Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Εύη Μακρή - Μ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Εύη Μακρή - Μ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Εύη Μακρή - Μ π ότσαρη Πρόεδρος του τμήματος Ε π ιμόρφωσης & Αξιολόγησης του ΠΙ Αντι π ρόεδρος ΠΙ

2 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΝΑΙ αλλά ΠΩΣ; Πρέπει να σκεφτούμε για θέματα που σχετίζονται:  Με την επιλογή θεωριών μάθησης, μεθόδους διδασκαλίας αλλά και την αλλαγή οργανωτικών δομών στο σχολικό περιβάλλον  Με τα νέα εργαλεία που προσφέρουν στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (μοντελοποίηση,προσομοίωση, διερεύνηση, πολλαπλές αναπαραστάσεις, επικοινωνία κτλ)  Με την αλλαγή των αντιλήψεων για τη διδακτική πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

3 Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται: Γνώση για τους τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων Καλλιέργεια δεξιοτήτων και θετικών στάσεων για την υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών προκειμένου να είναι επιτυχής η ενσωμάτωση

4 Σκοπός και στόχοι Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού: Α) Στη δημιουργική και εποικοδομητική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας Β) Στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων στο πλαίσιο όλων των γνωστικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων του σχολείου

5 Επιμέρους στόχοι 1.Δυνατότητα κριτικής ανάγνωσης των επιτευγμάτων των ΤΠΕ και συσχετισμού τους με πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα 2.Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ ώστε να είναι δυνατή: α) η εκτίμηση συμβολής τους στη διαδικασία της μάθησης β) η ανάπτυξη, ερμηνεία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ

6 Επιμέρους στόχοι (συνέχεια) γ) ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδαγωγικής χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού και ένταξής του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα δ) απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παρακολούθηση των εξελίξεων του τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

7 Επιμέρους στόχοι (συνέχεια) 3.Απόκτηση εμπειριών πειραματισμού και σχεδιασμού έρευνας 4.Απόκτηση στάσεων που ευνοούν τη χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικών, και αναπτυξιακών εργαλείων 5.Απόκτηση εμπειρίας πρακτικών παιδαγωγικών εφαρμογών των ΤΠΕ 6.Ανάπτυξη συνεργατικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του ‘ανοίγματος’ του σχολείου προς την ευρύτερη κοινότητα


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Εύη Μακρή - Μ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google