Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σενάριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σενάριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σενάριο

2 Ορισμός Ως σενάριο θα μπορούσε να οριστεί μία δομημένη, πλήρης και εφαρμόσιμη διδακτική πρόταση Ο όρος «δομημένη» αναφέρεται στη μορφή του σεναρίου, η οποία είναι σαφής, διακρίνεται σε θεματικές ενότητες και στηρίζεται σε ένα μοντέλο συγγραφής σεναρίων Ο όρος «πλήρης» αναφέρεται στο σύνολο των παιδαγωγικών και γνωστικών πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας που προτείνει το σενάριο ο όρος «εφαρμόσιμη» προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής του σεναρίου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.

3 Προδιαγραφές Τα σενάρια και οι συνοδευτικές δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σχετικών λογισμικών στα φιλολογικά μαθήματα θα πρέπει να: προϋποθέτουν οικονομημένο και οργανωμένο σχεδιασμό έχουν σαφή και ευδιάκριτη δομή, με βάση τις γενικότερες προδιαγραφές του ΑΠΣ για τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων αξιοποιούν με ισορροπία και οικονομία τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης προωθούν τις συνεργατικές δραστηριότητες ενισχύουν την κατευθυνόμενη ανακάλυψη και την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία

4 Προδιαγραφές 2 υποστηρίζουν την οικοδόμηση της νέας γνώσης με βάση τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων καθιστούν σαφείς τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους επιμένουν στον διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης επικοινωνούν με τις ειδικότερες θεωρίες και μεθόδους που εφαρμόζονται στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων συμμορφώνονται σε κριτικές μαθησιακές διαδικασίες και τεχνικές μάθησης προσφέρονται για αξιολόγηση

5 Προδιαγραφές 3 έχουν ενδιαφέρον και νόημα για τους μαθητές,
εξασφαλίζουν την κατά λειτουργικό ή κριτικό τρόπο αξιοποίηση των ΤΠΕ. αξιοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα που καλλιεργούν τον νέο γραμματισμό στα παιδιά. καλλιεργούν την πρωτοβουλία και αυτενέργειας των μαθητών. Ένα καλό σενάριο θέτει προβλήματα και δεν καθοδηγεί στενά, σχεδόν μηχανιστικά, τις κινήσεις των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό αφήνουμε χώρο για αναζήτηση, προβληματισμό, χρήση άλλων μέσων (ψηφιακών ή μη), για συνεργασία με δάσκαλο και συμμαθητές. παρέχουν πολλές ευκαιρίες για πρόσληψη και παραγωγή ποικίλων κειμένων:προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών. εξασφαλίζουν δημιουργικό ρόλο στον εκπαιδευτικό

6 Η δομή ενός σεναρίου Tαυτότητα Τίτλος Συγγραφέας (είς)
Γνωστική περιοχή Θέμα (τα) Αφορούν τις μαθηματικές έννοιες τις οποίες διαπραγματεύεται το σενάριο

7 Η δομή ενός σεναρίου Σκεπτικό Καινοτομίες Προστιθέμενη αξία
Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα Αναφορά σε υπάρχουσα έρευνα Εμπειρική γνώση του διδάσκοντα Αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο

8 Η δομή ενός σεναρίου Πλαίσιο εφαρμογής
Σε ποιους απευθύνεται. Ηλικία, τάξη. Χρόνος υλοποίησης. Αριθμός διδακτικών ωρών για την υλοποίηση του σεναρίου Χώρος υλοποίησης. Αίθουσα διδασκαλίας ή άλλος χώρος (π.χ. εργαστήριο υπολογιστών) Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία. Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης Στόχοι της δραστηριότητας (γνωστικοί, παιδαγωγικοί, τεχνολογικοί)

9 Η δομή ενός σεναρίου Ανάλυση του σεναρίου
Παρουσίαση των φάσεων εφαρμογής παράλληλα με την ανάλυση της αναμενόμενης διδακτικής και μαθησιακής πορείας Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων Εργαλεία Άλλες πηγές Κοινωνική ενορχήστρωση, ρόλοι εμπλεκομένων (μαθητών και διδάσκοντα)

10 Η δομή ενός σεναρίου Αξιολόγηση του σεναρίου Επέκταση του σεναρίου
Βιβλιογραφία Φύλλα εργασίας (για τους μαθητές που καταγράφουν τη διαδικασία, τα ερωτήματα και τις εργασίες των μαθητών, που σχετίζονται με την περιγραφόμενη από το σενάριο δραστηριότητα)


Κατέβασμα ppt "Σενάριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google