Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος Προγράμματος: Eκπαίδευση με στόχο την ειρήνη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος Προγράμματος: Eκπαίδευση με στόχο την ειρήνη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος Προγράμματος: Eκπαίδευση με στόχο την ειρήνη
Διευρύνοντας τον Ελληνοτουρκικό Διαπολιτισμικό Διάλογο

2 Γιατί χρειαζόμαστε την εκπαίδευση για την ειρήνη?
Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, μιας κοινωνίας σε διαδικασία μετάβασης, με ολοένα ταχύτερες αλλαγές· μίας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από καταστροφή του περιβάλλοντος, αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών, από έλλειψη ανοχής, από την έκφραση εθνοτικού μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας, καθώς επίσης από διακρίσεις, πολέμους και βία απέναντι σε εκείνους που θεωρούνται οι «άλλοι».

3 Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση για την Ειρήνη;
Περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που προάγουν την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών να αναπτύξουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ειρηνική επίλυση των διαφορών ή/και να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την ειρήνη σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δράσης και ύπαρξης.

4 Δεξιότητες που έχει στόχο να αναπτύξει
Επικοινωνία, ενεργητική ακοή και σκέψη Συνεργασία Συμπάθεια και ευσπλαχνία Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων Καλλιτεχνικές και αισθητικές δεξιότητες Διαμεσολάβηση, διαπραγμάτευση και επίλυση διαφορών Υπομονή και αυτοέλεγχο Υπεύθυνη στάση του πολίτη Φαντασία Ηγετικές ικανότητες και όραμα

5 Γνώσεις που παρέχει Αυτογνωσία, αναγνώριση προκαταλήψεων
Γνώσεις για ζητήματα σχετικά με: Συγκρούσεις και πόλεμο - Ειρήνη και μη βία Περιβάλλον/οικολογία Πυρηνικά και άλλα όπλα Δικαιοσύνη και εξουσία Θεωρίες ανάλυσης, πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων Πολιτισμούς, φυλές, φύλα, θρησκείες, ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις Φτώχεια και διεθνή οικονομία Διεθνές δίκαιο και ποινικά δικαστήρια Υγειονομική περίθαλψη, AIDS

6 Στάσεις που έχει στόχο να αναπτύξει
Οικολογική ευαισθητοποίηση Αυτοσεβασμό Ανοχή Σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στις διαφορές Διαπολιτισμική κατανόηση Ευαισθησία όσον αφορά ζητήματα φύλου Φροντίδα και συμπάθεια Μη βία και συμφιλίωση Κοινωνική ευθύνη Αλληλεγγύη Ειρηνική επίλυση συγκρούσεων

7 Τι είναι η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων;
Είναι μέρος της εκπαίδευσης για την ειρήνη και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χειρίζονται τις διαφορές/συγκρούσεις σε όποιο επίπεδο της ανθρώπινης δράσης και να αναφέρονται αυτές.

8 Στόχος της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων
Ο στόχος δεν είναι να απαλείψει τις συγκρούσεις, αυτό ούτε εφικτό ούτε επιθυμητό είναι, αλλά να μας μεταδώσει εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να τις διαχειριστούμε ειρηνικά και δημιουργικά.

9 Το δικό μας πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειρήνη.....

10 Ομάδες στόχοι του προγράμματος
40 μαθητές, ηλικίας ετών, από οκτώ σχολεία – τέσσερα από την Ελλάδα και τέσσερα από την Τουρκία 8 καθηγητές, ένας από κάθε σχολείο. Οι οικογένειες των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αλλά και η τοπική κοινωνία των σχολείων

11 Κύριες δραστηριότητες του προγράμματος
1η: Εργαστήριο εκπαίδευσης για την ειρήνη με τη συμμετοχή καθηγητών 2η: Εργαστήριο εκπαίδευσης για την ειρήνη με τη συμμετοχή μαθητών 3η: Εργαστήρια εκπαίδευσης χωριστά σε κάθε χώρα με αντικείμενο τις τέχνες που τα παιδιά επέλεξαν 4η: Κοινή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη – Οι τέχνες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την ειρήνη 5η: Ενημερωτικό δελτίο – περιοδικό που ετοίμασαν τα παιδιά 6η: Μία ιστοθέση για το πρόγραμμα 7η: Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία και στην τοπική κοινωνία

12 Σκοποί του προγράμματος (1)
Για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν: Να τους εισαγάγει σε ορισμένες βασικές έννοιες σχετικά με την εκπαίδευση για την ειρήνη και ειδικότερα την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων Να τους προσφέρει χρήσιμα εργαλεία και μεθοδολογία που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην διδασκαλία τους

13 Σκοποί του προγράμματος (2)
Για τα παιδιά που συμμετείχαν: Να γνωρίσουν την άλλη χώρα, την κουλτούρα της και τον πολιτισμό της Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους Να πειραματιστούν με τις τέχνες (μουσική/χορό, θέατρο/κινηματογράφο, φωτογραφία και δημιουργική συγγραφή) για να τις καταλάβουν καλύτερα και να μάθουν να τις χρησιμοποιούν σαν μέσα αυτοέκφρασης και επικοινωνίας

14 Σκοποί του προγράμματος (3)
Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την κριτική τους ικανότητα Να μάθουν για την σημασία της συνεργασίας και της επικοινωνίας Να καταλάβουν καλύτερα τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε καθημερινές διαφορές/συγκρούσεις

15 Για τις οικογένειες των παιδιών και τις τοπικές κοινωνίες
Να μοιραστούν την εμπειρία των παιδιών και την γνώση που αποκόμισαν από αυτή την δραστηριότητα

16 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τις τέχνες στο πρόγραμμά μας;
Γιατί οι τέχνες είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να καλλιεργήσουμε τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για έναν κόσμο ειρηνικό και ισορροπημένο Γιατί οι τέχνες είναι μέσα επικοινωνίας και έκφρασης που επεκτείνουν τον ορίζοντά μας

17 Γιατί το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνικά και τουρκικά σχολεία;
Για να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Γιατί παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι γειτονικές, η επικοινωνία των ανθρώπων δυσκολεύεται από την φορτισμένη συγκρουσιακά ιστορία τους Γιατί η γνώση που αποκτά κάποιος μέσα από την προσωπική του εμπειρία διαμορφώνει σημαντικά και την συμπεριφορά του Γιατί το όλο πρόγραμμα – αν πέτυχε – ήταν ένα ζωντανό εργαστήρι όπου οι συμμετέχοντες αποκόμισαν πολύτιμη γνώση για τον «μύθο» πίσω από τις συγκρούσεις, για την αναπαραγωγή αυτών και για το πώς αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις

18 Το πρόγραμμα πέτυχε αν:
Mας βοήθησε να ξανα-σκεφτούμε την στάση μας σε καθημερινές καταστάσεις συγκρούσεων Mάθαμε περισσότερα για την άλλη χώρα και τους ανθρώπους της Όλοι όσοι συμμετείχαν δεν ταυτίζουν την άλλη χώρα με την Ιστορία – η οποία πολλές φορές παρουσιάζεται μονόπλευρα - αλλά με την Ντέπη, τον Γιάννη, την Ιρμάκ, τον Πέτρο και τον Χασάν και όλα τα άλλα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα!


Κατέβασμα ppt "Τίτλος Προγράμματος: Eκπαίδευση με στόχο την ειρήνη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google