Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑ Ή ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σχηματίζεται από τη συνοστέωση 3 οστών ΗΒΙΚΟ (έμπροσθεν και κάτω) ΙΣΧΙΑΚΟ (όπισθεν και κάτω) ΛΑΓΟΝΙΟ (έμπροσθεν και πάνω)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑ Ή ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σχηματίζεται από τη συνοστέωση 3 οστών ΗΒΙΚΟ (έμπροσθεν και κάτω) ΙΣΧΙΑΚΟ (όπισθεν και κάτω) ΛΑΓΟΝΙΟ (έμπροσθεν και πάνω)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑ Ή ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σχηματίζεται από τη συνοστέωση 3 οστών ΗΒΙΚΟ (έμπροσθεν και κάτω) ΙΣΧΙΑΚΟ (όπισθεν και κάτω) ΛΑΓΟΝΙΟ (έμπροσθεν και πάνω) ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑ Ή ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σχηματίζεται από τη συνοστέωση 3 οστών ΗΒΙΚΟ (έμπροσθεν και κάτω) ΙΣΧΙΑΚΟ (όπισθεν και κάτω) ΛΑΓΟΝΙΟ (έμπροσθεν και πάνω) ΛΑΓΟΝΙΟ ΚΥΡΤΩΜΑ (ένωση με το ιερό) ΛΑΓΟΝΙΟ ΚΥΡΤΩΜΑ (ένωση με το ιερό) ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΗ- ΛΑΓΟΝΟΚΤΕΝΙΚΟ ΟΓΚΩΜΑ-ΚΤΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ - ΗΒΙΚΟ ΦΥΜΑ ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΗ- ΛΑΓΟΝΟΚΤΕΝΙΚΟ ΟΓΚΩΜΑ-ΚΤΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ - ΗΒΙΚΟ ΦΥΜΑ ΗΒΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΗ (συγχόνδρωση-συνδέει τα 2 ηβικά ) ΗΒΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΗ (συγχόνδρωση-συνδέει τα 2 ηβικά ) ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ-ΛΑΓΟΝΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ-ΛΑΓΟΝΙΟΣ ΒΟΘΡΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΑΝΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ (οδηγό σημείο του σώματος) ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΑΝΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ (οδηγό σημείο του σώματος) ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΤΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΤΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΙΣΧΙΑΚΗ ΑΚΑΝΘΑ ΙΣΧΙΑΚΗ ΑΚΑΝΘΑ ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΙΣΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΜΗ ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΩΝ ΙΣΧΙΑΚΗ ΕΝΤΟΜΗ ΙΣΧΙΑΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ ΙΣΧΙΑΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ ΘΥΡΟΕΙΔΕΣ ΤΡΗΜΑ (διέλευση θυροειδούς ν. οσφυϊκού πλέγματος ) ΘΥΡΟΕΙΔΕΣ ΤΡΗΜΑ (διέλευση θυροειδούς ν. οσφυϊκού πλέγματος )

2 ΑΝΩΝΥΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑ Ή ΕΞΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΛΟΥΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (πρόσφυση γλουτιαίων μ.) ΓΛΟΥΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (πρόσφυση γλουτιαίων μ.) ΚΟΤΥΛΗ (σημείο συνένωσης ηβικού-ισχιακού-λαγονίου) ΚΟΤΥΛΗ (σημείο συνένωσης ηβικού-ισχιακού-λαγονίου) ΟΦΡΥΣ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ (γύρω ΟΦΡΥΣ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ (γύρω από την περιφέρεια της κοτύλης) από την περιφέρεια της κοτύλης) ΚΑΤΑ ΙΣΧΙΟΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΙΣΧΙΟΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Ένωση κοτύλης με κεφαλή μηριαίου οστού-κίνηση σε 3 άξονες) (Ένωση κοτύλης με κεφαλή μηριαίου οστού-κίνηση σε 3 άξονες)

3 ΠΥΕΛΟΣ Σχηματίζεται από την ένωση 2 ΑΝΩΝΥΜΩΝ (ΗΒΙΚΟ-ΙΣΧΙΑΚΟ-ΛΑΓΟΝΙΟ- συνοστέωση) 2 ΑΝΩΝΥΜΩΝ (ΗΒΙΚΟ-ΙΣΧΙΑΚΟ-ΛΑΓΟΝΙΟ- συνοστέωση) ΙΕΡΟ (Ι1-Ι5-συνοστέωση) ΙΕΡΟ (Ι1-Ι5-συνοστέωση) ΚΟΚΚΥΓΑ (Κ1-Κ3 ή Κ4-συνοστέωση) ΚΟΚΚΥΓΑ (Κ1-Κ3 ή Κ4-συνοστέωση) ΜΕΙΖΩΝ ΠΥΕΛΟΣ (περιοχή πάνω από τις ισχιακές άκανθες-όργανα λαγονίου βόθρου) ΜΕΙΖΩΝ ΠΥΕΛΟΣ (περιοχή πάνω από τις ισχιακές άκανθες-όργανα λαγονίου βόθρου) ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΥΕΛΟΣ (περιοχή κάτω από τις ισχιακές άκανθες-ουρογεννητική περιοχή-μύες περινέου) ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΥΕΛΟΣ (περιοχή κάτω από τις ισχιακές άκανθες-ουρογεννητική περιοχή-μύες περινέου) ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ένωση ιερού πτερυγίου και λαγονίου ανωνύμου) (ένωση ιερού πτερυγίου και λαγονίου ανωνύμου) ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Διάρθρωση μικρής ως ελάχιστης κινητικότητας χωρίς άξονες κίνησης-ολίσθηση οστών) (Διάρθρωση μικρής ως ελάχιστης κινητικότητας χωρίς άξονες κίνησης-ολίσθηση οστών)


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΘΙΑ Ή ΕΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σχηματίζεται από τη συνοστέωση 3 οστών ΗΒΙΚΟ (έμπροσθεν και κάτω) ΙΣΧΙΑΚΟ (όπισθεν και κάτω) ΛΑΓΟΝΙΟ (έμπροσθεν και πάνω)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google