Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διασύνδεση συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διασύνδεση συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διασύνδεση συστημάτων
Σύνδεση σε σειρά Παράλληλη σύνδεση Ανάδραση εξόδου Πολύπλοκες διασυνδέσεις

2 Σύνδεση σε σειρά sys1=tf([1],[1 2 1]); sys2=tf([1], [1 3]);
sys=series(sys1,sys2)

3 Σύνδεση σε σειρά

4 Σύνδεση σε σειρά sys1=ss([1 1 ; 1 2], [2 ; 1], [1 2], [1]);
sys=series(sys1,sys2)

5 Σύνδεση σε σειρά sys1=[tf([1],[1 2 1]) ; tf([1]. [1 –1])];
sys=series(sys1,sys2,[1],[1]) sys1=ss([1 1 ; 1 2], [2 ; 1], [1 2 ; 2 1], [1 ;2]); sys2=ss([1 -1 ; 2 3], [-1 ; 1], [2 1], [3]); sys=series(sys1,sys2,[1],[1]) SYS = SERIES(SYS1,SYS2,OUTPUTS1,INPUTS2)

6 Παράλληλη σύνδεση

7 Παράλληλη σύνδεση sys1=tf([1],[1 2 1]); sys2=tf([1], [1 3]);
sys=parallel(sys1,sys2)

8 Παράλληλη σύνδεση sys1=ss([1 1 ; 1 2], [2 0 ; 1 0], [1 2], [1 1]);
sys=parallel(sys1,sys2,[2],[1],[2],[1]) SYS = PARALLEL(SYS1,SYS2,IN1,IN2,OUT1,OUT2) * Να υπολογιστεί η συνάρτηση μεταφοράς του παραπάνω συστήματος.

9 Παράλληλη σύνδεση (Άσκηση)

10 Ανάδραση εξόδου sys1=tf([1],[1 2 1]); sys2=tf([1], [1 3]);
sys=feedback(sys1,sys2)

11 Ανάδραση εξόδου sys1=[tf([1],[1 2 1]), tf([1 0],[1 3 1])] ; sys2=tf([1],[1 -2]); sys=feedback(sys1,sys2,[2],[2],+1) SYS = FEEDBACK(SYS1,SYS2,FEEDIN,FEEDOUT,SIGN)

12 Ανάδραση εξόδου (Άσκηση)

13 Προσάρτηση συστημάτων
sys1=tf([1],[1 2 1]); sys2=tf([1], [1 3]); sys=append(sys1,sys2) SYS = APPEND(SYS1,SYS2, ...)

14 Σύνθετα συστήματα

15 Σύνθετα συστήματα 2nd block 3rd block 1rst block
n1=1; d1=1; n2=1 ; d2=[1 1] ; n3=1 ; d3=1 (or a1=..,b1=..,c1=..,d1=..) nblocks=3 ; blkbuild % μετατρέπει σε state space το σύστημα q=[2 –3 1 ; 3 –1 2] ; in=1 ; out=3 % είσοδος από το 1 block και έξοδος από το 3 block [ac,bc,cc,dc]=connect(a,b,c,d,q,in,out) [nt,dt]=ss2tf(ac,bc,cc,dc)

16 Άσκηση

17 Άσκηση Να υπολογιστεί η συνάρτηση μεταφοράς του παραπάνω συστήματος
* d(s) disturbance, n(s) noise


Κατέβασμα ppt "Διασύνδεση συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google