Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Πύελος.  Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να :  Αναγνωρίσετε τις λειτουργίες της λεκάνης( pelvis)  Περιγράψετε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Πύελος.  Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να :  Αναγνωρίσετε τις λειτουργίες της λεκάνης( pelvis)  Περιγράψετε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Πύελος

2  Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να :  Αναγνωρίσετε τις λειτουργίες της λεκάνης( pelvis)  Περιγράψετε την ανατομία  Περιγράψετε την πυελική κοιλότητα, πυελική είσοδο και έξοδο  Αναγνωρίσετε τα χαρακτηριστικά της, προσανατολισμό, διάμετρους.

3

4 1. Υποστηρίζει και μεταφέρει το βάρος του άνω κορμού στα κάτω άκρα( κατά την όρθια στάση) 2. Προστατεύει όργανα( ουροδόχος κύστη, ορθό, πρωκτικός σωλήνας) 3. Αποτελεί σημείων πρόσφυσης μυών 4. Παρέχει και στηρίζει τις αναπαραγωγικές οδούς

5  Pelvic bones  Sacrum  Coccyx

6  Υπάρχουν 4 οστά της πυέλου  Δύο πλατιά ανώνυμα οστά( innominate bones)  Ιερό (Sacrum)  Κόκκυγας (Coccyx)

7  Το λαγόνιο (Ilium)  Το ισχιακό (Ischium)  Το ηβικό (The Pubic)

8  3 pairs of bones  Ossify in adulthood  Function as one  Combine with sacrum to provide foundation for vertebral column and LE  Joins APP and AX skeleton

9  Βρίσκεται ψηλότερα από τα άλλα δύο οστά  Πρόσθια επιφάνεια είναι κοίλη = λαγόνιο βόθρος (Iliac Fossa)  Στο ύψος της πυελικής εισόδου: 1. Ιερολαγόνιο άρθρωσηSacroiliac joint(Ilium & Sacrum) 2. Λαγονοκτενική γραμμή Iliopectineal line 3. Λαγονοκτενικό όγκωμαIliopectineal eminence (Ilium & Pubic bone)  Αποτελεί τα2/5 της κοτύλης(acetabulum) (socket)

10

11  Λαγόνιος ακρολοφία Iliac crest  Λαγόνιος βόθρος Iliac fossa  Πρόσθια άνω λαγόνιο άκανθα ASIS  Πρόσθια κάτω λαγόνιο ακανθα AIIS IC IF ASIS AIIS

12  Οπίσθια άνω λαγόνιος άκανθα PSIS  οπίσθια κάτω λαγόνιος άκανθα PIIS PIIS PSIS

13  Οπίσθιο κάτω τμήμα του ανώνυμου σχήμα C  2/5 της κοτύλης  Ισχιακά κυρτώματα Ischial tuberosity (sit on)  Ισχιακοί κλάδοι και ισχιακές άκανθες Ischial spines (at pelvic outlet)  Μείζονα ισχιακή εντομή Greater sciatic notch  Ελάσσονα ισχιακή εντομή Lesser sciatic notch

14  Ischial tuberosity  Ramus of ischium IT RoI

15  Σώμα Body (as square)  2 ηβικοί κλάδοι  Superior → acetabulum  Inferior → Ischium  Ηβικό τόξο Sub pubic arch  1/5 της κοτύλης  Τα δύο ηβικά οστά αρθρώνονται στην ηβικη σύμφυση (symphysis pubis)  Ηβικό τόξο Sub pubic angle 90° (gynaecoid)

16 1. Superior ramus of pubis 2. Inferior ramus of pubis 3. Pubic tubercle 4. Pubic crest 1 34 2

17

18

19 1. Lateral part of the sacrum 2. Gas in colon 3. Ilium 4. Sacroiliac joint 5. Ischial spine 6. Superior ramus of pubis 7. Inferior ramus of pubis 8. Ischial tuberosity 9. Obturator foramen 10. Intertrochanteric crest 11. Pubic symphysis 12. Pubic tubercle 13. Lesser trochanter 14. Neck of femur 15. Greater trochanter 16. Head of femur 17. Acetabular fossa 18. Anterior inferior iliac spine 19. Anterior superior iliac spine 20. Posterior inferior iliac spine 21. Posterior superior iliac spine 22. Iliac crest

20  Υ π άρχουν ση μ αντικές διαφορές μ εταξύ της γυναικείας και αντρική λεκάνης  Πρέ π ει να είστε σε θέση να τις αναγνωρίσετε

21  Η πυελική είσοδος στις γυναίκες έχει κυκλικό σχήμα, ενώ στους άνδρες καρδιόσχημο  Η γωνία που σχηματίζεται από τους δύο κλάδους του ηβικού τόξου είναι Γ( 80 ο -90 ο ) > Α (50 ο -60 ο )  Οι ισχιακές άκανθες δεν προεξέχουν τόσο στην πυελική κοιλότητα στις γυναίκες

22

23

24  Structure & Function  Tilted forward  Adapted for child birth, defines the birth canal  Broad shallow and large capacity  Bone Thickness  Lighter, thinner & smoother  Acetabulae  Smaller & further apart  Pubic Angle  Broad (80 o -90 o ), more rounded © University of Hertfordshire

25  Sacrum  Wider, shorter,  sacral curvature is accentuated  Coccyx  More moveable and straighter  Pelvic inlet  Wider, oval from side to side  Pelvic outlet  Wider, ischial tuberosities shorter and further apart and everted © University of Hertfordshire

26

27  Structure & Function  Tilted less far forward  Adapted to support male’s heavier build & stronger muscles  Cavity is narrow and deep  Bone Thickness  Greater, heavier and thicker, with more prominent marking  Acetabulae  Larger & closer  Pubic angle/ Arch  Angle more acute (50 o -60 o ) © University of Hertfordshire

28  Sacrum  Narrow, longer,  sacral promontory more ventral  Coccyx  Less moveable, curves ventrally  Pelvic inlet  Narrow, heart shaped  Pelvic outlet  Narrower, ischial tuberosities longer, sharper, and point more medially © University of Hertfordshire

29 1. Ιερολαγώνιος Sacro-iliac joint 2. Ιεροκοκκυγική Sacrococcygeal joint 3. Ηβική σύμφυση( με υαλοειδή χόνδρο) Symphysis pubis

30 1. Ιερολαγόνιοι σύνδεσμοι(Sacro-iliac ligament) 2. Άνω και κάτω ηβικοί σύνδεσμος (Symphysis pubis ligament) 3. Θυροειδής σύνδεσμος (Obturator ligament) 4. Μείζων και έλασσων ισχιοϊερός σύνδεσμος( Sacro-spinous ligament) 5. Βουβωνικός σύνδεσμος (Inguinal ligament

31

32

33  Βρίσκεται μπροστά από το λαγόνιο, ψοϊτη, κτενίτη, αγγεία και νεύρα.  Δίνει προσφύσεις στη περιτονία, στον έσω λοξό και στο ν εγκάρσιο

34  ΟΑΛΑ, ΟΚΛΑ, ιερό, κόκυγγας- ισχιακό κύρτωμα  Εμποδίζει οπίσθια στροφή λαγονίου  Αποτελεί πηγή πόνου

35  Anterior-Posterior = 11cm  Inner upper border of symphysis pubis to sacral promontory  Oblique = 12 cm  Sacro-iliac joint on 1 side to the iliopectineal eminence on the other  Transverse = 13 cm  Widest point on the iliopectineal lines

36

37

38

39  Έσω θυροειδής μυς  Ο απιοειδής μυς

40  E:έσω επιφάνεια θυροειδούς υμένα, κάτω ηβοϊσχιακός κλάδος,έσω επιφάνεια ανώνυμου οστού  Κ:έσω επιφάνεια του μ. τροχαντήρα  Ν:Ιερό πλέγμα(Ο5-Ι2)  Λ: έξω στροφέας του ισχίου, έκταση και απαγωγή του μηρού

41  Ε: Πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού και χείλος της μ.ισχιακής εντομής  Κ:Άνω χείλος του μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου  Ν:Ιερό πλέγμα (Ο5-Ι2)  Λ:Έξω στροφή ισχίου από θέση έκτασης

42  Ανελκτήρας του πρωκτού - λαγονοκοκκυγικός - Ηβοκοκκυγικός - Ηβοορθικός  Κοκκυγικός μυς

43 Coad, J. & Dunstall, M. (2011). Anatomy and physiology for Midwives. (3 rd ed.). London: Churchill Livingstone. Fraser, D.M. & Cooper, M.A. (2009). Myles textbook for midwives. (15 th ed.). London: Churchill Livingstone. Stables, D. & Rankin, J. (2011). Physiology in childbearing with anatomy and related biosciences. (3 rd ed.). London: Bailliere Tindall Elsevier. Wylie, L. (2005). Essential anatomy and physiology in maternity care. (2 nd ed.). London: Elsevier Churchill Livingstone.


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Πύελος.  Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να :  Αναγνωρίσετε τις λειτουργίες της λεκάνης( pelvis)  Περιγράψετε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google