Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων

2 Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων Ηλεκτρικό Κύκλωμα: είναι η διασύνδεση ηλεκτρικών πηγών, καλωδίων και συσκευών (πχ. ωμικών αντιστάσεων). Είδη Συνδεσμολογιών: Σε σειρά συνδεσμολογία. Παράλληλη συνδεσμολογία. Μικτή συνδεσμολογία. Συνδεσμολογία Αντιστάσεων

3 Συνδεσμολογία σε σειρά
Η ένταση του ρεύματος είναι ίδια σε όλα τα σημεία του κυκλώματος. Η ολική αντίσταση των καταναλώσεων ισούται με το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων. Η τάση της πηγής που τροφοδοτεί το κύκλωμα ισούται με το άθροισμα των πτώσεων τάσης στις αντιστάσεις που συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους και με τη πηγή. Συνδεσμολογία Αντιστάσεων

4 Παράλληλη Συνδεσμολογία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι Παράλληλη Συνδεσμολογία Η τάση στους ακροδέκτες όλων των καταναλωτών είναι ίση με την τάση με την τάση της πηγής. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος ελαττώνεται, όταν συνδέεται παράλληλα μια νέα κατανάλωση και είναι πάντα μικρότερη της μικρότερης αντίστασης του κυκλώματος. Το ολικό ρεύμα που δίνει η πηγή ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε καταναλωτή ρεύματος. Συνδεσμολογία Αντιστάσεων

5 Μικτή Συνδεσμολογία Αποτελεί συνδυασμό των προηγούμενων τρόπων συνδεσμολογίας (σε σειρά και παράλληλα). Αποτελεί τη πιο συνηθισμένη συνδεσμολογία σε πραγματικά κυκλώματα. Συνδεσμολογία Αντιστάσεων


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google