Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή Τις Τις δεκαετίες 60, 70 60, 70 ο λογικός έλεγχος γινόταν µε διασύνδεση ηλεκτρικών διακοπτών διακοπτών, ρελέ, και άλλων στοιχείων. Παράδειγµα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή Τις Τις δεκαετίες 60, 70 60, 70 ο λογικός έλεγχος γινόταν µε διασύνδεση ηλεκτρικών διακοπτών διακοπτών, ρελέ, και άλλων στοιχείων. Παράδειγµα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή Τις Τις δεκαετίες 60, 70 60, 70 ο λογικός έλεγχος γινόταν µε διασύνδεση ηλεκτρικών διακοπτών διακοπτών, ρελέ, και άλλων στοιχείων. Παράδειγµα: η εκκίνηση κινητήρα, εάν δύο διακόπτες S1 και S2 είναι κλειστοί, απαιτούσε την πραγµατική καλωδίωση των διακοπτών σε κύκλωµα σε σειρά, που ισοδυναµεί µε λογικό AND.

2 Σύνθετοι αυτοµατισµοί απαιτούσαν περίπλοκους περίπλοκους ηλεκτρικούς πίνακες – Το λογικό κύκλωµα σχεδιαζόταν από µηχανικούς - ηλεκτρονικούς – Ο πίνακας υλοποιούνταν από από ηλεκτρολόγους - τεχνικούς Ένα PLC αντικαθιστά όλες αυτές τις συνδέσεις και τα στοιχεία µε λογισµικό

3 Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (P rogrammed L ogic C ontrollers ) Ένα PLC είναι ένας ελεγκτής που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή,, οι λειτουργίες του οποίου καθορίζονται καθορίζονται από ένα πρόγραµµα αποθηκευµένο σε µνήµη. Τα PLC χρησιμοποιούνται τόσο για λογικό, όσο και για αναλογικό έλεγχο.

4 To PLC είναι μια ηλεκτρονική διάταξη η οποία θα μπορούσε να προσομοιωθεί με έναν πίνακα αυτοματισμού. Έχει δηλαδή εισόδους και εξόδους που συνδέονται με τα στοιχεία μιας εγκατάστασης και έναν αλγόριθμο που καθορίζει ότι κάποιος συνδυασμός εισόδων παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις εξόδους.

5 Λογικός Έλεγχος µε PLC Ένα PLC µπορεί να υλοποιήσει µέσω λογισµικού πολύπλοκα συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώµατα µε πολλές εισόδους και εξόδους Το ισοδύναµο κύκλωµα του PLC µεταβάλλεται ανάλογα µε το πρόγραµµα στη µνήµη του

6 Βασική ∆οµή PLC

7 Συνδεσµολογία PLC

8 Τύποι PLC Υπάρχουν τα µικρά PLC τύπου block,, όπου όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε µία µονάδα –Αριθµός I/O ~ 8 ως 20 –Μνήµη ~ 2 ως 8 kBytes Και τα PLC τύπου rack όπου διαφορετικά στοιχεία αντιστοιχούν σε modules –Αριθµός I/O ~ πολλές δεκάδες –Μνήµη ~ δεκάδες kBytes

9 Κάθε ακροδέκτης έχει µια µοναδική διεύθυνση διεύθυνση (όνοµα - αριθµό Η διεύθυνση χρησιµοποιείται από το πρόγραµµα που εκτελείταιγια: – ∆ιάβασµα της κατάστασης (ON/OFF) ακροδεκτών εισόδου – Ορισµό κατάστασης (ON/OFF) ακροδεκτών εξόδου Η διευθυνσιοδότηση εξαρτάται από την εταιρία κατασκευής

10 Ακροδέκτες και ∆ιευθύνσεις Π.χ., 8., είσοδοι µπορεί να έχουν διευθύνσεις της µορφής – Χ400, Χ401,…,, Χ407 407 – Χ001, Χ002,…,, Χ007 007 – Ι0.0, Ι0.1, …,, Ι0.7 ( 0.7 (στο στο module 0) Αντίστοιχα, 8 έξοδοι µπορεί να είναι – Y400, Y401, Y400,…, Y407, Y407 – Y001, Y002,…,, Y007 007 – Q2 Q2.0,.0, Q2 Q2.1,.…,Q2.7 (στο στο module 2)

11 Κύκλος λειτουργίας του PLC

12

13 Προγραµµατισµός PLC µε διαγράµµατα κλίµακας Ένα διάγραµµα κλίµακας (ladder diagram) είναι µία γραφική µορφή προγραµµατισµού που θυµίζει ηλεκτρικό κύκλωµα κύκλωµα Ιστορικά, αναπτύχθηκε ώστε οι τεχνικοί που υλοποιούσαν αυτοµατισµούς µε κυκλώµατα να µπορούν (και να δεχθούν ) να χρησιµοποιούν PLC

14 Προγραµµατισµός PLC µε διαγράµµατα κλίµακας Πρόγραμμα με διάγραμμα Ladder

15 Τοποθέτηση συµβόλων – ∆εξιά πλευρά: σύµβολα ενεργειών – Αριστερή πλευρά: σύµβολα συνθηκών που πρέπει να να ικανοποιούνται για να γίνουν οι ενέργειες

16 Προγραµµατισµός PLC µε διαγράµµατα κλίµακας Εισαγωγή προγράµµατος – Από ειδικό φορητό τερµατικό µε γραφικά – Από πρόγραµµα PC µέσω σειριακής Εκτέλεση προγράµµατος PLC – Ελέγχεται η κατάσταση όλων των εισόδων, εξόδων και εσωτερικών στοιχείων µνήµης (π.χ.,., flip-flop) – Σαρώνεται το διάγραµµα ladder από αριστερά προς δεξιά, και υπολογίζονται οι λογικές συναρτήσεις – Ανανεώνονται όλες οι έξοδοι Η κυκλική εκτέλεση των παραπάνω γίνεται µε συχνότητα MHz

17

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

20 Πρόγραμμα Lander Εκκίνησης και λειτουργίας 3φασικού κινητήρα ΕΙΣΟΔΟΙ I0.0: Θερμικό ΝΟ 97-98 Ι0.1: Stop I0.2: Start ΕΞΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ Q0.0: Για πηνίο ρελέ το οποίο θα οδηγεί τον 3φασικό κινητήρα ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΝC 95-96 ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΝC 95-96 ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ

21 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 3Φ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

22

23

24

25

26

27


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή Τις Τις δεκαετίες 60, 70 60, 70 ο λογικός έλεγχος γινόταν µε διασύνδεση ηλεκτρικών διακοπτών διακοπτών, ρελέ, και άλλων στοιχείων. Παράδειγµα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google