Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρία Παπαδοπούλου, Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρία Παπαδοπούλου, Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρία Παπαδοπούλου, Π. Τ. Π. Ε.

2 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας   Η ‘διδακτική των γλωσσών’ ως κατεύθυνση της ‘εφαρμοσμένης γλωσσολογίας’  Σχέσεις με γλωσσολογία, αλλά και άλλες επιστήμες  Η θεωρητική έρευνα και οι εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη  Από τις ‘ειδικές διδακτικές’ στη συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης  Το προφίλ του ερευνητή στο αντικείμενο Το ερευνητικό πεδίο

3 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας   Το ιστορικό πλαίσιο  Διδακτική της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας  Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  Η έλλειψη βιβλίων αναφοράς:  για εκπαιδευτικούς  για ερευνητές  Η ανάγκη συγγραμμάτων  για μία σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος  για ανάδειξη επιμέρους όψεων Γενικές επισημάνσεις

4 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995 Κεντρικό ζήτημα στη γλωσσική διδασκαλία Η γραμματική στις παραδοσιακές προσεγγίσεις και στη σύγχρονη διδακτική των γλωσσών Ανάλυση του ιστορικού πλαισίου & διδακτικές προτάσεις

5 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996 …Το πέρασμα από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη Διαδικασία δημιουργική και ιδιαίτερα σύνθετη Δεν υπάρχουν απλές αναγωγές Πορίσματα από γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία και η συγκρότηση ενός νέου επιστημονικού κλάδου Σκοπός: η ανανέωση του γλωσσικού μαθήματος στην εκπαίδευση

6 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998 Από τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Θεωρητική ΚΑΙ εφαρμοσμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών Παρουσίαση του πλαισίου και των μεθόδων διδασκαλίας μίας ξένης γλώσσας, εστίαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας για μη-φυσικούς ομιλητές/- τριες, κατευθύνσεις για τον/την εκπαιδευτικό

7 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1822-1993). Παράθεση πηγών» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999 Ιστορική αναφορά στο πλαίσιο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Πλήθος πηγών Οργανωμένη παρουσίαση και ταξινόμηση ενός πλούσιου αρχειακού υλικού Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Καραδήμο

8 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1822-1993). Παράθεση πηγών» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001 Παρουσίαση της εξέλιξης της γλωσσικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οργανωμένη παρουσίαση και ταξινόμηση ενός πλούσιου αρχειακού υλικού Προσέγγιση του εκπαιδευτικού πλαισίου από διαφορετικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπουργείο & εκπαιδευτικούς Προτάσεις για ανανέωση του μαθήματος

9 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004 Παρουσίαση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών προτάσεων της επικοινωνιακής προσέγγισης Προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη Κριτική παρουσίαση παλαιότερων μεθοδολογικών προτάσεων για τομείς της διδακτικής των γλωσσών (λεξιλόγιο και γραμματική) Προτάσεις διδακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης

10 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  Εργογραφία Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

11 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία της γλώσσας. Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις – Προοπτικές» Συλλογικός τόμος Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007 Συλλογικό έργο με επιμέλεια του Ν. Μήτση και του Δ. Καραδήμου Το γλωσσικό μάθημα στη νέα εποχή Επικοινωνιακή προσέγγιση + ΔΕΠΠΣ + ΤΠΕ +Πολυπολιτισμικές τάξεις Ανάγκη μίας ολιστικής προσέγγισης

12 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Το γλωσσικό ζήτημα» Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011 Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια Ν. Μήτση Τοποθετήσεις ερευνητών/-τριών για ένα ζήτημα που ταλάνισε την ελληνική εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία Από τη διαμάχη καθαρεύουσας- δημοτικής στις συζητήσεις για την ‘ποιότητα’ της γλώσσας Στα επιμέρους κεφάλαια συζητούνται οι απόψεις γνωστών πρωταγωνιστών του γλωσσικού κινήματος ζητήματος

13 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελίξεις» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011 «Το λεξιλόγιο. Θεωρητική προσέγγιση και διδακτικές εφαρμογές» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012 Η σημασία του λεξιλογίου και η θέση του στη διδακτική των γλωσσών Το ιστορικό πλαίσιο και τα σύγχρονα προβλήματα Τρόποι διδακτικού χειρισμού του λεξιλογίου στη διδακτική των γλωσσών Συνεργασία: Μαρία Παραδιά & Ναπολέων Μήτσης

14 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Επιστημονικά ανάλεκτα. Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2011 Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Άρθρο του Ναπολέοντα Μήτση για την γλωσσολογία Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια Μιχάλη Ζουμπουλάκη

15 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση. Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013 Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια της Νικολέττας Τσιτσανούδη - Μαλλίδη

16 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  Εργογραφία Σχολικά εγχειρίδια

17 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια» Α’ Γυμνασίου Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ.1993

18 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια» Β’ Γυμνασίου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ- Αθήνα, Α’ έκδ. 1994

19 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια». Γ’ Γυμνασίου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 1995

20 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας για την αρχαία Ελληνική» Α’ τάξη Λυκείου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 199

21 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «‘Εκθεση Ιδεών-Λόγος Δημιουργικός». Γ’ Λυκείου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 1993

22 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 1 ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007

23 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 2 ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007

24 Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας  «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 3 ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρία Παπαδοπούλου, Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google