Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανδρέου Μπέττυ Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανδρέου Μπέττυ Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανδρέου Μπέττυ Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στα παλιά βιβλία Κατατεμαχισμός της γνώσης σε μαθήματα Οι πόλοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας μοιάζουν αλληληοαγνοούνται να αλληληοαγνοούνται Έλλειψη διδακτικούχρόνου Αδυναμία των μαθητών να εντάξουν τη γνώση ενιαίο σ’ ένα ενιαίοπλαίσιο Επίπονη και χρονοβόρα η εξεύρεση διαδικασία η εξεύρεση επιπρόσθετου υλικού από τον εκπαιδευτικό Κάποιες φορές επιλογή ακατάλληλουυλικού από τον εκπαιδευτικό λόγω υποκειμενικότητας Οι μαθητές παθητικοί δέκτες του υλικού Οι στόχοι του εκπαιδευτικού δεν συμπίπτουν με τις μαθησιακές επιθυμίες – ενδιαφέροντα των μαθητών Π Ρ Ι Ν Π Ρ Ι Ν

3 Χωρίζεται σε θέματα Οριζόντιος άξονας: Οριζόντια διασύνδεση των μαθημάτων Κάθετος άξονας: Αφορά τη σπειροειδή διάταξη της ύλης από τάξη σε τάξη. Ολιστική, ενιαιοποιημένη Αντιμετώπιση μέσα από διάφορες εναλλασσόμενες οπτικές, μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Δυναμική εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία Αποκτά δεξιότητες, «εργαλεία» δηλαδή για να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» Διαδικασία διερεύνησης, ανακάλυψης, οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή Αποτέλεσμα μιας απορίαςή μιας προβληματικής κατάστασης Διαμεσολαβητής-ενήλικας (κατά Bruner & Vygotski), εμψυχωτής Συγκεκριμένος διδακτικός χρόνος μέσα από τις 70 ώρες εκτός βιβλίου του Γλωσσικού μαθήματος Επιλογή υλικού μέσα από προτεινόμενα του βιβλίου ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

4 Στα σχολικά βιβλία υποστηρίζεται ο: Γλωσσικός Εγγραμματισμός Γλωσσικός Εγγραμματισμός 2. Ειδικό λεξιλόγιο ορολογία 1. Προ-οργανωτές 3. Κείμενο Αναφοράς (σώμα γνώσεων) Ανακεφαλαιώσεις 4. Περιλήψεις (σύνθεση) 5. Σύνθεση κειμένωνκειμένων

5 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Αναφορές στα κείμενα Διαθεματικές έννοιες Διαθεματικές δραστηριότητες Σχέδια εργασίας

6 κατευθυντικός Υπάρχει διάχυτος ο αναφορικός και ο κατευθυντικός λόγος

7  Αλληλεπίδραση  Άτομο-σύνολο  Επικοινωνία  Μεταβολή  Ομοιότητα-διαφορά  Πολιτισμός  Σύστημα  Χώρος-χρόνος βασικές έννοιες διαθεματικότητα είναι Οι βασικές έννοιες με τις οποίες εισάγεται η διαθεματικότητα είναι οι ακόλουθες: Οι διαθεματικές έννοιες κατανέμονται με οριζόντια και κάθετη σύνδεση σε όλα τα Α.Π.Σ. των τάξεων

8 Προτείνονται στο τέλος κάθε ενότητας

9 Προγραμματισμός, σχεδιασμός των δραστηριοτήτων  Προετοιμασία  Συλλογή πληροφορίας και υλικού  Σύνθεση και επεξεργασία  Έκθεση- παρουσίαση- αξιολόγηση  Προετοιμασία  Συλλογή πληροφορίας και υλικού  Σύνθεση και επεξεργασία  Έκθεση- παρουσίαση- αξιολόγηση

10 Σχέδια εργασίας

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλαχιώτης,Σ.(2002) Αναφορά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.Αθήνα:Π.Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο 2003. ΦΕΚ 303 τευχ. Β΄/13-3-03. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2003) Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα Σχολικά Βιβλία και στη Διδακτική Πράξη. Συστημική Συσχέτιση και Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2005) Εφαρμογή της Διαθεματικής Προσέγγισης στα Προγράμματα Σπουδών, στη Διδασκαλία και στα Σχολικά Βιβλία. Νέα Παιδεία, 116, 30-44. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2007) Πολυγραμματισμοί στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Στο Ματσαγγούρας, Η.Γ. (επιμ.) Σχολικός Εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρης. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (υπό έκδοση) Διαθεματική Διδασκαλία και Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2000) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2003) Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Από την Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση στα Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης.


Κατέβασμα ppt "Ανδρέου Μπέττυ Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος Σύμβουλος Γλωσσικού μαθήματος ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google