Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2o Patras IQ 24-25-26ΑπριλίουΠάτρα Eco-Cons Project. Βιώσιμες Λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμοσμένες σε Χαμηλού Κόστους Οικολογικά Κτίρια και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2o Patras IQ 24-25-26ΑπριλίουΠάτρα Eco-Cons Project. Βιώσιμες Λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμοσμένες σε Χαμηλού Κόστους Οικολογικά Κτίρια και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2o Patras IQ 24-25-26ΑπριλίουΠάτρα Eco-Cons Project. Βιώσιμες Λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμοσμένες σε Χαμηλού Κόστους Οικολογικά Κτίρια και Στηριγμένες σε Προηγμένα Εργαλεία ΤΠΕ

2 ΤΟΥΡΚΙΑ TAES Enerji ΕΛΛΑΔΑ Εργαστήριο Αυτοματισμού & Ρομποτικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ

3 Η παροχή σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού οικονομικά προσιτής και υψηλής ποιότητας στέγαση με όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και νέες τεχνολογίες Αυτοματισμού που μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια. Bασικός σκοπός

4 Μείωση κατά 50% την πραγματική κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Επιμέρους Στόχοι (1/5)

5 Επί τόπου παραγωγή ενέργειας με PV-T (Φωτοβολταϊκές–Θερμικές) Υβριδικές Μονάδες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρισμό και ζεστό νερό ταυτόχρονα και το βέλτιστο σχεδιασμό της ολοκλήρωσης του φωτοβολταϊκού συστήματος (PV) με το θερμικο (Τ). Επιμέρους Στόχοι (2/5)

6 Καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο HVAC, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης Επιμέρους Στόχοι (3/5)

7 Τεχνικές ολοκλήρωσεις του λογισμικού Κτιριακής Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS) με πρόσθετες προσεγγίσεις για έξυπνα σπίτια. Επιμέρους Στόχοι (4/5)

8 Ανάπτυξη Λογισμικού με σκοπό την ενσωμάτωση όλων των υλοποιημένων Fuzzy Logic Controllers που δημιουργήθηκαν για τον ευφυή έλεγχο του κτιρίου. Επιμέρους Στόχοι (5/5)

9 Προσομοίωση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης και Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης Προσομοιώσεις (1/5)

10 Προσομοιώσεις (2/5)

11 Προσομοίωση Συστήματος Ψύξης και Θέρμανσης του κτιρίου Προσομοιώσεις (3/5)

12 Προσομοιώσεις (4/5)

13 Προσομοιώσεις (5/5)

14 Εφαρμογή όλων των αναπτυγμένων εργαλείων σε κτίρια στις δύο συνεργαζόμενες περιοχές –Ελλάδα και Τουρκία - ως φόρμουλες δοκιμών για βιώσιμες λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ελέγχου. Ελλάδα: Κατάκολο Τουρκία: Σμύρνη Κατασκευαστικό κομμάτι έργου (1/2)

15 Κατασκευαστικό κομμάτι έργου (2/2) Κτίριο στο Κατάκολο, Αχαΐας Μέγεθος: 150 m 2

16 Αποτελέσματα του Έργου (Μερικά) (Μερικά) Όσον αφορά την ανάλυση απαιτήσεων για τη συστοιχία του PV-T και τις προδιαγραφές του Fuzzy Logic Controller για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, προσδιορίστηκαν οι είσοδοι και οι έξοδοι και τυποποιήθηκε μια βάση κανόνων ασαφούς λογικής. Όσον αφορά την ανάλυση απαιτήσεων για το HVAC, το φωτισμό και το ΖΝΧ καθώς και τις προδιαγραφές του Fuzzy Logic Controller για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου τους, προσδιορίστηκαν οι είσοδοι και οι έξοδοι και τυποποιήθηκε μια βάση κανόνων ασαφούς λογικής.

17 Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι προσομοιώσεις για τα PV-Ts Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι προσομοιώσεις για τα HVAC’s Όσον αφορά τις προσομοιώσεις για το BEMS και τον έλεγχο έξυπνου κτιρίου, αποφασίστηκε τελικά να αναπτυχθεί μια λύση γι’ αυτά εργαστηριακά, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τις ρουτίνες ασαφούς λογικής που θα αναπτυχθούν στο ΕΑΡ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των συσκευών και μηχανημάτων του έξυπνου πιλοτικού κτιρίου. Πρόοδος των Προσομοιώσεων

18 Η εξειδικευμένη μελέτη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής του πιλοτικού κτιρίου στο Κατάκολο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σε αυτήν περιγράφονται βιοκλιματικές λύσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση πράσινων οικολογικών υλικών, εφαρμογή έξυπνων τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας, κ.α. Η εξειδικευμένη μελέτη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο πιλοτικό κτίριο στο Κατάκολο, μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, αφού ξεκαθαρίστηκαν και συμπληρώθηκαν όλα τα σημεία που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Ολοκληρωμένες Μελέτες

19 Από την αρχή του έργου υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον Εταίρο από τη Σμύρνη. Ανταλλάσσουμε ότι χρειαζόμαστε για τις μελέτες Τα αποτελέσματα και το λογισμικό που αναπτύσσει και σύντομα θα ολοκληρωθεί θα εφαρμοσθούν και στα δύο κτίρια (Ελλάδα και Τουρκία) Επίσκεψη Εταίρου από τη Σμύρνη αρχάς Φεβρουαρίου 2015 (επίσκεψη και συνάντηση εργασίας και στα γραφεία της εταιρίας ΑΧΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ). Διεθνής Συνεργασία (1/2)

20 Διεθνής Συνεργασία (2/2) Προγραμματίζονται δύο ταξίδια της Ελληνικής ομάδας στη Σμύρνη Συζητείται σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της καινοτομίας του έργου. Η εκμετάλλευση του έργου θα γίνει από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο και τα ενδιαφέροντα κάθε ενός και τις διακρατικές πτυχές..

21 Θεωρώντας την τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί στο έργο υψηλού επιπέδου, είναι απαραίτητο να παρακινήσουμε την ανάπτυξη των τεχνολογικών μεταφερόμενων εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς χρήστες, τους συνεργάτες του EcoCons, τα ενδιαφερόμενα μέλη, τους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και άλλους ενδιαφερόμενους ειδικούς, ώστε να διαδοθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Έχουν υποβληθεί δύο εργασίες σε Διεθνή συνέδρια και συγγράφετε μία ακόμα για Περιοδικό Οργάνωση δύο Ημερίδων (Ελλάδα και Τουρκία) Μελοντικά Σχέδια, Διάχυση Αποτελεσμάτων (1/2)

22 Μελοντικά Σχέδια, Διάχυση Αποτελεσμάτων (2/2) Η εκμετάλλευση του έργου θα γίνει από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο και τα ενδιαφέροντα κάθε ενός και τις διακρατικές πτυχές. Η γνώση που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα προστατευτεί ακολουθώντας τους κανόνες της Συμφωνίας της Κοινοπραξίας. Εκμετάλλευση των προϊόντων στην Ευρώπη, Μεσόγειο και Βαλκάνια Υποβολή νέας πρότασης για συνέχιση της συνεργασίας

23 Ερευνητική Ομάδα ΕΑΡ Γρουμπός Πέτρος Καθηγητής Αννίνου Αντιγόνη Υποψήφια Διδάκτωρ Βεργίνη Ελένη Υποψήφια Διδάκτορ Μπελογιάννη Βασιλική Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τσιπιανίτης Δημήτρης Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc

24 . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Γρουμπός Π. Πέτρος groumpos@ece.upatras.gr http://www.lar.ee.upatras.gr/index.ph p/el/ecocons


Κατέβασμα ppt "2o Patras IQ 24-25-26ΑπριλίουΠάτρα Eco-Cons Project. Βιώσιμες Λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμοσμένες σε Χαμηλού Κόστους Οικολογικά Κτίρια και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google