,12% ≈ 0,11% !!! R $ + (E e €/$ - E € /$ )/E € /$

26 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-26 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων Η διαφορά ανάμεσα στις δυο αποδόσεις είναι R $ - (R € + (E e $/€ - E $/€ )/E $/€ ) = R $ - R € - (E e $/€ - E $/€ )/E $/€ Αναμενόμενη απόδοση = επιτόκιο καταθέσεων σε $ Επιτόκιο καταθέσεων euro Αναμενόμενη απόδοση σε EUR αναμενόμενη ισοτιμία Παρούσα ισοτιμία Αναμενόμενη ανατίμηση EUR

27 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-27 Η ζήτηση για καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (συν.) – Θέμα εξετάσεων

28 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-28 Η Αγορά Συναλλάγματος Τι χρειαζόμαστε  Την ζήτηση για (rate of return on) για καταθέσεις σε EUR  Και την ζήτηση (rate of return on) για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα Η αγορά συναλλάγματος είναι σε ισορροπία όταν οι καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα προσφέρουν την ίδια απόδοση - συνθήκη ισοδυναμίας επιτοκίων: interest parity.  Η interest parity σημαίνει ότι οι καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα είναι ισάξιες

29 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-29 Η Αγορά Συναλλάγματος (συν.) Η ισοδυναμία επιτοκίων δίνετε από: R $ = R € + (E e $/ € - E $/ € )/E $/ € Γιατί πρέπει να ισχύει αυτή η συνθήκη? Ας υποθέσουμε πως δεν ισχύει  Αν R $ > R € + (E e $/ € - E $/ € )/E $/ €.  Τότε κανένας επενδύτης δεν θα ήθελε να κατάθεση τα χρήματα του σε EUR, συνέπεια αυτού θα ήταν η μείωση της ζήτησης και της τιμής τους  Όλοι οι επενδύτες θα ήθελαν να καταθέσουν τα χρήματα τους σε USD, με συνέπεια την αύξηση της ζήτησης και της τιμής τους  Τότε το δολάριο θα ανατιμούνταν αυξάνοντας το δεξή μέρος της παραπάνω ανισότητας μέχρι να επέλθει ισότητα

30 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-30 Η Αγορά Συναλλάγματος (συν.) Σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι πως αλλαγές στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τις αναμενόμενες αποδόσεις σε ξένο νόμισμα!

31 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-31 Η Αγορά Συναλλάγματος (συν.) Υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος σήμερα μειώνει τις αναμενόμενες απόδοσης των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα  Μια τρέχουσα υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος θα αύξηση το αρχικό κόστος επένδυσης σε ξένο νόμισμα, οπότε θα μειωθεί η αναμενόμενη απόδοση σε ξένο νόμισμα Ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος σήμερα αυξάνει τις αναμενόμενες αποδώσεις των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα  Μια τρέχουσα ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος θα μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης σε ξένο νόμισμα, οπότε θα αυξηθεί η αναμενόμενη απόδοση σε ξένο νόμισμα

32 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-32 Αναμενόμενες Αποδόσεις σε Euro Deposits όταν E e $/€ = $1.05 για κάθε Euro Τρέχουσα Ισοτιμία Επιτόκιο Καταθέσεων σε euro Αναμενόμενη υποτίμηση του dollar Αναμενόμενη απόδοση σε dollars των καταθέσεων σε euro E $/€ R€R€ (1.05 - E $/€ )/E $/€ R € + (1.05 - E $/€ )/E $/€ 1.070.05-0.0190.031 1.050.050.0000.050 1.030.050.0190.069 1.020.050.0290.079 1.000.050.0500.100

33 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-33 Η τρέχουσα ισοτιμία και η Αναμενόμενη απόδοση καταθέσεων σε δολάρια

34 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-34 Η τρέχουσα ισοτιμία και η Αναμενόμενη απόδοση καταθέσεων σε δολάρια Expected dollar return on dollar deposits, R $ Current exchange rate, E $/€ 1.02 1.03 1.05 1.07 0.0310.0500.0690.0790.100 1.00 R$R$

35 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-35 Καθορισμός Τιμής Ισορροπίας της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Κανείς δεν θέλει Καταθέσεις σε euro Κανείς δεν θέλει Καταθέσεις σε dollars

36 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-36 Η Αγορά Συναλλάγματος και οι Παράγοντες που την Επηρεάζουν Οι επιδράσεις όταν αλλάζουν τα επιτόκια είναι:  Μια αύξηση στο επιτόκιο το οποίο κερδίζει μια κατάθεση σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα αυξάνει την απόδοση στο νόμισμα αυτό  Αυτό οδηγεί σε ανατίμηση του συγκεκριμένου νομίσματος  Μια αύξηση π.χ. στα επιτόκια του EUR έχει ως αποτέλεσμα την ανατίμηση του EUR  Αυτό προκαλεί υποτίμηση του USD

37 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-37 Η Επίδραση μιας Αύξησης στο Επιτόκιο των USD Η υποτίμηση του EUR ισοδυναμεί Με ανατίμηση Του USD

38 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-38 Η Επίδραση μιας Αύξησης στο Επιτόκιο των EUR (συν.)

39 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-39 Η Επίδραση Μιας Αναμενόμενης Ανατίμησης του EUR (συν.) Αν αναμένουμε το euro να ανατιμηθεί στο μέλλον, τότε η επένδυση μας θα αποδώσει στο μέλλων σε ισχυρό euro, όποτε αυτά τα μελλοντικά euros θα μπορούν να αγοράσουν πολλά δολάρια και πολλά Αμερικανικά προϊόντα  Άρα η αναμενόμενη απόδοση σε euros αυξάνετε  Μια αναμενόμενη ανατίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε μια άμεση-σημερινή ανατίμηση (μια αυτό-τροφοδοτούμενη προφητεία - self-fulfilling prophecy)  Μια αναμενόμενη υποτίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε μια άμεση-σημερινή υποτίμηση (μια αυτό-τροφοδοτούμενη προφητεία - self-fulfilling prophecy)

40 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-40 Καλυπτόμενη Ισοδυναμία Επιτοκίων (Covered Interest Parity) Η ισοδυναμία αυτή συνδέει τα επιτόκια διαφορετικών χωρών με τον ρυθμό αλλαγής μεταξύ της τιμής forward και spot: R $ = R € + (F $/€ - E $/€ )/E $/€ όπου F $/€ είναι η τιμή forward Με άλλα λόγια, μας λεει πως οι αποδόσεις καταθέσεων σε δολάρια και σε «καλυπτόμενο» ξένο νόμισμα είναι ίδιες  Πως μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα χωρίς ρίσκο αν η ισοδυναμία αυτή δεν ίσχυε?  Καλυπτόμενες θέσεις χρησιμοποιώντας forwards εμπεριέχουν μικρό ρίσκο

41 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-41 Ανακεφαλαίωση 1.Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι Τιμές ξένων νομισμάτων σε όρους εγχώριου νομίσματος και το αντίστροφο 2.Υποτίμηση στο νόμισμα μιας χώρας σημαίνει ότι οι εισαγωγές είναι ποιο ακριβές ενώ οι εξαγωγές ποιο φθηνές  Μια υποτίμηση επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές που αγοράζουν εισαγόμενα αλλά βοηθά τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών

42 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-42 Ανακεφαλαίωση (συν.) 3.Οι εμπορικές τράπεζες που επενδύουν σε καταθέσεις σε διαφορετικά νομίσματα είναι και οι κυρίαρχοι της αγοράς συναλλάγματος  ΟΙ αναμενόμενες αποδόσεις είναι οι πλέον σημαντικές για τον καθορισμό της ζήτησης για καταθέσεις σε διάφορα νομίσματα

43 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-43 Ανακεφαλαίωση (συν.) 5.Αποδόσεις σε τραπεζικέ καταθέσεις στην αγορά συναλλάγματος επηρεάζονται από τα επιτόκια και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές τιμές των ισοτιμιών 6.Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος υπάρχει όταν οι αποδόσεις των καταθέσεων σε εγχώριο και σε ξένο νόμισμα ισούται: ισοδυναμία επιτοκίων (interest rate parity 7.Μια αύξηση στο επιτόκιο καταθέσεων ενός νομίσματος οδηγεί σε μια αύξηση στην απόδοση του και σε ανατίμηση

44 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-44 Ανακεφαλαίωση (συν.) 8.Μια αναμενόμενη ανατίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε μια αύξηση της απόδοσης καταθέσεων σε αυτό το νόμισμα και οδηγεί σε μια άμεση-σημερινή ανατίμηση 9.Η καλυπτόμενη ισοδυναμία επιτοκίων διατυπώνει ότι οι αποδόσεις καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα με αυτές σε “καλυπτόμενο” ξένο νόμισμα χρησιμοποιώντας το forward είναι ίσες

45 Fall 2007 -Slides prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis - Template Copyright © 2006 Pearson Addison- Wesley. All rights reserved. 13-45


Κατέβασμα ppt "Slides prepared by Thomas Bishop B’ Μέρος: Διεθνής Οικονομική Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 5: Η Αγορά Συναλλάγματος Slides Prepared in Greek by Gregorios D."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google