Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Συγγραφέας: Ιωάννης Κατσιβελάκης Γνωστικό αντικείμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Συγγραφέας: Ιωάννης Κατσιβελάκης Γνωστικό αντικείμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Συγγραφέας: Ιωάννης Κατσιβελάκης Γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική Αλγόριθμοι Προγραμματισμός Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξη: Γ’Γυμνασίου Τεχνολογικά εργαλεία: Web 2.0 Εννοιολογικός χάρτης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οργάνωση χρονοδιαγράμματος σε τρία μέρη (1 διδακτική ώρα το καθένα). Στο πλάνο του μαθήματος μας, κατά την πρώτη ώρα (πρώτο μέρος) θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην εισαγωγή κάποιων βασικών παραμέτρων γύρω από την έννοια του προβλήματος προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο για την έννοια του αλγορίθμου που θα διδαχθεί μετέπειτα. τη δεύτερη ώρα. Στο τέλος της δεύτερης ώρας ο δάσκαλος θα δώσει ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές, με κάποιες ασκήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές και να παραδοθούν τα αποτελέσματα στον δάσκαλο. Την Τρίτη διδακτική ώρα θα γίνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση των εννοιών που διδάχθηκαν στις προηγούμενες δύο ώρες και στην συνέχεια θα γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των πτυχών που πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Στο τέλος του μαθήματος θα μοιραστεί φύλλο εργασίας με ασκήσεις για το σπίτι, ενώ θα υπάρξει και φύλλο αξιολόγησης προκειμένου ο δάσκαλος να διαπιστώσεις αν οι μαθητές κατανόησαν επαρκώς όλες τις έννοιες που διδάχθηκαν. Στόχοι: 1.Ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες, 2.Οικοδόμηση γνώσεων 3.Εφαρμογή τεχνικών μοντελοποίησης και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, 4.Καλλιέργεια αναλυτικού, συνθετικού και κριτικού πνεύματος και αλγοριθμικού τρόπου σκέψης στο μαθητή. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το σενάριο διδασκαλίας αναφέρεται στην ενότητα 1 (Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα - Προγραμματισμός) Γ’ Γυμνασίου του βιβλίου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’,Β’,Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

2 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ -Κίνητρο συγγραφέα: Βασικό κίνητρο του καθηγητή είναι οι μαθητές όχι μόνο να αναπτύξουν τις προτεινόμενες ικανότητες που αφορούν τους αλγόριθμους και τον προγραμματισμό σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να τις γνωρίσουν στην πράξη, και χρησιμοποιώντας συνδυασμένη ανάπτυξη τεχνικών, γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων να μπορούν να επιλύουν προβλήματα παρμένα από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών μέχρι και τη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Ο καθηγητής με σκοπό την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση καθώς και τη συμμετοχή των μαθητών του στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, βλέπει σαν πρόκληση το να μπορέσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να επιτύχει το στόχο του μέσω αυτού του σεναρίου. -Το σενάριο και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός (τις παιδαγωγικές αρχές που το διέπουν): Το εποικοδομητικό μοντέλο έχει ως βασική διδακτική παραδοχή ότι οι γνώσεις δεν μεταδίδονται αλλά ‘οικοδομούνται’ και αναδομούνται από τον μαθητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του. Οι εποικοδομιστικές μαθησιακές διαδικασίες τοποθετούν το μαθητή στο κέντρο της μάθησης. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και οικοδομεί τις γνώσεις του. Ακολουθείται η φιλοσοφία της συνεργατικής μάθησης. Παρακάτω στην προστιθέμενη αξία δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εποικοδομιστικού μοντέλου μάθησης και οι ρόλοι διδάσκοντα και μαθητή. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Προσέγγιση σχεδίου έρευνας ως σχεδίου μικρής διάρκειας Ενθάρρυνση και εύνοια μίας διερευνητικής προσέγγισης της γνώσης  πρόσκληση μαθητών για μελέτη, Κάλυψη όλων των συνιστωσών όπως αυτές προτείνονται από το Π.Σ. (Τεχνολογική, Γνωστική, Επίλυση προβλήματος, Κοινωνικές δεξιότητες)  μέσω παράδοσης με χρήση web 2.0 εργαλείων, εννοιολογικών χαρτών και παράδοσης της θεωρίας με διαφάνειες για εστίαση σε μείζονα σημεία Εφαρμογή και συνδυασμός πολλών δεξιοτήτων (τεχνικές, γνωστικές)  μέσω χρήσης web 2.0 εργαλείων, συγκριτικής μελέτης και μεταφορά γνώσης από ένα χώρο προβλημάτων σε άλλο αναστοχασμό για μεθοδολογική προσέγγιση με αλγόριθμους Διδάσκων Παρέχει και διαμορφώνει ευκαιρίες για μάθηση, οικοδόμηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων Εκτιμά και λαμβάνει υπόψη προϋπάρχουσες γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών Λαμβάνει υπόψη τις γνωστικές δυσκολίες και εμπόδια των μαθητών Συμμετέχει στη μάθηση Μαθητής Συμμετέχει ενεργά σε μαθησιακές δραστηριότητες και οικοδομεί γνώσεις. Διαμορφώνει δομές γνώσεων που είναι εφαρμόσιμες στην πράξη Συνεργάζεται με τους συμμαθητές του και τον διδάσκοντα για την υλοποίηση έργων Εφαρμόζει τεχνικές μοντελοποίησης λύσεων και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων Μαθαίνει πώς να μαθαίνει (αναλύει, συνθέτει, αξιολογεί)

3 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας Μαθητικό κοινό: Μαθητές της Γ' τάξης του Γυμνασίου. Χρονική Διάρκεια Εφαρμογής: 4 ώρες σύνολο (3 μέρη). Πρώτο μέρος(1 ώρα): Διδασκαλία της έννοιας του προβλήματος. Δεύτερο μέρος(1 ώρα): Διδασκαλία της έννοιας του αλγορίθμου και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 1. Τρίτο μέρος(2 ώρες): Διδασκαλία της έννοιας του προγραμματισμού και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και του φύλλου αξιολόγησης. Χώρος Εφαρμογής: Η αίθουσα Διδασκαλίας Προαπαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή: προτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας για την παρουσίαση διαφανειών, υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, χαρτί και μολύβι Οργάνωση της τάξης: Μαθητές χωρισμένοι ανά δύο σε κάθε υπολογιστή με κατεύθυνση προς τον πίνακα. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές γνωρίζουν όλοι πως να κάνουν βασική χρήση υπολογιστή, να διαχειριστούν αρχεία και φακέλους, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσουν web 2.0 εργαλεία, να εγκαταστήσουν προγράμματα, να χρησιμοποιούν τα προγράμματα-εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα και στις εργασίες Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τους αλγορίθμους, την επίλυση προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο, την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό καθώς και την μελλοντική δημιουργία κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ειδικοί στόχοι: Ο μαθητής/τρια θα πρέπει να είναι σε ικανός/ή: να ξεχωρίζουν ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα ενός προβλήματος να καταγράφουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος να μπορούν να αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε ποιο απλέ συνιστώσες να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λύσει οπότε δεν θα μπορεί να βρεθεί και ένας αλγόριθμος επίλυσης τέτοιων προβλημάτων να εξηγούν τι είναι ένας αλγόριθμος να περιγράφουν την λύση ενός καθημερινού προβλήματος με αλγοριθμικό τρόπο να αναλύουν τις βασικές ιδιότητες ενός αλγορίθμου να περιγράφουν τι είναι ένα πρόγραμμα να ξεχωρίζουν μερικές γλώσσες προγραμματισμού και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους να επεξηγούν τι είναι ένα συντακτικό λάθος να αναγνωρίζουν ένα περιβάλλον προγραμματισμού να κατανοούν ένα πρόβλημα πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία επίλυσης του με αλγοριθμικό τρόπο.

4 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 η φάση Διάρκεια Διδασκαλίας: 4 διδακτικές ώρες Η έννοια του αλγορίθμου και ο προγραμματισμός είναι ένα από τα χρησιμότερα και βασικότερα θέματα της πληροφορικής αλλά και της καθημερινότητας γενικότερα. Τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει πολλές φορές ο μαθητής στο σχολείο είναι συνήθως υπολογιστικά και απαιτούν μια σειρά λογικές σκέψεις και μαθηματικές πράξεις. Για παράδειγμα, ποιο είναι το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά μήκους 10 εκατοστών ή σε πόσο χρόνο θα πέσει ένα αντικείμενο που εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος 10 μέτρων; Σε τέτοια προβλήματα έρχεται να προστεθεί η έννοια του αλγορίθμου, καθώς μέσα από μια σειρά βημάτων ενός αλγορίθμου μπορούμε πάντα να καθοδηγηθούμε στην επίλυση ενός προβλήματος. Για αυτό θα πρέπει όλοι οι μαθητές να καλλιεργήσουν σε βάθος την έννοια του αλγορίθμου και να την χρησιμοποιήσουν και στην καθημερινότητα τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται και ο σωστός χρονοπρογραμματισμός της διδασκαλίας και να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία που θα διευκολύνουν τον μαθητή να κατανοήσει το μάθημα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του αλλά και καλύπτοντας τυχόν απορίες που μπορεί να προκύψουν μετά το πέρας της διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν, επέλεξα να χωρίσω το μάθημα σε τρία μέρη. Για τις χρονικές περιόδους που καλούμαι να κάνω το διαχωρισμό αυτό θα εκμεταλλευτώ τα μικρά διαλείμματα που μεσολαβούν ανάμεσα στις διδακτικές ώρες. Έτσι κάθε στάδιο θα συμπίπτει με μία διαφορετική διδακτική ώρα μέσα και στην οποία θα ολοκληρώνεται η αντίστοιχη ύλη. Στο τέλος της δεύτερης ώρας θα ζητηθεί από τα παιδιά να συμπληρώσουν ως ατομική δραστηριότητα ένα φύλλο εργασίας με παράδοση μετά από μία βδομάδα. Την τελευταία ώρα Θα ζητηθεί από τους μαθητές να συμπληρώσουν άλλο ένα φύλλο εργασίας καθώς και το φύλλο αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα ο χρονοπρογραμματισμός του πλάνου του μαθήματος θα είναι ο εξής: 1η φάση: «Εισαγωγή στην Έννοια του προβλήματος» Τεχνικές: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταπαντήσεις, Μελέτη και ανάλυση προβλημάτων Αναγκαία εργαλεία/Πόροι: Προτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές, διαδίκτυο, χαρτί και μολύβι Κατά την πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας (10 λεπτά) κάνοντας μία σύντομη αναφορά στις προϋπάρχουσες γνώσεις που πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές και κυρίως αυτές που αφορούν το διαδίκτυο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία (web 2.0 εργαλεία). Έπειτα θα ανακοινωθούν στην τάξη οι ενότητες που θα διδάξουμε, οι επιδιωκόμενοι στόχοι χρησιμοποιώντας την τεχνική των ερωτοαπαντήσεων στους μαθητές με σκοπό να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Η θεματολογία των ερωτοαπαντήσεων θα έχει ως θέμα τον ορισμό του προβλήματος και παραδείγματα προβλημάτων τα οποία μπορεί ή δεν μπορεί ο υπολογιστής να επιλύσει. Για παράδειγμα, μπορούμε με τη χρήση του υπολογιστή: «να προβλέψουμε τους μελλοντικούς σεισμούς;», «να προβλέψουμε τι καιρό θα κάνει αύριο;».(20 λεπτά)

5 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας 5/ Περιγραφή Φάσεων Διδασκαλίας & Αξιολόγηση 1η φάση (συνέχεια) – 2 η φάση Έπειτα αφού έχουμε κάνει μία πρώτη εισήγηση και συζήτηση για τον ορισμό του προβλήματος δίνουμε στους μαθητές τον ορισμό του προβλήματος, τους βοηθάμε να διαχωρίσουν προβλήματα που μπορεί ένας υπολογιστής να βρει λύση/δεν μπορεί να βρει λύσει/δεν γνωρίζουμε αν μπορεί ένας υπολογιστής να βρει λύση. Αφού λοιπόν κατανοήσουν οι μαθητές τις διαφορές περνάμε στην ανάλυση του «σύνθετου» προβλήματος σε «απλούστερα προβλήματα» και σε αυτό θα μας βοηθήσει και οι εννοιολογικοί χάρτες που θα δείχνουμε με τον προτζέκτορα και θα μπορούν να βλέπουν και οι μαθητές από τους υπολογιστές τους από τα web 2.0 εργαλεία (διαφάνειες, εννοιολογικός χάρτης 1, εννοιολογικός χάρτης 2) που χρησιμοποιούμε για την οργάνωση του μαθήματος (10 λεπτά). Στη συνέχεια θα εισάγουμε τους μαθητές στην έννοια του αλγορίθμου, βάζοντας τους να σχετίσουν τον ορισμό των προβλημάτων, την ανάλυσή τους και τέλος τα βήματα-σειρά (αλγόριθμος) τα οποία θα ακολουθήσουμε για να έχουμε τελικά την επιδιωκόμενη λύση (θα δείξουμε στον πίνακα τον τρόπο γραφής μίας ακολουθιακής δομής). Μετά θα περιγράψουμε πιο σύνθετές καταστάσεις όπου τα βήματα δεν θα είναι μόνο ακολουθιακά αλλά θα πρέπει να ορίσουμε περιπτώσεις ή/και επαναλήψεις (θα δείξουμε τους τρόπους σύνταξης δομών επιλογής/επανάληψης) (15 λεπτά). Τα τελευταία 10 λεπτά, αφού οι μαθητές θα έχουν κατανοήσει και την έννοια του αλγορίθμου θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας όπου θα του εξηγήσουμε πώς να γράφουμε τους αλγόριθμους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους καταλαβαίνει ο υπολογιστής και να τους επιλύει. Θα αναφερθούμε δηλαδή στο τι είναι πρόγραμμα και τι «κρύβεται» πίσω από κάθε πρόγραμμα του υπολογιστή μας, θα αναφέρουμε τις γλώσσες προγραμματισμού και τη γλώσσα μηχανής, τους μεταγλωττιστές και τους διερμηνευτές, τα στάδια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε τις διαφορές τους και τα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού (αλφάβητο, λεξιλόγιο, συντακτικό).διαφάνειεςεννοιολογικός χάρτης 1εννοιολογικός χάρτης 2 2η φάση: «Ο Προγραμματισμός στην πράξη» (Πρακτική διδασκαλία) Τεχνικές: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταπαντήσεις, Μελέτη και ανάλυση προβλημάτων, οπτικοακουστικό υλικό, προγραμματισμός στην πράξη Αναγκαία εργαλεία/Πόροι: Προτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα προγραμματιστικά εργαλεία, προγραμματιστικά εργαλεία ομαδικής εργασίας γραμμένα σε CD για να δοθούν στους μαθητές, χαρτί και μολύβι. Σε αυτή τη φάση θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας (20 λεπτά) δίνοντας στους μαθητές να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας (μέρος 1, μέρος 2) που έχουμε ετοιμάσει για να εξετάσουμε τυχόν προβλήματα και δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν την προηγούμενη ώρα, Τα φύλλα εργασίας θα είναι για ομάδες των 2 ατόμων και δεν θα αξιολογηθούν αλλά αμέσως μετά την συμπλήρωσή τους (5 -10 λεπτά) θα δοθούν οι απαντήσεις από τον καθηγητή και θα γίνει συζήτηση στην τάξη για τις ερωτήσεις που δυσκόλεψαν τους μαθητές και τυχόν απορίες τους. Έπειτα αφού πλέον οι μαθητές θα είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο καινούργιο του «Προγραμματισμού στην Πράξη», ο καθηγητής θα ρωτήσει κάποιες από τις προϋπάρχουσες των μαθητών πάνω στο εργαλείο SCRATCH και θα ανοίξουν όλοι οι μαθητές στους υπολογιστές τους αυτό το εργαλείο και θα φορτώσουν το παράδειγμα που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής για να παρουσιάσει στην πράξη. Έπειτα ο καθηγητής θα εξηγήσει γιατί έβαλε τις εντολές του αλγορίθμου με αυτή τη σειρά και θα θέτει ερωτήματα για αλλαγές μέσα από τον αλγόριθμο που έχει γράψει, τα οποία αρχικά θα πρέπει να απαντούν οι μαθητές και έπειτα θα κάνουν την αλλαγή και στους υπολογιστές τους και θα βλέπουν αν απάντησαν σωστά ή όχι(20 λεπτά). Τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου δίωρου ο καθηγητής θα μοιράσει σε όλους τους μαθητές την ομαδική εργασία που θα αναθέσει για το σπίτι και το προγραμματιστικό εργαλείο της ομαδικής εργασίας γραμμένο σε CD, θα βάλει τους μαθητές να την αναγνώσουν και θα απαντήσει σε τυχόν απορίες τους.μέρος 1μέρος 2SCRATCHπαράδειγμα που έχει ετοιμάσει ο καθηγητής ομαδική εργασία που θα αναθέσει για το σπίτι Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας 1η φάση (συνέχεια) Έπειτα αφού έχουμε κάνει μία πρώτη εισήγηση και συζήτηση για τον ορισμό του προβλήματος δίνουμε στους μαθητές τον ορισμό του προβλήματος, τους βοηθάμε να διαχωρίσουν προβλήματα που μπορεί ένας υπολογιστής να βρει λύση ή που δεν μπορεί να βρει λύσει ή που δεν γνωρίζουμε αν μπορεί ένας υπολογιστής να βρει λύση. (15 λεπτά) 2η φάση: «Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου» Τεχνικές: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταπαντήσεις, Μελέτη και ανάλυση προβλημάτων, οπτικοακουστικό υλικό Αναγκαία εργαλεία/Πόροι: Προτζέκτορας ή διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένα προγραμματιστικά εργαλεία, χαρτί και μολύβι. Σε αυτή τη φάση αφότου οι μαθητές έχουν κατανοήσει πλήρως τις διαφορές στις κατηγορίες των προβλημάτων που διδάχθηκαν την προηγούμενη ώρα θα περάσουμε στην έννοια του αλγορίθμου, βάζοντας τους να συσχετίσουν τον ορισμό των προβλημάτων, την ανάλυσή τους και τέλος τα βήματα-σειρά (αλγόριθμος) τα οποία θα ακολουθήσουμε για να έχουμε τελικά την επιδιωκόμενη λύση. (40 λεπτά) Έπειτα θα δοθεί στους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1 που έχουμε ετοιμάσει προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν τις δύο πρώτες ώρες. Το φύλλο εργασίας θα είναι ατομικό και δεν θα αξιολογηθεί αμέσως αλλά μετά την συμπλήρωσή τους (5 -10 λεπτά) θα δοθούν οι απαντήσεις από τον καθηγητή και θα γίνει συζήτηση στην τάξη για τις ερωτήσεις που δυσκόλεψαν τους μαθητές καθώς και τυχόν απορίες τους. 3η φάση: «Εισαγωγή στην έννοια του προγραμματισμού» Τεχνικές: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταπαντήσεις, Μελέτη και ανάλυση προβλημάτων, αξιολόγηση Αναγκαία εργαλεία/Πόροι: υπολογιστές, διαδίκτυο, εγκατεστημένα προγραμματιστικά εργαλεία, χαρτί και μολύβι. Κατά την τρίτη και τελευταία φάση, την πρώτη διδακτική ώρα ο καθηγητής θα ρωτήσει κάποιες από τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και έπειτα εφόσον πλέον οι μαθητές θα έχουν κατανοήσει καλά και την έννοια του αλγορίθμου θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας όπου θα τους εξηγήσουμε πώς να γράφουνε τους αλγόριθμους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους καταλαβαίνει ο υπολογιστής και να τους επιλύει. Θα αναφερθούμε δηλαδή στο τι είναι πρόγραμμα και τι «κρύβεται» πίσω από κάθε πρόγραμμα του υπολογιστή μας, θα αναφέρουμε τις γλώσσες προγραμματισμού και τη γλώσσα μηχανής, τους μεταγλωττιστές και τους διερμηνευτές, τα στάδια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε τις διαφορές τους και τα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού (αλφάβητο, λεξιλόγιο, συντακτικό). (40 λεπτά) Έπειτα θα δοθεί στους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2 που χουμε ετοιμάσει για να εξετάσουμε τυχόν προβλήματα των μαθητών στην κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν αυτή την διδακτική ώρα. Την τελευταία διδακτική ώρα ο καθηγητής θα μοιράσει το φύλλο αξιολόγησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν οι μαθητές ατομικά.(45 λεπτά) Ενώ θα τους δοθεί και φύλλο αυτοαξιολόγησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν στο σπίτι τους, προκειμένου ο καθένας να δει τους επιδιωκόμενους στόχους που κατάφερε να επιτύχει. 2η φάση 3 η φάση

6 Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Για την αξιολόγηση των μαθητών θα χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά η παραδοσιακή αξιολόγηση με το φύλλο αξιολόγησης, η εκπόνηση της των φύλλων εργασίας καθώς και οι ερωτοαπαντήσεις την ώρα του μαθήματος. Ειδικά για το φύλλο αξιολόγησης τα θέματα έχουν διαβαθμισμένη κλίμακα δυσκολίας ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε σε τι βαθμό ο μαθητής έχει κατανοήσει τους αλγόριθμους κα τον προγραμματισμό σύμφωνα με αυτά που διδάχθηκε μέσα σε αυτές τις 4 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα, το φύλλο αξιολόγησης αποτελείται από: ερωτήσεις σωστού-λάθους και ερωτήσεις πολλαπλής ή πολλαπλών επιλογής/ων, Όσον αφορά το φύλλο εργασίας που θα συμπληρωθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια του πρώτου δίωρου θα περιέχει δύο δραστηριότητες που θα έχουν διαμορφωθεί μέσω web 2.0 εργαλείων όπου θα βαθμολογεί το ποσοστό επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος για κάθε επιμέρους φάση της άσκησης. Έτσι οι μαθητές θα γνωρίζουν σε ποιά σημεία της άσκησης δεν πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα προβληματιστούν για τους λόγους που δεν αρίστευσαν σε κάποια σημεία. Επίσης στους μαθητές θα δοθεί και ένα φύλλο αυτοαξιολόγησης προκειμένου να διαπιστώσει και ο κάθε μαθητής από μόνος του ποιους στόχους κατάφερε και ποιους όχι. Σύμφωνα με το Π.Σ και όπως τελικά φαίνεται και στη μέθοδό μας, σε γενικές γραμμές η μέθοδος αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθηθεί από τον εκπαιδευτικό πρέπει να βασίζεται στην αποτύπωση της καθημερινής εργασίας των μαθητών καθ’ όλη τη χρονιά με στόχο την επίλυση των προβλημάτων όχι μόνο από τη σχολική τους ζωή, αλλά και την κοινωνική. Αυτές οι εργασίες στο σύνολό τους ανακλούν το βαθμό στον οποίο κάθε μαθητής επιτυγχάνει τους στόχους του μαθήματος. Για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: Διαφάνειες – Παρουσιάσεις με χρήση του MS Powerpoint Εννοιολογικοί χάρτες (CmapTools) Φύλλο εργασίας 1 πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο με χρήση του web 2.0 εργαλείου Jclose(Hotpotatoes) Φύλλο αξιολόγησης πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο με χρήση των web 2.0 εργαλείων Quizrevolution και JQuiz


Κατέβασμα ppt "Πλαίσιο Σχεδιασμού Σεναρίου Διδασκαλίας Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό Συγγραφέας: Ιωάννης Κατσιβελάκης Γνωστικό αντικείμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google