Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κεφάλαιο 2 ο : ΝευροΑνατομία & Λειτουργική Οργάνωση του ΝΣ σελ. 57-84 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 2

3 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΣ Ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος απλούστερος του ώριμου ατόμου Ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος απλούστερος του ώριμου ατόμου Κατά την ανάπτυξη είναι εμφανείς οι ομοιότητες μεταξύ συγγενικών ειδών Κατά την ανάπτυξη είναι εμφανείς οι ομοιότητες μεταξύ συγγενικών ειδών Τρεις αδρές δομές αναγνωρίζονται στα περισσότερα ζώα  ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Τρεις αδρές δομές αναγνωρίζονται στα περισσότερα ζώα  ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 3

4 Ο ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ Εγκέφαλος: Όσφρηση ΠΡΟΣΘΙΟΣ Εγκέφαλος: Όσφρηση ΜΕΣΟΣ Εγκέφαλος : Όραση & Ακοή ΜΕΣΟΣ Εγκέφαλος : Όραση & Ακοή (Μεσεγκέφαλος) (Μεσεγκέφαλος) ΟΠΙΣΘΙΟΣ Εγκέφαλος : Κίνηση & Ισορροπία ΟΠΙΣΘΙΟΣ Εγκέφαλος : Κίνηση & Ισορροπία (Ρομβοεγκέφαλος & Νωτιαίος Μυελός) (Ρομβοεγκέφαλος & Νωτιαίος Μυελός)  Ο διαχωρισμός τους προφανής σε Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά & Θηλαστικά Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 4

5 Εγκέφαλος Ψαριού Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 5

6 Εγκέφαλος Αμφιβίου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 6

7 Εγκέφαλος Ερπετού Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 7

8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 8

9 Διαφορές Στον Πρόσθιο Εγκέφαλο μεγαλύτερη ανάπτυξη μεγαλύτερη ανάπτυξη σχηματίζει ημισφαίρια σχηματίζει ημισφαίρια Διαχωρίζεται σε ΦΛΟΙΟ & ΥΠΟΦΛΟΙΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ): Διαχωρίζεται σε ΦΛΟΙΟ & ΥΠΟΦΛΟΙΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ): - Νεοφλοιός - Νεοφλοιός - Βασικά Γάγγλια - Βασικά Γάγγλια - Μεταιχμιακό Σύστημα - Μεταιχμιακό Σύστημα - Οσφρητικός Λοβός - Οσφρητικός Λοβός - Πλάγιες Κοιλίες - Πλάγιες Κοιλίες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 9

10 Διαφορές Στο Μέσο Εγκέφαλο Περιλαμβάνει νέες δομές όπως: Περιλαμβάνει νέες δομές όπως: - ΘΑΛΑΜΟΣ - ΘΑΛΑΜΟΣ - ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ - ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ - ΕΠΙΦΥΣΗ - ΕΠΙΦΥΣΗ - ΤΡΙΤΗ ΚΟΙΛΙΑ - ΤΡΙΤΗ ΚΟΙΛΙΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 10

11 Διαφορές Στον Οπίσθιο Εγκέφαλο Επίσης εμφανίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη Επίσης εμφανίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη ΜΕΤΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: - Παρεγκεφαλίδα ΜΕΤΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: - Παρεγκεφαλίδα - Μυελεγκέφαλος - Μυελεγκέφαλος (Προμήκης & Νωτιαίος Μυελός) (Προμήκης & Νωτιαίος Μυελός) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 11

12 Φυλογενετικά Στάδια Ανάπτυξης του Εγκεφάλου των Σπονδυλωτών Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 12

13 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πολύ μεγάλος αριθμός δομών στο ΚΝΣ Πολύ μεγάλος αριθμός δομών στο ΚΝΣ Οι δομές αυτές πρέπει να αντιστοιχιστούν με λειτουργίες Οι δομές αυτές πρέπει να αντιστοιχιστούν με λειτουργίες Διαχωρισμός σε 3 αδρές υποκατηγορίες που ενισχύουν την έννοια των “επιπέδων λειτουργίας” που γίνεται όλο & πιο πολύπλοκη Διαχωρισμός σε 3 αδρές υποκατηγορίες που ενισχύουν την έννοια των “επιπέδων λειτουργίας” που γίνεται όλο & πιο πολύπλοκη πχ: ο έλεγχος της κίνησης πχ: ο έλεγχος της κίνησης H αναλογία της εκμάθησης ανάγνωσης H αναλογία της εκμάθησης ανάγνωσης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 13

14 Ανατομικές Διαιρέσεις του ΚΝΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 14

15 Ο ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: - Ο τελικός έλεγχος & ρύθμιση των κινήσεων - Ο τελικός έλεγχος & ρύθμιση των κινήσεων - Διατήρηση του Μυϊκού Τόνου - Διατήρηση του Μυϊκού Τόνου - Αντανακλαστικές κινήσεις - Αντανακλαστικές κινήσεις [Video 9] [Video 9] Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 15

16 ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 16 Διάμεσος Εγκέφαλος Μέσος Εγκέφαλος Οπίσθιος Εγκέφαλος Νωτιαίος Μυελός Προμήκης Μυελός Γέφυρα Παρεγκεφαλίδα

17 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 17 ΘΕΣΗ : ΘΕΣΗ : Ξεκινά από το σημείο που ο ΝΜ εισέρχεται στο κρανίο ως τις χαμηλότερες περιοχές του πρόσθιου εγκεφάλου Ξεκινά από το σημείο που ο ΝΜ εισέρχεται στο κρανίο ως τις χαμηλότερες περιοχές του πρόσθιου εγκεφάλου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: - δέχεται προσαγωγά νεύρα από όλα τα αισθητήρια όργανα - δέχεται προσαγωγά νεύρα από όλα τα αισθητήρια όργανα - στέλνει απαγωγά νεύρα σε όλο το σώμα, παράγοντας τις κινήσεις - στέλνει απαγωγά νεύρα σε όλο το σώμα, παράγοντας τις κινήσεις  Πολύ σημαντικό τμήμα του ΚΝΣ

18 Ο Οπίσθιος Εγκέφαλος Ιδιαίτερα σημαντικός για ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ λειτουργίες Ιδιαίτερα σημαντικός για ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ λειτουργίες Περιλαμβάνει: 1. Παρεγκεφαλίδα Περιλαμβάνει: 1. Παρεγκεφαλίδα 2. Γέφυρα 2. Γέφυρα 3. Δικτυωτό Σχηματισμό 3. Δικτυωτό Σχηματισμό 4. Προμήκη Μυελό 4. Προμήκη Μυελό Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 18

19 Δομές Οπισθίου Εγκεφάλου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 19

20 Λειτουργίες Οπίσθιου Εγκεφάλου Ελέγχει : - Αναπνοή & καρδιαγγειακή λειτουργία Ελέγχει : - Αναπνοή & καρδιαγγειακή λειτουργία [Προμήκης Μυελός] [Προμήκης Μυελός] - Ισορροπία & λεπτός έλεγχος των - Ισορροπία & λεπτός έλεγχος των κινήσεων [Παρεγκεφαλίδα] κινήσεων [Παρεγκεφαλίδα] - αφύπνιση [Δικτυωτός Σχηματισμός] - αφύπνιση [Δικτυωτός Σχηματισμός] - σύνδεση με τον υπόλοιπο εγκέφαλο - σύνδεση με τον υπόλοιπο εγκέφαλο [Γέφυρα] [Γέφυρα] Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 20

21 Δομές Παρεγκεφαλίδας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 21

22 Οι Δομές Επιτρέπουν Λειτουργίες & Διαμορφώνονται Από Αυτές Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 22

23 Σύγκριση Παρεγκεφαλίδας Ζώων 23

24 Ο Μέσος Εγκέφαλος Ιδιαίτερα σημαντικός για ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ λειτουργίες καθώς συλλέγει & προωθεί πληροφορίες αλλά και συνδυάζει διαφορετικές αισθητηριακές πηγές Ιδιαίτερα σημαντικός για ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ λειτουργίες καθώς συλλέγει & προωθεί πληροφορίες αλλά και συνδυάζει διαφορετικές αισθητηριακές πηγές Περιλαμβάνει: 1. Τετράδυμο Πέταλο (ραχιαία) Περιλαμβάνει: 1. Τετράδυμο Πέταλο (ραχιαία)  Άνω & Κάτω Διδύμια  Άνω & Κάτω Διδύμια 2. Καλύπτρα (κοιλιακά) 2. Καλύπτρα (κοιλιακά)  πολλοί Πυρήνες  πολλοί Πυρήνες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 24

25 Δομές του Μέσου Εγκεφάλου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 25

26 Λειτουργίες Μέσου Εγκεφάλου 1. Λαμβάνει & προωθεί πληροφορίες από οφθαλμούς [Άνω Διδύμια] & αυτιά [Κάτω Διδύμια] 2. Παράγουν κινήσεις προσανατολισμού & αντίδρασης στα ερεθίσματα αυτά 3. Συνδυάζει τους ακουστικούς & οπτικούς χάρτες 4. Ελέγχει κινήσεις οφθαλμών [Πυρήνες Καλύπτρας] 5. Ελέγχει τις κινήσεις των άκρων [Ερυθρός Πυρήνας] 6. Συνδέεται με τον Πρόσθιο Εγκέφαλο [Μέλανα Ουσία] 7. Ελέγχει τυπικές συμπεριφορές φύλου & ρύθμιση του πόνου [Κεντρική Φαιά Ουσία] Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 26

27 Ο Διάμεσος Εγκέφαλος Γνωστός και ως Ενδιάμεσος Εγκέφαλος Γνωστός και ως Ενδιάμεσος Εγκέφαλος Ιδιαίτερα σημαντικός για λειτουργίες ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ιδιαίτερα σημαντικός για λειτουργίες ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Περιέχει περισσότερες δομές από τους άλλους γιατί συμμετέχει στην ολοκλήρωση και Αισθητικών και Κινητικών λειτουργιών Περιέχει περισσότερες δομές από τους άλλους γιατί συμμετέχει στην ολοκλήρωση και Αισθητικών και Κινητικών λειτουργιών Περιλαμβάνει: 1. Θάλαμο Περιλαμβάνει: 1. Θάλαμο 2. Υποθάλαμο 2. Υποθάλαμο 3. Υπόφυση 3. Υπόφυση 4. Έξω & Έσω Γονατώδεις Πυρήνες 4. Έξω & Έσω Γονατώδεις Πυρήνες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 27

28 Θέση του Διάμεσου Εγκεφάλου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 28

29 Δομές του Διάμεσου Εγκεφάλου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 29

30 Λειτουργίες του Διάμεσου Εγκεφάλου 1. ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: - συμμετέχει σε κάθε συμπεριφορά (από την θερμορύθμιση & την πρόληψη τροφής, της σεξουαλικής, του ύπνου, των συναισθημάτων, μέχρι της ορμονικής λειτουργίας & της κίνησης) - συμμετέχει σε κάθε συμπεριφορά (από την θερμορύθμιση & την πρόληψη τροφής, της σεξουαλικής, του ύπνου, των συναισθημάτων, μέχρι της ορμονικής λειτουργίας & της κίνησης) - οργανωμένος όμοια στα περισσότερα θηλαστικά - οργανωμένος όμοια στα περισσότερα θηλαστικά - διαφέρει ανάμεσα σε άτομα άλλου φύλλου - διαφέρει ανάμεσα σε άτομα άλλου φύλλου 2. ΥΠΟΦΥΣΗ - ελέγχει την έκκριση διαφόρων ορμονών - ελέγχει την έκκριση διαφόρων ορμονών Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 30

31 3. ΘΑΛΑΜΟΣ: - μεγαλύτερος από τον Υποθάλαμο - μεγαλύτερος από τον Υποθάλαμο - έχει και αυτός ~20 Πυρήνες αλλά μεγαλύτερους - έχει και αυτός ~20 Πυρήνες αλλά μεγαλύτερους - δρα ως πύλη εισόδου & πρώτης επεξεργασίας των Αισθητικών πληροφοριών στον εγκεφαλικό Φλοιό - δρα ως πύλη εισόδου & πρώτης επεξεργασίας των Αισθητικών πληροφοριών στον εγκεφαλικό Φλοιό πχ: οι οπτικές πληροφορίες από το οπτικό νεύρο πχ: οι οπτικές πληροφορίες από το οπτικό νεύρο έρχονται πρώτα στον Έξω Γονατώδη Πυρήνα έρχονται πρώτα στον Έξω Γονατώδη Πυρήνα εκεί επεξεργάζονται πριν σταλούν στον Ινιακό εκεί επεξεργάζονται πριν σταλούν στον Ινιακό φλοιό φλοιό Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 31

32 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 32

33 Ο ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Η μεγαλύτερη περιοχή του εγκεφάλου των θηλαστικών Η μεγαλύτερη περιοχή του εγκεφάλου των θηλαστικών Περιλαμβάνει: 1. Φλοιό (Νεοφλοιό) Περιλαμβάνει: 1. Φλοιό (Νεοφλοιό) 2. Βασικά Γάγγλια 2. Βασικά Γάγγλια 3. Μεταιχμιακό Σύστημα 3. Μεταιχμιακό Σύστημα Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 33

34 Δομές του Πρόσθιου Εγκεφάλου Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 34

35 Λειτουργίες του Πρόσθιου Εγκεφάλου 1. ΝΕΟΦΛΟΙΟΣ: - ρυθμίζει νοητικές δραστηριότητες - ρυθμίζει νοητικές δραστηριότητες 2. ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ - ελέγχουν την κίνηση - ελέγχουν την κίνηση 3. ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ρυθμίζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που δημιουργούν και απαιτούν μνήμη - ρυθμίζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που δημιουργούν και απαιτούν μνήμη Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 35

36 Εμφάνιση του Φλοιού Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 36

37 Ο Φλοιός 1. ΝΕΟΦΛΟΙΟΣ: - 6 στοιβάδες φαιάς ουσίας - 6 στοιβάδες φαιάς ουσίας - υπάρχει μόνο στα θηλαστικά - υπάρχει μόνο στα θηλαστικά - αναπαριστά και αντιδρά στον έξω κόσμο - αναπαριστά και αντιδρά στον έξω κόσμο 2. ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ: - 3 ή 4 στοιβάδες φαιάς ουσίας - 3 ή 4 στοιβάδες φαιάς ουσίας - υπάρχει και σε άλλα χορδωτά (πιο αρχέγονος) - υπάρχει και σε άλλα χορδωτά (πιο αρχέγονος) - ελέγχει καταστάσεις κινητοποίησης - ελέγχει καταστάσεις κινητοποίησης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 37

38 Χαρακτηριστικά του Φλοιού Αντιστοιχεί στο 80% του εγκεφάλου Αντιστοιχεί στο 80% του εγκεφάλου Η περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά την εξέλιξη των θηλαστικών Η περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά την εξέλιξη των θηλαστικών Απλωμένος, ο ανθρώπινος Νεοφλοιός έχει την έκταση 4 σελίδων Α4 (και πάχος 1.5-3.0mm) Απλωμένος, ο ανθρώπινος Νεοφλοιός έχει την έκταση 4 σελίδων Α4 (και πάχος 1.5-3.0mm) (του χιμπατζή είναι 1 σελίδα) (του χιμπατζή είναι 1 σελίδα) Το σχήμα των αυλάκων & ελίκων διαφέρει Το σχήμα των αυλάκων & ελίκων διαφέρει Χωρίζεται σε 2 Ημισφαίρια & 4+1 Λοβούς Χωρίζεται σε 2 Ημισφαίρια & 4+1 Λοβούς Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 38

39 Σύγκριση Νεοφλοιού Θηλαστικών 39

40 Αδρές Λειτουργίες των Φλοιικών Λοβών ΙΝΙΑΚΟΣ : Οπτικός ΙΝΙΑΚΟΣ : Οπτικός ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ: Απτικός ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΣ: Απτικός ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ : Οπτικός, Ακουστικός & Γευστικός ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ : Οπτικός, Ακουστικός & Γευστικός ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ : Κινητικός & Συντονιστικός ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ : Κινητικός & Συντονιστικός Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 40

41 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 41 Μετωπιαίος Λοβός Κροταφικός Λοβός Γέφυρα Βρεγματικός Λοβός Ινιακός Λοβός ΠαρεγκεφαλίδαΝωτιαίος Μυελός Προμήκης Μυελός

42 Οι Κυτταρικές Στοιβάδες του Φλοιού Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 42 Οι διαφορετικές στοιβάδες έχουν διαφορετικού τύπου κύτταρα & νευροδιαβιβαστές Οι διαφορετικές στοιβάδες έχουν διαφορετικού τύπου κύτταρα & νευροδιαβιβαστές Η πυκνότητα αυξάνει όσο απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια Η πυκνότητα αυξάνει όσο απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια Έχουμε κυτταροαρχιτεκτονικούς χάρτες Έχουμε κυτταροαρχιτεκτονικούς χάρτες

43 Οι Κυτταροαρχιτεκτονικοί Χάρτες του Φλοιού Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 43

44 Κινητικός & Αισθητικός Φλοιός Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 44 ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ: μεγάλη στιβάδα εξόδου πληροφοριών / απαγωγής (V) ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ: μεγάλη στιβάδα εξόδου πληροφοριών / απαγωγής (V) ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ: μεγάλη στιβάδα εισόδου / προσαγωγής (VI) ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ: μεγάλη στιβάδα εισόδου / προσαγωγής (VI)

45 Ο Κινητο-Αισθητηριακός Χάρτης του Σώματός μας στο Φλοιό Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 45

46 Παρατηρήσεις για τον Φλοιό Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 46 Τεράστιο εύρος συνδέσεων. Ο φλοιός συνδέεται, επηρεάζει και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε άλλη περιοχή του εγκεφάλου Τεράστιο εύρος συνδέσεων. Ο φλοιός συνδέεται, επηρεάζει και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε άλλη περιοχή του εγκεφάλου  δύσκολη η αναγνώριση των συγκεκριμένων λειτουργιών του  δύσκολη η αναγνώριση των συγκεκριμένων λειτουργιών του Επεξεργασία ως από τα επάνω προς τα κάτω: Επεξεργασία ως από τα επάνω προς τα κάτω: ο φλοιός επηρεάζει την επεξεργασία της πληροφορίας στα κατώτερα επίπεδα ο φλοιός επηρεάζει την επεξεργασία της πληροφορίας στα κατώτερα επίπεδα

47 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 47  Δημιουργεί επιθυμίες (φαγητό, αντικείμενα & ανθρώπους)  Ερμηνεύει εικόνες, λέξεις αλλά και αφηρημένες έννοιες  Είναι ο υπέρτατος δημιουργός της πραγματικότητάς μας  Συχνά μας όμως εξαπατά

48 Το Παράδειγμα της Παρειδωλίας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 48

49 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 49

50 Τα Βασικά Γάγγλια Ένα σύνολο Πυρήνων κάτω από τη λευκή ουσία του Φλοιού και πάνω από τον Οπίσθιο εγκέφαλο Ένα σύνολο Πυρήνων κάτω από τη λευκή ουσία του Φλοιού και πάνω από τον Οπίσθιο εγκέφαλο Περιλαμβάνουν: 1. Κερκοφόρο Πυρήνα Περιλαμβάνουν: 1. Κερκοφόρο Πυρήνα 2. Κέλυφος 2. Κέλυφος 3. Ωχρά Σφαίρα 3. Ωχρά Σφαίρα Άμεση σύνδεση με: 1. Μέλανα Ουσία Άμεση σύνδεση με: 1. Μέλανα Ουσία 2. Υποθαλάμιο Πυρήνα 2. Υποθαλάμιο Πυρήνα  Κυρίως ελέγχουν συγκεκριμένες παραμέτρους της κίνησης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 50

51 Δομές Βασικών Γαγγλίων Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 51 Κερκοφόρος Πυρήνας Μέλανα Ουσία Ωχρή Σφαίρα Κέλυφος

52 Ασθένειες & Λειτουργίες των Βασικών Γαγγλίων Parkinson: μειωμένη λειτουργία των νευρώνων Parkinson: μειωμένη λειτουργία των νευρώνων των Βασικών Γαγγλίων των Βασικών Γαγγλίων Tourette : ακούσιες κινήσεις & υβρεολόγιο Tourette : ακούσιες κινήσεις & υβρεολόγιο  Και οι δύο ασθένειες έχουν να κάνουν με διαταραχή όχι της κίνησης αλλά του ελέγχου της κίνησης Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 52

53 Το Μεταιχμιακό Σύστημα Πρώτες προσπάθειες από το Freud να συνδέσει τον εγκέφαλο με τη σεξουαλικότητα & το συναίσθημα Πρώτες προσπάθειες από το Freud να συνδέσει τον εγκέφαλο με τη σεξουαλικότητα & το συναίσθημα Papez: ασθενείς με λύσσα (που έχουν συναισθηματική άμβλυνση) έχουν και λοιμώξεις σε δομές του Μεταιχμιακού Papez: ασθενείς με λύσσα (που έχουν συναισθηματική άμβλυνση) έχουν και λοιμώξεις σε δομές του Μεταιχμιακού Αλλά: το σύστημα εμπλέκεται και σε άλλες λειτουργίες (μνήμη, κίνητρα, κλπ) Αλλά: το σύστημα εμπλέκεται και σε άλλες λειτουργίες (μνήμη, κίνητρα, κλπ) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 53

54 Δομές του Μεταιχμιακού Συστήματος Φλοιός του Προσαγωγίου Φλοιός του Προσαγωγίου Ιππόκαμπος Ιππόκαμπος (Henry M, 1953) (Henry M, 1953) Αμυγδαλή Αμυγδαλή (γάτες & ποντίκια) (γάτες & ποντίκια) [Video 12] [Video 12] Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 54

55 Το Οσφρητικό Σύστημα Το μόνο αισθητικό σύστημα εξ ‘ολοκλήρου στον Πρόσθιο Εγκέφαλο (και όχι μέσω Θαλάμου) Το μόνο αισθητικό σύστημα εξ ‘ολοκλήρου στον Πρόσθιο Εγκέφαλο (και όχι μέσω Θαλάμου) Οι οσμές δεν επεξεργάζονται εδώ Οι οσμές δεν επεξεργάζονται εδώ Συγκριτικά μικρότερος από άλλα ζώα Συγκριτικά μικρότερος από άλλα ζώα Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 55

56 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 56

57 ΤΑ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ 12 ΖΕΥΓΗ νεύρων (Α/Δ) που συνδέουν τον εγκέφαλο με το πρόσωπο, κεφάλι, την τράχηλο & κάποια εσωτερικά όργανα. 12 ΖΕΥΓΗ νεύρων (Α/Δ) που συνδέουν τον εγκέφαλο με το πρόσωπο, κεφάλι, την τράχηλο & κάποια εσωτερικά όργανα. Και Απαγωγά (κινητικά) και Προσαγωγά (αισθητηριακά) Και Απαγωγά (κινητικά) και Προσαγωγά (αισθητηριακά) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 57

58 Οι 12 Κρανιακές Συζυγίες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 58

59 ΤΑ ΝΩΤΙΑΙΑ ΝΕΥΡΑ Η Σπονδυλική Στήλη χωρίζεται σε 5 μοίρες: Η Σπονδυλική Στήλη χωρίζεται σε 5 μοίρες: 1. Αυχενική 1. Αυχενική 2. Θωρακική 2. Θωρακική 3. Οσφυϊκή 3. Οσφυϊκή 4. Ιερή 4. Ιερή 5. Κοκκυγική 5. Κοκκυγική  Προϊόν της μεταμέρειας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 59

60 Σπονδυλωτά Τμήματα & Δερμοτόμια Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 60

61 Χαρακτηριστικά των Νωτιαίων Νεύρων Στο εσωτερικό του κάθε σπονδύλου, ο ΝΜ είναι ένας μικρός εγκέφαλος (reflex γοντάτου) Στο εσωτερικό του κάθε σπονδύλου, ο ΝΜ είναι ένας μικρός εγκέφαλος (reflex γοντάτου) Τα τμήματα του σώματός μας αντιστοιχούν σε ένα δερμοτόμιο Τα τμήματα του σώματός μας αντιστοιχούν σε ένα δερμοτόμιο Το κάθε δερμοτόμιο έχει ένα Αισθητικό & ένα Κινητικό Νωτιαίο νεύρο Το κάθε δερμοτόμιο έχει ένα Αισθητικό & ένα Κινητικό Νωτιαίο νεύρο Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 61

62 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΝΣ ΡΑΧΙΑΙΑ: Αισθητικές νευρικές ίνες ΡΑΧΙΑΙΑ: Αισθητικές νευρικές ίνες ΚΟΙΛΙΑΚΑ: Κινητικές νευρικές ίνες ΚΟΙΛΙΑΚΑ: Κινητικές νευρικές ίνες (Νόμος των Bell & Magendie) (Νόμος των Bell & Magendie) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: Λευκή ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: Λευκή ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: Φαιά ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: Φαιά Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 62

63 Ραχιαίες Αισθητικές Νωτιαίες Ρίζες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 63

64 Χαρακτηριστικά του ΝΜ Τοπική επεξεργασία και ρύθμιση των κινήσεων Τοπική επεξεργασία και ρύθμιση των κινήσεων Συνεργασία των γειτονικών νευροτόμιων Συνεργασία των γειτονικών νευροτόμιων Ο ΝΜ ελέγχει πολλές εκούσιες κινήσεις αλλά και μεταφέρει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο Ο ΝΜ ελέγχει πολλές εκούσιες κινήσεις αλλά και μεταφέρει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 64

65 ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ελέγχει τη λειτουργία της καρδιάς, την απελευθέρωση της γλυκόζης, την διάμετρο της κόρης, τη λειτουργία των αδένων Ελέγχει τη λειτουργία της καρδιάς, την απελευθέρωση της γλυκόζης, την διάμετρο της κόρης, τη λειτουργία των αδένων Ο συνειδητός έλεγχος είναι δυνατός (yogi) αλλά όχι αναγκαίος Ο συνειδητός έλεγχος είναι δυνατός (yogi) αλλά όχι αναγκαίος Κάνει δυνατή την επιβίωση & τη λειτουργία του οργανισμού κατά τον ύπνο Κάνει δυνατή την επιβίωση & τη λειτουργία του οργανισμού κατά τον ύπνο Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 65

66 Χωρίζεται σε Συμπαθητικό (+) & Παρασυμπαθητικό (-) Χωρίζεται σε Συμπαθητικό (+) & Παρασυμπαθητικό (-) Ελέγχει την αντίδραση πάλη ή φυγή Ελέγχει την αντίδραση πάλη ή φυγή Ξεκινά από τις Θωρακικές & Οσφυϊκές μοίρες αλλά: ελέγχει τα όργανα-στόχους μέσω γαγγλίων (ΟΧΙ απευθείας) Ξεκινά από τις Θωρακικές & Οσφυϊκές μοίρες αλλά: ελέγχει τα όργανα-στόχους μέσω γαγγλίων (ΟΧΙ απευθείας) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 66

67 Γάγγλια & Νεύρα του ΝΜ Το Συμπαθητικό σύστημα αποτελείται από Γάγγλια που βρίσκονται κοντά στο ΝΜ σχηματίζοντας μία αλυσίδα Το Συμπαθητικό σύστημα αποτελείται από Γάγγλια που βρίσκονται κοντά στο ΝΜ σχηματίζοντας μία αλυσίδα Το ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύστημα αποτελείται από 3 νεύρα: 1. Πνευμονογαστρικό Ν. Το ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύστημα αποτελείται από 3 νεύρα: 1. Πνευμονογαστρικό Ν. 2. Προσωπικό Ν. 2. Προσωπικό Ν. 3. Οφθαλμοκινητικό Ν. 3. Οφθαλμοκινητικό Ν. (σχηματίζουν γάγγλια κοντά στους στόχους τους) (σχηματίζουν γάγγλια κοντά στους στόχους τους) Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 67

68 Το Συμπαθητικό & το Παρασυμπαθητικό ΑΝΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 68

69 ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 69

70 1. Η Αλληλουχία της Εγκεφαλικής Λειτουργίας είναι: Είσοδος  Ολοκλήρωση  Έξοδος Δημιουργία Νέας Πληροφορίας Δημιουργία Νέας Πληροφορίας Άθροιση των Εισερχόμενων Πληροφοριών Άθροιση των Εισερχόμενων Πληροφοριών Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 70

71 2. Σε όλο το ΝΣ υπάρχουν Αισθητικά ΚΑΙ Κινητικά Συστήματα Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 71

72 3. Πολλά από τα Κυκλώματα του Εγκεφάλου Χιάζονται Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 72

73 4. Ο Εγκέφαλος Εμφανίζει τόσο Συμμετρία όσο και Ασυμμετρία Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 73

74 5.Το ΝΣ Λειτουργεί μέσω Διέγερσης & Αναστολής Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 74

75 6. Το ΚΝΣ έχει πολλαπλά Επίπεδα Λειτουργίας Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 75

76 7. Τα Εγκεφαλικά Συστήματα είναι οργανωμένα ΚΑΙ Ιεραρχικά ΚΑΙ Εν Παραλλήλω Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 76

77 8. Οι Λειτουργίες του Εγκεφάλου είναι ΚΑΙ Εντοπισμένες ΚΑΙ Κατανεμημένες Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 77

78 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 78

79 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-13 79 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

80 Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-1380 ΤΕΛΟΣ 5 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ, UTh-SpecEd: 2012-131 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google