Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εργογραφία του Ναπολέοντα Μήτση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εργογραφία του Ναπολέοντα Μήτση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εργογραφία του Ναπολέοντα Μήτση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εργογραφία του Ναπολέοντα Μήτση Μαρία Παπαδοπούλου, Π.Τ.Π.Ε.

2 Το ερευνητικό πεδίο Η ‘διδακτική των γλωσσών’ ως κατεύθυνση της ‘εφαρμοσμένης γλωσσολογίας’ Σχέσεις με γλωσσολογία, αλλά και άλλες επιστήμες Η θεωρητική έρευνα και οι εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη Από τις ‘ειδικές διδακτικές’ στη συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης Το προφίλ του ερευνητή στο αντικείμενο

3 Γενικές επισημάνσεις Το ιστορικό πλαίσιο Η έλλειψη βιβλίων αναφοράς:
Διδακτική της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η έλλειψη βιβλίων αναφοράς: για εκπαιδευτικούς για ερευνητές Η ανάγκη συγγραμμάτων για μία σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος για ανάδειξη επιμέρους όψεων

4  «Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995 Κεντρικό ζήτημα στη γλωσσική διδασκαλία Η γραμματική στις παραδοσιακές προσεγγίσεις και στη σύγχρονη διδακτική των γλωσσών Ανάλυση του ιστορικού πλαισίου & διδακτικές προτάσεις

5 «Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος
 «Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996 …Το πέρασμα από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη Διαδικασία δημιουργική και ιδιαίτερα σύνθετη Δεν υπάρχουν απλές αναγωγές Πορίσματα από γλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία και η συγκρότηση ενός νέου επιστημονικού κλάδου Σκοπός: η ανανέωση του γλωσσικού μαθήματος στην εκπαίδευση

6 «Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
«Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998   Από τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Θεωρητική ΚΑΙ εφαρμοσμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών Παρουσίαση του πλαισίου και των μεθόδων διδασκαλίας μίας ξένης γλώσσας, εστίαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γλώσσας για μη-φυσικούς ομιλητές/-τριες, κατευθύνσεις για τον/την εκπαιδευτικό

7 «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( ). Παράθεση πηγών» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999 Ιστορική αναφορά στο πλαίσιο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Πλήθος πηγών Οργανωμένη παρουσίαση και ταξινόμηση ενός πλούσιου αρχειακού υλικού Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Καραδήμο

8   «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( ). Παράθεση πηγών» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2001 Παρουσίαση της εξέλιξης της γλωσσικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οργανωμένη παρουσίαση και ταξινόμηση ενός πλούσιου αρχειακού υλικού Προσέγγιση του εκπαιδευτικού πλαισίου από διαφορετικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπουργείο & εκπαιδευτικούς Προτάσεις για ανανέωση του μαθήματος

9 «Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης
 «Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004  Παρουσίαση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών προτάσεων της επικοινωνιακής προσέγγισης Προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη Κριτική παρουσίαση παλαιότερων μεθοδολογικών προτάσεων για τομείς της διδακτικής των γλωσσών (λεξιλόγιο και γραμματική) Προτάσεις διδακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης

10 Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
Εργογραφία Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

11 «Η διδασκαλία της γλώσσας
«Η διδασκαλία της γλώσσας. Επισημάνσεις – Παρατηρήσεις – Προοπτικές» Συλλογικός τόμος Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007 Συλλογικό έργο με επιμέλεια του Ν. Μήτση και του Δ. Καραδήμου Το γλωσσικό μάθημα στη νέα εποχή Επικοινωνιακή προσέγγιση + ΔΕΠΠΣ + ΤΠΕ +Πολυπολιτισμικές τάξεις Ανάγκη μίας ολιστικής προσέγγισης

12 «Το γλωσσικό ζήτημα» Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011
 «Το γλωσσικό ζήτημα» Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011 Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια Ν. Μήτση Τοποθετήσεις ερευνητών/-τριών για ένα ζήτημα που ταλάνισε την ελληνική εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία Από τη διαμάχη καθαρεύουσας-δημοτικής στις συζητήσεις για την ‘ποιότητα’ της γλώσσας Στα επιμέρους κεφάλαια συζητούνται οι απόψεις γνωστών πρωταγωνιστών του γλωσσικού κινήματος ζητήματος

13 Η σημασία του λεξιλογίου και η θέση του στη διδακτική των γλωσσών
 «Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελίξεις» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011  «Το λεξιλόγιο. Θεωρητική προσέγγιση και διδακτικές εφαρμογές» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2012 Η σημασία του λεξιλογίου και η θέση του στη διδακτική των γλωσσών Το ιστορικό πλαίσιο και τα σύγχρονα προβλήματα Τρόποι διδακτικού χειρισμού του λεξιλογίου στη διδακτική των γλωσσών Συνεργασία: Μαρία Παραδιά & Ναπολέων Μήτσης

14 «Επιστημονικά ανάλεκτα
 «Επιστημονικά ανάλεκτα. Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας , Βόλος 2011 Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Άρθρο του Ναπολέοντα Μήτση για την γλωσσολογία Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια Μιχάλη Ζουμπουλάκη

15 «Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση
«Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση. Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές» Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2013 Συλλογικός τόμος σε επιμέλεια της Νικολέττας Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

16 Εργογραφία Σχολικά εγχειρίδια

17 «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια» Α’ Γυμνασίου Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ.1993

18 «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια» Β’ Γυμνασίου
 «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια» Β’ Γυμνασίου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ- Αθήνα, Α’ έκδ. 1994

19 «Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια». Γ’ Γυμνασίου
«Η Ελληνική Γλώσσα. Κείμενα αρχαία, βυζαντινά και λόγια». Γ’ Γυμνασίου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 1995 

20 «Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας για την αρχαία Ελληνική» Α’ τάξη Λυκείου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 199

21 «‘Εκθεση Ιδεών-Λόγος Δημιουργικός». Γ’ Λυκείου. Βιβλίο του Μαθητή
 «‘Εκθεση Ιδεών-Λόγος Δημιουργικός». Γ’ Λυκείου. Βιβλίο του Μαθητή. ΟΕΔΒ-Αθήνα, Α’ έκδ. 1993

22 «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 1ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007

23 «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 2ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007

24 «Μιλώ και γράφω Ελληνικά» 3ο επίπεδο διδασκαλίας, Βιβλίο του Μαθητή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2007


Κατέβασμα ppt "Η εργογραφία του Ναπολέοντα Μήτση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google