Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

2 Στόχος της Λειτουργίας της Διανομής Προϊόντων
Στόχος της Λειτουργίας της Διανομής Προϊόντων Αποβλέπει στην αποτελεσματική μεταβίβαση αγαθών από τον τόπο παραγωγής στον τόπο ανάλωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους σε συνδιασμό με ένα αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη.

3 Στόχοι της Λειτουργίας της Διανομής Προϊόντων
Μείωση κόστους διακίνησης και αποθήκευσης (επιλογή μεταφορικών μέσων, επιλογή χώρων αποθήκευσης) Μείωση κεφαλαιουχικών επενδύσεων (μεγιστοποίηση αποδοτικότητας επενδύσεων) μέσω JIT, third-party logistics Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες

4 Σχεδιασμός Συστήματος Διανομής
Στρατηγικός σχεδιασμός (μακροχρόνιος με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του έτους). Επιλογή μεταφορικού μέσου, ανάπτυξη σχέσεων αγοραστών - προμηθευτών. Τακτικός σχεδιασμός (ενδιάμεσος με χρονικό ορίζοντα συνήθως μικρότερο του έτους). Εποχιακή ενοικίαση εξοπλισμού, σύναψη συμβολαίων με προμηθευτές. Λειτουργικός σχεδιασμός (βραχυχρόνια λήψη αποφάσεων, συχνά σε ημερήσια ή ωριαία βάση). Επιτάχυνση αγοραστικής διαδικασίας, παραλαβή παραγγελιών.

5 Δραστηριότητες που Περιλαμβάνει η Λειτουργία της Διανομής
Μεταφορά Φορτίων (Επιλογή Μέσου Μεταφοράς, Τύπος Μεταφοράς) Αποθήκευση και Χειρισμός Φορτίων (Θέση Αποθηκών, Αριθμός και Μέγεθος Αποθηκών, Συστήματα Αποθήκευσης, Εξοπλισμός Εσωτερικής Διακίνησης) Συσκευασία (Παράγοντες που την Επηρεάζουν, Επιλογή Υλικού Συσκευασίας, Προσδιορισμός Μονάδος Φορτίων)

6 Δραστηριότητες που Περιλαμβάνει η Λειτουργία της Διανομής
Ελεγχος Αποθεμάτων (Τί Πρέπει να Αποθηκεύσουμε, Συστήματα Προγραμματισμού Αναγκών Διανομής, Ποσότητες Αποθηκευμένων Προϊόντων) Επιλογή Τόπου Εγκατάστασης Εργοστασίου και Αποθηκών Επεξεργασία Παραγγελιών Πελατών Προβλέψεις Ζήτησης Προϊόντων Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

7 Δραστηριότητες που Περιλαμβάνει η Λειτουργία της Διανομής
Πληροφοριακά Συστήματα και Ελεγχος (Σχεδιασμός Συστημάτων, Σχεδιασμός Διαδικασιών Ελέγχου Διανομής, Προβλέψεις Αναγκών Πόρων Διανομής)

8 Ταξινόμηση Καταναλωτικών Προϊόντων
Προϊόντα ευκολίας (τραπεζικές υπηρεσίες, είδη καπνιστού). Απαιτείται ευρεία διανομή και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη. Προϊόντα αγοράς (ενδύματα, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, ιατρικές υπηρεσίες). Απαιτείται σημαντικά μικρότερος αριθμός σημείων διανομής. Εξειδεικευμένα προϊόντα (ειδικές παραγγελίες αυτοκινήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες). Δεν απαιτείται ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο διανομής.

9 Επίδραση του Κύκλου Ζωής στη Στρατηγική Διακίνησης και Διανομής
Φάση εισαγωγής : Απαιτούνται λίγα σημεία αποθήκευσης λόγω των χαμηλών πωλήσεων. Φάση ανάπτυξης : Ταχεία αύξηση πωλήσεων. Απαιτούνται αρκετά σημεία αποθήκευσης. Φάση ωρίμανσης : Σταθεροποίηση των πωλήσεων. Πολλά σημεία αποθήκευσης ήδη χρησιμοποιούνται. Φάση κάμψης : Πιθανή μείωση σημείων αποθήκευσης (κεντρικές αποθήκες).

10 Χαρακτηριστικά Προϊόντων που επηρεάζουν τον Σχεδιασμό του Συστήματος Διακίνησης και Διανομής
Δείκτης βάρους/όγκου: Όσο αυξάνει, μειώνονται τα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς ως ποσοστό της τιμής πώλησης. Δείκτης αξίας/βάρους : Όσο αυξάνει, αυξάνει το κόστος αποθήκευσης ως ποσοστό της τιμής πώλησης. Αντίθετα, το κόστος μεταφοράς ως ποσοστό της τιμής πώλησης μειώνεται.

11 Χαρακτηριστικά Προϊόντων που επηρεάζουν τον Σχεδιασμό του Συστήματος Διακίνησης και Διανομής
Δυνατότητα υποκατάστασης του προϊόντος : Όσο μεγαλώνει, αυξάνει το κόστος μεταφοράς ως ποσοστό της τιμής πώλησης, εξαιτίας της χρήσης βελτιωμένων μεταφορικών μέσων. Χαρακτηριστικά κινδύνου (φθαρτό, εύφλεκτο, κίνδυνος κλοπής) : Η ύπαρξή τους οδηγεί σε αυξημένα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης ως ποσοστό της τιμής πώλησης.

12 Εφαρμογή της Ανάλυσης ΑΒΓ στον Σχεδιασμό του Συστήματος Διακίνησης και Διανομής
Α-Υλικά : Το πρώτο 20%. Απαιτούν ευρεία γεωγραφική διανομή μέσω πολλών αποθηκών και υψηλά επίπεδα αποθέματος. Β-Υλικά : Το επόμενο 30%. Απαιτείται ενδιάμεση στρατηγική διανομής μέσω λίγων τοπικών αποθηκών. Γ-Υλικά : Το υπόλοιπο 50%. Διανέμονται μέσω ενός κεντρικού σημείου. Χαμηλό απόθεμα.

13 Ανάλυση Επιπτώσεων Ολικού Κόστους Διανομής
Εσωτερική Ανάλυση κάθε Επιμέρους Λειτουργίας (π.χ. ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα ή χρησιμοποίηση τρίτων;) Μεταξύ Λειτουργιών της Διανομής (π.χ. πώς η συσκευασία επηρεάζει την αποθήκευση;) Μεταξύ Λειτουργιών της Επιχείρησης (π.χ. πώς η αποθήκευση επηρεάζεται από την παραγωγή;) Μεταξύ Επιχείρησης και Εξωτερικών Λειτουργιών (π.χ. δικό μας σύστημα διανομής ή σύστημα μεγάλης αλυσίδας λιανικών πωλήσεων;)

14 Στοιχεία Εξυπηρέτησης Πελατών
Πριν την συναλλαγή. Γραπτές πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών (περιγραφή διαδικασίας αποστολής και παράδοσης των προϊόντων, επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, τρόπου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων), τεχνική εκπαίδευση και εγχειρίδια στους πελάτες. Κατά την συναλλαγή. Αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης, ταχύτητα παραδόσεων, ακρίβεια στη διεκπεραίωση των παραγγελιών, μη ελαττωματικά προϊόντα, διαθεσιμότητα προϊόντος.

15 Στοιχεία Εξυπηρέτησης Πελατών
Μετά την συναλλαγή. Εγκατάσταση, παροχή εγγυήσεων, επιδιόρθωση βλαβών, χειρισμός αιτήσεων-παραπόνων-επιστροφών, επιστροφή υλικών συσκευασίας, προσωρινή αντικατάσταση κατά το χρόνο των επιδιορθώσεων.

16 Συνιστώσες του Επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη
Διαθεσιμότητα Προϊόντος Χρονικός Κύκλος Παραγγελίας Στοιχεία Προόδου της Παραγγελίας Αξιοπιστία παράδοσης Ποιότητα υποστήριξης μετά την πώληση Εκτέλεση εγγυήσεων Χειρισμός Παραπόνων Πολιτική Επιστροφής Αγαθών

17 Άριστο Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη
Όσο αυξάνεται το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη, τόσο περισσότερο αυξάνεται το σχετικό κόστος. Όσο αυξάνεται το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη, τόσο αυξάνεται με μειούμενο ρυθμό το ύψος των εσόδων από πωλήσεις προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη αντιστοιχεί στο σημείο μεγιστοποίησης της διαφοράς εσόδων και κόστους.

18 Χρονικός Κύκλος Παραγγελίας
Αναφέρεται στον διανυθέντα χρόνο μεταξύ της τοποθέτησης μιας παραγγελίας/εντολής αγοράς/αίτησης παροχής υπηρεσίας και της λήψης τους από τον πελάτη. Περιλαμβάνει το χρόνο προώθησης της παραγγελίας στις αποθήκες, τον χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, τον χρόνο ομαδοποίησης των ποσοτήτων της παραγγελίας, τον χρόνο αναπλήρωσης του αποθέματος, και τον χρόνο παράδοσης της ποσότητας στον πελάτη.

19 Τρόποι Αντίδρασης των Πελατών στην Μείωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης
Μείωση των γενικότερων συναλλαγών με τον προμηθευτή. Παράσταση διαμαρτυρίας στο διευθυντή της εταιρείας του προμηθευτή. Διακοπή όλων των προγραμματισμένων αγορών από τον προμηθευτή. Άρνηση αγοράς νέων υλικών. Άρνηση υποστήριξης της προβολής του προμηθευτή.

20 Απρόοπτα και Επίπεδο Εξυπηρέτησης
Κατάρρευση του συστήματος logistics (φωτιά, απεργίες, πλημμύρες). Θα πρέπει η εταιρεία να εκπονήσει εγκαίρως σχέδιο αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ανάκληση ελαττωματικού προϊόντος. Ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να επιδιορθώσει, να αντικαταστήσει ή να καταστρέψει το προϊόν. Αδυναμία εκτέλεσης αυτών των εντολών οδηγεί σε δυσφήμηση της εταιρείας στους πελάτες της και πιθανόν σε επιβολή νομικών κυρώσεων.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

22 Βασικά Στοιχεία Κόστους Διανομής
Κόστος Αποθήκευσης Μεταφορικό Κόστος Κόστος Διατήρησης Αποθεμάτων Κόστος Συστήματος

23 Στοιχεία Κόστους Αποθήκευσης
Κτίρια (ενοίκια, φόροι) Παροχές (ηλεκτρισμός, θέρμανση, συντήρηση) Εξοπλισμός (ενοίκιο, συντήρηση, απόσβεση) Αμεσα Εργατικά Εμμεσα Εργατικά

24 Στοιχεία Μεταφορικού Κόστους
Κόστος Κύριας Μεταφοράς από την Κεντρική Αποθήκη ή το Εργοστάσιο στις Αποθήκες Διανομής Κόστος Μεταφοράς από την Αποθήκη Διανομής έως τη Ζώνη Παράδοσης Προϊόντων στους Πελάτες Κόστος Μεταφοράς Προϊόντων Εντός μίας Ζώνης Παράδοσης

25 Στοιχεία Κόστους Διατήρησης Αποθεμάτων
Κόστος Κεφαλαίων Φόροι Ασφάλιστρα Διακίνηση Αποθήκευση Φύρα Απαρχαίωση Αλλοίωση

26 Στοιχεία Κόστους Συστήματος
Αντιπροσωπεύει το Κόστος Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Συμπεριλαμβανομένων των Επικοινωνιακών Συστημάτων

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

28 Συστήματα Προγραμματισμού Διανομής
Τα Συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν το Πρόβλημα της Ανανέωσης του Αποθέματος Προϊόντων σε ένα Σύστημα Διανομής που αποτελείται από την Κύρια Αποθήκη (ή Παραγωγική Μονάδα), Ενδιάμεσες Αποθήκες και Αποθήκες Τελικών Παραδόσεων

29 Τύποι Συστημάτων Προγραμματισμού Διανομής
Συστήματα Σημείου Παραγγελίας (βασίζονται στη φιλοσοφία της ανανέωσης του αποθέματος) Συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Διανομής (βασίζονται στη μεθοδολογία του MRP) Σύστημα Ωθήσεως (το απόθεμα ωθείται από την κεντρική αποθήκη προς τις τοπικές αποθήκες βάσει ειδικών αλγορίθμων)

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

31 Ορισμός της Έννοιας του Καναλιού Διανομής
Κανάλι Διανομής είναι ο όρος που περιγράφει τα μέσα και τις μεθόδους δια των οποίων ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων μεταφέρονται ή διανέμονται σαν φυσικές οντότητες από το σημείο παραγωγής στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι εργοστάσιο, σημείο λιανικής πώλησης ή το σπίτι του καταναλωτή.

32 Τύποι Καναλιών Διανομής
Κατασκευαστής (Κ) -----> Κατάστημα Λιανικής Πώλησης (Λ) Κ -----> Αποθήκη Λ -----> Λ Κ -----> Χονδρέμπορος -----> Λ Κ -----> Χονδρέμπορος Cash and Carry -----> Λ Κ -----> Επιχείρηση Διανομής Προϊόντων -----> Λ

33 Τύποι Καναλιών Διανομής
Κ -----> Μεταφορικές Εταιρίες Μικροδεμάτων > Λ Κ -----> Brok -----> Λ Κ -----> Mail Order -----> Πελάτης Κ -----> Πελάτης

34 Στόχοι Επιλογής Καναλιών Διανομής
Προώθηση του Προϊόντος στους Καταναλωτές Αύξηση Πιθανότητας Πωλήσεων (καλή θέση στα ράφια του Λ, υποστήριξη από τοπικό Λ, ειδική προώθηση προϊόντος) Συνεργασία με τον Διανομέα Ελαχιστοποίηση Κόστους Συστήματος Διανομής Γρήγορη Ενημέρωση από την Επιχείρηση

35 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή του Καναλιού Διανομής
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή του Καναλιού Διανομής Χαρακτηριστικά Αγοράς Χαρακτηριστικά Προϊόντος Χαρακτηριστικά Καναλιών Ανταγωνιστικά Χαρακτηριστικά Πόροι της Επιχείρησης

36 Τύποι Υπηρεσιών Διανομής Τρίτων
Αποκλειστικές Υπηρεσίες Διανομής Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διανομής Περιφερειακές και Εθνικές Υπηρεσίες Ιδιόκτητες Υπηρεσίες Διανομής που Προσφέρουν Υπηρεσίες και σε Τρίτους

37 Κριτήρια Επιλογής Μεταξύ της Ιδιόκτητης Λειτουργίας Διανομής και της Λειτουργίας Διανομής Τρίτων
Κόστος Απόκτησης Εξοπλισμού Οικονομίες Κλίμακας Λειτουργικά Κόστη Κόστος Αλλαγής από έναν Τύπο Διανομής σε έναν άλλο

38 Οργανωτικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογής Διανομής Μέσω Τρίτων
Πιθανή Μείωση Επιπέδου Εξυπηρέτησης λόγω μη Εμπειρίας των Αγορών/Προϊόντων Απώλεια Ελέγχου στο Κόστος Διανομής Προβλήματα Συντονισμού μεταξύ Πωλήσεων και Παραδόσεως Προϊόντων Μείωση της Επιρροής της Επιχείρησης στο Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Πιθανά Μείωση Διαφήμισης Απώλεια Εμπιστευτικών Στοιχείων

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

40 Λόγοι Ύπαρξης Αποθηκών
Αντιμετώπιση Διακυμάνσεων μεταξύ Ζήτησης και Προσφοράς Μεγάλες Παρτίδες Παραγωγής Απόθεμα Ασφαλείας Εποχιακές Διακυμάνσεις Στρατηγικό Απόθεμα/Προγραμματισμένο Κλείσιμο

41 Στόχοι Λειτουργίας Αποθηκών
Ικανοποίηση Δεδομένου Επίπεδου Εξυπηρέτησης Ικανοποίηση Δεδομένης Ροής Υλικού Ικανοποίηση Δεδομένου Επίπεδου Αποθέματος Επίτευξη Ελάχιστου Κόστους Λειτουργίας

42 Λειτουργίες Αποθήκευσης
Είσοδος Αγαθών (παραλαβή, έλεγχος, εκφόρτωση, επιθεώρηση, παραλαβή, αποσυσκευασία/ανασυσκευασία, χώρος τοποθέτησης αγαθών) Κύρια Αποθήκευση (τοποθέτηση, ενημέρωση, έκδοση υλικών) Αποθήκη Διεκπεραίωσης Παραγγελιών (επιλογή υλικού, συσκευασία/έλεγχος, αποθήκευση, ομαδοποίηση αγαθών) Έξοδος Αγαθών(φόρτωση, αποστολή)

43 Διαχωρισμός μεταξύ Αποθήκης Πρώτων Υλών και Αποθήκης Ετοίμων
Διαχωρισμός μεταξύ Αποθήκης Πρώτων Υλών και Αποθήκης Ετοίμων Η Αποθήκη Πρώτων Υλών παραλαμβάνει προϊόντα από μία εξωτερική πηγή, τα αποθηκεύει, τα συλλέγει και τα αποστέλλει για εσωτερική χρήση. Η Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων παραλαμβάνει προϊόντα από μία εσωτερική πηγή, τα αποθηκεύει, τα συλλέγει και τα αποστέλλει για εξωτερική χρήση.

44 Προϋποθέσεις για Επιτυχημένη Οργάνωση Αποθήκης
Επαγγελματισμός Συνείδηση Πελατών Καταμέτρηση Απόδοσης Σχεδιασμός Λειτουργιών Ύπαρξη Κεντρικής Αποθήκης Χρήση Δημόσιων Αποθηκών Ταχύτητα Ευελιξία Ελαχιστοποίηση Αβεβαιότητας

45 Προϋποθέσεις για Επιτυχημένη Οργάνωση Αποθήκης
Ολοκλήρωση Ακρίβεια στον Υπολογισμό Αποθεμάτων Σωστή Χρήση Χώρου Αποστολή Παραγγελιών Ανθρώπινος Παράγοντας Αυτοματισμός Ποιότητα Αυτόματη Αναγνώριση Συστήματα Ελέγχου

46 Στόχοι Οργάνωσης της Αποθήκης
Μεγιστοποίηση Αποτελεσματικής Χρήσης του Χώρου, του Εξοπλισμού και του Προσωπικού Μεγιστοποίηση της Δυνατότητας Προσέγγισης των Αποθηκευμένων Προϊόντων Μεγιστοποίηση της Προστασίας των Αντικειμένων

47 Αρχές Σχεδιασμού Χωροταξίας και Λειτουργίας Αποθήκης
Καθορισμός Μοναδιαίου Φορτίου (Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια) Χρησιμοποίηση του Χώρου (μη διατήρηση νεκρού αποθέματος, διατήρηση αποθέματος ανάλογα με το επίπεδο εξυπηρέτησης, ελαχιστοποίηση ύψους αποθήκης, ελαχιστοποίηση διαδρόμων, σωστή τοποθέτηση παροχών, συστήματα τυχαίας προσπέλασης προϊόντων) Ελαχιστοποίηση Κίνησης και Έλεγχος

48 Πλεονεκτήματα του Μοναδιαίου Φορτίου
Κίνηση Μεγαλύτερης Ποσότητας Αγαθών ανά Φορτίο Μειωμένο Κόστος Χειρισμού Καλύτερη Χρήση του Χώρου της Αποθήκης Δυνατότητα Χρήσης Τυποποιημένου Εξοπλισμού Αποθήκης και Χειρισμού Επιτάχυνση της Φόρτωσης/Εκφόρτωσης Ελαχιστοποίηση Καταστροφής και Κλοπών

49 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μέγεθος των Παλετών
Μέγεθος, σχήμα, βάρος και αντοχή των προς μεταφορά προϊόντων. Δυναμικότητα του εξοπλισμού χειρισμού φορτίων. Συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα χειρισμού φορτίων της εταιρείας και του πελάτη. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των παλετών και της διαδικασίας χειρισμού.

50 Κατηγορίες Ροής του Υλικού
Ροή U : Η Παραλαβή Προϊόντων και η Διεκπεραίωση Παραγγελιών βρίσκονται στο ίδιο Άκρο της Αποθήκης. Τα Αγαθά Ταχείας Κυκλοφορίας τοποθετούνται πλησίον του Άκρου της Αποθήκης. Διαμπερής Ροή : Η Παραλαβή και η Διεκπεραίωση Παραγγελιών βρίσκονται σε Διαφορετικά Άκρα της Αποθήκης. Η Αποθήκη χωρίζεται σε διαμπερείς Ζώνες Αγαθών Διαφορετικής Ταχύτητας Κυκλοφορίας.

51 Συλλογή Παραγγελιών (Order Picking)
Είναι η διαδικασία της συλλογής διαφόρων προϊόντων από το χώρο στον οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα, με σκοπό την ομαδοποίησή τους σε παραγγελίες και την αποστολή τους στους πελάτες. Μπορεί να αφορά την συλλογή και αποστολή ολόκληρων παλετών από μια αποθήκη ή εργοστάσιο σε άλλη αποθήκη, εργοστάσιο ή κέντρο διανομής, έως τη συλλογή τεμαχίων από την αποθήκη ενός καταστήματος λιανεμπορίου για την τοποθέτησή τους στα ράφια προς πώληση. Απορροφά περίπου το 60% του συνολικού κόστους εργασίας.

52 Παράγοντες Σχεδιασμού ενός Συστήματος Order Picking
Μέγεθος παραγγελίας Αριθμός παραγγελιών ανά ημέρα ή ανά βάρδια Ρυθμός εισόδου παραγγελιών Εποχικότητα παραγγελιών Απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης μιας παραγγελίας Αριθμός κωδικών προϊόντων που πραγματικά κινούνται Μέσος αριθμός κωδικών ανά παραγγελία Μέγεθος ή μεγέθη των κιβωτίων

53 Μέθοδοι Συλλογής Παραγγελιών
Picking ανά παραγγελία. Συλλέγονται κάθε φορά προϊόντα που αφορούν μια μόνο παραγγελία, τα οποία οδηγούνται στο χώρο συγκέντρωσης παραγγελιών για την αποστολή τους. Εφαρμόζεται σε μικρό αριθμό παραγγελιών. Συγκεντρωτικό picking. Οι παραγγελίες ομαδοποιούνται ανά προϊόν και η συλλογή γίνεται για κάθε κωδικό ξεχωριστά. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται ο διαχωρισμός των προϊόντων σε κάθε παραγγελία. Εφαρμόζεται όταν το μέγεθος των παραγγελιών είναι σχετικά μικρό και το πλήθος των κωδικών αρκετά μεγάλο.

54 Μέθοδοι Συλλογής Παραγγελιών
Picking κατά ζώνη. Τα προϊόντα ομαδοποιούνται σε ζώνες με βάση τη θέση τους στην αποθήκη. Από κάθε ζώνη συλλέγονται τα απαιτούμενα προϊόντα τα οποία διαχωρίζονται σε δεύτερο στάδιο όπως και στο συγκεντρωτικό picking σε κάθε παραγγελία. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες που το πλήθος των κωδικών είναι πολύ μεγάλο.

55 Συστήματα Συλλογής Παραγγελιών
Χειροκίνητα. Ο εργαζόμενος περπατά μέσα στην αποθήκη και με τη βοήθεια της λίστας που έχει στα χέρια του συλλέγει τα προϊόντα και τα τοποθετεί πάνω στην παλέτα ή το καρότσι που έχει μαζί του. Το σύστημα αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό, είναι πολύ ευέλικτο αλλά υστερεί σημαντικά στον έλεγχο και στην αποδοτικότητα. Ημιαυτοματοποιημένα. Διευκολύνουν την πρόσβαση του εργαζόμενου σε περισσότερα από ένα επίπεδα ή/και παρέχουν πρόσβαση των προϊόντων στον εργαζόμενο χωρίς αυτός να μετακινηθεί από τη θέση του. Κόστος επένδυσης και μειωμένη ευελιξία.

56 Συστήματα Συλλογής Παραγγελιών
Πλήρως αυτοματοποιημένα. Λειτουργούν αποδοτικά όταν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως το μέγεθος, το σχήμα και το βάρος. Το κόστος αυτών των συστημάτων είναι πολύ υψηλό και απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή στην εφαρμογή τους και στην επιλογή των κωδικών των προϊόντων που θα διαχειριστούν με αυτόν τον τρόπο.

57 Αξιολόγηση Συστημάτων και Τεχνικών Συλλογής Παραγγελιών
Χειροκίνητα. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα, μεγάλη ευελιξία και χαμηλό κόστος. Ημιαυτοματοποιημένα. Χαρακτηρίζονται από μέτρια παραγωγικότητα, μέτρια ευελιξία και σχετικά χαμηλό κόστος. Πλήρως αυτοματοποιημένα. Χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα, χαμηλή ευελιξία και υψηλό κόστος.

58 Εναλλακτικοί Τρόποι Αποθήκευσης
Ιδιόκτητος Χώρος. Καλύτερος έλεγχος των επιμέρους λειτουργιών, χαμηλότερο κόστος ιδιαίτερα όταν επιτυγχάνονται υψηλοί βαθμοί χρήσης, χρήση του χώρου σε άλλες δραστηριότητες, κάλυψη εξειδικευμένων αποθηκευτικών αναγκών, ιδιόκτητο κτίριο. Ενοικίαση χώρου. Χρηματοοικονομική μίσθωση χώρου. Αποθήκευση κατά τη μεταφορά.

59 Πλεονεκτήματα Δημοσίων Αποθηκών
Μη ύπαρξη παγίων επενδύσεων. Όλα τα κόστη είναι μεταβλητά, δηλαδή επηρεάζονται από τον βαθμό χρήσης του αποθηκευτικού χώρου. Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση χαμηλού βαθμού χρήσης του ιδιωτικού χώρου ή αποθήκευσης προϊόντων με εποχιακές διακυμάνσεις ζήτησης. Ευελιξία τοποθεσίας. Η σύναψη βραχυχρόνιων συμφωνιών με ιδιοκτήτες δημόσιων αποθηκών καθιστά εύκολη και οικονομικά συμφέρουσα την μετακίνηση σε άλλη δημόσια αποθήκη εάν αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς.

60 Τύποι Δημοσίων Αποθηκών
Αποθήκες εμπορευμάτων. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση συγκεκριμένων αγαθών, όπως βαμβάκι, καπνός και ξυλεία. Αποθήκες χύδην φορτίου. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ρευστών χημικών, πετρελαίου, κ.λ.π. Αποθήκες με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ευαίσθητων προϊόντων, όπως φρούτα, λαχανικά και κατεψυγμένα.

61 Τύποι Δημοσίων Αποθηκών
Αποθήκες οικιακών αγαθών. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση οικιακών αγαθών και επίπλων. Αποθήκες γενικού εμπορίου. Είναι ο συνηθέστερος τύπος και δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές. Μικροαποθήκες. Είναι μικρές αποθήκες με επιφάνεια καθεμίας που κυμαίνεται από 20 έως 200 τετραγωνικά πόδια. Χρησιμοποιούνται, όταν απαιτηθεί, ως επιπλέον χώρος αποθήκευσης.

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

63 Λόγοι Ύπαρξης Συστήματος Αποθήκευσης
Μείωση κόστους μεταφοράς και παραγωγής τελικών προϊόντων. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή οικονομικών ποσοτήτων, στην αδιάλειπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας και στην αποστολή μεγαλύτερων και οικονομικότερων ποσοτήτων. Καλύτερος συντονισμός προσφοράς και ζήτησης. Αυτό γίνεται περισσότερο επιτακτικό σε προϊόντα εποχικής ζήτησης (π.χ. δώρα, φρούτα) και σε πρώτες ύλες με έντονες διακυμάνσεις τιμών (π.χ. πετρέλαιο, χάλυβας).

64 Λόγοι Ύπαρξης Συστήματος Αποθήκευσης
Συμβολή στην ολοκλήρωση της παραγωγής των τελικών προϊόντων (π.χ. τυριά, κρασί). Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών (γρήγορη παράδοση στους τόπους διάθεσης, μείωση των χρόνων).

65 Λειτουργίες Συστήματος Αποθήκευσης
Χειρισμός υλικών. Αναφέρεται στις δραστηριότητες φόρτωσης, εκφόρτωσης, κίνησης του υλικού σε διάφορα σημεία από και προς την αποθήκη και ετοιμασίας παραγγελιών βάσει των εντολών πώλησης. Αποθήκευση. Αναφέρεται στην συσσώρευση αποθέματος για μια χρονική περίοδο. Μέσα από αυτή τη λειτουργία επιτυγχάνεται διατήρηση και προστασία των αποθεμάτων, ομαδοποίηση επιμέρους παραγγελιών και διάσπαση παραγγελιών ανά υλικό ή ανά πελάτη.

66 Χαρακτηριστικά Επιλογής Συστήματος Αποθήκευσης
Φυσικά Χαρακτηριστικά Αγαθών (Βάρος, Σχήμα, Μέγεθος, Αντοχή) Κίνδυνοι Πρόσμιξης (π.χ. οσμές) Επικινδυνότητα (πυρκαγιά, δηλητηρίαση) Αξία Αγαθών Αριθμός Ειδών Διαθεσιμότητα Κεφαλαίων

67 Κριτήρια Κατηγοριοποίησης των Συστημάτων Αποθήκευσης
Κριτήρια Κατηγοριοποίησης των Συστημάτων Αποθήκευσης Προσπελασιμότητα Αγαθών (ελεύθερη προσπέλαση, περιορισμένη προσπέλαση) Τοποθέτηση Ειδών (σταθερή τοποθέτηση, τυχαία τοποθέτηση)

68 Είδη Συστημάτων Αποθήκευσης
Τοποθέτηση σε Τετράγωνα Τοποθέτηση σε Ρυθμιζόμενα Ράφια Τοποθέτηση σε Ράφια με Δυνατότητα Εισόδου Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης Ράφια Ζωντανού Φορτίου Τοποθέτηση σε Κινούμενη Σειρά Ραφιών Τοποθέτηση σε Συστήματα Ραφιών Μεγάλου Ύψους - Στενών Διαδρόμων

69 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Τοποθέτησης σε Τετράγωνα
Χαμηλή Επένδυση Καλή Χρήση της Επιφάνειας Μεγάλη Ταχύτητα Φορτίων Έντονο Φαινόμενο Κυψέλης Μη Επίτευξη FIFO Κίνδυνος Πυρκαϊας Περιορισμός Ύψους από την Αντοχή των Φορτίων και την Κατάσταση του Εδάφους

70 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Τοποθέτησης σε Ρυθμιζόμενα Ράφια
Σχετικά Χαμηλή Τιμή Μεταβλητό Ύψος για Διαφορετικά Φορτία Εύκολη Αποσύνδεση Τυχαία Προσπέλαση Αντικατάσταση Κατεστραμμένων Μερών Χρήση Απλών Συστημάτων Αρίθμησης Χαμηλή Αξιοποίηση Χώρου Χρήση Ειδικού Πατώματος Μη Χρήση FIFO και Τυχαίας Προσπέλασης

71 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Τοποθέτησης σε Ράφια με Δυνατότητα Εισόδου Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης
Καλή Αξιοποίηση Χώρου Απώλεια Τυχαίας Προσπέλασης Μικρός Αριθμός Προϊόντων Καλές Προδιαγραφές Εδάφους και Κατασκευής Ραφιών Δυσκολίες στην Οδήγηση των Οχημάτων κατά την Φορτοεκφόρτωση

72 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Ραφιών Ζωντανού Φορτίου
Κατάλληλο για Συστήματα Αποθήκευσης που Διακινούν Λίγες Σειρές Προϊόντων Μεγάλης Κυκλοφορίας Δαπανηρό Σύστημα Μη Καλή Αξιοποίηση του Χώρου Χρήση Ειδικών Παλετών

73 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Τοποθέτησης σε Κινούμενη Σειρά Ραφιών
Καλή Αξιοποίηση Χώρου Τυχαία Προσπέλαση Κατάλληλο για Αποθήκες με Μεγάλο Αριθμό Ειδών Αλλά Μικρή Συχνότητα Προσπελάσεων Μειωμένο Κόστος Κτιρίου Δαπανηρή Λειτουργία Συνεχής Έλεγχος Οχημάτων για Αποφυγή Κυκλοφοριακής Συμφόρησης

74 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Τοποθέτησης σε Συστήματα Ραφιών Μεγάλου Ύψους - Στενών Διαδρόμων
Μεγάλη Αξιοποίηση Χώρου Ταχύτητα Χειρισμού Μεγάλη Επένδυση λόγω Οχημάτων Διακίνησης Υψηλών Προδιαγραφών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων

75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

76 Στάδια Σχεδιασμού της Διάταξης Αποθήκευσης
Στάδια Σχεδιασμού της Διάταξης Αποθήκευσης Δημιουργία μίας Σειράς Εναλλακτικών Διατάξεων Αποθήκευσης Εκτίμηση κάθε Εναλλακτικού Σχεδίου με Συγκεκριμένα Κριτήρια ώστε να εντοπιστεί η καταλληλότερη διάταξη αποθήκευσης

77 Διαδικασία Δημιουργίας Εναλλακτικών Διατάξεων Αποθήκευσης
Διαδικασία Δημιουργίας Εναλλακτικών Διατάξεων Αποθήκευσης Καθορισμός της Τοποθεσίας των Εμποδίων Καθορισμός της Τοποθεσίας για τις Λειτουργίες Αποστολής και Παραλαβής Εντοπισμός των Χώρων Αποθήκευσης και Τοποθέτησης Εξοπλισμού/διαδρόμων Αντιστοίχηση του Υλικού στους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης Επανάληψη της Διαδικασίας για τον εντοπισμό άλλων εναλλακτικών διατάξεων

78 Καθορισμός της Τοποθεσίας για τις Λειτουργίες Αποστολής και Παραλαβής
Οι Λειτουργίες είναι Υψηλής Δραστηριότητας και πρέπει να Μεγιστοποιούν την Παραγωγικότητα, να Βελτιώνουν τη Ροή του Υλικού και να Κάνουν Σωστή Χρήση του Χώρου. Όταν Βρίσκονται Μαζί υπάρχει Οικονομία σε Χώρο, Προσωπικό και Εξοπλισμό. Όταν Βρίσκονται Ξεχωριστά Γίνεται Καλύτερος Έλεγχος Υλικών και Αποφεύγεται ο Συνωστισμός

79 Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων Διάταξης Αποθήκης
Φιλοσοφία Σημαντικότητας Φιλοσοφία Ομοιότητας Φιλοσοφία Μεγέθους Φιλοσοφία Χαρακτηριστικών Προϊόντος Φιλοσοφία Αποδοτικότερης Χρήσης του Χώρου

80 Ανάλυση Φιλοσοφίας Σημαντικότητας
Προτείνει ότι ο Σχεδιασμός της Αποθήκης πρέπει να γίνει βάσει του μικρού αριθμού των ειδών με υψηλό ρυθμό διακίνησης. Η σημαντικότητα των αποθηκευμένων ειδών είναι ο παράγοντας που θα καθορίσει τη μέθοδο αποθήκευσης. Τα είδη με τη μεγαλύτερη διακίνηση πρέπει να αποθηκευτούν έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση χώρου και εξοπλισμού.

81 Ανάλυση Φιλοσοφίας Ομοιότητας
Προτείνει ότι τα Υλικά που Παραλαμβάνονται ή Αποστέλλονται μαζί πρέπει να Αποθηκεύονται μαζί. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη χρήση του χώρου της αποθήκης και του εξοπλισμού.

82 Ανάλυση Φιλοσοφίας Μεγέθους
Προτείνει ότι τα βαριά και δύσχρηστα είδη πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στο χώρο χρήσης τους με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχειρίσεις τους. Υποστηρίζεται ότι το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης ενός υλικού πρέπει να ταιριάζει με τον όγκο του υλικού.

83 Ανάλυση Φιλοσοφίας Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Προτείνει ότι η διάταξη της αποθήκης πρέπει να διευκολύνει την καλή κυκλοφορία των αποθεμάτων έτσι ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί στη διάρκεια ζωής των υλικών. Είδη υψηλής αξίας ή είδη που μπορεί να κλαπούν χρειάζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας όπως απομονωμένη αποθήκη με περιορισμένη πρόσβαση.

84 Τομείς της Φιλοσοφίας Αποδοτικότερης Χρήσης του Χώρου
Αρχή της Συντήρησης του Χώρου Περιορισμοί στη Χρήση του Χώρου Δυνατότητα Πρόσβασης των Υλικών Ευταξία

85 Στάδια Υπολογισμού της Αποθηκευτικής Επιφάνειας
Προσδιορισμός των Χαρακτηριστικών των Υλικών που θα Αποθηκευτούν (Περιγραφή, Τύπος Συσκευασίας, Διαστάσεις, Αριθμός Αντικειμένων, Χώρος Αποθήκευσης) Προσδιορισμός Φιλοσοφίας Αποθήκευσης (Σταθερή ή Τυχαία Τοποθέτηση) Προσδιορισμός Χώρου για Κάθε Είδος

86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

87 Ορισμός Διακίνησης Υλικού
Αναφέρεται στους χειρισμούς και τις κινήσεις που υφίσταται το προϊόν ή υλικό εντός των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει την κίνηση των υγρών, μεγάλων στερεών, τεμαχίων, παλετών, εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων και σκαφών. Η μεταφορά προϊόντων χρησιμοποιείται για την κίνηση προϊόντων σε μεγάλες διαδρομές εκτός επιχείρησης.

88 Ορισμός Συστήματος Διακίνησης Υλικών
Σειρά συσχετιζόμενων στοιχείων εξοπλισμού ή συσκευών που έχουν σχεδιασθεί να δουλεύουν σε συγχρονισμό με σκοπό να οργανώσουν την κίνηση, αποθήκευση και έλεγχο των υλικών σε μια διαδικασία ή σε μια δραστηριότητα διαχείρισης υλικών.

89 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Φύση των Συστημάτων Διακίνησης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Φύση των Συστημάτων Διακίνησης Χαρακτηριστικά του προϊόντος Τύπος του προϊόντος Όγκος της κίνησης

90 Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης
Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης Κίνηση του μεγαλύτερου όγκου, ποσότητας ή μονάδας υλικού στο επόμενο σημείο χρήσης Η διακίνηση κοστίζει και δεν προσθέτει αξία στο προϊόν Η καλύτερη διακίνηση είναι η μηδενική Τα υλικά κατά τη μεταφορά πρέπει να μετακινούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επόμενο σημείο χρήσης Ομαλές και σύντομες κινήσεις

91 Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης
Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης Προκαθορισμός της επόμενης κίνησης πριν γίνει απόθεση των υλικών Συνδυασμός ή κατάργηση κινήσεων και λειτουργιών χειρισμού όπου είναι δυνατόν Προτιμότερη η μεταφορά εργαζομένων από υλικά Αντικατάσταση της χειρωνακτικής εργασίας από μηχανική όπου αυτό είναι πρακτικό Ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των υλικών

92 Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης
Αρχές στην Ανάπτυξη του Συστήματος Διακίνησης Αποφυγή της κυριαρχίας των διοικητικών διαδικασιών στα σχέδια ροής των υλικών Χρήση συστημάτων χρησιμοποίησης εγγράφων για την πρόληψη κινήσεων, εντολών και λειτουργιών Η ροή υλικών σημαίνει ροή χρημάτων Αποθηκευμένα υλικά αποτελούν απόθεμα, η ακινησία του οποίου κοστίζει

93 Ταξινόμηση Εξοπλισμού Διακίνησης
Εξοπλισμός που διακινεί δέματα ή μονάδες Εξοπλισμός που διακινεί μονάδες πολύ μεγαλύτερου μεγέθους

94 Κατηγορίες Κινήσεων Αμετακίνητος διάδρομος σε αντίθεση με ευέλικτη διαδρομή Διαλείπων σε αντίθεση με τον συνεχούς κινήσεως Μεγάλη σε αντίθεση με σύντομη μεταφορά Εσωτερική σε αντίθεση με εξωτερική μεταφορά Κάθετη σε αντίθεση με οριζόντια μεταφορά

95 Ικανότητα του Εξοπλισμού να :
Μειώνει το κόστος διακίνησης Συντομεύει τον κύκλο εργασιών Επιταχύνει τη ροή των υλικών Μειώνει τις ανάγκες του αποθέματος Βελτιώνει τον έλεγχο των υλικών Διευκολύνει αποστολές ή παραδόσεις Βελτιώνει τη χρήση του χώρου Απλοποιεί τη ροή/αυξάνει αποτελεσματικότητα Μειώνει τις καταστροφές/σκάρτα προϊόντα Βελτιώνει την ασφάλεια

96 Παράγοντες Επιλογής Εξοπλισμού
Δυνατότητα Εφαρμογής στη Λύση Προβλημάτων Αξιοπιστία Προσαρμογή στο Περιβάλλον Εργασίας Εναρμόνιση με το υπάρχον σύστημα διακίνησης Δυνατότητα ελέγχου μέσω Η/Υ Ανάγκες Επένδυσης Κεφαλαίων Αποδοτικότητα Κεφαλαίου Επαγγελματικός Κίνδυνος Ευελιξία Εξοπλισμού

97 Παράγοντες Επιλογής Εξοπλισμού
Αποδοχή από τους Εργαζόμενους Αποδοχή από τους Επιβλέποντες Διάρκεια Εκπαίδευσης Ανάγκες Συντήρησης Τροφοδοσία με Καύσιμα ή Ηλεκτρική Ενέργεια Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών Service

98 Παράμετροι Αξιοπιστίας Εξοπλισμού
Χρήση ποιοτικών τυποποιημένων εξαρτημάτων (π.χ. συνδέσεις, ρουλεμάν) Ασφαλείς συνδέσεις σε συγκολλήσεις, βίδες κ.ά. Επαρκής ισχύς κινητήρων Επαρκής σχεδιασμός εξοπλισμού διαβίβασης Κατάλληλα συστήματα λίπανσης Υποστήριξη ενός καλού οργανισμού για service Φήμη του πωλητή

99 Κριτήρια Σύγκρισης Ανταγωνιστικών Εξοπλισμών
Τιμή Κόστος Συντήρησης Απαιτούμενα Εξαρτήματα Προβλεπόμενο Μέγεθος Εξυπηρέτησης Υποτίμηση Νομίσματος Εξοικονόμηση Εργασίας και Ισχύος Διάρκεια Ζωής

100 Κατηγορίες Εξοπλισμού Διακίνησης Υλικών Εντός Αποθήκης
Εξοπλισμός διακίνησης με αμετάβλητη διαδρομή (π.χ. ανελκυστήρες, σωληνώσεις) Εξοπλισμός διακίνησης περιορισμένης εμβέλειας (π.χ. γέφυρες, γερανοί) Κινητός εξοπλισμός διακίνησης υλικών (π.χ. περονοφόρα, φορτηγά, τρέϊλερς, βαγόνια) Εργαλεία διακίνησης υλικών και εξοπλισμός αποθήκης (π.χ. πλατφόρμες, παλέτες, ζυγαριές)

101 Εξοπλισμός Διακίνησης Ξηρού Φορτίου
Ξηρό Φορτίο: Είναι κάθε ουσία σε μορφή σκόνης, κόκκων ή τεμαχίων. Τέτοια φορτία είναι το σιτάρι, η άμμος, το κάρβουνο. Τέτοιος εξοπλισμός είναι οι μεταφορικές ταινίες, μικροί ανελκυστήρες, αεροσυμπιεστές, συστήματα απορρόφησης, υδραυλικά συστήματα, ανυψωτήρες και διάφορα οχήματα.

102 Παράγοντες Επιλογής Εξοπλισμού Διακίνησης Ξηρού Φορτίου
Δυνατότητα ροής υλικών Υγρασία Ευθραυστότητα Κλίση μεταφοράς Κολλώδης μορφή του υλικού Τραχύτητα υλικού Πυκνότητα υλικού Ακρίβεια μέτρησης

103 Εξοπλισμός Καθορισμένης Διαδρομής
Χειρίζεται καταστάσεις διακίνησης υλικών που περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες, μεμονωμένα φορτία, συσκευασμένα προϊόντα, σταθερά σημεία μετακίνησης και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

104 Είδη Εξοπλισμού Καθορισμένης Διαδρομής
Μεταφορείς με ταινία Ανελκυστήρες Γερανοί Συστήματα μεταφοράς μονής σιδηροδρομικής γραμμής Καλώδια μεταφοράς Εκφορτωτές παλετών Μεταφορείς με τροχαλίες Μεταφορείς με κυλίνδρους

105 Μηχανοκίνητα Συστήματα Διακίνησης
Εκσκαφείς Μπουλντόζες Εκφορτωτές Περονοφόρα οχήματα Αυτοοδηγούμενο όχημα μεταφοράς

106 Εργαλεία Διακίνησης Υλικών
Παλέτες Κιβώτια Χειροκίνητοι ανυψωτήρες παλετών Δίτροχα ή τετράτροχα καρότσια Ράφια

107 Κριτήρια Ελέγχου Συστήματος Διακίνησης Υλικών
Μέγεθος Σχήμα Βάρος Φυσικά Χαρακτηριστικά των πρός Αποθήκευση/Διακίνηση Προϊόντων Όγκος Κινήσεων σε σχέση με τον Συνολικό Όγκο και τον όγκο σε κάθε χρονική διάρκεια ζωής του συστήματος

108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

109 Τάσεις στις Διεθνείς Μεταφορές
Αύξηση της χρήσης της οδικής μεταφοράς εν σχέση προς τις άλλες μορφές Συνεχής μείωση της σιδηροδρομικής Μεταφοράς Οι θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να είναι σημαντικές Αυξάνεται η χρήση μεταφοράς με σωλήνες

110 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή του Μέσου Μεταφοράς
Τοπικοί παράγοντες Χαρακτηριστικά πελατών Χαρακτηριστικά προϊόντος Ύπαρξη εναλλακτικού προϊόντος Ειδικά χαρακτηριστικά Εταιρικά χαρακτηριστικά

111 Τοπικοί Παράγοντες Βασική υποδομή Εμπορικά εμπόδια (τελωνιακό κόστος)
Τελωνιακοί έλεγχοι και άδειες Φορολογία και νομοθεσίες Οικονομικές υπηρεσίες και συνθήκες (ισοτιμίες, πληθωρισμός) Συστήματα επικοινωνίας Κουλτούρα Κλίμα

112 Χαρακτηριστικά Πελατών
Επίπεδο εξυπηρέτησης θέσης παράδοσης Περιορισμοί σημείων παράδοσης (πρόσβαση, εξοπλισμός) Ανάγκες για εξυπηρέτηση μετά την πώληση Προτίμηση για συγκεκριμένους όρους συμβάσεων (CIF/FOB) Μέγεθος παραγγελιών Σημασία του πελάτη

113 Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Λόγος όγκου προς βάρος Λόγος αξίας προς βάρος

114 Ειδικά Χαρακτηριστικά
Επικινδυνότητα Ευαισθησία Καταστροφή Παλαίωση Περιορισμοί χρόνων Ασφάλεια

115 Εταιρικά Χαρακτηριστικά
Θέση της εταιρίας Ύπαρξη ή μη εγκαταστάσεων αποθηκών Ύπαρξη ιδίων μέσων Πολιτική μάρκετινγκ Οικονομική κατάσταση Υπάρχον σύστημα παραδόσεων

116 Χαρακτηριστικά Παραδοσιακής Θαλάσσιας Μεταφοράς
Οικονομικός τρόπος μεταφοράς Ευελιξία (πολλοί τύποι πλοίων, πολλά λιμάνια, συχνές αναχωρήσεις) Διαθεσιμότητα (εξυπηρέτηση κάθε φορτίου) Χαμηλή ταχύτητα Διπλοί χειρισμοί φορτίων Καθυστερήσεις πριν την φόρτωση/εκφόρτωση Καταστροφές φορτίων

117 Οδικές Μεταφορές που περιλαμβάνουν Θαλάσσια Μεταφορά με Οχηματαγωγά Πλοία
Παρέχουν γρήγορες υπηρεσίες εάν υπάρχει συντονισμός προγραμμάτων πλοίων/διαδρομών Πολύ ανταγωνιστικές από άποψη τιμής για πλήρη μοναδιαία φορτία με μεμονωμένα σημεία προορισμού Ελάχιστα κόστη συσκευασίας διότι τα φορτία δεν υφίστανται δονήσεις και κραδασμούς

118 Οδικές Μεταφορές που περιλαμβάνουν Θαλάσσια Μεταφορά με Οχηματαγωγά Πλοία
Παροχή κανονικών υπηρεσιών λόγω συχνών αναχωρήσεων πλοίων και ευελιξίας του προγραμματισμού των οχημάτων Παροχή μεγάλης ευελιξίας διότι προσφέρεται μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών διαδρομών Το σύστημα χάνει τα πλεονεκτήματά του όταν χειρίζεται μη πλήρες φορτίο Προβλήματα στο σύστημα εγγράφων εξαιτίας της γρήγορης διακίνησης

119 Χαρακτηριστικά Σιδηροδρομικής Μεταφοράς
Οικονομικός τρόπος μεταφοράς για μεσαίες έως μεγάλες αποστάσεις και βαριά φορτία όπου η ταχύτητα δεν είναι κρίσιμη Πρόκληση καταστροφών εξαιτίας κραδασμών Διπλός χειρισμός φορτίων (το πρώτο και το τελευταίο μέρος του ταξιδιού συνήθως περιλαμβάνει οδική μεταφορά) Μικρή ταχύτητα Αναξιοπιστία (διαφορετικοί χρόνοι άφιξης, καθυστερήσεις στα τελωνεία)

120 Λόγοι Αύξησης της Διάδοσης των Αεροπορικών Μεταφορών
Ολοκληρωμένα μοναδιαία φορτία Βελτιωμένα συστήματα χειρισμού Πρόσθετος χώρος για φορτία Εισαγωγή ειδικών μεταφορικών αεροσκαφών

121 Χαρακτηριστικά Αεροπορικής Μεταφοράς
Υπερτερεί των άλλων μέσων για μεγάλες αποστάσεις λόγω μικρών χρόνων αναμονής φορτίων σε ενδιάμεσες στάσεις Υπάρχει οικονομία ¨ χρόνου ανοχής ¨ Μειώνεται το κόστος συσκευασίας Προσφέρει ευελιξία στο Μάρκετινγκ, διότι αγορές και χώρες έχουν γρήγορη προσπέλαση Πλεονεκτεί σε προϊόντα με μεγάλους λόγους αξίας/βάρους, προϊόντα που υφίστανται καταστροφές, προϊόντα μόδας και επείγουσες μεταφορές

122 Χαρακτηριστικά Αεροπορικής Μεταφοράς
Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και αυτό επηρεάζει τους χρόνους Ακριβός τρόπος μεταφοράς Τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας είναι δυνατόν να εξανεμίζονται λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων στα αεροδρόμια ή διαχειριστικών προβλημάτων με τα έντυπα Προβλήματα ασφάλειας στα εμπορεύματα λόγω κλοπών στις αποθήκες των αεροδρομίων ή κατά την μεταφορά από το α/φ στις αποθήκες

123 Χαρακτηριστικά Συστημάτων Εμπορευματοκιβωτίων
Καθίσταται οικονομική η ταυτόχρονη χρήση πολλών μέσων μεταφοράς Καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση μικρών φορτίων σε μοναδιαία Μείωση στο κόστος χειρισμών και στο κόστος συσκευασίας Μείωση στα ασφάλιστρα λόγω του μειωμένου ρίσκου καταστροφής Μείωση στο χρόνο μεταφοράς

124 Χαρακτηριστικά Συστημάτων Εμπορευματοκιβωτίων
Μείωση στα συνοδευτικά έγγραφα Απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών Διασφάλιση ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφοράς Ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις Υψηλό κόστος απόκτησης εμπορευματοκιβωτίων Κόστος επιστροφής άδειων εμπορευματοκιβωτίων Καταστροφή εμπορευμάτων (μη υδατοστεγή εμ/τια) Επηρεασμός φορτίων από τη θέση τους στο πλοίο

125 Μέθοδος Επιλογής Τύπου Μεταφοράς
Μελέτη Τοπικών Παραγόντων Μελέτη Χαρακτηριστικών Μεταφοράς Μελέτη Χαρακτηριστικών Ναύλωσης (Διαδρομή, Απόσταση, Τύπος Φορτίων)

126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

127 Φυσικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Λόγος Όγκου/Βάρους : Μικρός Λόγος σημαίνει μεγάλη αξιοποίηση στοιχείων διανομής Λόγος Αξίας/Βάρους : Μικρός Λόγος σημαίνει υψηλό κόστος μεταφοράς και χαμηλό κόστος αποθήκευσης Μοναδικότητα : Η ύπαρξη ανταγωνισμού οδηγεί στην υιοθέτηση συστήματος διανομής που να αποφεύγει την εξάντληση Ειδικά Χαρακτηριστικά : Επικινδυνότητα, Ρύπανση, Κίνδυνοι Πρόσμιξης, Περιορισμένη διάρκεια ζωής

128 Κύκλος Ζωής Προϊόντος Φάση Εισαγωγής: Υψηλή διαθεσιμότητα. Αμεση ανάλωση, χαμηλά αποθέματα. Γρήγορα συστήματα πληροφόρησης και διακίνησης. Φάση Ανάπτυξης: Προβλέψιμες πωλήσεις. Απαιτείται σύστημα διανομής που εξισορροπεί εξυπηρέτηση και κόστος. Φάση Ωρίμανσης: Υψηλός ανταγωνισμός ως προς την τιμή. Απαιτείται αποτελεσματικό σύστημα διανομής για μεγάλους πελάτες. Φάση Γήρανσης: Σύστημα που να υποστηρίζει το προϊόν με ελάχιστο κόστος/ ρίσκο.

129 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

130 Λειτουργίες της Συσκευασίας
Προφυλάσσει και διατηρεί από φυσικές, χημικές και μηχανικές καταστροφές, προσμίξεις κ.ά. Περιορίζει το προϊόν στη συσκευασία του. Επικοινωνεί (οδηγίες και προειδοποιήσεις από κινδύνους, γνωστοποιεί το περιεχόμενο, προσελκύει πωλήσεις). Προσφέρει (κατάλληλο μέτρο μέτρησης και ανάλωσης, ευκολία χειρισμού, ευκολία συσκευασίας σε μονάδες φορτίου, ευκολία καταστροφής ή εύκολη απομάκρυνση).

131 Αιτίες Καταστροφής Προϊόντος κατά τη Διανομή
Μηχανικές (πτώση, συμπίεση, κραδασμοί, τριβές) Περιβαλλοντικές (νερό, ξήρανση, θέρμανση, πιέσεις, διάβρωση, ακτινοβολία, οσμές, μόλυνση από άλλο προϊόν) Άλλες (έντομα, μούχλα, βακτηρίδια, κλοπές)

132 Προϋποθέσεις για τη σωστή μεταφορά των προϊόντων
Προστασία από τις περιβαλλοντικές επιρροές (όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα) Έλεγχος του χρόνου κατά τη διαδικασία διανομής

133 Χαρακτηριστικά κατάλληλων υλικών συσκευασίας
Αντοχή στα τραντάγματα Αντοχή στην πίεση Ικανότητα αντοχής στις δονήσεις Αντοχή στο σκίσιμο ή σπάσιμο Αντοχή στις καιρικές συνθήκες Προστασία από τη σκόνη Ικανοποιητική χωρητικότητα

134 Στόχοι της διανομής όσον αφορά τη συσκευασία
Στόχοι της διανομής όσον αφορά τη συσκευασία Κατανάλωση υλικού συσκευασίας Επιλογή πηγών υλικού συσκευασίας Η ποσότητα του υλικού συσκευασίας να καλύπτει ακριβώς τις πραγματικές ανάγκες και τίποτα παραπάνω Η επιλογή του υλικού συσκευασίας να είναι τέτοια ώστε οι απαιτήσεις να καλύπτονται πλήρως

135 Μέθοδοι συσκευασίας που συμβαδίζουν με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χρήση κατάλληλου module συσκευασίας Μικρός αριθμός σταδίων συσκευασίας Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υλικών για την ίδια ή διαφορετική λειτουργία Δυνατότητα ανακύκλωσης

136 Προϋποθέσεις για δυνατότητα ανακύκλωσης
Ξεκάθαρη αναγνώριση Οικονομικά βιώσιμος διαχωρισμός υλικού Χρήση διαφορετικών συστημάτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής

137 Ειδικές απαιτήσεις εμπορεύσιμων αγαθών
Συσκευασία (φαρδιά στη κορυφή, εύκολη προσέγγιση της τιμής/ περιεχομένου/ ημερομηνίας λήξης, λογικό βάρος, έγχρωμη συσκευασία, ορατή ραβδογράμμηση) Μεμονωμένα φορτία (προσαρμογή στις προδιαγραφές φόρτωσης και μεταφοράς) Αποστολές

138 Παράμετροι ελέγχου της συσκευασίας
Καθορισμός καταλληλότητας Συμβατότητα με τον τύπο των προϊόντων Συμβατότητα σε σχέση με τον τρόπο αποσυσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς Συμβατότητα με το σύστημα διανομής προϊόντων Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της χρήσης Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της επιστροφής Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής Πιθανή αντικατάσταση Είδος σχεδιασμού Επίδραση στο περιβάλλον

139 Συνιστώσες ανάπτυξης συστήματος συσκευασίας
Καθορισμός των στρατηγικών συσκευασίας Ανάπτυξη και σχεδιασμός των υλικών, συσκευών και προμηθειών Σχεδιασμός, υπολογισμός και έλεγχος της συσκευασίας και των εμπορευματοκιβωτίων Κατάλληλος σχηματισμός και εξασφάλιση των μονάδων φόρτωσης και των αποστολών Ανάλυση, προγραμματισμός και σχεδιασμός των χώρων συσκευασίας και των συστημάτων αποστολής


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google